Mateřská škola

Divadelní představení v MŠ

V úterý 17.10. navštívilo naší MŠ divadélko Smíšek s pohádkou „Podzimní putování s větříkem“. Fotografie naleznete na http://motylcizkozlovic.rajce.idnes.cz/divadlo_Smisek_ve_skolce/

Volby do Školské rady

Informace pro zákonné zástupce žáků

V letošním roce končí tříleté volební období členů Školské rady. Proto mi dovolte připomenout, že do konce roku 2017 musí proběhnout volby nové.

Volby se uskuteční 21. 11. 2017 v době od 7.30 – 18.00 hod. v budově základní školy. (Tento den se budou ve škole konat také konzultační třídní schůzky – Vaše účast ve volbách i na třídních schůzkách je proto nutná!).

Volební kandidátka bude sestavena částečně z členů Rady rodičů, částečně pak ze zájemců z řad rodičů, kteří by rádi ve Školské radě pracovali. Zájemci mají možnost přihlásit se u předsedy stávající Školské rady p. Martina Pavlisky – přes email m.pavliska@seznam.cz, nebo osobně do 1. 11. 2017.

Kandidátní listina Vám bude doručena 14 dnů před volbami i s informacemi, jak při volbě postupovat.

Volby se týkají pouze základní školy.

Hana Ulčáková, ředitelka školy

Děti a kolotoče

Projekt OP VVV

Naše škola získala dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání v rámci výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ v celkové hodnotě 1 326 681  Kč, na daný projekt je poskytována finanční dotace EU. Náš projekt má název „Společně ve škole v Kozlovicích“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006755.Celková doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Sběr papíru

Od středy 11. 10. opět ve škole sbíráme papír.

Sběr bude probíhat vždy ve středu

v době od 6.45 hod. do 7. 40 hod.

Upozornění!

V krmášové pondělí 2. 10. 2017 je provoz mateřské školy v obou budovách uzavřen.

 

Náš první den

 

Fotky z prvního dne ve třídě Motýlků najdete na této adrese:

http://motylcizkozlovic.rajce.idnes.cz/zari/

Třídní schůzky

 

Ve středu 6. 9. 2017 v 15:30 hodin ve třídách v budově MŠ a ve čtvrtek 7.9.2017 ve třídách v budově B (u ZŠ)

zveme rodiče na

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

Program:

 • zpráva hospodaření rady rodičů
 • volba zástupců tříd do rady rodičů
 • výše příspěvku do rady rodičů
 • různé

Seznamy dětí

Seznamy_tříd_MŠ

Milé děti a rodiče,

 

prázdniny už za sebou pomalu zavírají dveře a začátek školního roku se blíží mílovými kroky. Už brzy se setkáte se svými nejlepšími kamarády a v každé třídě přivítáme také nové děti. V letošním školním roce otevíráme 2 třídy v nové přístavbě v budově základní školy. Tyto třídy budou navštěvovat předškoláci, pro které je od 1. září docházka do mateřské školy povinná.

Jistě jste zvědaví, kdo se o vás po celý rok bude starat?

Učitelky:

Budova mateřské školy:

Motýlci           – Miroslava Jedličková, Mgr. Lenka Chalupová

Sluníčka          – Lucie Halamíčková, Bc. Hana Juchelková

Berušky           – Pavla Košťálová, Bc. Lenka Eliášová

Nová budova u ZŠ:

Skřítci              – Ivana Bražinová

Hříbci               –  Hana Kusínová,  Zuzana Sucháncová

Ředitelka školy – Mgr. Hana Ulčáková

Vedoucí učitelka – Bc. Lenka Eliášová

Vedoucí kuchyně – Bc. Monika Klegová

Kuchařka –  Hanka Lassáková, Marie Cvičková

Školník – Václav Holub, Martin Kahánek

Uklízečka, topič – Lenka Žáková, Věra Juřicová

 

Provoz MŠ začíná 1 září 2017.

1/ Budova MŠ (č. p. 666) se otvírá v 6.00 a děti se zde scházejí do 8.30 hod. Odpoledne si rodiče děti vyzvedávají od 14.30 – 16.00 hod. Dítě lze vyzvednout v době před obědem i po obědě – dle dohody. Rodiče zvoní na příslušný zvonek do třídy, kterou jejich dítě navštěvuje. První den budou dveře do MŠ otevřeny.

2/ Třídy MŠ v nové budově u ZŠ se rovněž otevírají v 6.00 hod a děti se scházejí do 8.00 hodin. Vchod do školky je označen nápisem BUDOVA B.  Protože tyto třídy navštěvují pouze děti s povinnou předškolní docházkou, musí být přítomny předškolnímu vzdělávání v době od 8.00 do 12.00 hodin. Dítě si lze vyzvednout i v době po uplynutí 4 hodinového povinného předškolního vzdělávání (tj. ve 12hod.) Odpoledne si rodiče mohou děti vyzvedávat od 14.15 do 16.00 hod.

V době od 6.00 – 8.00 hod a od 14.15 – 16.00 hod. rodiče zvoní na zvonek s označením vrátnice. V jinou dobu zvoní do jednotlivých tříd MŠ.

 

A co bude vaše dítě do MŠ potřebovat?

 • kelímek, pastu, zubní kartáček
 • pyžamo s poutkem na zavěšení
 • papuče
 • převlečení do třídy (tepláky, zástěrku)
 • převlečení na pobyt venku (šusťáky, teplákovky….)
 • jeden balík papírových kapesníků
 • porcelánový hrníčekMaminky, vše označte jménem! 

  Maminky, vše označte jménem!

  Děkujeme.

   

  Přejeme Vám krásné poslední dny prázdnin a 1. září nashledanou !

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966