5.B

Exkurze do frenštátského muzea

Celý příspěvek

Týdenní plán 3.-7.12.

Český jazyk

ML – souhrnné opakování vyjmenovaných slov po B-Z, diktát

– psaní předpon s-, z-, vz-

ČT – texty s tématikou adventních tradic

Angličtina

Sloveso být – otázky doplňovací, adresa, poslechová cvičení, porozumění textu

 

 

Aj -Šá

Slovíčka napsat a naučit WB 81/2D + dny v týdnu – umět i napsat!

Velká komiksová soutěž s knihovnou

Chceš vyhrát komiksovou knihu, kterou si sám vybereš? Pak neváhej a zapoj se do velké komiksové soutěže s knihovnou

Exkurze do muzea

V pátek 30.11. sraz v 7.45 v šatně, v 8.00 odjezd do Frenštátu p.R., návrat přibližně v 11.30 hod (po návratu výuka ukončena)

 

Školní projekt z OVOCENTRA Valašské Meziříčí

Naše škola je zapojena do projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a také „Mléko do škol“ které zaštiťuje organizace OVOCENTRUM z Valašského Meziříčí. Díky těmto projektům naši žáci dostávají zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, různé druhy ovocných šťáv a dále také mléčné výrobky – jogurty BIO, balené sýry, čerstvý šlehaný tvaroh a také mléko v lahvičkách se šroubovatelnými vršky. Mnozí žáci školy si produkty odeberou aniž by je konzumovali a poté tyto vyhazují nebo jimi ničí školní majetek. Množí se také případy, kdy při odchodu ze školy jsou tyto potraviny znehodnoceny na přístupových komunikacích nebo v jiných částech naší obce, včetně břehů koryta Ondřejnice.

Žádáme rodiče o spolupráci při řešení tohoto problému a také o vysvětlení nevhodnosti znehodnocování potravin, které děti dostávají. Pokud žáci tyto výrobky nechtějí konzumovat ve škole – mohou si je vzít domů, ale odebírání těchto výrobků není pro děti povinné.

Tyto potraviny jsou dodávány ve středy – při čtrnáctidenních intervalech, kdy poslední byl 28. 11.

Vánoční besídka

Milí rodiče,

zveme vás na Vánoční besídku, která se koná ve čtvrtek 13. prosince 2018 v 16 hodin v jídelně. Prosím připravte dětem převleky. Každý den cvičíme, budeme rádi, když děti nebudou nosit zbytečně omluvenky. Generální zkouška ve středu před besídkou. Platí pro děti I. odd. – vych. Kožuchová. Těšíme se na vás.

 

Geometrie

Ve středu 28.11. bude místo matematiky geometrie – nezapomeňte na rýsovací potřeby.

Týdenní plán 26.-30.11.

český jazyk

Ml – vyjmenovaná slova po V a Z (procvičování), psaní předpon s-, z-, vz-

Sl – vyplňování poštovních poukázek

Čt – čtení s porozuměním (tabulky-mapy-zobrazení)

angličtina

tvoření otázek a krátkých odpovědí se slovesem být, poslechová cvičení, dny v týdnu

 

V pátek 30.11. pojedeme do muzea do Frenštátu p. R. na programy Jak se dělá Radegast a Od kolébky do školy. Výuka bude ukončena po návratu. Čas odjezdu ještě upřesním.

Aj -Šá

Z učebnice str. 21 /3 přepsat otázky do školního sešitu

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966