Nezařazené

Pouštění draků – dolní družina

Ve čtvrtek 11.10.2018 se děti z dolní školní družiny vypravily na nedaleký kopec pouštět draky. Počasí nám přálo a dětem se pouštění draků moc líbilo.

Týdenní plán 15. – 19. 10.

Český jazyk

ML – odvozování (slovo základové, slovo odvozené, slovotvorný základ)

– vyjmenovaná slova po L, M (procvičování, diktát)

SL – popis předmětu

ČT – Pan Smraďoch  – četba, práce s textem

Angličtina

množné číslo podstatných jmen

vazba there is/there are

poslechová cvičení

Hledat informace o Emilu Zátopkovi k projektovým dnům věnovaným 100. výročí vzniku ČSR, který proběhne od 24. do 26.10.

Týdenní plán 15. – 19. 10. 2018

Matematika

Dělení se zbytkem, řešení slovních úloh

Příklady se závorkami

Geometrie

Rýsování kolmic, které procházejí daným bodem

Český jazyk

Předložky od, nad, pod, před, bez

Předpony od-, nad-, pod-, před-, bez-, roz-, vz-

Čtení

J. Žáček – Pohádka

R. Čechora – Maxipes Fík v pohádkové zemi

A. Mikulka – O ořechovém lese

Vlastivěda

Obsah mapy – značky a barvy na mapě, měřítko, orientace v krajině, orientace podle mapy

Přírodověda

Semenné rostliny – květ, plody se semeny

Dělení rostlin podle místa růstu a užitku

Praktické činnosti

Na čtvrtek si žáci přinesou menší čistou sklenici ( na čajovou svíčku )

24. – 26. 10. – projekt Slavné osobnosti Moravskoslezského kraje

My se zaměříme na Jiřího Rašku – skokana na lyžích

V pátek 26. 10. – exkurze do UNIPARU ( výrobny svíček ) a skanzenu v Rožnově.

Upozornění

Upozorňuji rodiče, že se ve škole u dětí opět objevily vši. Prosím o důkladné prohlédnutí vlasů a případné odstranění vší i hnid!!!

Angličtina

Učivo druhé lekce zaměřené na bydlení, kterou jsme začali probírat, mohou děti procvičovat na http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/rooms/rooms1.htm

 

Plán učiva 8. – 12. 10.

český jazyk

ML – stavba slova (písemné opakování)

slova příbuzná, vyjmenovaná slova po L – procvičování

SL – popis předmětu

ČT – Pan Smraďoch (četba, práce s textem)

angličtina

číslovky 0-100 (opakování), abeceda, hláskování, množné číslo podstatných jmen

Cestou necestou

Ve čtvrtek 27.10 připravili žáci 9. třídy projekt „Cestou necestou“ pro své mladší spolužáky. Žáci 1.-8. tříd se vydali ve čtyřech různých směrech poznat Kozlovice a okolí a plnili přitom zajímavé úkoly. Na konci cesty čekaly žáky soutěže a také skryté poklady.

 

Přespolní běh

Galerie obsahuje celkem 3 obrázky.

 

Přespolní běh

Ve středu 26. 9. 2018 se v areálu kempu v Lubně u Frýdlantu konalo okrskové kolo v přespolním běhu. Družstvo mladších chlapců ze 6. a 7. tříd získalo krásné třetí místo. Největšího úspěchu v jednotlivcích dosáhl Matěj Jarotek, doběhl na druhém místě. Ostatním vytrvalcům děkuji za reprezentaci školy.

Třídní schůzky

Třídní schůzky 8.B proběhnou v učebně nové PC (učebna je ve 2. patře hned vedle schodiště).

Angličtina – týdenní plán 24.-28. 9.

číslovky 0-100 (telefonní číslo)

abeceda, hláskování

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966