5.A

Florbalové turnaje v prosinci

V Ostravě na  krajském finále skončili ve velmi silné konkurenci na děleném 4. místě naši florbalisté ze čtvrtých a pátých tříd. Klukům patří velká gratulace. 

O den dříve se také dařilo dívkám z šestých a sedmých tříd, které vyhrály okrskové kolo ve florbale ve Frýdlantu a postupují do Paskova. Holky děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Vánoční tvoření dolní školní družiny

V úterý 11.12.2018 proběhly v dolní školní družině vánoční dílny.  Rodiče si mohli přijít vyrobit 3 výrobky se svými dětmi . Společně malovali baňky, vyráběly přáníčka a svícínky. Tvoření se zúčastnilo spousta rodičů a všichni si užili předvánoční pohodu.

Turnaj v miniházené

Ve čtvrtek 6.12. se konal na ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici turnaj v miniházené pro žáky 4. a 5. ročníků. Turnaje se zúčastnily kromě naší ZŠ Kozlovice také dvě základní školy z Kopřivnice, ZŠ Mniší a ZŠ Štramberk. Nakonec jsme po jednom vítězství a třech porážkách skončili na 4. místě. Celkovým vítězem se stalo domácí mužstvo.

Pro příští rok jsme přihlášení do ligy škol v tomto ještě ne moc u nás rozšířeném sportu, takže žáci si budou moci častěji poměřovat síly se svými vrstevníky z jiných škol a zlepšovat se.

čtvrtek 6. 12.

Děti, které nebyly ve škole:

M prac. seš. str. 28, 29, 40

Za dopravu do muzea vybírám 36,- Kč.

Plán učiva od 10. 12. – 14. 12.

Čj – přídavná jména odvozená příponou -ský

– předpony s- se-, z-, ze-, vz-, vze-

– diktát (zdvojené souhlásky)

M – Zlomky

– obsah čtverce a obdélníku

– oprava nepovedených prací ve čtvrtek 13. 12. v 7, 00 h.

Vl – Evropa (povrch, ostrovy, poloostrovy, oceány, moře)

Pondělí 3. 12.

Domácí úkol: někteří dokončí čj PL (ananas)

+ M prac. seš. římské číslice

Velká komiksová soutěž s knihovnou

Chceš vyhrát komiksovou knihu, kterou si sám vybereš? Pak neváhej a zapoj se do velké komiksové soutěže s knihovnou

pátek 30.11.

Domácí úkol– Geo: prac. seš. str. 40/2,  41/2 dole

+ někteří dokončí prac. list do čj (motýl)

Plán učiva od 3. 12. – 7. 12.

Čj – přídavná jména odvozená příponou -ský

– vyjmenovaná slova po V

– doporučená cvičení: str. 47/7

M – Zlomky

– Přímá úměra

– známkované převody jednotek času a objemu

Geo – obsah čtverce

Vl – ČR jako člen EU, NATO

– Evropa (světadíly, povrch, poloha, ostrovy, poloostrovy)

Školní projekt z OVOCENTRA Valašské Meziříčí

Naše škola je zapojena do projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a také „Mléko do škol“ které zaštiťuje organizace OVOCENTRUM z Valašského Meziříčí. Díky těmto projektům naši žáci dostávají zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, různé druhy ovocných šťáv a dále také mléčné výrobky – jogurty BIO, balené sýry, čerstvý šlehaný tvaroh a také mléko v lahvičkách se šroubovatelnými vršky. Mnozí žáci školy si produkty odeberou aniž by je konzumovali a poté tyto vyhazují nebo jimi ničí školní majetek. Množí se také případy, kdy při odchodu ze školy jsou tyto potraviny znehodnoceny na přístupových komunikacích nebo v jiných částech naší obce, včetně břehů koryta Ondřejnice.

Žádáme rodiče o spolupráci při řešení tohoto problému a také o vysvětlení nevhodnosti znehodnocování potravin, které děti dostávají. Pokud žáci tyto výrobky nechtějí konzumovat ve škole – mohou si je vzít domů, ale odebírání těchto výrobků není pro děti povinné.

Tyto potraviny jsou dodávány ve středy – při čtrnáctidenních intervalech, kdy poslední byl 28. 11.

Vánoční besídka

Milí rodiče,

zveme vás na Vánoční besídku, která se koná ve čtvrtek 13. prosince 2018 v 16 hodin v jídelně. Prosím připravte dětem převleky. Každý den cvičíme, budeme rádi, když děti nebudou nosit zbytečně omluvenky. Generální zkouška ve středu před besídkou. Platí pro děti I. odd. – vych. Kožuchová. Těšíme se na vás.

 

úterý 27. 11.

Domácí úkol:

čj – dokončit prac. list 1 strana

+ Vl na úterý: dokončit sešit podle učebnice –  Zlínský kraj

Ve středu i ve čtvrtek připravit i sešit geometrie a rýsovací pomůcky.

V pátek 30. 11 . – exkurze do frenštátského muzea, vstupné 30,- kč na 2 programy, odjezd v 8, 00 h, návrat mezi 11,20 – 12, 00 h, výuka končí po návratu z akce.

Vypsala jsem znovu termíny schůzek na čtvrtek 29.11.  a pátek 30.11..

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966