Školní akce

Certifikát zachránce deštného pralesa

Certifikát 

Ochrana člověka za mimořádných situací – projektový den

V pondělí 7. 5. 2018 si žáci devátého ročníku připravili pro své mladší spolužáky 13 stanovišť, kde si mohli žáci naší školy vyzkoušet například zásady první pomoci, resuscitaci, ošetřování zraněného s krvácením, první pomoc u zraněného v bezvědomí, přenos zraněného a vybavení lékárničky.
FOTKY ZDE

REVOLUTION TRAIN

Žáci osmé a deváté třídy navštívili ve Frýdku – Místku REVOLUTION TRAIN – preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě.

Projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci.

Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání.

Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Více  zde .

 

 

 

 

Den Země 2018

Galerie obsahuje celkem 4 obrázky.

Dne 20. 4. 2018 proběhl na naší škole tradiční „Den Země“. Opět po roce jej měli pod svou patronací kozlovičtí skauti, kteří si pro žáky druhého stupně připravili velice atraktivní ekologické téma – problematiku ,, Znečištění oceánu a nadměrný rybolov„, která byla pro  děti velice přínosná….Také tentokrát byla připravena stanovištní hra, ve které mladší žáky provázeli deváťáci…Děti soutěžili ve skupinách a na konci hry si všichni odnesli, kromě ekologického ponaučení, také nějakou tu sladkost….

Touto cestou našim skautům děkujeme!

Čtenářská soutěž ve školní družině

Každoročně se ve školní družině koná v březnu (měsíc knihy) čtenářská soutěž, která má několik kol. Vítězem 1. kola se stal Jakub Pavlát, vítězkou 2. kola Aneta Navrátilová, 3. kola Petra Mališová a 4. kola Matěj Dudek. Ze všech správných odpovědí se losuje absolutní vítěz. Tím se stala Aneta Navrátilová. Na 2. místě se umístila Alžběta Trojáčková a na 3. místě Josef Žábeňský. Všem blahopřejeme.

 

Loutnička 2018

Zpěvačky a zpěváci z Kozlovic opět na stupních vítězů.

V úterý 20. března 2018 jsme se ve Frýdku-Místku zúčastnili pěvecké soutěže Loutnička a naši žáci v silné konkurenci škol z F-M a okolí dosáhli krásných medailových úspěchů.
Amálie Velká z 3. A a Hynek Pindel z 5. B získali pro naši školu zlaté 1. místo
(každý ve své kategorii),
na krásném 3. místě se umístila Natálie Stonavská z 9. A.

Fotky ZDE.

Blahopřejeme ke krásnému úspěchu a děkujeme všem za vzornou reprezentaci naší školy.

Všem přejeme dobrý hlas na závěrečném koncertě s cimbálovou muzikou, který se uskuteční v úterý 27. března 2017 v 17,00 hod. v Rytířském sále frýdeckého zámku.

Co chci dělat až budu dospělý

Besedy Co chci dělat  až budu dospělý z projektu Global Money Week se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy.

Paní lektorka Dana Dohnalová se snažila dětem přiblížit nutnost orientovat se a porozumět financím, o důležitosti šetření a vzdělávání se ve světě peněz po celý život.

 

Exkurze 4.B

Ve čtvrtek 15.3. 2018 jsme se  již nemohli dočkat chvíle, kdy vyrazíme na plánovanou cestu. Jeli jsme do Ostravy na Exkurzi. Navštívili jsme Dolní oblast Vítkovice . Tám nás zaujalo všechno. Seznámili jsme se s  ROBOTEM OZOBOTEM. Představte si, že každý měl svého zapůjčeného robota miminko a staral se o něj. Učili jsme se s ním pracovat,  pozorovali  ho, navigovali, sestavovali jeho směr dráhy, dávali  mu pokyny, kontrolovali,  občas jej  přepnnuli  do režimu spánku. Bylo to senzační a velmi se nám to líbilo, hned bychom robota chtěli mít. Během dopoledne jsme  dále  prohlíželi Svět techniky, Svět  přírody, Svět objevů, viděli jsme 3D kino a poznávali tak celý svět z výšky. Experimentovali jsme  s mechanickými pomůckami, třeba vyráběli kovové lžičky a  vynalézali možné způsoby výroby věcí. Těšíme se zase na příští návštěvu.

Děti a dospěláci, 4. B.

   

Velikonoční dílny

Ve čtvrtek 15. 3. 2018 se žáci pátých tříd zúčastnili Velikonočních dílen ve SVČ Klíč ve Frýdku – Místku.

Žáci se rozdělili do 5 skupin a pracovali pod vedením lektorů. Seznámili se s různými materiály od papíru, přes textil a látky až po dřevo. Dopoledne se vydařilo a žáci si odnesli domů hotové výrobky, ze kterých měli velikou radost.
Fotky ZDE

Exkurze k Policii ČR

Galerie obsahuje celkem 3 obrázky.

V úterý 13. 3. vyrazili prvňáčci na exkurzi k Policii ČR do Frýdku – Místku.

Nejdříve nám paní policistka četla z knihy „Policejní pohádky“ a o tuto

knihu jsme si pak mohli zasoutěžit.

Byl pro nás připraven i další zajímavý program v podobě prohlídky policejní výzbroje,

výstroje a služebních vozidel. Moc se nám líbilo také snímání otisků prstů,

které jsme si sami vyzkoušeli. Na další fotky z naší exkurze se můžete podívat na:

https://vnasitride.rajce.idnes.cz/Policie_-_exkurze/

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966