Výchovné poradenství

Výchovný poradce, školní metodik preventivních aktivit

Školní metodik preventivních aktivit

Zodpovědná osoba : Mgr. Jiří Brus

Konzultační hodiny :

  • denně 7.00 hod. – 7.30 hod.
  • pro rodiče i žáky kdykoli po telefonické domluvě

Činnost :

  • Zabývá se oblastí prevence a preventivních aktivit ve škole.
  • Spolupracuje s výchovným poradcem školy v oblasti sociálně patologických.

Kontakt: Jiri.Brus@skolakozlovice.cz

Materiály:

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

Školní program proti šikanování

Možné příznaky šikanování, které se mohou projevovat v domácím prostředí.

 


 

Výchovný poradce

Zodpovědná osoba : Mgr. Zdenka Krpcová

Konzultační hodiny:

  • Pro rodiče : po telefonické domluvě.
  • Pro žáky: úterý a čtvrtek 7.00 – 7.30 hod.

Kontakt : telefon 558 697 204, 725814778, e-mail: Zdenka.Krpcova@skolakozlovice.cz , skola.kozlovice@seznam.cz

Materiály:

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966