Mateřská škola

STRAVNÉ NA ZÁŘÍ 2019

Stravné na září v hotovosti se bude platit v budově ZŠ (platí i pro MŠ)

30. 8.  7.00 – 13.00 hod

2. 9.    6.30 – 14.00 hod

Děti , které mají bezhotovostní platbu, jsou automaticky převedeny na nový školní rok a přihlášeny ke stravování od úterý 3. 9.                                                                                          Děti z MŠ, které jdou do 1. třídy, jsou automaticky převedeny do ZŠ. Pokud vaše dítě nebude chodit na obědy, je nutné je odhlásit u vedoucí ŠJ.

2. 9. (první školní den) pro děti nevaříme, děti končí po slavnostním zahájení školního roku.

Noví strávníci, kteří chtějí platit bezhotovostně formou Svolení k inkasu, musí donést vyplněnou přihlášku ke stravování nejpozději 30. 8.,pokud tak neučiní, zaplatí měsíc září v hotovosti a bezhotovostně budou vedeni od října.

Pokud bude vaše dítě již 1. den (tj. 2. 9.) ve školní družině a budete pro něj chtít oběd, je možno tento oběd zaplatit hotově a to i v případě, že máte sjednanou bezhotovostní platbu a to 30. 8. od 7.00 do 10.00 hod

Děti MŠ jsou přihlášeny od 2. 9., kdy začíná provoz v MŠ.

Nález zlaté náušnice

Před budovou školy byla nalezena malá zlatá náušnice. Pokud náušnici postrádáte, zastavte se na sekretariát školy.

Hříbci a Skřítci na zmrzlině

Výlet Kunín

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD pro šk. rok 2019/20

Seznam-přijatých-žáků-ŠD 2019

Školní výlet Berušek, Sluníček a Motýlků

Informace pro rodiče předškoláků

Rozloučení s předškoláky a pasování na školáky proběhne ve čtvrtek 20.6. od 15 hod v sále OÚ.

Výlet na zámek Kunín 18.6.2019 – Skřítci a Hříbci

  • odjezd od školy v 7.10 hod
  • svačinka bude připravena ve třídách od 6.30 hod
  • program bude uzpůsoben věku dětí: prohlídka zámku s výkladem,  výstava divadelních kostýmů s možnosti vyzkoušení, výstavka divadelních kulis a loutek, pohádka divadélka Mrak, opékání špekáčků
  • návrat, oběd 12- 12.30 hod
  • s sebou: baťůžek, kšiltovku nebo klobouček, svačinku, pití
  • vybíráme 150 Kč na vstupné, dopravu hradí Rada rodičů

„Pirátská show“

„Den dětí „jsme letos oslavili přímo velkolepě. Kouzelnice Radana si pro nás připravila program plný kouzel, her a tance. I naše mlsné jazýčky si přišly na své, neboť některé šikovné maminky napekly dobrůtky, které jsme si pak mohli spolu s dalším občerstvením zakoupit. Celý program byl zakončen malováním na obličej dle vlastního přání. A tak nám náladu nezkazilo ani deštivé počasí, kvůli kterého jsme celou akci museli přesunout ze zahrady MŠ do sálu obecního úřadu.

Zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2019/2020

Zápis do školní družiny proběhne od 3. do 6. června 2019 v době od 11.20 – 16.30 hod. a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce, která vám přidělí registrační číslo. Žádost je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo na webových stránkách školy.

S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD podle těchto kritérií:

  • děti nižších ročníků 1. stupně
  • děti denně dojíždějící
  • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce
  • zaměstnanost obou zákonných zástupců

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.

Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.

Žádost o přijetí do ŠD zde: Žádost o přijetí do školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966