8.A

Pěvecký sbor

V úterý 22. 1. a 29. 1. 2019 nebude pěvecký sbor.

Laboratorní práce – filtrace

V příloze naleznete protokol laboratorní práce. Zpracujte ho doma a odevzdejte ve středu 18. 12. ve škole.

Protokol LP-Filtrace 2

Vánoční tvoření dolní školní družiny

V úterý 11.12.2018 proběhly v dolní školní družině vánoční dílny.  Rodiče si mohli přijít vyrobit 3 výrobky se svými dětmi . Společně malovali baňky, vyráběly přáníčka a svícínky. Tvoření se zúčastnilo spousta rodičů a všichni si užili předvánoční pohodu.

Velká komiksová soutěž s knihovnou

Chceš vyhrát komiksovou knihu, kterou si sám vybereš? Pak neváhej a zapoj se do velké komiksové soutěže s knihovnou

Školní projekt z OVOCENTRA Valašské Meziříčí

Naše škola je zapojena do projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a také „Mléko do škol“ které zaštiťuje organizace OVOCENTRUM z Valašského Meziříčí. Díky těmto projektům naši žáci dostávají zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, různé druhy ovocných šťáv a dále také mléčné výrobky – jogurty BIO, balené sýry, čerstvý šlehaný tvaroh a také mléko v lahvičkách se šroubovatelnými vršky. Mnozí žáci školy si produkty odeberou aniž by je konzumovali a poté tyto vyhazují nebo jimi ničí školní majetek. Množí se také případy, kdy při odchodu ze školy jsou tyto potraviny znehodnoceny na přístupových komunikacích nebo v jiných částech naší obce, včetně břehů koryta Ondřejnice.

Žádáme rodiče o spolupráci při řešení tohoto problému a také o vysvětlení nevhodnosti znehodnocování potravin, které děti dostávají. Pokud žáci tyto výrobky nechtějí konzumovat ve škole – mohou si je vzít domů, ale odebírání těchto výrobků není pro děti povinné.

Tyto potraviny jsou dodávány ve středy – při čtrnáctidenních intervalech, kdy poslední byl 28. 11.

Úřad práce, výstava na zámku – 30.11. 2018

Sraz na autobusové zastávce Kozlovice Střed 7:10, odjezd 7:20. Návrat kolem 13 hodiny. Autobus si platí žáci sami, výstavu zaplatím z třídního. fondu. KP

Pracovní oděv do Pč.

Prosím všechny chlapce aby si do praktických činností vzali pracovní oděv, děkuji.

Výtvarná výchova čtvrtek

Do výtvarné výchovy si doneste manikurní nůžky. Děkuji, Hol.

Osvětim a Krakow

V úterý 27.11 pojedou žáci 8. a 9. tříd na exkurzi do Osvětimi a do Krakowa. Zde jsou informace před odjezdem:

Odjezd: odjíždíme vlastním autobusem v 5:50 od školy. Sraz bude v 5:45.

Návrat: vrátíme se kolem 19:00, doba příjezdu se může změnit v závislosti na dopravní situaci.

Program: Po příjezdu do Osvětimi nás čeká prohlídka koncentračního tábora 8:30-12:00, poté se autobusem přesuneme do Krakova, kde se projdeme městem – 13:30-16:30

S sebou:

  • platný občanský průkaz nebo cestovní pas
  • průkazku pojišťovny
  • svačinu
  • kapesné. Z vybraných peněz platíme dopravu, prohlídku a pojištění v zahraničí. Oběd zajištěný není.
  • Pohodlné a teplé oblečení. Většinou se budeme pohybovat venku.

Na závěr chci požádat ty, co ještě nezaplatili zálohu, aby tak učinili do čtvrtka 22.11.

 

Soutěž Rozpočti si to!

Letošní ročník soutěže Rozpočti si to!
v nové webové aplikaci.
Registrace spuštěna!
Bližší informace najdete na webu soutěže Rozpočti si to!

Téma soutěže

  – základy finanční gramotnosti a zdravé finanční návyky
– principy tvorby domácího rozpočtu
– možné formy výdělku – aktivní a pasivní příjem
– finanční produkty – přebytkové i schodkové
– … a další 
Soutěž dále rozvíjí
 schopnost učit se (různými nástroji) a pracovat s            informacemi
kompetence k podnikavosti (vč. týmové spolupráce) a      tvořivosti
digitální kompetence (např. příprava prezentace, střih   videa apod.)
 – … a další
Jakékoliv dotazy směřujte na email: rozpoctisito@fgdoskol.cz
Tak hodně štěstí, kamarádi! 
Rosťa Rozpočtář 
Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966