7.A

Včelařský kroužek

Včelařský kroužek bude vždy v pátek v době od 13.30 hod. v učebně přírodopisu, vedoucí p. Barták.

Poprvé v pátek 5. října.

Pěvecký sbor

Pěvecký sbor začíná v úterý 18. září 2018 v 13,15hod.

Výtvarná výchova

Potřeby do Vv na 21. 9. :

–  voskovky, vodové barvy, pastelky, fixy

–  podložku na lavici, kelímek, štětec, hadr

Kontrola vlasů

Žádáme rodiče o důkladnou kontrolu vlasů svých dětí – u některých žáků se objevily vši – prosíme o preventivní ošetření vhodným přípravkem proti těmto parazitům.

Školní řád

Žádáme rodiče o prostudování školního řádu na školní rok 2018/2019, který naleznete na webových stránkách školy.

Školní-řád-2018-19

Volno ředitelky školy

V pondělí 1. října 2018 mají žáci základní školy volno ředitelky školy.

Výtvarná výchova

Potřeby do Vv na 14. 9.

– tuš, klovatina, suché pastely

– podložka na lavici, tenký štětec, kelímek, hadr

 

Nepovinné předměty

Upozorňujeme, že výuka nepovinných předmětů Náboženství a Sborový zpěv se nebude zobrazovat v rozvrhu dané třídy.

Výuka nep. př. 2018-2019 web

Informace

Vybírám za prac. sešit do angličtiny  – 215,- Kč.

Ve středu 12.9. je pro žáky připravena akce „Fyzikální a chemické pokusy“ – 40,- Kč.

Pro Radu rodičů vybíráme částku 300,- Kč -platí nejstarší sourozenec na škole.

Výtvarná výchova

Potřeby do výtvarné výchovy :

–  pastelky, fixy, vodové barvy, tempery, voskové pastely, suché pastely, tuš, klovatina,  lepidlo Herkules a tuhá tyčinka

–  podložka na lavici, štětce, kelímek na vodu, větší hadřík, nůžky

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966