5.B

Projekt „Jak se chovat v přírodě“

Žáci 9.třídy a několik dívek z 8.tříd si připravili v pondělí 17.6. pro žáky 1.stupně a v úterý 18.6. pro žáky 2.stupně projekt „Jak se chovat v přírodě“. Přichystali si 13 stanovišť v Kovářově lese, kde žáci plnili různé úkoly ze zdravovědy, z fyzické zdatnosti, ekologické výchovy a také se učili, jak se chovat za mimořádných situací. Všem patří poděkování za přípravu projektu.

Praktické činnosti- čtvrtek

Ve čtvrtek si přineste igelitovou tašku na výkresy.

Beskydský pohár Kozlovice

 

Školní výlet

Několik fotek z našeho výletu. Počasí bylo horké, program byl nabitý…bohužel ne všechny uspokojil, ale ze záběrů to není vidět.

 

Týdenní plán 17.-21.6.

pondělí – projekt Jak se chovat v přírodě

(proběhne za každého počasí, s sebou psací potřeby a svačinu)

čtvrtek – akce Peace run

(4.-5. vyučovací hodina na hřišti, 1.-3. hodina dle rozvrhu)

pátek – korfbalový turnaj

(1.-4. hodina, 5. hodina dle rozvrhu)

Vzhledem k tomu, že nám díky těmto aktivitám a výletu odpadnou už všechny řádné hodiny angličtiny, je možné, že budeme mít alespoň dvě ještě místo jazyka českého. Včas děti upozorním.

školní výlet

sraz v 7.10 v šatně, návrat cca v 17.00.

s sebou: svačina, dostatečné množství pití, kapesné, kartička ZP (stačí ofocená), sáček (komu bývá špatně v autobuse)

Kdo ještě neodevzdal souhlas zákonného zástupce, ať jej zítra nezapomene!!! Jinak zůstává ve škole.

 

Country taneční

Ve čtvrtek 6. června 2019 děti ŠD pozvaly do školy rodiče a prarodiče, aby se pochlubily, co se za tento školní rok děti ve volném čase naučily. Celkem zatančily 8 country tanců. Na závěr si zatančili s dětmi i maminky, tatínci, babičky a sourozenci. Více na: https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Country_tanecni_6._6._2019/

 

Ukončení sběru papíru

V pondělí 17. 6. ukončujeme soutěž ve sběru papíru – všem sběračům děkujeme za hojnou účast a nasbírané kilogramy starého papíru.
Ti nejlepší se mohou těšit na slavnostní vyhodnocení celoroční sběrové soutěže.
Výsledek obrázku pro sběr papíru

Tonda Obal na cestách

7. června proběhl ve škole program společnosti EKO-KOM o třídění a recyklaci odpadu „Tonda Obal na cestách“, kterého se zúčastnili žáci 1. – 6. ročníků. Dověděli se  mnoho užitečných informací o tom, do jakého kontejneru patří různé druhy odpadu a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet, zda jsou schopni odpad třídit správně. Také mnohé žáky překvapilo zjištění, co všechno se dá vyrobit z recyklovaných plastů. Celý program byl zakončen krátkou hrou. A nakonec si žáci odnesli malý dáreček. Všechny informace byly pro žáky velmi přínosné a snad všem půjde třídění odpadu stejně dobře i doma.

Týdenní plán 10.-14. 6.

český jazyk

ML – shoda několikanásobného podmětu s přísudkem, opakování učiva, kontrolní práce (středa)

kontrolní práce:

pravopisné jevy (psaní i/y, předpony s-/z-/vz-, skupiny ě/je/ně)

určování slovních druhů

podstatná jména a slovesa – mluvnické kategorie

podmět a přísudek

shoda přísudku s několikanásobným podmětem

 

ČT – Příběh Hany, Buď a nebo (texty líčící osudy dětí ze 2. svět. války)

angličtina

popis osoby

sloveso být a mít – procvičování

průběhový čas – způsob tvoření

 

14.6. školní výlet

sraz 7.10 v šatně, návrat cca v 17.00

s sebou vhodné oblečení, svačina, pití, deštník, peníze

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966