6.A

Záznam školní akademie.

Záznamy  jsou k dispozici k přehrání pro každého na facebook stránce lokální TV Kozlovice 1► www.facebook.com/Kozlovice.TV .

část 1 ►https://www.facebook.com/Kozlovice.TV/videos/885454915123981/
část 2 ► https://www.facebook.com/Kozlovice.TV/videos/2541386215892242/

Slavnostní zakončení školního roku 2018/2019

V pátek 28. 6. 2019 všichni žáci základní školy společně se svými učiteli slavnostně zakončili školní rok 2018/2019.
Po úvodních slovech paní ředitelky byly žákům, kteří vzorně reprezentovali školu v předmětových, odborných nebo sportovních soutěžích, předány pochvaly ředitelky školy spolu s věcnou odměnou.

Po krátkém programu žáků 9. třídy, ve kterém zazněly vzpomínky z průběhu celé školní docházky a poděkování učitelům, se s nimi symbolicky rozloučili nejmladší žáci školy předáním tužky s logem naší základní školy. Poté se všichni rozešli do svých tříd, kde jim jejich třídní učitelé předali vysvědčení. Žákům deváté třídy byla vysvědčení slavnostně předána v přítomnosti pana starosty v restauraci Valašský pivovar, kde pro ně bylo také připraveno pohoštění. Přejeme všem absolventům do dalšího studia hodně píle, zdraví, úspěchů a splněná přání.

Pochvaly ředitelky školy ve školním roce 2018-2019

Nález zlaté náušnice

Před budovou školy byla nalezena malá zlatá náušnice. Pokud náušnici postrádáte, zastavte se na sekretariát školy.

Marlenka Frýdek – Místek

V úterý 25. června 2019 jsme navštívili firmu Marlenka ve Frýdku – Místku.

První část exkurze se odehrávala v příjemné „kavárně“. Pan průvodce s pomocí prezentace a doprovodného komentáře žákům přiblížil historii firmy Marlenka od jejího počátku až do současnosti. V průběhu výkladu si všichni pochutnali na dobrotách zde vyráběných. Poté se přesunuli do reálného provozu a viděli vše naživo. Na závěr si všichni mohli vyráběné produkty zakoupit.
Exkurze se všem moc líbila, děkujeme Radě rodičů při ZŠ Kozlovice za příspěvek na společný zážitek.
Fotky

Balení učebnic

Obecní knihovna v Kozlovicích nabízí výhodné balení učebnic – viz. odkaz.

balení učebnic

Organizace závěru školního roku – 6. A

20. 6. – Mírový běh – vyučování končí dle rozvrhu
Tento den proběhne poslední výuka náboženství.
21. 6. – Korfbalový turnaj 11,10 – 12,30 hod. – vyučování končí po skončení turnaje.

V posledním týdnu 24. – 27. 6. končí vyučování ve 12,00hod.

24. 6. – přineste si všechny učebnice – vygumované, přineste si lepicí pásku
(JČ, Čítanka, Aritmetika, Geometrie, Fyzika, Zeměpis 1, Zeměpis 2, Dějepis, Přírodopis, AJ)
– ve zbytku vyučování proběhne čtenářská dílna – v přírodě

25. 6. Exkurze Marlenka – sraz na zastávce Kozlovice – střed v 7,00 hod. – hrazeno z příspěvku Rady rodičů na společný zážitek.

26. 6. Výměna učebnic – ve třídě bude p. uč. Senčíková

27. 6. Třídnické práce, úklid třídy, přineste si deskové hry, v případě pěkného počasí půjdeme na vycházku.

28. 6. Slavnostní předávání vysvědčení za 2. pololetí.

Projekt „Jak se chovat v přírodě“

Žáci 9.třídy a několik dívek z 8.tříd si připravili v pondělí 17.6. pro žáky 1.stupně a v úterý 18.6. pro žáky 2.stupně projekt „Jak se chovat v přírodě“. Přichystali si 13 stanovišť v Kovářově lese, kde žáci plnili různé úkoly ze zdravovědy, z fyzické zdatnosti, ekologické výchovy a také se učili, jak se chovat za mimořádných situací. Všem patří poděkování za přípravu projektu.

Beskydský pohár Kozlovice

 

Ukončení sběru papíru

V pondělí 17. 6. ukončujeme soutěž ve sběru papíru – všem sběračům děkujeme za hojnou účast a nasbírané kilogramy starého papíru.
Ti nejlepší se mohou těšit na slavnostní vyhodnocení celoroční sběrové soutěže.
Výsledek obrázku pro sběr papíru

Tonda Obal na cestách

7. června proběhl ve škole program společnosti EKO-KOM o třídění a recyklaci odpadu „Tonda Obal na cestách“, kterého se zúčastnili žáci 1. – 6. ročníků. Dověděli se  mnoho užitečných informací o tom, do jakého kontejneru patří různé druhy odpadu a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet, zda jsou schopni odpad třídit správně. Také mnohé žáky překvapilo zjištění, co všechno se dá vyrobit z recyklovaných plastů. Celý program byl zakončen krátkou hrou. A nakonec si žáci odnesli malý dáreček. Všechny informace byly pro žáky velmi přínosné a snad všem půjde třídění odpadu stejně dobře i doma.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966