Organizace školního roku 2017/2018

Zahájení školního roku: 04. 09. 2017

Podzimní prázdniny:   26.10. 2017  –  27.10. 2017

Vánoční prázdniny:   23.12. 2017 – 02.01. 2018

Pololetní prázdniny:   02.02. 2018

Jarní prázdniny:  12.02. 2018 – 18.02. 2018

Velikonoční prázdniny:  29. 03. 2018 – 30. 03. 2018

Hlavní prázdniny:  02. 07. 2018 – 31. 08. 2018

 

Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku: 06. 09. – 09. 09. 2017

Volno ředitelky školy: 02. 10. 2017, 01. 02. 2018, 28. 03. 2018

Zápis do 1. třídy:  04. 04. 2018

Zápis do MŠ:  9. 05. 2018

Lyžařský výcvik: 26. 2. – 2. 3. 2018

Předškolička: 13. 03., 27. 03., 17. 04.  2018

Pasování 1. tříd na čtenáře: 20. 6. (1. A), 21.6.  2018(1.B)

Volby do Školské rady – listopad 2017

 

Termíny třídních schůzek 

1. stupeň

– informační schůzky tříd dle potřeby
–  20. 11. – 24. 11. 2017 – konzultační dle rozpisu
–  09. 04. – 13. 04. 2018 – konzultační dle rozpisu

2. stupeň

září dle potřeby

–  21 . 11. 2017 – konzultační
–  10 . 04. 2018 – konzultační

Budeme rádi, když Vás na konzultačních třídních schůzkách budou doprovázet i Vaše děti.
Řešíme na nich společně problémy, které se týkají jich samotných.

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků  – kdykoliv dle potřeby po telefonické domluvě.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966