8.A

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve středu 7.2. proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce v kategoriích I.A (6.,7.ročník) a II.A (8.,9. roč.). Všichni soutěžící měli pěkně připravena konverzační témata.

Za kategorii I.A si nejlépe vedl Daniel Smolka ze 7.B.

V kategorii II.A se vítězkou stala Adéla Krpcová z 9.A.

Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole 23.2!

Český jazyk

Procvičuj si druhy vedlejší vět ZDE a zopakuj si pravidla pro určování vedlejšïch vět ZDE.
Do literatury – zjisti a vypiš 10 informací o Boženě Němcové.
Připrav si báseň k recitaci na 20. 2. 2018 (nejméně 16 veršů).

Exkurze Osvětim

V květnu letošního roku se chystáme pro žáky 8. a 9. třídy exkurzy do Osvětimi. Jelikož se jedná o exkurzi do zahraničí, žáci musí mít cestovní doklad – občanský průkaz nebo pas.

O přesném termínu vyjednáváme s památníkem.

Upozornění – rozvrh

Od února platí nový rozvrh – viz Bakalář.

Výuka náboženství a sborového zpěvu je beze změny – z organizačních důvodů nejsou tyto předměty v rozvrhu webové aplikace Bakalář.

V 1. – 3. ročníku bude od 26. 2. zahájen plavecký kurz – opět dojde v rozvrhu přesunu několika hodin, žáci 3. A, B budou mít v pondělí po dobu plaveckého kurzu 6 vyučovacích hodin. Kurz bude ukončen v pondělí 7. 5. 2018.

Volno ředitelky školy

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 mají žáci ředitelské volno.

Pěvecký sbor

V úterý 23. ledna 2018 není pěvecký sbor.

Výtvarná výchova 18.1.

Doneste si vodové barvy a suché pastely.

Opravy z chemie

Umožňuji žákům ještě jednu opravu z chemie navíc – v úterý 16. ledna v 7:00 hodin. Poslední přihlášky přijímám v pondělí do velké přestávky.

 

Termíny oprav

Matematika – 9. tř. – učebna „staré“ PC:

čtvrtek 18. 1. – 7.00 hod.

pátek 19. 1. – 13.15 hod.

Fyzika – 8. a 9. tř. – učebna F:

čtvrtek 25. 1. – 7. 00 hod. nebo ve 13.15 hod.

Pokud si chceš nějakou známku opravit, musíš nejpozději den před termínem nahlásit vyučující, kterou známku si budeš opravovat a kdy. Pravidla znáš.

 

Výuka náboženství v 8. a 9. ročníku

Ve čtvrtek 11. 1. 2018 odpadá výuka náboženství v 8. a 9. ročníku.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966