Družina

Pouštění draků – dolní družina

V pondělí 16.10. se děti z dolní školní družiny vypravily na nedaleký kopec pouštět draky. Počasí nám přálo a dětem se pouštění draků moc líbilo.

Volby do Školské rady

Informace pro zákonné zástupce žáků

V letošním roce končí tříleté volební období členů Školské rady. Proto mi dovolte připomenout, že do konce roku 2017 musí proběhnout volby nové.

Volby se uskuteční 21. 11. 2017 v době od 7.30 – 18.00 hod. v budově základní školy. (Tento den se budou ve škole konat také konzultační třídní schůzky – Vaše účast ve volbách i na třídních schůzkách je proto nutná!).

Volební kandidátka bude sestavena částečně z členů Rady rodičů, částečně pak ze zájemců z řad rodičů, kteří by rádi ve Školské radě pracovali. Zájemci mají možnost přihlásit se u předsedy stávající Školské rady p. Martina Pavlisky – přes email m.pavliska@seznam.cz, nebo osobně do 1. 11. 2017.

Kandidátní listina Vám bude doručena 14 dnů před volbami i s informacemi, jak při volbě postupovat.

Volby se týkají pouze základní školy.

Hana Ulčáková, ředitelka školy

Přijela pouť

V týdnu před pouti v Kozlovicích se uskutečnil ve školní družině celotýdenní projekt „Přijela pouť“. S dětmi jsme besedovali na téma Pouť a Krmáš. Děti si vyrobily perníkové srdce z pouti, krepové růže a řetízkový kolotoč. V pátek jsme si povídali o bezpečnosti a chování v pouťových atrakcích a šli jsme na vycházku ke kolotočům.

Školní družina

V pondělí 4. 9 2017 bude zahájen běžný provoz školní družiny v suterénu školy (budova A), což je od 6.00 hod. do 16.30 hod. Žáci, kteří budou  tento den ve školní družině, budou mít na lístečku napsán  čas odchodu ze školní družiny a podepsán rodiči. Zápisový lístek žáci dostanou 1. školní den ve své třídě a v úterý donesou do ŠD již řádně vyplněný. Žáci 1. tříd budou navštěvovat družinu v suterénu školy. Ing. Blablová bude mít na starosti 1. A a Bc. Eliášová 1. B. Veškeré záležitosti ohledně docházky do školní družiny můžete již v pondělí s příslušnou vychovatelkou vyřešit.

Sběr papíru 2016/2017

V letošním roce žáci nasbírali 13 828 kg papíru. Na 1 .místě ve sběru jednotlivců se umístila Barbora Žáčková s 683 kg papíru, na 2. místě se umístil Marek Škrobal s 655 kg papíru a na 3.místě se umístil Jan Čarnoký s 499 kg  papíru. V pořadí tříd se na 1.místě umístila 3.B, na 2. místě 9.A a na 3 .místě se umístě umístila třída 7.A.

Všem žákům děkujeme.

     

Miss a Missák ŠD

Již tradičně se ve školní družině soutěžilo v kategorii starších žáků o Miss ŠD 2017 16. června a o Missáka ŠD 2017  23. června. Miss ŠD 2017 se stala Lucie Sobotíková, I. Vícemiss Barbora Témová, II. Vícemiss Galina Strakošová a Miss Talent Amálie Velká. Missákem ŠD se stal Sebastian Josiek, Filip Laník Bavičem ŠD a Šimon Tabach Sporťákem ŠD. Všem blahopřejeme.

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD pro šk. rok 2017/18

Seznam přij.žáků

Miss ŠD

Dne 15.6.2017 se v dolní družince konala soutěž Miss poupě . Letos zvítězila Veronika Synková a stala se Miss poupě ŠD 2017, Miss úsměvu se stala Evelyn Satinská a Miss talent Kristýnka Brázdová. Vítězkám blahopřejeme.

 

Zápis do ŠD

Připomínám, že tento týden probíhá zápis do školní družiny pro příští školní rok. Zapsat vaše dítě  můžete do 9. 6 2017 v době od 11.20 do 16.30 hod.  a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce Ludmile Kožuchové, která vám přidělí registrační číslo.
S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

zápis-a-kritéria1

žádost-o-přijetí-do-ŠD1

Den dětí

Den dětí ve školní družině jsme oslavili hrami a soutěžemi. Samozřejmě nechyběla sladká odměna. Více na http://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/DEN_DETI_1._6._2017/

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966