5.B

Týdenní plán 17.-21.12.

Český jazyk

Ml – psaní předložek s, z

Čt – texty s vánoční tématikou

Sl – vánoční tradice u nás a v jiných evropských státech

Angličtina

psaní adresy, práce s textem, Vánoce

 

Připomínám, že vybírám 36,- za dopravu do muzea ve Frenštátě p. R.

V pátek bude výuka 1.-3. hodinu dle rozvrhu, 4. a 5. hodinu proběhne vánoční besídka ve třídě. Vyučování bude ukončeno ve 12.00. Děti si mohou na besídku přinést cukroví (pár kousků), dárek v hodnotě kolem 50,- (vhodný jak pro holku, tak pro kluka) a také deskové hry.

Přeju Vám krásné Vánoce a všechno dobré do nového roku.

Florbalové turnaje v prosinci

V Ostravě na  krajském finále skončili ve velmi silné konkurenci na děleném 4. místě naši florbalisté ze čtvrtých a pátých tříd. Klukům patří velká gratulace. 

O den dříve se také dařilo dívkám z šestých a sedmých tříd, které vyhrály okrskové kolo ve florbale ve Frýdlantu a postupují do Paskova. Holky děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Vánoční tvoření dolní školní družiny

V úterý 11.12.2018 proběhly v dolní školní družině vánoční dílny.  Rodiče si mohli přijít vyrobit 3 výrobky se svými dětmi . Společně malovali baňky, vyráběly přáníčka a svícínky. Tvoření se zúčastnilo spousta rodičů a všichni si užili předvánoční pohodu.

Turnaj v miniházené

Ve čtvrtek 6.12. se konal na ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici turnaj v miniházené pro žáky 4. a 5. ročníků. Turnaje se zúčastnily kromě naší ZŠ Kozlovice také dvě základní školy z Kopřivnice, ZŠ Mniší a ZŠ Štramberk. Nakonec jsme po jednom vítězství a třech porážkách skončili na 4. místě. Celkovým vítězem se stalo domácí mužstvo.

Pro příští rok jsme přihlášení do ligy škol v tomto ještě ne moc u nás rozšířeném sportu, takže žáci si budou moci častěji poměřovat síly se svými vrstevníky z jiných škol a zlepšovat se.

Aj -Šá

Dú – uč. 26/3 přepsat do sešitu

Aj -Šá

V pátek 14.12. píšeme tematický test z lekce 2.

  • slovní zásoba 2.lekce
  • sloveso být +,-,?
  • rodina, přivlastňovací zájmena
  • poslech,práce s textem (porozumění textu)

Exkurze do frenštátského muzea

Celý příspěvek

Týdenní plán 3.-7.12.

Český jazyk

ML – souhrnné opakování vyjmenovaných slov po B-Z, diktát

– psaní předpon s-, z-, vz-

ČT – texty s tématikou adventních tradic

Angličtina

Sloveso být – otázky doplňovací, adresa, poslechová cvičení, porozumění textu

 

 

Aj -Šá

Slovíčka napsat a naučit WB 81/2D + dny v týdnu – umět i napsat!

Velká komiksová soutěž s knihovnou

Chceš vyhrát komiksovou knihu, kterou si sám vybereš? Pak neváhej a zapoj se do velké komiksové soutěže s knihovnou

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966