20Říj/19

Týdenní plán 21. – 25. 10. 2019

Matematika Opakování násobilky Písemné násobení jednociferným číslem, řešení slovních úloh Geometrie Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky Vlastivěda ČR – součást společenstva hospodářsky vyspělých států Evropská unie Přírodověda Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdrojeRead More…