5.B

Sběr kaštanů a žaludů

OPĚT PO ROCE

Sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř

Výběr bude každou středu od 7, 00 hod v prostoru před „kolovnou“ nebo po domluvě…… Vybíráme od středy

3. října 2018 

nejlepší sběrači budou odměněni

Angličtina -Šá

Dú: dokončit PS str. 7 celá , procvičuj číslovky

Týdenní plán 24.-28.9.

Český jazyk 

mluvnice – procvičování vyjmenovaných slov po B a slov příbuzných (pravopis)

čtení – kniha Pan smraďoch (práce s textem, porozumění)

sloh – Krmáš (historie, průběh, rodinné zvyky)

Angličtina

číslovky 0-100, abeceda, poslechová cvičení

Společná třídní schůzka proběhne 25.9. od 15.30 hod ve třídě 5.B.

Vybírám 59,- za pracovní sešit do matematiky.

Těm, kteří ještě nezaplatili, připomínám také 215,- za pracovní sešit do angličtiny a 300,- příspěvek SRPŠ (platí pouze nejstarší sourozenec).

Zvídavé dopoledne ve škole

Galerie obsahuje celkem 5 obrázků.

12. září se během dopoledne školní tělocvična proměnila v chemickou laboratoř. To k nám ale jen přijeli naši východní sousedé ze Slovenska s programem „Fyzikální a chemické pokusy“. Názorně dětem předvedli různé pokusy z fyziky i z chemie a srozumitelně jim vše vysvětlili. Žákům se líbilo i to, že si někteří jejich spolužáci (fešáci a fešandy) mohli některé z pokusů vyzkoušet na vlastní kůži. Nejstarší žáci si „oprášili“ své znalosti z fyziky a z chemie a zároveň se všichni přiučili slovenštině. Všem se akce líbila a jistě se budeme všichni těšit někdy příště na podobný program.

Včelařský kroužek

Včelařský kroužek bude vždy v pátek v době od 13.30 hod. v učebně přírodopisu, vedoucí p. Barták.

Poprvé v pátek 5. října.

Pěvecký sbor

Pěvecký sbor začíná v úterý 18. září 2018 v 13,15hod.

Týdenní plán 17.-21.9.

Český jazyk:

mluvnice – spisovný/nespisovný jazyk, nářečí

– procvičování pravopisných pravidel (vyjmenovaná slova, u/ú/ů, párové souhlásky)

čtení – Podzimní pranostiky, Podzim

Angličtina – neurčitý člen (opakování), jednoduché pokyny, číslovky

Do Angličtiny 2 sešity: 524 na slovíčka, 424 na ostatní zápisy, projekty…

Kontrola vlasů

Žádáme rodiče o důkladnou kontrolu vlasů svých dětí – u některých žáků se objevily vši – prosíme o preventivní ošetření vhodným přípravkem proti těmto parazitům.

Školní řád

Žádáme rodiče o prostudování školního řádu na školní rok 2018/2019, který naleznete na webových stránkách školy.

Školní-řád-2018-19

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966