Motýlci

Sběr papíru

I ve školním roce 2018/2019 je vyhlášena soutěž ve sběru papíru a to jak mezi jednotlivci, tak mezi třídami. Soutěž bude ukončena v červnu 2019.

Rozdíl oproti minulým ročníkům soutěže je v tom, že se papír nebude sbírat skoro po celý rok, ale pouze ve třítýdenních etapách, v tzv. sběrových kolech.

Díky realizaci projektu „Modernizace odborných učeben v ZŠ Kozlovice“ je v prostorách školy, které byly v minulosti využívány ke skladování nasbíraného papíru, vybudována učebna polytechnické výchovy = dílny. Takže ve škole nemáme kde nasbíraný papír skladovat a museli jsme nechat přistavit ke škole kontejner, který může být u školy přistaven jen na omezenou dobu.

1. sběrové kolo:

 • Od 4. 10. do 25. 10. 2018, 

 • vždy v úterý, středu a čtvrtek

 • v době od 6. 45 hod. do 7.45 hod. 

O dalším sběrovém kole vás budeme informovat.

První jízda

Soutěž s panem Popelou


Letos opět proběhne soutěž ve sběru papíru.
Ve dnech od 19.11. – 23.11.2018, bude k budově MŠ (č.p.666) přistaven kontejner, do kterého můžete papír vhazovat.
Výtěžek ze soutěže bude připsán na účet RR a bude použit na potřeby dětí MŠ.
V loňském roce jsme díky této soutěži připsali na účet RR částku 1 976,-

Návštěva ranče v Kozlovicích

První dny v MŠ – Berušky

Krmášové pondělí

V pondělí 1.října (krmáš) má ZŠ ředitelské volno a provoz bude probíhal v budově MŠ č.666, kde budou sloučeny děti ze všech pěti tříd. Proto prosíme rodiče, aby zvážili docházku svého dítěte, a poté zapsali v šatně své třídy nebo nahlásili vedoucí školní jídelny.

Děkujeme.

Hola, hola, školička volá

Nový školní rok u nás v mateřské škole začíná 3. září. Na děti se těší jejich paní učitelky.

Budova MŠ č.666:

Motýlci. Lucie Halamíčková, Miroslava Jedličková

Sluníčka: Pavla Košťálová, Miroslava Jedličková

Berušky: Lenka Eliášová, Hana Juchelková

 

Budova ZŠ č. 186

Skřítci: Ivana Bražinová, Zuzana Sucháncová

Hříbci: Hana Kusínová, Zuzana Sucháncová

Název třídy, do které je Vaše dítě bude docházet, Vám bude sdělen pří příchodu do MŠ.

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 6. září zveme rodiče na první třídní schůzku v 15.00 hodin do třídy, kterou vaše dítě navštěvuje.

Program:

-informace k organizaci nového školního roku

-hospodaření rady rodičů

-volba nových zástupců za třídu

-různé

Pokud to bude možné, zúčastněte se bez dětí.

Děkujeme.

POPRVÉ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

KDY JE VHODNÉ, ABY DÍTĚ NASTOUPILO DO MŠ?      

Za nejideálnější věk nástupu z vývojového hlediska je považován třetí rok života dítěte, ale je to individuální. O nástupu dítěte do MŠ by se mělo uvažovat v době, kdy dítě začíná vyhledávat nové podněty, činnosti, nové kamarády (ne pouze rodiče) a touží objevovat. Prostředí mateřské školy je obrovským zdrojem inspirace pro nová poznání, objevování a komplexní rozvoj dítěte.

CO BY MĚLO DÍTĚ PŘED NÁSTUPEM DO MŠ UMĚT?

Dítěti ulehčíte zvykání na MŠ, pokud ho povedete k samostatnosti a zvládání sebeobsluhy. Paní učitelka Vašemu dítěti ochotně pomůže, ale Vaše dítě bude klidnější a sebejistější, pokud bude stejně šikovné jako ostatní kamarádi a bude umět:

 • obouvat a zouvat papuče a boty (tkaničky zaváže učitelka)
 • poznat si své oblečení (i tak vše dítěti podepište jako prevenci záměny a ztráty)
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (zpočátku nedávejte dítěti příliš složité oblečení, se kterým si nemůže samo poradit). Umožněte dítěti zažívat pocit úspěchu – JÁ UŽ TO TAKÉ UMÍM SÁM !
 • zvládat chůzi po schodech
 • samo se najíst lžící, pít ze skleničky
 • umývat si ruce mýdlem, utírat do ručníku, ovládat kohoutek, pákovou baterii
 • používat kapesník, vysmrkat se
 • používat toaletu (naučte dítě říci si, když potřebuje na wc)

CO BUDE POTŘEBOVAT:

 • kelímek, pastu, zubní kartáček
 • pyžamo s poutkem na zavěšení
 • papuče
 • cvičební úbor (kraťasy, tričko)
 • převlečení do třídy (tepláky, legíny, sukni, zástěrku…)
 • převlečení na pobyt venku (šusťáky, kraťasy, tepláky….)
 • celý balík papírových kapesníků
 • hrníček

Vše označit jménem!!!

V šatně mají děti na značce pytlík k uložení náhradních věcí a rovněž v umývárně pytlík na cvičební úbor.

Postupně zvykejte dítě na spánek bez plenek, v MŠ je již nepoužíváme.(jen zcela výjimečně) Oblečení a věci připravujte s dítětem společně – dítě si bude snadněji pamatovat a vše své poznávat. Ukazujte mu, kam jeho věci v šatně nebo ve třídě ukládáte. Pokud to zvládne, nechte jej, aby si vše uložilo samo.

JAK DITĚ MOTIVOVAT ?

Povídejte si s dítětem, jaké to v mateřské škole bude, co příjemného bude prožívat společně s dětmi a paní učitelkou, kolik nových kamarádů si najde, co vše se naučí apod. Je potřebné poskytnout dítěti dostatek informací, aby se zbytečně neobávalo neznámého. O školce doma mluvte hezky. „Nestrašte“ své dítě mateřskou školou! Rozhodně by nemělo zaznívat „No počkej, ve školce, tam budeš muset….jak to nebudeš umět, děti se Ti ve školce budou smát….“ Dítě by vnímalo mateřskou školu negativně, vytvářelo si zbytečnou bariéru. Naopak usnadníte Vašemu dítěti adaptační období, když budete společně radostně očekávat nástup dítěte do školky. Těšte se s ním, nechte si vyprávět, co vše se mu líbí a co vše z toho bude také ve školce. Ujistěte dítě, že do školky bude chodit, aby mělo nové kamarády, s nimi si hrálo spoustu zajímavých her, aby si pohrálo s jinými hračkami než má doma. Ujistěte dítě, že ve školce není „odloženo“, ale že víte, že mu ve školce bude dobře a bude tam rádo.

CO DĚLAT, POKUD JE DÍTĚ ZPOČÁTKU DOCHÁZKY DO MŠ VELMI PLAČTIVÉ?

Chce to čas a trpělivost, ale dítě si zvykne a začne do školky chodit rádo. V adaptačním období pomáhá klidný, pozitivní a vstřícný přístup všech. Dítě prožívá velkou změnu v životě – nové prostředí, změna vztahů, změna denního režimu, jiné zvyklosti. Narušil se jeho pocit jistoty a bezpečí, který potřebuje opět získat. A to se mu podaří prostřednictvím paní učitelky ve třídě. Učitelky svou velkou empatií a láskou dokáží dítě uklidnit a odvést pozornost na nové podněty. Rodičům doporučujeme zbytečně neprodlužovat ranní loučení a „vydržet“ pláč svého dítěte. Každé ráno si povídejte s dítětem, jak bude den probíhat, kdo a kdy si pro něj do školky přijde (po obědě, po spaní…). Tento dohodnutý čas je třeba dodržovat, aby dítě mělo jistotu, že jej rodiče v MŠ „nezapomenou“. Pravidelnost v průběhu dne a týdne dítěti přináší pocit větší jistoty a bezpečí, protože se ještě nedokáže dobře orientovat v čase. Není vhodné vytvářet dlouhé přestávky v docházce, protože dítě při každém příchodu „začíná znovu“ a těžko si po přerušení docházky hledá „své místo“ mezi dětmi ve třídě, v organizaci činností apod. Délku pobytu dítěte v MŠ je vhodnější prodlužovat postupně.

PRVNÍ DNY VE ŠKOLCE

Už první den ve školce by měl probíhat standardně, aby i nejmenší děti od samého začátku věděly, na čem jsou a jak to bude ve školce vypadat – jistota a opakování je tím, co adaptační období usnadňuje. Počáteční tři měsíce jsou pro dítě víceméně seznamovací, dítě si zvyká na nový režim, na nové kamarády, prostředí, vstřebává pravidla. Není žádná ostuda, že třeba nekreslí žádné obrázky nebo se nezapojuje do činností. Důležité je, že si hraje, navazuje kontakty a nachází své místo ve skupině dětí. To ostatní se dostaví samo, až přijde ten správný čas. Mohou přetrvávat potíže typu „já dneska nechci“. Většinou je to zkouška nervů rodiče, dítě dobře ví, jak rodiče obměkčit. Je důležité zatnout zuby a nepovolit. Jakmile jednou rodič ustoupí, bude to dítě zkoušet další a další dny. Rodiče a děti pak prožívají ranní stresy a dohadování s dítětem, zda přijdete „po obědě“. Stejné problémy se můžou objevovat i po nemoci, kdy bude opět nějaký čas trvat, než se dítě aklimatizuje na školku.

Co zajímá učitelku:

 • jídlo, které vašemu dítěti skutečně nedělá dobře, alergie a netolerance potravin
 • oblíbená hra a hračka, neoblíbené činnosti
 • věci, které působí stres a strach, vedou k pláči (hlasité zvuky, spěch, tma,…)
 • zvláštní slova, která dítě používá (pokud mu běžná komunikace ještě dělá problém)
 • kde a s čím je třeba dítěti pomoci (jídlo, oblékání)

JAK PŘEDCHÁZET ÚZKOSTNÉMU CHOVÁNÍ DÍTĚTE PŘED NÁSTUPEM DO MŠ?

Umožněte dítěti získat pozitivní zkušenosti s odloučením od rodičů (např. hrami u sousedů bez přítomnosti rodičů). Vytvářejte dítěti možnost kontaktu s ostatními dětmi. Podporujte dítě v samostatnosti v sebeobsluze, protože v začátcích je pro dítě každá prosba o pomoc, kdy musí komunikovat s neznámými dětmi a paní učitelkou přítěží. Po nástupu do školky stanovte pravidlo, kdy si dítě budete vyzvedávat (např. vždy po spaní a v pátek po obědě) a pak to dodržujte. Když si dítě zvykne, případné zdržení rodiče nebo prodloužení času ve školce bere v pohodě.

JAKÝ „RECEPT“ MAJÍ UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ZMÍRNĚNÍ PLÁČE PŘI RANNÍM LOUČENÍ?

Každá učitelka je odborně připravena na svou profesi natolik, že dokáže porozumět dítěti a respektovat jeho individuální potřeby, kterým přizpůsobí průběh adaptace na MŠ. Pomáhá přítomnost kamaráda nebo sourozence ve třídě, hračka z domova, kterou si dítě přináší s sebou apod. Na loučení si dítě zvyká postupně a většinou po odchodu rodičů přestává plakat, protože ho učitelka dokáže zajímavou činností nadchnout a zabavit. Recept: úsměv učitelky, přivítání se s dítětem, projevení radosti, že dítě opět přišlo do školky, vyprávění o tom, nač se dnes může těšit…..a ujištění, že maminka brzy pro něj přijde, jen co si ve školce pohraje.

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD pro šk. rok 2018/19

Seznam přijatých žáků ŠD

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966