Školní akce

Halloween ve škole

Galerie obsahuje celkem 6 obrázků.

V úterý, 31.10. se na naši škole slavil Halloween. Projekt připravili žáci 9. tříd.  Naše škola se na den proměnila na halloweenskou. Už od rána se to v šatnách hemžilo čarodějnicemi, upíry, duchy, dýněmi a dalšími strašidelnými maskami.  Poté se děti odebraly do svých tříd, kde pro ně měli deváťáci připravený program. Děti se dozvěděly, jak a proč se Halloween slaví, jaké jsou jeho symboly a tradice. Také měly možnost dozvědět se pár zajímavostí – například to, že v USA se každoročně na Halloween prodají sladkosti za 2 miliardy dolarů! Dívali jsme se na různé filmy, četli strašidelné příběhy, učili se anglická slovíčka, vyráběli netopýry, dýně a další… Všichni jsme si zábavnou halloweenskou školu užili.
Adéla Krpcová, 9. A

Nocování ve školní družině

Galerie obsahuje celkem 2 obrázky.

Děti, které v minulém školním roce tančily country tance,  nocovaly za odměnu 25. října 2017 ve školní družině. Vyrobily si halloweenské lucerničky a večer se vydaly na procházku. Večer se těšily na stezku odvahy a film na dobrou noc. Druhý den po snídani je čekaly zábavné hry a samozřejmě country tance.

Více na https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Nocovani_rijen_2017/

Volby do Školské rady

Volební komise

V souladu s  § 167 zákona  561/2004 Sb., ( školský zákon), v platném znění,   a volebního řádu  jmenuji volební komisi  ve složení:

  • Mgr. Jaroslava Minksová – předseda
  • Ing. Radmila Toflová
  • Martin Pavliska
    • Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

 

Volební komise vyhlašuje den voleb do školské rady:

úterý 21. 11. 2017 v době od 7.30 hod. do 18.00 hod. v budově školy.

 

1.B v kuchyni

Galerie obsahuje celkem 4 obrázky.

Protože v 1. třídě patřil celý týden tvoření k písmenu M, vydali jsme se ve středu do cvičné

kuchyňky, kde jsme si upekli muffiny. Myslím, že se dětem tato sladká svačinka moc povedla. 🙂

Malí cukráři si zaslouží velkou pochvalu.

Další fotky: http://vnasitride.rajce.idnes.cz/Muffiny_2017/

Jak se kreslí pohádka.

Galerie obsahuje celkem 6 obrázků.

,,Všechno letí, milé děti,“  takto začíná autorská knížka Jiřího Fixla, který k nám do školy zavítal v úterních dopoledních hodinách.  Pan Fixl je malíř, grafik a ilustrátor mnoha dětských knížek, dlouhou dobu působil jako výtvarný redaktor nakladatelství Albatros.  Ilustrátor nám během besedy představil svou novou knížku, kterou napsal a také ilustroval. Ze své knížky nám přečetl i krátký úryvek. Ukázal nám a vysvětlil,  jak knížky vznikají, jak dlouho trvá než vznikne knížka a dozvěděli jsme se, co vše je náplní práce ilustrátora. Děti dostaly obrázky jeho kreseb, které následně vybarvovali. Pan Fixl dětem poradil, jak správně pracovat s plochou obrázku a jak na to, aby obrázek vypadal co nejlépe.

 

 

Pouštění draků – dolní družina

Galerie obsahuje celkem 2 obrázky.

V pondělí 16.10. se děti z dolní školní družiny vypravily na nedaleký kopec pouštět draky. Počasí nám přálo a dětem se pouštění draků moc líbilo.

 

Přednáška pro žáky sedmých tříd

Prezentace
Žáci 7. ročníku se zúčastnili přednášky lektorky společnosti MP Education – společnosti, která se věnuje realizaci výchovně-vzdělávacích programů na základních a středních školách včetně 8-letých gymnázií, po celém území České a Slovenské republiky.

Obsahově byla tato přednáška zaměřena na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a k pomoci při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím tzv. puberty.

Tento vzdělávací program je součástí uceleného a zároveň na sebe tematicky navazujícího cyklu přednášek „Dospívám…“, který se věnuje jednotlivým aspektům fyzického, psychického a sociálního dozrávání při cestě k dospělosti.

logo

Volby do Školské rady

Informace pro zákonné zástupce žáků

V letošním roce končí tříleté volební období členů Školské rady. Proto mi dovolte připomenout, že do konce roku 2017 musí proběhnout volby nové.

Volby se uskuteční 21. 11. 2017 v době od 7.30 – 18.00 hod. v budově základní školy. (Tento den se budou ve škole konat také konzultační třídní schůzky – Vaše účast ve volbách i na třídních schůzkách je proto nutná!).

Volební kandidátka bude sestavena částečně z členů Rady rodičů, částečně pak ze zájemců z řad rodičů, kteří by rádi ve Školské radě pracovali. Zájemci mají možnost přihlásit se u předsedy stávající Školské rady p. Martina Pavlisky – přes email m.pavliska@seznam.cz, nebo osobně do 1. 11. 2017.

Kandidátní listina Vám bude doručena 14 dnů před volbami i s informacemi, jak při volbě postupovat.

Volby se týkají pouze základní školy.

Hana Ulčáková, ředitelka školy

Přírodovědný KLOKAN 2017


Žáci osmé a deváté třídy se zúčastnili přírodovědné soutěže, ve které vypracovávali otázky z  biologie, zeměpisu, fyziky
a jiných přírodovědných oblastí.

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci a jejím cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Pořadí nejlepších řešitelů:

  1. Šáchová Karolína 9. A
  2. Žáčková Monika 9. A
  3. Bielý Václav 9. A
  4. Krpcová Adéla 9. A , Stonavská Natálie 9. A, Pustka Vojtěch 8. Ase stejným počtem bodů

Projekt OP VVV

Naše škola získala dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání v rámci výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ v celkové hodnotě 1 326 681  Kč, na daný projekt je poskytována finanční dotace EU. Náš projekt má název „Společně ve škole v Kozlovicích“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006755.Celková doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966