5.A

Angličtina – týdenní plán 24.-28. 9.

číslovky 0-100 (telefonní číslo)

abeceda, hláskování

Zvídavé dopoledne ve škole

Galerie obsahuje celkem 5 obrázků.

12. září se během dopoledne školní tělocvična proměnila v chemickou laboratoř. To k nám ale jen přijeli naši východní sousedé ze Slovenska s programem „Fyzikální a chemické pokusy“. Názorně dětem předvedli různé pokusy z fyziky i z chemie a srozumitelně jim vše vysvětlili. Žákům se líbilo i to, že si někteří jejich spolužáci (fešáci a fešandy) mohli některé z pokusů vyzkoušet na vlastní kůži. Nejstarší žáci si „oprášili“ své znalosti z fyziky a z chemie a zároveň se všichni přiučili slovenštině. Všem se akce líbila a jistě se budeme všichni těšit někdy příště na podobný program.

úterý 18.9.

Děti, které nebyly ve škole:

M – prac. seš. str. 2 celá

Vl – prac. list povrch, vodstvo

Za prac. seš. vybírám M 59,- Kč, Aj 215,- Kč.

 

Včelařský kroužek

Včelařský kroužek bude vždy v pátek v době od 13.30 hod. v učebně přírodopisu, vedoucí p. Barták.

Poprvé v pátek 5. října.

Pěvecký sbor

Pěvecký sbor začíná v úterý 18. září 2018 v 13,15hod.

pátek 14.9.

Plán učiva od 17.9. – 21. 9.

Čj – opakování 4. ročníku

– psaní i,y (vyjmenovaná slova, slova příbuzná)

– psaní u, ú, ů (diktát)

M – pamětné násobení a dělení

– písemné sčítání a odčítání

– zaokrouhlování (desetimin.)

– konstrukce trojúhelníku, výpočet jeho obvodu

Vl – opakování ČR, orientace na mapě

– sousední státy, povrch, vodstvo, národní parky, CHKO, průmysl

 

Kontrola vlasů

Žádáme rodiče o důkladnou kontrolu vlasů svých dětí – u některých žáků se objevily vši – prosíme o preventivní ošetření vhodným přípravkem proti těmto parazitům.

Školní řád

Žádáme rodiče o prostudování školního řádu na školní rok 2018/2019, který naleznete na webových stránkách školy.

Školní-řád-2018-19

středa 12.9.

Výuka náboženství začíná již zítra tj. ve čtvrtek 13.9. 2018.

Do M si děti mají nosit papírové peníze, které dostali v minulém škol. roce. Pokud nemají, musí si je doma vyrobit znovu.

Totéž platí i pro kartičky vyjmenovaných slov do Čj, ke kterým jsme si zavedli sešit vyjmenovaných slov.

 

Volno ředitelky školy

V pondělí 1. října 2018 mají žáci základní školy volno ředitelky školy.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966