7.A

Fond Sidus

Naše škola se zapojila do dobročinného projektu Fondu Sidus, jehož cílem je  získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

Každý účastník, který se rozhodne pomoci, získá náš výrobek  – náramek s motivem hmyzu za 35 Kč.

Tyto výrobky si děti mohou zakoupit ve škole u p.Fojtíkové na sekretariátu ZŠ.

Náramek - BeruškaNáramek -Ježek

 

Výtvarná výchova

Na pátek 12. 4. si přineste :

– fixy – včetně černého, pastelky

Přednáška

Ve čtvrtek 4.4. proběhla preventivní přednáška pro žáky 7.tříd. Z velké části se týkala internetu, sociálních sítí a kyberšikany. Žáci se seznámili s hlavními riziky při práci s internetem a jaké nástrahy na ně mohou číhat na sociálních sítích. Vše bylo podáno zábavnou formou a všem se přednáška velmi líbila.

 

Třídnická hodina

V pondělí 8.4. máme třídnickou hodinu v 7.10 hod. v 7.A

Výtvarná výchova

Na pátek 5. 4. si přineste :

černý tenký fix nebo tuš, barevné fixy, lepidlo

Pěvecký sbor

V úterý 9. dubna 2019 není pěvecký sbor.

Upozornění

Upozorňujeme na zákaz přinášení skateboardů, longboardů a kolečkových bruslí do budovy školy, tyto budou uloženy v kolovně školy a žákem musí být zajištěny proti krádeži.

Z hlediska bezpečnosti žáků nedoporučujeme jejich používání k dopravě do školy.

Exkurze do Kroměříže

Ve čtvrtek 28.3. se žáci 7.A třídy vydali vlakem do Kroměříže.

 

Cesta vlakem utekla rychle. Poté jsme se přesunuli do centra města na náměstí, kde jsme navštívili muzeum s výstavou o českých panovnících  – vyzkoušeli jsme si dobové kostýmy i jak se sedí na trůnu či latríně. Prošli jsme kroměřížské náměstí, občerstvili jsme se, a v expozici Karla Kryla (rodáka z Kroměříže) jsme si připomněli některé z jeho písní.

Poslední hodinu a půl jsme věnovali prohlídce malebné kroměřížské podzámecké zahrady a pak hurá na vlak.

Počasí nám přálo a už se těšíme se na další akci :-).

 

 

Protidrogový vlak

V pondělí 25.3. se sedmáci a osmáci seznámili se zážitkovou projekcí v Protidrogovém vlaku, která útočila na naše smysly a vedla žáky k přemýšlení o hodnotě lidského života. Rozhodování každého jednotlivce, následky automobilové nehody způsobené návykovou látkou, výslech na policii i vězení, to vše proložené filmovým příběhem mladých lidí, kteří byli jen o něco starší než naši sedmáci a osmáci, snad přispělo k ovlivnění pohledu na legální i nelegální drogy tím správným směrem.

Dotazník spokojenosti s nabídkou jídelny při ZŠ a MŠ Kozlovice

Vážení strávníci,

dovolujeme si Vás opět oslovit s dotazníkem ke školní jídelně. Jste strávníkem nebo se Vaše dítě stravuje v jídelně při ZŠ a MŠ Kozlovice? Věnujte prosím trochu času vyplnění ankety, a to nejlépe elektronicky prostřednictvím níže uvedeného odkazu. Anketu můžete také vyplnit v písemné podobě. Vytištěné dotazníky včetně připravených krabic pro odevzdání naleznete ve školní jídelně, v šatně předškoláků či při vstupu do budovy MŠ.

Odkaz na dotazník: https://forms.gle/3WPVEUkX95cePbVA9

 

Na webových stránkách ZŠ a MŠ Kozlovice si můžete prohlédnout závěry z poslední ankety včetně dokumentů o kontrole z hygieny, nutriční doporučení pro jídelny a množství potravin stanovených vyhláškou. Odkazy na tyto informace: http://skola.kozlovice.cz/45822/skolni-stravovani-anketa/, http://skola.kozlovice.cz/45748/vyhodnoceni-dotazniku-jidelnicek/.

 

Předem děkujeme za spolupráci, těšíme se na nové poznatky a jakákoliv vyjádření nás potěší.

Vaše rada rodičů

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966