Skřítci

Sběr papíru

I ve školním roce 2018/2019 je vyhlášena soutěž ve sběru papíru a to jak mezi jednotlivci, tak mezi třídami. Soutěž bude ukončena v červnu 2019.

Rozdíl oproti minulým ročníkům soutěže je v tom, že se papír nebude sbírat skoro po celý rok, ale pouze ve třítýdenních etapách, v tzv. sběrových kolech.

Díky realizaci projektu „Modernizace odborných učeben v ZŠ Kozlovice“ je v prostorách školy, které byly v minulosti využívány ke skladování nasbíraného papíru, vybudována učebna polytechnické výchovy = dílny. Takže ve škole nemáme kde nasbíraný papír skladovat a museli jsme nechat přistavit ke škole kontejner, který může být u školy přistaven jen na omezenou dobu.

1. sběrové kolo:

  • Od 4. 10. do 25. 10. 2018, 

  • vždy v úterý, středu a čtvrtek

  • v době od 6. 45 hod. do 7.45 hod. 

O dalším sběrovém kole vás budeme informovat.

První jízda

Krmášové přípravy- perníky upečeny, vata natočená

Vycházka ke koním a pečení perníků u Skřítků a Hříbků

Soutěž s panem Popelou


Letos opět proběhne soutěž ve sběru papíru.
Ve dnech od 19.11. – 23.11.2018, bude k budově MŠ (č.p.666) přistaven kontejner, do kterého můžete papír vhazovat.
Výtěžek ze soutěže bude připsán na účet RR a bude použit na potřeby dětí MŠ.
V loňském roce jsme díky této soutěži připsali na účet RR částku 1 976,-

Návštěva ranče v Kozlovicích

První dny v MŠ – Berušky

Krmášové pondělí

V pondělí 1.října (krmáš) má ZŠ ředitelské volno a provoz bude probíhal v budově MŠ č.666, kde budou sloučeny děti ze všech pěti tříd. Proto prosíme rodiče, aby zvážili docházku svého dítěte, a poté zapsali v šatně své třídy nebo nahlásili vedoucí školní jídelny.

Děkujeme.

Úvodní třídní schůzka Skřítků a Hříbků

Třídní schůzka proběhne ve třídě Skřítků ve čtvrtek 6.9.2018 v 15 hodin.

Hola, hola, školička volá

Nový školní rok u nás v mateřské škole začíná 3. září. Na děti se těší jejich paní učitelky.

Budova MŠ č.666:

Motýlci. Lucie Halamíčková, Miroslava Jedličková

Sluníčka: Pavla Košťálová, Miroslava Jedličková

Berušky: Lenka Eliášová, Hana Juchelková

 

Budova ZŠ č. 186

Skřítci: Ivana Bražinová, Zuzana Sucháncová

Hříbci: Hana Kusínová, Zuzana Sucháncová

Název třídy, do které je Vaše dítě bude docházet, Vám bude sdělen pří příchodu do MŠ.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966