5.B

Sbírka Fond Sidus

Naše škola se zapojila do dobročinného projektu Fondu Sidus, jehož cílem je  získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

Každý účastník, který se rozhodne pomoci, získá náš výrobek  – náramek s motivem domácích mazlíčků za 35 Kč a magnetické záložky za 40 Kč.

Tyto výrobky si děti mohou zakoupit ve škole u p. Eliášové na sekretariátu ZŠ.

 

  

 

 

 

 

Týdenní plán 15. – 19. 10.

Český jazyk

ML – odvozování (slovo základové, slovo odvozené, slovotvorný základ)

– vyjmenovaná slova po L, M (procvičování, diktát)

SL – popis předmětu

ČT – Pan Smraďoch  – četba, práce s textem

Angličtina

množné číslo podstatných jmen

vazba there is/there are

poslechová cvičení

Hledat informace o Emilu Zátopkovi k projektovým dnům věnovaným 100. výročí vzniku ČSR, který proběhne od 24. do 26.10.

Upozornění

Upozorňuji rodiče, že se ve škole u dětí opět objevily vši. Prosím o důkladné prohlédnutí vlasů a případné odstranění vší i hnid!!!

AJ -Šá

Napsat a naučit slovíčka WB 80/1D

ve čtvrtek malý testík na číslovky (musíš umět napsat např. 22 – twenty-two)

Plán učiva 8. – 12. 10.

český jazyk

ML – stavba slova (písemné opakování)

slova příbuzná, vyjmenovaná slova po L – procvičování

SL – popis předmětu

ČT – Pan Smraďoch (četba, práce s textem)

angličtina

číslovky 0-100 (opakování), abeceda, hláskování, množné číslo podstatných jmen

Aj -Šá

Napsat slovíčka (stačí do pondělka)

PS 80/ 1D (po women)

Procvičuj číslovky!!!

Sběr papíru

I ve školním roce 2018/2019 je vyhlášena soutěž ve sběru papíru a to jak mezi jednotlivci, tak mezi třídami. Soutěž bude ukončena v červnu 2019.

Rozdíl oproti minulým ročníkům soutěže je v tom, že se papír nebude sbírat skoro po celý rok, ale pouze ve třítýdenních etapách, v tzv. sběrových kolech.

Díky realizaci projektu „Modernizace odborných učeben v ZŠ Kozlovice“ je v prostorách školy, které byly v minulosti využívány ke skladování nasbíraného papíru, vybudována učebna polytechnické výchovy = dílny. Takže ve škole nemáme kde nasbíraný papír skladovat a museli jsme nechat přistavit ke škole kontejner, který může být u školy přistaven jen na omezenou dobu.

1. sběrové kolo:

  • Od 4. 10. do 25. 10. 2018, 

  • vždy v úterý, středu a čtvrtek

  • v době od 6. 45 hod. do 7.45 hod. 

O dalším sběrovém kole vás budeme informovat.

Praktické činnosti

Ve čtvrtek 4.10. budete potřebovat manikúrní nůžky.

Sběr kaštanů a žaludů

OPĚT PO ROCE

Sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř

Výběr bude každou středu od 7, 00 hod v prostoru před „kolovnou“ nebo po domluvě…… Vybíráme od středy

3. října 2018 

nejlepší sběrači budou odměněni

Angličtina -Šá

Dú: dokončit PS str. 7 celá , procvičuj číslovky

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966