9.A

Pozvánka na Den otevřených dveří

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace Vás zve na Den otevřených dveří. který se koná 7. 11. 2017.

Program:

8:00 – 17:00

Část Střední průmyslové školy Úvodní prezentace o škole (učebna A117) – hlavní budova

Část Obchodní akademie Úvodní prezentace o škole

Následuje: Prohlídka školy s průvodcem.

 
Zároveň Vám chci připomenout schůzku k volbě povolání, která se koná ve středu 25. 10. 2017 od 15:30 hodin.

Soutěž JÁMA LVOVÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání úloh ZDE

Soutěž PARAGRAFIÁDA

Paragfafiáda 2017

Základní informace

V případě zájmu se obraťte na svého třídního učitele.

ČJ – test č. 5

test č. 5

Cvičení z matematiky

Řešení úloh zadaných 11. 10.:

Řešení P1

Řešení testu

Operace s čísly

Operace s algebraickými výrazy

 

 

 

Matematicko-luštitelská soutěž

Pokud budete mít zájem, sestavte tým a přihlaste se u Mgr. Frňkové.

Soutěž Náboj junior

Volby do Školské rady

Informace pro zákonné zástupce žáků

V letošním roce končí tříleté volební období členů Školské rady. Proto mi dovolte připomenout, že do konce roku 2017 musí proběhnout volby nové.

Volby se uskuteční 21. 11. 2017 v době od 7.30 – 18.00 hod. v budově základní školy. (Tento den se budou ve škole konat také konzultační třídní schůzky – Vaše účast ve volbách i na třídních schůzkách je proto nutná!).

Volební kandidátka bude sestavena částečně z členů Rady rodičů, částečně pak ze zájemců z řad rodičů, kteří by rádi ve Školské radě pracovali. Zájemci mají možnost přihlásit se u předsedy stávající Školské rady p. Martina Pavlisky – přes email m.pavliska@seznam.cz, nebo osobně do 1. 11. 2017.

Kandidátní listina Vám bude doručena 14 dnů před volbami i s informacemi, jak při volbě postupovat.

Volby se týkají pouze základní školy.

Hana Ulčáková, ředitelka školy

ČJ – výsledek testu č. 4

Výsledek testu č. 4

Přírodovědný KLOKAN 2017


Aktuality

Žáci osmé a deváté třídy se zúčastnili přírodovědné soutěže, ve které vypracovávali otázky z  biologie, zeměpisu, fyziky
a jiných přírodovědných oblastí.

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci a jejím cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Pořadí nejlepších řešitelů:

  1. Šáchová Karolína 9. A
  2. Žáčková Monika 9. A
  3. Bielý Václav 9. A
  4. Krpcová Adéla 9. A , Stonavská Natálie 9. A, Pustka Vojtěch 8. Ase stejným počtem bodů

Schůzka k volbě povolání

Ve středu 25. 10. 2017 se v 15:30 hodin uskuteční ve školní jídelně schůzka k volbě povolání. Dozvíte se zde informace o přijímacím řízení na střední školy. Schůzky se zúčastní výchovný poradce a třídní učitel 9. ročníku. Po úvodních informacích proběhnou prezentace některých středních škol, které si vyžádaly přítomnost na schůzce. Schůzky se mohou zúčastnit i žáci 9. ročníku.

Zájemci o umělecké obory musejí podat přihlášky na střední školy již koncem listopadu 2017.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966