Aktuality mš – jídelna

Poslední odhlášky na ČERVEN 2018

Poslední odhlášky na ČERVEN 2018

se berou ve středu 27. 6. do 13.00 hod.

STRAVNÉ NA ZÁŘÍ 2017

Stravné na ZÁŘÍ v hotovosti se bude platit v budově ZŠ (platí i pro MŠ)

31.8. a 1. 9.       7.00 – 13.00

4. 9.                   6.30 – 15.00

Děti ZŠ, které platí bezhotovostně, jsou automaticky převedeny na nový školní rok a přihlášeny ke stravování od úterý 5. 9. Děti MŠ jsou přihlášeny od 1. 9., kdy začíná provoz v mateřské škole.                   

4. 9. (první školní den) pro děti nevaříme, děti končí po slavnostním zahájení školního roku. Noví strávníci, kteří chtějí platit bezhotovostně formou Svolení k inkasu, musí donést vyplněnou přihlášku ke stravování nejpozději 1. září 2017, pokud tak neučiní, zaplatí měsíc září v hotovosti a bezhotovostně budou vedeni od října. Děti z MŠ, které jdou do 1. třídy, jsou automaticky převedeny. Pokud vaše dítě nebude chodit v ZŠ na obědy, je nutné je odhlásit u vedoucí ŠJ.

Pokud bude vaše dítě již 1. den (tj. 4.9.) ve školní družině a budete pro něj chtít oběd, je možno tento oběd zaplatit hotově a to i v případě, že máte sjednanou bezhotovostní platbu a to          31. 8. od 8.00 do 10.00 hod.


 

 

Poslední odhlášky na ČERVEN 2017

se berou do středy 28. 6. do 13.00 hod

ČEZ street hockey

Po dvou letech jsme se opět dostali do Velkého finále soutěže ČEZ street hockey. Před turnajem jsme úspěšně zvládli dva kvalifikační zápasy se ZŠ TGM z Frýdlantu nad Ostravicí a mohli jsme vyrazit na finále do Ostravy.

Turnaje se zúčastní nejlepších týmy z Moravskoslezského a Olomouckého kraje a okresu Vsetín. Koná se ve sportovní hale v Ostravě Dubině. Má výbornou atmosféru a profesionální zázemí. Na druhé straně je nemilosrdný ve vyřazovacím systému – po prvním zápase končí 32 škol. Kluci se těšili, byli plni očekávání, ale hned v prvním zápase narazili na silnějšího soupeře a turnaj pro nás skončil.

Naší školu reprezentovali: Filip Tabach, Tadeáš a Šimon Gasmanovi, Jakub Vyviál, Radek Kohut a Dominik Bražina.

Fotky z turnaje jsou zde.

vanoce-2016

Začátek školního roku pro základní školu je posunut na 5. 9. 2016

Ředitelství základní školy oznamuje, že na dny 1. a 2. 9. 2016 vyhlašuje volné dny ředitelky školy a začátek školního roku posunuje na 5. 9. 2016 (9.00 hod.).

Toto oznámení platí pouze pro základní školu, provoz mateřské školy není omezen.

 

Info pro žáky 6. tříd

Termín adaptačního pobytu ve dnech 5. – 7. 9. se nemění. Žáci získají bližší informace na schůzce v pátek 2. 9. 2016 v relaxačním sále školy( vchod od knihovny), zákonní zástupci budou informování podrobným emailem, popř. informačním letákem.

Školní družina

Provoz školní družiny je pro žáky 1. – 3. třídy v obou dnech zajištěn v době od 7. 00 do 16.00 hod. Je nutno přihlásit se do 1. 9. 2016 emailem u vedoucí vychovatelky na adrese Ludmila.Kozuchova@skolakozlovice.cz.

Přihlášené děti mají možnost zakoupit si oběd ve školní jídelně  do 31. 8.2016 hotovostně – tel. 558 697 635, 602 251 474, Monika.Klegova@skolakozlovice.cz.

 

Platba stravného na září 2016

Stravné a školné na září v hotovosti se platí

31. 8. od 8.00 do 12.00 a

  1. 9. od 6.30 do 14.30 hod v budově ZŠ

Platí pro ZŠ i MŠ.

Ostatním, kteří podali přihlášku se Svolením k inkasu, bude platba stažena z účtu.

Charita Frenštát pod Radhoštěm informuje – čtěte

V případě nouze můžete zažádat o potravinovou pomoc – více informací získáte u Charity Frenštát pod Radhoštěm. leták - potravinová pomoc.pdf

POSLEDNÍ ODHLÁŠKY NA ČERVEN 2016

Poslední odhlášky ze stravování na červen se berou

27. 6.  do 13.30 hod.

 

Školní rok 2016/2017 – STRAVOVÁNÍ MŠ

Děti, které pokračují v docházce  v mateřské škole, jsou převedeny na nový školní rok automaticky od 1. září 2016 podle přihlášek na červen 2016.

Pokud chcete provést změnu ve stravování (např. z polodenního na celodenní), musíte ji nahlásit a dohodnout s vedoucí školní jídelny NEJPOZDĚJI DO 31. 8. 2016, lépe co nejdříve. TOTÉŽ PLATÍ U ZMĚNY PLATBY (z hotovostní na bezhotovostní nebo naopak).

 

Nově přijaté děti jsou zapsány k celodennímu stravování (přesnidávka+oběd+svačina). Pokud bude dítě chodit domů po obědě popř. před obědem (pouze přesnidávka), je nutno tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny a to osobně nebo telefonicky na č. 558 697 635 nebo 602 251 474 nejpozději do 31. 8. 2016 (nejlépe co nejdřív).

Platba za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání je možná v hotovosti (ve vypsaný termín v budově ZŠ) nebo bezhotovostně a to Svolením k inkasu (vyplnit a odevzdat ve škol. jídelně přihlášku ke stravování).

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966