9.A

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve středu 7.2. proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce v kategoriích I.A (6.,7.ročník) a II.A (8.,9. roč.). Všichni soutěžící měli pěkně připravena konverzační témata.

Za kategorii I.A si nejlépe vedl Daniel Smolka ze 7.B.

V kategorii II.A se vítězkou stala Adéla Krpcová z 9.A.

Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole 23.2!

Český jazyk – souvětí – grafy

Práci pro všechny na jarní prázdniny najdete zde: Souvětí – grafy1

Kontrolu správnosti provedeme ve Cvičení  j.č.

Olympiáda v českém jazyce

Ve  pondělí 29. ledna 2018 se konalo ve Frýdlantě nad Ostravicí okresní kolo
Olympiády v českém jazyce pro žáky 8. – 9. tříd.
V konkurenci 35 žáků celého okresu se
Adéla Krpcová z 9. A  umístila na velmi pěkném  12. místě.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Exkurze Osvětim

V květnu letošního roku se chystáme pro žáky 8. a 9. třídy exkurzy do Osvětimi. Jelikož se jedná o exkurzi do zahraničí, žáci musí mít cestovní doklad – občanský průkaz nebo pas.

O přesném termínu vyjednáváme s památníkem.

Upozornění – rozvrh

Od února platí nový rozvrh – viz Bakalář.

Výuka náboženství a sborového zpěvu je beze změny – z organizačních důvodů nejsou tyto předměty v rozvrhu webové aplikace Bakalář.

V 1. – 3. ročníku bude od 26. 2. zahájen plavecký kurz – opět dojde v rozvrhu přesunu několika hodin, žáci 3. A, B budou mít v pondělí po dobu plaveckého kurzu 6 vyučovacích hodin. Kurz bude ukončen v pondělí 7. 5. 2018.

Matematická olympiáda

Ve středu 24. 1. 2018 proběhlo okresní kolo 67. ročníku matematické olympiády kategorie Z9, kterého se zúčastnilo celkem 45 žáků 9. ročníků základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií v okrese Frýdek – Místek. Naši školu reprezentovalo celkem 6 žáků. Výborného výsledku dosáhla:

Adéla Krpcová (9. A), která se umístila na 5. místě

Karolína Šáchová (9. A), která se umístila na 10. místě.

Blahopřejeme a všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Schůzka k přijímacímu řízení na SŠ

V úterý 30. 1. 2018 se bude konat od 16:30 hod. v jídelně ZŠ Kozlovice schůzka k přijímacímu řízení na SŠ, na které Vám budou předány Zápisové lístky. Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, domluvte se se mnou na termínu předání Zápisových lístků telefonicky – 725814778. Zápisové lístky mohu předat pouze zákonnému zástupci žáka proti podpisu.

Mgr. Zdenka Krpcová.

Volno ředitelky školy

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 mají žáci ředitelské volno.

Pěvecký sbor

V úterý 23. ledna 2018 není pěvecký sbor.

Cvičení z matematiky – řešení zadaných úloh

Přijímací zkoušky nanečisto – řešení

Slovní úlohy 1

Pravoúhlý trojúhelník

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966