9.A

Společenskovědní seminář

Odpolední vyučování – společenskovědní seminář – bude probíhat v bloku, bez přestávky. Vyučování se středu končí ve 14,15 hod.

Sportovní dopoledne na ledu

V průběhu úterního dopoledne si bruslaři naší školy užívali ledovē plochy v Kopřivnici. Nadšení žáci tančili při hudbě, závodili, stříleli na branky a někteří hráli i hokej.

Děkujeme Radě rodičů za finanční podporu.

Český jazyk

Procvičuj druhy vedlejších vět ZDE a souvětí ZDE.

Pěvecký sbor

V úterý 22. 1. a 29. 1. 2019 nebude pěvecký sbor.

Pozvánka na DOD

Hotelová škola ve Frenštátě p. R. Vás zve na DOD, který se koná dne 30. ledna 2019 v době od 9 do 17 hodin.

Hotelová škola tímto zároveň chce upozornit na zařazení nového oboru vzdělávání – Cestovní ruch.

Český jazyk

Procvičuj pravopis ZDE a čárku ve větě jednoduché ZDE.

Český jazyk

Na úterý 18. 12. 2018 si nezapomeňte připravit mluvený projev ( na 2 min.)

Vánoční tvoření dolní školní družiny

V úterý 11.12.2018 proběhly v dolní školní družině vánoční dílny.  Rodiče si mohli přijít vyrobit 3 výrobky se svými dětmi . Společně malovali baňky, vyráběly přáníčka a svícínky. Tvoření se zúčastnilo spousta rodičů a všichni si užili předvánoční pohodu.

Doučování českého jazyka

Ve středu 12. 12. bude pro žáky 9. roč.,kteří se přihlásili, doučování českého jazyka v 6,45 hod. v počítačové učebně.

Pozvánka na DOD

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 12, Opava

Vás zve dne 12. 12. na den otevřených dveří.

Podrobnosti naleznete v příloze.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966