Školní akce

Vánoční korfbalový turnaj 15. 12. 2017

V pátek se konal u nás ve škole historicky první korfbalový turnaj.

Celkem deset třídních družstev se utkalo ve třech věkových kategorií a během tohoto celoškolního turnaje bylo nakonec odehráno třináct korfbalových zápasů.

Nejlepšími střelci dne v kategorii U11 (4. a 5. tř.) byli Daniel Chýlek, Michaela Krpcová  Anna Barbora Filipová. Jakub Zpěvák, Jan Hrnčárek, Šimon Krpec a Karolína Prokopová byli nejlepšími střelci v kategorii U 13 (6. a 7.tř). Všichni dokázali vstřelit shodně po pěti koších. 

Konečná tabulka minižáků – U11

  1. místo  4. B    3 z.    6b.    19:9
  2. místo  5. B     3z.    4b.    16:10
  3. místo  5.A      3z.    2b.    10:14
  4. místo  4.A      3z     0b.     7:19

Konečná tabulka mladších žáků – U13

  1. místo  6. B   3z.   6b.     18:6
  2. místo  7. A   3z.    4b.    18:12
  3. místo  7.B   3z.      2b.    6:16
  4. místo  6.A   3z.     0b.     9:17

Kategorie starších žáků – U16

Vítězem se stalo družstvo z 9.A, které porazilo třídu 8. A  2:0.

 

Vánoční besídka ŠD

Dne 12. prosince 2017 se konala Vánoční besídka I. a II. odd. školní družiny v relaxačním sále. Děti zpívaly, recitovaly, vyprávěly a tančily. Rodiče si rovněž mohli prohlédnout výstavku výtvarných prací svých dětí.

Více na http://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka_12.12.2017/

MIKULÁŠ ve škole

Galerie obsahuje celkem 10 obrázků.

PEKELNÁ ŠKOLA ANEB MIKULÁŠSKÁ 2017
V úterý, 5. prosince 2017, se naše škola přeměnila na pekelnou. Čerti byli téměř všude, kam jste se podívali. Na škole jste mohli dokonce najít takové místnosti, jako byla kancelář paní Luciferové, zástupce paní Luciferové, několik pekelných chásek a dokonce ďáblova poradce! A samozřejmě nechybělo ani peklo! Za žáky 1. – 4. tříd přišli aděl a hodný čert, kteří dětem vysvětlili, kdo to Mikuláš je, hráli s dětmi hry, tvořili, zpívali…A pak se za dveřmi ozval cinkot řetězů a do třídy přišel Mikuláš, anděl a čerti. V knize hříšníků Mikuláš objevil i několik zlobidel z každé třídy – ty pak mohly zazpívat písničku nebo si je čerti odnesli do pekla, kde na ně čekaly připravené úkoly a čert, který měl celé peklo na povel. A že z něho šel strach! Když byla potrestána všechna zlobidla, vypadalo to, že se čerti zase objeví až příští rok. Jenže čerti, andělé a Mikuláš ne a ne naší školu opustit. Naši čerti totiž nezapomněli na to, že zlobí i učitelé! A tak si do pekla odnesli i některé z učitelů. Ale nakonec se přece jen všichni z pekla vrátili :-).
My, deváťáci, jsme si Mikuláše užili a už se těšíme na další akce.

Adéla Krpcová, žákyně 9. A

Beseda POKOS

V listopadu se žáci šestého až devátého ročníku zúčastnili besedy věnované tématu ochrany a obrany státu (POKOS). Z Univerzity Obrany fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové nás navštívili četař Marek Kocián a četař Michal Houžvička. Dozvěděli jsme se jak funguje armáda, zapojení České republiky do mezinárodních organizací,dále jak se zachovat v krizových situacích a o zahraničních misích.

Upozornění

Vánoční besídka ŠD  v úterý 12. prosince začne dříve a to v 15.30 hodin (děti z Valášku mají zkoušku). Děkuji za pochopení.

Vánoční besídka ŠD

Milí rodiče,

zveme vás na Vánoční besídku, která se koná v úterý 12. prosince 2017 v 16 hodin v relaxačním sále. Zároveň vás zveme na výstavku výtvarných prací vašich dětí, kterou si můžete prohlédnout v přilehlých prostorách herny ŠD v budově C před besídkou nebo po ní.

Prosím připravte dětem převleky (platí jen pro některé) do tašky se jménem. Do družiny donést nejpozději 7. prosince. Každý den cvičíme, budeme rádi, když děti nebudou nosit zbytečně omluvenky. Generální zkouška v pondělí před besídkou.

Platí pro děti I. a II. odd. ŠD v budově C.

Florbalové úspěchy na prvním stupni

Florbalisté z třetích a čtvrtých tříd si v listopadu zahráli dva turnaje. První  v Palkovicích byl sehrávací, kde kluci bojovali statečně a získali smutné čtvrté místo. O týden později ve Fryčovicích všechny zápasy vyhráli a zaslouženě postoupili do krajského finále v Ostravě.

19. prosince nám držte palce!!!

Setkání s kurátorkou pro děti a mládež

Žáci 7. a 8. tříd se zúčastnili besedy s kurátorkou pro děti a mládež, pracující při magistrátu města Frýdek – Místek.

Program této besedy byl rozdělen na dva tematické okruhy. První byl zaměřen na právní odpovědnost mladistvých, která se týká sociálně patologických jevů a rizikového chování, které může být hrozbou pro žáky základních škol.

Druhá část se zabývala sociálními hrozbami – včetně kyberšikany – tedy oblastí, která je pro žáky velice aktuální – pro rozšířenost používání sociálních sítí v dnešní společnosti.

BESEDA – JAK VZNIKÁ LOUTKOVÝ ANIMOVANÝ FILM

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

V minulém týdnu se žáci 1. stupně zúčastnili besedy se spisovatelem, režisérem, scénaristou a výtvarníkem Cyrilem Podolským, který je autorem seriálu Krysáci. Zábavnou a zároveň vzdělávací formou seznámil žáky s principy animovaného filmu a na skutečných postavičkách z večerníčků názorně ukázal výrobu loutek.

 

BESEDA „JAK VZNIKÁ FILM“

Galerie obsahuje celkem 5 obrázků.

H E B T Y L : Cesta malých příběhů do velkého světa

Žáci sedmé až deváté třídy se zúčastnili interaktivní besedy autora televizních KRYSÁKŮ Cyrila Podolského
k připravovanému celovečernímu filmu Hebtyl

aneb od knihy až k filmovému plátnu.

  

Cyril PODOLSKÝ je režisérem, animátorem, scénáristou, spisovatelem a výtvarníkem tvořícím pro děti i dospělé.

Je držitelem TV ceny Elsa 2008 za námět a režii seriálu Krysáci, spoludržitelem ceny Anděl 2007 a byl nominován na cenu Elsa 2010 a cenu Týtý za seriál Krysáci 2.série.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966