Maškarní karneval I. a II. odd. ŠD

Ve středu 30. ledna 2019 se konal v horní družině Maškarní karneval. Děti tančily a soutěžily o odměny a losy do tomboly. Více na https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Maskarni_karneval_30.1.19/

Poděkování

Děkujeme panu Navrátilovi za sponzorský dar.

Vítězství žáků v miniházené

V pátek 25.1. se konal na ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici turnaj Lašské ligy žáků škol prvního stupně v miniházené. Naše škola se jej zúčastnila již podruhé. Před měsícem žáci teprve získávali zkušenosti a skončili na předposledním 4. místě. Tentokrát již dokázali celý turnaj vyhrát bez jediné porážky a připsali skalp i velmi silného a doposud neporaženého domácího týmu. Vítězství je o to cennější, že družstvo bylo poskládáno ze dvou „pětek“ z toho jedna byla tvořena žáky 4. tříd. Nejlepším střelcem turnaje se stal Filip Kresta s 33 brankami. Školu dále reprezentovali Čarnoký Jan, Hrnčárek Oliver, Krpec Přemysl, Kuch Kristián, Anna Barbora Filipová, Škrobal Marek, Vitt Tomáš, Skýba Lukáš, Tončík Šimon Výsledky:

ZŠ Kozlovice – Sedmnáctka 13 : 8
Wunder Team – ZŠ Kozlovice 22 : 26
ZŠ Kozlovice – ZŠ MŠ Trojanovice 24 : 3
ZŠ Npor. Loma Příbor A – ZŠ Kozlovice 6 : 12

Tabulka + další statistiky turnaje v níže položeném odkazu:

http://schoolnet.chf.cz/view_players.aspx?mode=Shooters&cmpid=612&cmppartid=2059

Kyberšikana a rizika elektronické komunikace

Děti jsou v dnešní době neustále vystavovány nástrahám internetu a online prostředí. Předmětem povídání byla kyberšikana a chyby, které dělají dětí při komunikaci na PC, (sexting, flaming, stalking, kybergrooming). Prožitkovými příběhy bylo nastíněno správné řešení problémů a prevence předcházení těmito problémů momentální elektronické doby.

Maškarní karneval

Ve středu 30. ledna 2019 se v horní školní družině (budova C) bude konat Maškarní karneval. Prosím rodiče, aby dětem na tento den připravili masky. Konec ve 14.30 hod.

Právní odpovědnost – přednáška

V pátek navštívila naší školu paní kurátorka pro mládež a připravila velmi zajímavou přednášku pro šesté a sedmé ročníky. Žáci se dozvěděli spoustu informací z její praxe a ujasnili si některé právní věci týkající se mládeže do 15 let.

Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice

 

Název projektu: Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice. Bude se jednat o odbornou učebnu fyzika / chemie, odbornou učebnu cizích jazyků, odbornou učebnu dílny, kabinety k odborným učebnám, učebnu školního poradenského pracoviště. Bude se jednat o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu a o drobné venkovní úpravy. Tím dojde ke zvýšení kvality vzdělání a k umožnění sociální inkluze. Modernizace bude probíhat formou stavebních úprav, dodávky nábytku, vybavení výukovými pomůckami a ICT vybavení. Dokončení realizace projektu očekáváme do června 2019.

 

Hlavními cíli projektu jsou:

  • zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce,
  • sociální inkluze.

Výsledek projektu:

  • zrekonstruovaná odborná učebna fyziky / chemie včetně příslušného kabinetu fyziky / chemie
  • nově vybudovaná odborná učebna cizích jazyků
  • nově vybudovaná odborná učebna dílen včetně kabinetu dílen
  • zrekonstruovaná učebna školního poradenského pracoviště
  • zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vybudování nových nebo rekonstrukce stávajících odborných učeben
  • vybudovaná konektivita.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Přednáška o agresivitě

Agresivita je v každém z nás, s ní se rodíme, ale každý s ní umíme pracovat jinak.“ To a mnoho dalšího se v úterý 15. 1. 2019 dozvěděli žáci 6. ročníku na preventivní přednášce, která se věnovala této problematice. Paní lektorka si s žáky povídala o tématech spojených s agresivitou a jejím zvládání, o jejích příčinách a důsledcích. Žáci s ní mohli diskutovat o  konkrétních případech, které leckdy skončily i u soudu, přestože se jednalo o nezletilé děti. Nechyběla ani zážitková hra. Žáci se do diskuze aktivně zapojovali po celou dobu přednášky.

Divadelní představení

V úterý 15.1. jeli žáci 8. a 9. tříd do ostravského Divadla Jiřího Myrona na taneční představení „All that Jazz, Rock, Blues“. Ještě před samotným začátkem jsme měli možnost vyslechnout dva tanečníky, kteří v představení hráli. Uvedli nás do děje, povykládali nám, jaké písničky v představení zazní a co během tance cítí.

Představení bylo mezinárodní, tanečníci byli ze Španělska, Francie, Belgie, Itálie, Ruska, Japonska,… Viděli jsme různorodé taneční techniky spojené s akrobatickými prvky, které nám často způsobily mráz po zádech.

Finančně gramotná škola

Naše škola se v poslední době zapojuje do projektů, které přispívají ke zlepšení efektivity výuky našich žáků. Díky aktivitám pedagogického sboru byla naše škola oceněna na konferenci konané dne 26. 9. 2018 v Praze bronzovým Certifikátem Finančně gramotná škola, který převzal na této konferenci zástupce naší školy.

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966