Dopravní týden v 1.A

Předkrmášový týden v 1.A byl  DOPRAVNÍ. I když by se mohlo zdát, že jsme si jen hráli, ale s dopravními prostředky a značkami jsme počítali, poznávali písmenka, vytvořili jsme si veselé dopravní značky. A hlavně jsme se učili, jak se bezpečně chovat na silnici.  Ze splněných úkolů jsme si na závěr vytvořili pracovní sešit.

Na fotografie se můžete podívat zde:

http://xdol.rajce.idnes.cz/Dopravni_tyden/

Sběr kaštanů a žaludů

„OPĚT PO ROCE“

Sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř

Výběr bude každou středu od 7, 00 hod v prostoru před „kolovnou“ nebo po domluvě…… Vybíráme od středy

4. října 2017 

nejlepší sběrači budou odměněni

Plody, kaštany, se využívají na mnoho způsobů

Sběr papíru

Od středy 11. 10. opět ve škole sbíráme papír.

Sběr bude probíhat vždy ve středu

v době od 6.45 hod. do 7. 40 hod.

Časy zkoušek SPV

Zkoušky SPV

Projekt ,,Prázdniny u vody“

Na začátku září si žáci z I.stupně zavzpomínali na uplynulé prázdniny. Vypravovali si zážitky, malovali obrázky, vyhledávali na mapách místa svého prázdninového pobytu. Prohlíželi fotografie a prospekty míst, které se svými rodiči navštívili. Hovořili o vodě, její důležitosti a nezbytnosti pro člověka a přírodu.  Hotovými výrobky vyzdobili své třídy.

Hravě spolu zvládnem školu

První dva dny školního roku se ve všech třídách uskutečnil projekt „Hravě spolu zvládnem školu“, jehož cílem je aklimatizace žáků po prázdninách na školní prostředí, vytvoření pravidel práce
ve třídě, skupinové  práce, společný rozbor Řádu školy, bezpečnost pohybu žáků ve škole apod.
Žáci se také v kolektivu třídy zamýšleli nad problémy, které je ve třídě trápí, a navrhovali jejich řešení, s třídním učitelem si plánovali akce na nový školní rok.

ZAYFERUS

Galerie obsahuje celkem 4 obrázky.

V pátek 15. 9. naši žáci shlédli ukázku dravců společnosti ZAYFERUS.

Výsledek obrázku pro logo zayferus

 

Při ukázkových letech dravců byly předvedeny útoky na atrapy zvířat tažené navijákem.

Dravci, které jsme měli možnost vidět při letu, či demonstračním útoku:

 • Výr velký, největší naše sova
 • Raroh velký loví obratného zajíce
 • Dřemlík tundrový pronásleduje atrapu pěvce
 • Sokol lovecký padá střemhlav na bažanta
 • Karančo jižní běhá pěšky a vyhledává ukryté maso
 • Sokol stěhovavý loví holuba rychlostí dosahující až 300 km/hod
 • Sova pálená zakrouží a dosedá na ruku
 • Raroh jižní chytá letící koroptev
 • Jestřáb lesní žene kličkující kunu
 • Orel skalní napadne běžící lišku
 • Sup krahujový létal těsně kolem našich žáků

Dále děti viděly: výrečka, sýčka, káni, poštolku, ostříže, luňáka, orla, supa, kondora, sovici a puštíka bělavého.

Adaptační pobyt žáků 6. tříd.

Galerie obsahuje celkem 3 obrázky.

Moravskoslezský kraj

 

Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je zlepšit kvalitu výuky a celkovou atmosféru školního prostředí na 2. stupni.

Ke splnění tohoto cíle jsme začali pravidelně realizovat projekt, jehož nedílnou součástí je ADAPTAČNÍ POBYT určený pro žáky 6. ročníku.

Adaptační pobyt žáků šestých ročníků je realizován jako třídenní akce, na které žáci spolupracují na zadaných úkolech a společných soutěžích. Nedílnou součástí jsou komunikační kruhy vedené výchovnou poradkyní a metodikem prevence.

Hlavní cíle, které si během pobytu a následných aktivit během školního roku klademe jsou v oblastech řešení problémových situací a předcházení různým sociálně patologickým jevům, včetně vztahových a komunikačních problémů mezi vrstevníky tříd.

Letošní ročník proběhl ve dnech 6. – 8. 9. 2017 v Rekreačním středisku Palkovické Hůrky a z velké části byl hrazen z dotace Moravskoslezského kraje – v rámci podpory aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018.

 

Zahájení školního roku 2017/2018

Galerie obsahuje celkem 12 obrázků.

Letos jsme školu otevřeli ještě před oficiálním zahájením školního roku 2017/2018.

Ve čtvrtek 31. srpna byla slavnostně p. starostou obce Kozlovice a p. ředitelkou školy otevřena nová přístavba školy. Prostory pro výuku se tak zvětšily o 5 učeben pro základní a 2 učebny pro předškolní vzdělávání. „Den otevřených dveří“ školy využil velký počet občanů Kozlovic napříč věkovými kategoriemi – prohlédnout si mohli celý objet areálu školy – mimo jiné v původní části školy fotografie z historie školy v Kozlovicích, v přístavbě originální kresby p. Adély Güngör, kterými jsou vyzdobeny chodby a samozřejmě všechny učebny školy, které připravili zaměstnanci školy do nového školního roku 2017/2018.

V pondělí 4. 9. 2017 zahájilo v základní škole nový školní rok 342 žáků, kteří jsou rozděleni do 16 tříd. Ve dvou prvních třídách jsme uvítali 50 nových žáků, pro které jejich nové třídní učitelky připravily hezké uvítání. Pozdravit je přišli i jejich nejstarší kamarádi – žáci 9. třídy, kteří jim předali malé dárky.

 

HOLA, HOLA, škola VOLÁ!!!

Nový školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2017 v 9. 00 hod. v jednotlivých třídách, kde na vás čekají tito třídní učitelé:

 • I. A – Mgr. Pavla Doležalová
 • I. B – Mgr. Jana Zemanová
 • II. A – Mgr. Eva Kryšková
 • II. B – Mgr. Eliška Míčková
 • III. A – Mgr. Josef Pergler
 • III. B – Mgr. Lenka Tobolová
 • IV. A – Mgr. Ivana Bednářová
 • IV. B – Mgr. Irena Holubová
 • V. A – Mgr. Eva Kvapilová
 • V. B – Mgr. Iva Hrušková
 • VI. A – Mgr. Silvie Šáchová
 • VI. B – Mgr. Markéta Synková
 • VII. A – Mgr. Kateřina Provazníková
 • VII. B – Mgr. Jiří Brus
 • VIII. A – Mgr. Michal Goryczka
 • IX. A – PhDr. Maxmilián Konečný

Volitelné předměty 6. – 9. ročník 

Nabídka nepovinných předmětů. 

Další dny začíná výuka v 7. 45 hod.

 

Vstup do školní budovy

Přístavba školy – zde jsou umístěny 1. a 2. třídy. Děti těchto ročníků proto vcházejí do budovy  hlavním vchodem ( od hlavní silnice) – označení budovy nápisem BUDOVA A. Do začátku vyučování ( 7. 45 hod.) –  je vchod pro vstupující žáky a jejich rodiče otevřen. Po zahájení výuky se vchod uzavírá a  je zapotřebí zvonit na zvonek po pravé straně dveří – tlačítko VRÁTNICE. Toto platí pro vstup do budovy až do uzavření školy.

Hlavní vchod je určen také pro vstup veřejnosti do školy.

Zadní, vedlejší  vchod – tímto vstupují do školy žáci 3. – 9. ročníku v době od 6.00 hod. do 7. 45. hodin, tedy do začátku vyučování. Pro pozdější příchod je určen  hlavní vchod.

 

Další informace se doví žáci od svých třídních učitelů během prvních dnů školy.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966