5.B

učebnice str. 24/8

učit se zájmena

Volby do Školské rady

Informace pro zákonné zástupce žáků

V letošním roce končí tříleté volební období členů Školské rady. Proto mi dovolte připomenout, že do konce roku 2017 musí proběhnout volby nové.

Volby se uskuteční 21. 11. 2017 v době od 7.30 – 18.00 hod. v budově základní školy. (Tento den se budou ve škole konat také konzultační třídní schůzky – Vaše účast ve volbách i na třídních schůzkách je proto nutná!).

Volební kandidátka bude sestavena částečně z členů Rady rodičů, částečně pak ze zájemců z řad rodičů, kteří by rádi ve Školské radě pracovali. Zájemci mají možnost přihlásit se u předsedy stávající Školské rady p. Martina Pavlisky – přes email m.pavliska@seznam.cz, nebo osobně do 1. 11. 2017.

Kandidátní listina Vám bude doručena 14 dnů před volbami i s informacemi, jak při volbě postupovat.

Volby se týkají pouze základní školy.

Hana Ulčáková, ředitelka školy

str. 14/7    15/2    – pro nemocné

učet se zájmena

Soutěž

Galerie obsahuje celkem 2 obrázky.

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek Adély Güngör

Jč na pátek

učebnice str. 14/7

Jč na středu

písemně – str. 11/23

Sběr papíru

Od středy 11. 10. opět ve škole sbíráme papír.

Sběr bude probíhat vždy ve středu

v době od 6.45 hod. do 7. 40 hod.

Projektový den – Cestou necestou

V pátek 29. 9. 2017 žáci 9. třídy připravili projektový den. V průběhu vycházky plnili páťáci zajímavé úkoly a nakonec si zahráli několik her.


Fotky ZDE

Časy zkoušek SPV

Zkoušky SPV

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966