ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Program poradenských služeb

 

Školní metodik prevence

Zodpovědná osoba : Mgr. Jiří Brus

Konzultační hodiny :

  • pro žáky úterý a čtvrtek 7.00 hod. – 7.30 hod.
  • pro veřejnost kdykoli po telefonické domluvě

Kontakt: Jiri.Brus@skolakozlovice.cz

Materiály:

 


 

Výchovný poradce

Zodpovědná osoba : Mgr. Zdenka Krpcová

Konzultační hodiny:

  • pro žáky úterý a čtvrtek 7.00 hod. – 7.30 hod.
  • pro veřejnost kdykoli po telefonické domluvě

Kontakt : telefon 558 697 204, 725814778, e-mail: Zdenka.Krpcova@skolakozlovice.cz , skola.kozlovice@seznam.cz

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966