6.B

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve středu 7.2. proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce v kategoriích I.A (6.,7.ročník) a II.A (8.,9. roč.). Všichni soutěžící měli pěkně připravena konverzační témata.

Za kategorii I.A si nejlépe vedl Daniel Smolka ze 7.B.

V kategorii II.A se vítězkou stala Adéla Krpcová z 9.A.

Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole 23.2!

Vv

Budeme kreslit světadíly (v nich řeky, pohoří, zvířata, atd.)

Budete potřebovat fixy a pastelky.

Upozornění – rozvrh

Od února platí nový rozvrh – viz Bakalář.

Výuka náboženství a sborového zpěvu je beze změny – z organizačních důvodů nejsou tyto předměty v rozvrhu webové aplikace Bakalář.

V 1. – 3. ročníku bude od 26. 2. zahájen plavecký kurz – opět dojde v rozvrhu přesunu několika hodin, žáci 3. A, B budou mít v pondělí po dobu plaveckého kurzu 6 vyučovacích hodin. Kurz bude ukončen v pondělí 7. 5. 2018.

Informace

Středa 31.1. – rozdávání výpisu vysvědčení (bude se rozdávat 6.vyučovací hodinu)

Konec vyučování – 13.05 hod. (odpolední vyučování odpadá)

 

 čtvrtek 1.2.2018 – ředitelské volno

pátek 2.2. – pololetní prázdniny

Vv – 30.1.

Přineste si voskovky.

Budeme kreslit kombinaci 2 libovolných zvířat (např. kočkopes, žirafomoucha, atd.)

Předem si všichni promyslete!

Volno ředitelky školy

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 mají žáci ředitelské volno.

Pěvecký sbor

V úterý 23. ledna 2018 není pěvecký sbor.

Vv – 23.1.

Budeme kreslit poštovní známku s libovolným motivem (každý si předem promyslí).

Budete potřebovat buď voskovky, pastelky nebo fixy.

Vv – 16.1.

Přineste si nůžky, lepidlo, černý fix (ne hrubý), vodovky, bílou temperu a igelit na lavici.

Přihlášky k opravě

Žáci, kteří mají zájem využít možnosti opravy špatných známek, se mohou zapsat a nahlásit téma do konce tohoto týdne. Opravy proběhnou 15.1. v 7.00 ráno nebo 18. 1. od 13.30.           Senčíková

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966