Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku: 03. 09. 2018

Podzimní prázdniny:   29.10. 2018  –  30.10. 2018

Vánoční prázdniny:   22.12. 2018 – 02.01. 2019

Pololetní prázdniny:   01.02. 2019

Jarní prázdniny:  18.02. 2019 – 24.02. 2019

Velikonoční prázdniny:  18. 04. 2019

Hlavní prázdniny:  29. 06. 2019 – 1. 09. 2019

 

Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku: 10. 09. – 12. 09. 2018

Volno ředitelky školy: 01. 10. 2018

Zápis do 1. třídy:  04. 04. 2019

Zápis do MŠ:  07. 05. 2019

Lyžařský výcvik: 25. 2. – 1. 3. 2019

Předškolička: 12. 03. 2019

Pasování 1. tříd na čtenáře: 12. 6. (I. A), 13. 6.  2019 (I.B)

Termíny třídních schůzek:

25. 9. 2018 – společná třídní schůzka – celoroční plán aktivit třídy, volba třídního důvěrníka

1. stupeň

19. – 23. 11. 2018 – konzultační třídní schůzky dle rozpisu

23. – 26. 4. 2019 – konzultační třídní schůzky dle rozpisu

2. stupeň

20. 11. 2018 – konzultační třídní schůzka v době od 15.30 hod. do 17.30 hod.

23. 4. 2019  konzultační třídní schůzka v době od 15.30 hod. do 17.30 hod.

 

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků  – kdykoliv dle potřeby po telefonické domluvě mimo výuku učitele.

Budeme rádi, když Vás na konzultačních třídních schůzkách budou doprovázet i Vaše děti.
Řešíme na nich společně problémy, které se týkají jich samotných.

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966