7.A

Vánoční korfbalový turnaj 15. 12. 2017

V pátek se konal u nás ve škole historicky první korfbalový turnaj.

Celkem deset třídních družstev se utkalo ve třech věkových kategorií a během tohoto celoškolního turnaje bylo nakonec odehráno třináct korfbalových zápasů.

Nejlepšími střelci dne v kategorii U11 (4. a 5. tř.) byli Daniel Chýlek, Michaela Krpcová  Anna Barbora Filipová. Jakub Zpěvák, Jan Hrnčárek, Šimon Krpec a Karolína Prokopová byli nejlepšími střelci v kategorii U 13 (6. a 7.tř). Všichni dokázali vstřelit shodně po pěti koších. 

Konečná tabulka minižáků – U11

  1. místo  4. B    3 z.    6b.    19:9
  2. místo  5. B     3z.    4b.    16:10
  3. místo  5.A      3z.    2b.    10:14
  4. místo  4.A      3z     0b.     7:19

Konečná tabulka mladších žáků – U13

  1. místo  6. B   3z.   6b.     18:6
  2. místo  7. A   3z.    4b.    18:12
  3. místo  7.B   3z.      2b.    6:16
  4. místo  6.A   3z.     0b.     9:17

Kategorie starších žáků – U16

Vítězem se stalo družstvo z 9.A, které porazilo třídu 8. A  2:0.

 

Vystoupení pěveckého sboru

Souznění – sobota 16. 12. 2017
Vystoupení velkého sboru před OÚ-venku
Sraz – u pódia před OÚ Kozlovice v 9,00hod. Vystupujeme v 9,15 hod.
Rodiče si zodpovídají za příchod a odchod svého dítěte.

Nj

Domácí úkol: prac. seš. str. 18/2      19/6

+ naučit se členy rodiny ze slovíček str. 25 + další ze sešitu

 

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče, že se opět u některých žáků školy objevila ve vlasech veš dětská.

Žádáme proto rodiče, aby pravidelně prohlíželi svým dětem vlasy a preventivně použili desinfekční prostředek.

Povinnosti rodičů:

– okamžitě nahlásit třídnímu učiteli výskyt vší, či hnid u dítěte,

– zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy.

Dítě může nastoupit do školy až po úplném zbavení vší a mechanickém odstranění hnid ve vlasech. Nedůslednost některých rodičů ve třídě způsobuje, že nákaza se potom šíří a opakuje ve velmi krátkých intervalech.

Veš dětská

Bakaláři – webová aplikace

Z technických důvodů nebude možný až do úterý 5. 12. 2017 vstup do webové aplikace Bakaláři.

Pěvecký sbor

V úterý 28. 11. 2017 bude pěvecký sbor. Nacvičujeme na rozsvícení vánočního stromu v Kozlovicích, které bude v neděli 3. 12. v 16,00 hod.

Nj

Domácí úkol: prac. seš. str. 12/ 4,5

Volby do Školské rady

Dne 21.11.2017 proběhly volby do Školské rady, volili se zástupci z řad pedagogických pracovníků i zástupci z řad zákonných zástupců žáků.

O  kandidátech z řad pedagogických pracovníků bylo hlasováno veřejnou volbou (pro tuto volbu se rozhodlo 22 přítomných pedagogů). Pro stávající členy Školské rady tj. Mgr. Zdenku Krpcovou a Mgr. Evu Kvapilovou hlasovalo 20 pedagogů  ( 2 se zdrželi hlasování),.

Do školské rady tedy byly zvoleny – Mgr. Zdenka Krpcová a Mgr. Eva Kvapilová.

 

Ve volbách, kde se hlasovalo o kandidátech z řad zákonných zástupců žáků bylo odevzdáno 101 hlasovacích lístků, z toho 2 neplatné. Do školské rady byli po sečtení volebních lístků  zvoleni tito kandidáti:

– Žáčková Vlasta – 30 hlasů

– Velká Markéta – 23 hlasů

Zvoleným členům Školské rady blahopřejeme.

Setkání s kurátorkou pro děti a mládež

Žáci 7. a 8. tříd se zúčastnili besedy s kurátorkou pro děti a mládež, pracující při magistrátu města Frýdek – Místek.

Program této besedy byl rozdělen na dva tematické okruhy. První byl zaměřen na právní odpovědnost mladistvých, která se týká sociálně patologických jevů a rizikového chování, které může být hrozbou pro žáky základních škol.

Druhá část se zabývala sociálními hrozbami – včetně kyberšikany – tedy oblastí, která je pro žáky velice aktuální – pro rozšířenost používání sociálních sítí v dnešní společnosti.

Matematická olympiáda 5.-9. roč. – školní kolo

Zadání školního kola MO naleznete v přiloženém souboru:

MO-školní kolo

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966