Základní škola

STRAVNÉ NA ZÁŘÍ 2019

Stravné na září v hotovosti se bude platit v budově ZŠ (platí i pro MŠ)

30. 8.  7.00 – 13.00 hod

2. 9.    6.30 – 14.00 hod

Děti , které mají bezhotovostní platbu, jsou automaticky převedeny na nový školní rok a přihlášeny ke stravování od úterý 3. 9.                                                                                          Děti z MŠ, které jdou do 1. třídy, jsou automaticky převedeny do ZŠ. Pokud vaše dítě nebude chodit na obědy, je nutné je odhlásit u vedoucí ŠJ.

2. 9. (první školní den) pro děti nevaříme, děti končí po slavnostním zahájení školního roku.

Noví strávníci, kteří chtějí platit bezhotovostně formou Svolení k inkasu, musí donést vyplněnou přihlášku ke stravování nejpozději 30. 8.,pokud tak neučiní, zaplatí měsíc září v hotovosti a bezhotovostně budou vedeni od října.

Pokud bude vaše dítě již 1. den (tj. 2. 9.) ve školní družině a budete pro něj chtít oběd, je možno tento oběd zaplatit hotově a to i v případě, že máte sjednanou bezhotovostní platbu a to 30. 8. od 7.00 do 10.00 hod

Děti MŠ jsou přihlášeny od 2. 9., kdy začíná provoz v MŠ.

Slavnostní zakončení školního roku 2018/2019

V pátek 28. 6. 2019 všichni žáci základní školy společně se svými učiteli slavnostně zakončili školní rok 2018/2019.
Po úvodních slovech paní ředitelky byly žákům, kteří vzorně reprezentovali školu v předmětových, odborných nebo sportovních soutěžích, předány pochvaly ředitelky školy spolu s věcnou odměnou.

Po krátkém programu žáků 9. třídy, ve kterém zazněly vzpomínky z průběhu celé školní docházky a poděkování učitelům, se s nimi symbolicky rozloučili nejmladší žáci školy předáním tužky s logem naší základní školy. Poté se všichni rozešli do svých tříd, kde jim jejich třídní učitelé předali vysvědčení. Žákům deváté třídy byla vysvědčení slavnostně předána v přítomnosti pana starosty v restauraci Valašský pivovar, kde pro ně bylo také připraveno pohoštění. Přejeme všem absolventům do dalšího studia hodně píle, zdraví, úspěchů a splněná přání.

Pochvaly ředitelky školy ve školním roce 2018-2019

Nález zlaté náušnice

Před budovou školy byla nalezena malá zlatá náušnice. Pokud náušnici postrádáte, zastavte se na sekretariát školy.

Country nocování ve ŠD

V pondělí 24. června 2018 country tanečnice a tanečníci za odměnu nocovali ve školní družině.  Na školní zahradě u táboráku děti opékaly buřty a zpívaly s kytarou. Také hrály pohybové a míčové hry. Nejvíce se však těšily na večerní Pohádkovou stezku odvahy, přestože některé s jistými obavami. Ráno po snídani se rozešly do svých tříd. Některé unavené, ale spokojené. Děkujeme panu školníkovi za připravené ohniště a paní učitelce Kvapilové za doprovod na kytaru a nocování s námi.

Sběrová soutěž

Galerie obsahuje celkem 4 obrázky.

Tradičně – na konci školního roku – na naší základní škole probíhá slavnostní vyhodnocení sběrové soutěže v rámci kolektivů tříd.  V letošním ročníku se nejvíce snažili žáci těchto tříd – v pořadí:

1. místo – 5. B
2. místo – 3. A
3. místo – 4. B
4. místo – 5. A

Žáci těchto tříd byli oceněni sladkými odměnami.

Nejlepším sběračům gratulujeme a všem, kteří se soutěže zúčastnili děkujeme za aktivní zapojení – naši žáci celkem nasbírali
14. 605 Kg !!!!

Balení učebnic

Obecní knihovna v Kozlovicích nabízí výhodné balení učebnic – viz. odkaz.

balení učebnic

Celoškolní beach korfbalový turnaj

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

 

 

Celoškolní beach korfbalový turnaj – ZŠ Kozlovice

 1. 6. se konal další ze série beach korfbalových turnajů, které v současné době jsou korfbalově nejvíce in a plně využívají skutečně letního počasí. ZŠ Kozlovice, která pořádá tradiční celoškolní korfbalový turnaj pravidelně dvakrát ročně, tentokráte rovněž zvolila na zakončení školního roku variantu korfbalu na písku. Celkem dvanáct korfbalových družstev se ve třech věkových kategoriích utkalo o tři sady medailí – odehráno bylo dohromady 18 korfbalových zápasů a vidění byly výborné korfbalové výkony v podání stovky žáků druhých až sedmých tříd.

Nejvíce košů (přesně 58 košů) padlo v kategorii minižáků, kde byla ZŠ Kozlovice velmi úspěšná i na Mistrovství Moravskoslezského kraje v beach korfbalu 2019, když z osmi družstev obsadila druhé a páté místo. Krásných 40 košů pak přidala kategorie nejmladší – tedy přípravek, která se v rámci celoškolního turnaje hrála úplně poprvé a ukázalo se, že i nejmladší dokážou odehrát výborné zápasy. Stejným počtem košů (40) se prezentovala i kategorie určená pro mladší žáky, tedy kategorie určená pro žáky šestých a sedmých tříd, kde se nejlepším střeleckým výkonem blýskla Petra Žáčková.

Konečné pořadí kategorie U9 – přípravka:

 1. ZŠ Kozlovice U9 2.B           6b.
 2. ZŠ Kozlovice U9 3.B           4b.
 3. ZŠ Kozlovice U9 3.A           2b.
 4. ZŠ Kozlovice U9 2.A           0b.

Nejlepší střelci kategorie U9:

 1. Holub 6košů
 2. Šlachtová 4koše
 3. Š. Strache 3koše
 4. Šrubařová 3koše
 5. Opěla 3koše
 6. Král 3koše

 Konečné pořadí kategorie U11 – minižáci:

 1. ZŠ Kozlovice U11 5.B           6b.
 2. ZŠ Kozlovice U11 4.B           4b.
 3. ZŠ Kozlovice U11 5.A           2b.
 4. ZŠ Kozlovice U11 4.A           0b.

Nejlepší střelci kategorie U11:

 1. Pavlát 5košů
 2. Brázdová 5košů

B.A. Filipová                      5košů

 1. Krkošková 5košů
 2. Závodná 4koše
 3. Pavlát 4koše
 4. Žáček 4koše
 5. Krpcová 4koše
 6. Kresta 3koše
 7. Škrobal 3koše
 8. Ulčáková 3koše

 Konečné pořadí kategorie U13 – mladší žáci:

 1. ZŠ Kozlovice U13 7.A           4b.
 2. ZŠ Kozlovice U13 7.B           4b.
 3. ZŠ Kozlovice U13 6.A           2b.
 4. ZŠ Kozlovice U13 6.B           2b.

 Nejlepší střelci kategorie U13:

 1. Žáčková –  6 košů
 2. Chýlek  – 5 košů
 3. Štěrbová –  4 koše
 4. Kocián – 4 koše
 5. Wirthová – 4 koše

Úspěch v republikovém kole

V pátek 21. 6. získala Veronika Zemanová z 6. A v republikovém kole soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019“ 2. místo v kategorii L2 (literární práce).


Pro zajímavost:
Této soutěže se v tomto roce zúčastnilo 33 000 žáků (od MŠ až po střední školy) z 1500 různých škol a hasičských spolků.

Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mírový běh v Kozlovicích

Mezinárodní mírový běh přinesl pochodeň do Kozlovic. Peace Run, světově nejdelší běh s hořící pochodní, měl ve čtvrtek 20. června zastávku v Kozlovicích. K mezinárodním běžcům se na trase zeměmi přidali vytrvalci naší školy a na fotbalovém hřišti předali běžci hořící pochodeň starostovi Kozlovic. Na hřišti se ke štafetě přidali i ostatní žáci a běželi společně. Symbolem toho je předávat pochodeň lidem, každý si ji podržet a s přáním pro všechny lidi předat dál. Z Kozlovic pokračovali běžci směr Frenštát.

 

V sýru najdeš sílu!

Galerie obsahuje celkem 4 obrázky.


Ve  výtvarné soutěži s tématem: V sýru najdeš sílu!, kde se děti mohli stát slavnými autory obrázku na víčku čerstvého sýru žervé, který dostávají žáci ve školním projektu Mléko do škol, se jednou z vítězek stala žákyně naší školy – JANA KRPCOVÁ.
za svůj velice pěkný obrázek byla odměněna termotaškou plnou sýru od společnosti Laktos, a.s. a sadou kvalitních kreslících potřeb.
GRATULUJEME!

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966