Školní družina

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVedoucí vychovatelka: 
Mgr. Ludmila Kožuchová.
Další vychovatelky:
Ing. Miroslava Blablová,
p.Věra Harabišová,
Bc. Petra Eliášová.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 


Provoz školní družiny:

  • 6. 00 hod. – 7. 30 hod.

  • 11. 20 hod. – 16. 30 hod.

Školní družina má čtyři oddělení.  Dítě do školní družiny je přijato na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Za pobyt dítěte ve školní družině se platí. Výše úplaty ŠD činí 120 Kč za měsíc na jedno dítě, pokud dítě navštěvuje ŠD pouze 1x týdně, výše úplaty činí 40 Kč měsíčně. Úplata ŠD je splatná k 5. dni kalendářního měsíce bezhotovostně spolu se stravným.

Kontakt:

 

 

Akce ve školním roce 2018/2019

 

Akce ve školním roce 2017/2018

Akce ve školním roce 2016/2017

Akce ve školním roce 2015/2016

Akce ve školním roce 2014/2015

 

Akce ve školním roce 2013/2014

 

Akce ve školním roce 2012 / 2013

Akce ve školním roce 2011 / 2012

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966