Školní akce

Slavnostní zakončení školního roku 2018/2019

V pátek 28. 6. 2019 všichni žáci základní školy společně se svými učiteli slavnostně zakončili školní rok 2018/2019.
Po úvodních slovech paní ředitelky byly žákům, kteří vzorně reprezentovali školu v předmětových, odborných nebo sportovních soutěžích, předány pochvaly ředitelky školy spolu s věcnou odměnou.

Po krátkém programu žáků 9. třídy, ve kterém zazněly vzpomínky z průběhu celé školní docházky a poděkování učitelům, se s nimi symbolicky rozloučili nejmladší žáci školy předáním tužky s logem naší základní školy. Poté se všichni rozešli do svých tříd, kde jim jejich třídní učitelé předali vysvědčení. Žákům deváté třídy byla vysvědčení slavnostně předána v přítomnosti pana starosty v restauraci Valašský pivovar, kde pro ně bylo také připraveno pohoštění. Přejeme všem absolventům do dalšího studia hodně píle, zdraví, úspěchů a splněná přání.

Pochvaly ředitelky školy ve školním roce 2018-2019

Country nocování ve ŠD

V pondělí 24. června 2018 country tanečnice a tanečníci za odměnu nocovali ve školní družině.  Na školní zahradě u táboráku děti opékaly buřty a zpívaly s kytarou. Také hrály pohybové a míčové hry. Nejvíce se však těšily na večerní Pohádkovou stezku odvahy, přestože některé s jistými obavami. Ráno po snídani se rozešly do svých tříd. Některé unavené, ale spokojené. Děkujeme panu školníkovi za připravené ohniště a paní učitelce Kvapilové za doprovod na kytaru a nocování s námi.

Sběrová soutěž

Galerie obsahuje celkem 4 obrázky.

Tradičně – na konci školního roku – na naší základní škole probíhá slavnostní vyhodnocení sběrové soutěže v rámci kolektivů tříd.  V letošním ročníku se nejvíce snažili žáci těchto tříd – v pořadí:

1. místo – 5. B
2. místo – 3. A
3. místo – 4. B
4. místo – 5. A

Žáci těchto tříd byli oceněni sladkými odměnami.

Nejlepším sběračům gratulujeme a všem, kteří se soutěže zúčastnili děkujeme za aktivní zapojení – naši žáci celkem nasbírali
14. 605 Kg !!!!

Celoškolní beach korfbalový turnaj

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

 

 

Celoškolní beach korfbalový turnaj – ZŠ Kozlovice

 1. 6. se konal další ze série beach korfbalových turnajů, které v současné době jsou korfbalově nejvíce in a plně využívají skutečně letního počasí. ZŠ Kozlovice, která pořádá tradiční celoškolní korfbalový turnaj pravidelně dvakrát ročně, tentokráte rovněž zvolila na zakončení školního roku variantu korfbalu na písku. Celkem dvanáct korfbalových družstev se ve třech věkových kategoriích utkalo o tři sady medailí – odehráno bylo dohromady 18 korfbalových zápasů a vidění byly výborné korfbalové výkony v podání stovky žáků druhých až sedmých tříd.

Nejvíce košů (přesně 58 košů) padlo v kategorii minižáků, kde byla ZŠ Kozlovice velmi úspěšná i na Mistrovství Moravskoslezského kraje v beach korfbalu 2019, když z osmi družstev obsadila druhé a páté místo. Krásných 40 košů pak přidala kategorie nejmladší – tedy přípravek, která se v rámci celoškolního turnaje hrála úplně poprvé a ukázalo se, že i nejmladší dokážou odehrát výborné zápasy. Stejným počtem košů (40) se prezentovala i kategorie určená pro mladší žáky, tedy kategorie určená pro žáky šestých a sedmých tříd, kde se nejlepším střeleckým výkonem blýskla Petra Žáčková.

Konečné pořadí kategorie U9 – přípravka:

 1. ZŠ Kozlovice U9 2.B           6b.
 2. ZŠ Kozlovice U9 3.B           4b.
 3. ZŠ Kozlovice U9 3.A           2b.
 4. ZŠ Kozlovice U9 2.A           0b.

Nejlepší střelci kategorie U9:

 1. Holub 6košů
 2. Šlachtová 4koše
 3. Š. Strache 3koše
 4. Šrubařová 3koše
 5. Opěla 3koše
 6. Král 3koše

 Konečné pořadí kategorie U11 – minižáci:

 1. ZŠ Kozlovice U11 5.B           6b.
 2. ZŠ Kozlovice U11 4.B           4b.
 3. ZŠ Kozlovice U11 5.A           2b.
 4. ZŠ Kozlovice U11 4.A           0b.

Nejlepší střelci kategorie U11:

 1. Pavlát 5košů
 2. Brázdová 5košů

B.A. Filipová                      5košů

 1. Krkošková 5košů
 2. Závodná 4koše
 3. Pavlát 4koše
 4. Žáček 4koše
 5. Krpcová 4koše
 6. Kresta 3koše
 7. Škrobal 3koše
 8. Ulčáková 3koše

 Konečné pořadí kategorie U13 – mladší žáci:

 1. ZŠ Kozlovice U13 7.A           4b.
 2. ZŠ Kozlovice U13 7.B           4b.
 3. ZŠ Kozlovice U13 6.A           2b.
 4. ZŠ Kozlovice U13 6.B           2b.

 Nejlepší střelci kategorie U13:

 1. Žáčková –  6 košů
 2. Chýlek  – 5 košů
 3. Štěrbová –  4 koše
 4. Kocián – 4 koše
 5. Wirthová – 4 koše

Mírový běh v Kozlovicích

Mezinárodní mírový běh přinesl pochodeň do Kozlovic. Peace Run, světově nejdelší běh s hořící pochodní, měl ve čtvrtek 20. června zastávku v Kozlovicích. K mezinárodním běžcům se na trase zeměmi přidali vytrvalci naší školy a na fotbalovém hřišti předali běžci hořící pochodeň starostovi Kozlovic. Na hřišti se ke štafetě přidali i ostatní žáci a běželi společně. Symbolem toho je předávat pochodeň lidem, každý si ji podržet a s přáním pro všechny lidi předat dál. Z Kozlovic pokračovali běžci směr Frenštát.

 

V sýru najdeš sílu!

Galerie obsahuje celkem 4 obrázky.


Ve  výtvarné soutěži s tématem: V sýru najdeš sílu!, kde se děti mohli stát slavnými autory obrázku na víčku čerstvého sýru žervé, který dostávají žáci ve školním projektu Mléko do škol, se jednou z vítězek stala žákyně naší školy – JANA KRPCOVÁ.
za svůj velice pěkný obrázek byla odměněna termotaškou plnou sýru od společnosti Laktos, a.s. a sadou kvalitních kreslících potřeb.
GRATULUJEME!

Miss ŠD 2019

Již tradičně se ve školní družině soutěžilo v kategorii starších žákyň o Miss ŠD 2019 a to 19. června ve 3 soutěžních disciplinách. Miss ŠD 2019 se stala Nela Skotáková, I. Vícemiss a zároveň Miss Talent Kateřina Králová, II. Vícemiss Natálie Závorková. Miss Sympatie se stala Mariana Témová aMiss Úsměv Evelyn Satinská. Děvčatům blahopřejeme.

 

Závěrečné práce

V pátek 14. června 2019 žáci 9. třídy prezentovali své závěrečné práce. Byl před nimi nelehký úkol – obhájit před komisí své závěrečné práce, na nichž intenzivně pracovali po skončení přijímacího řízení na střední školy.

Svých obhajob se většina zhostila velmi dobře, žáci byli vzorně připraveni a skvěle prezentovali své práce. Za celkový postoj ke zpracování písemné práce i k následné prezentaci všem uděluji velkou pochvalu.
Fotky

Den dětí v ŠD a nové pískoviště

31. 5. 2019 se ve školní družině soutěžilo ke dni dětí. Aby děti mohly vyplout na lodi pro odměnu, musely splnit řadu zábavých úkolů. Hurá! Máme nové pískoviště. Více na https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Den_deti_31._5._2019_HD

https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Nove_piskoviste

Country taneční

Ve čtvrtek 6. června 2019 děti ŠD pozvaly do školy rodiče a prarodiče, aby se pochlubily, co se za tento školní rok děti ve volném čase naučily. Celkem zatančily 8 country tanců. Na závěr si zatančili s dětmi i maminky, tatínci, babičky a sourozenci. Více na: https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Country_tanecni_6._6._2019/

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966