5.A

Záznam školní akademie.

Záznamy  jsou k dispozici k přehrání pro každého na facebook stránce lokální TV Kozlovice 1► www.facebook.com/Kozlovice.TV .

část 1 ►https://www.facebook.com/Kozlovice.TV/videos/885454915123981/
část 2 ► https://www.facebook.com/Kozlovice.TV/videos/2541386215892242/

Slavnostní zakončení školního roku 2018/2019

V pátek 28. 6. 2019 všichni žáci základní školy společně se svými učiteli slavnostně zakončili školní rok 2018/2019.
Po úvodních slovech paní ředitelky byly žákům, kteří vzorně reprezentovali školu v předmětových, odborných nebo sportovních soutěžích, předány pochvaly ředitelky školy spolu s věcnou odměnou.

Po krátkém programu žáků 9. třídy, ve kterém zazněly vzpomínky z průběhu celé školní docházky a poděkování učitelům, se s nimi symbolicky rozloučili nejmladší žáci školy předáním tužky s logem naší základní školy. Poté se všichni rozešli do svých tříd, kde jim jejich třídní učitelé předali vysvědčení. Žákům deváté třídy byla vysvědčení slavnostně předána v přítomnosti pana starosty v restauraci Valašský pivovar, kde pro ně bylo také připraveno pohoštění. Přejeme všem absolventům do dalšího studia hodně píle, zdraví, úspěchů a splněná přání.

Pochvaly ředitelky školy ve školním roce 2018-2019

Nález zlaté náušnice

Před budovou školy byla nalezena malá zlatá náušnice. Pokud náušnici postrádáte, zastavte se na sekretariát školy.

Balení učebnic

Obecní knihovna v Kozlovicích nabízí výhodné balení učebnic – viz. odkaz.

balení učebnic

čtvrtek 20. 6.

Prosím o zaplacení dopravy na školní výlet 30,- Kč (100,- Kč je příspěvek Rady rodičů).

V pondělí si děti přinesou český jazyk a čítanku + seš. čtení.

V úterý se budou rozdávat výkresy, odevzdávat učebnice.

Ve středu dostanou učebnice do 6. třídy.

 

Projekt „Jak se chovat v přírodě“

Žáci 9.třídy a několik dívek z 8.tříd si připravili v pondělí 17.6. pro žáky 1.stupně a v úterý 18.6. pro žáky 2.stupně projekt „Jak se chovat v přírodě“. Přichystali si 13 stanovišť v Kovářově lese, kde žáci plnili různé úkoly ze zdravovědy, z fyzické zdatnosti, ekologické výchovy a také se učili, jak se chovat za mimořádných situací. Všem patří poděkování za přípravu projektu.

pondělí 17. 6.

Čtvrtek 20. 6. – Mírový běh – fotbalové hřiště (10, 30- 12, 00), žáci budou připraveni na první dvě vyučovací hodiny

Pátek 21. 6. – korfbalový turnaj na hřišti u koupaliště (9, 35 – 11, 00), mimo turnajové hodiny probíhá výuka podle rozvrhu

V týdnu 24. – 27. 6. končí výuka v 11,45 h.

V úterý 25. 6. se odevzdávají učebnice (vygumované, polepené, opravené)

Upozorňuji rodiče, aby dětem prohlédli důkladně vlasy a pečlivě provedli preventivní opatření, jinak se situace bude neustále ve třídě opakovat.

Beskydský pohár Kozlovice

 

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD pro šk. rok 2019/20

Seznam-přijatých-žáků-ŠD 2019

čtvrtek 13.6.

Školní výlet:

Sraz v 7,00 v šatně

Návrat v cca 17 h

S sebou: kšiltovka, dobrá obuv, dostatek vhodných tekutin a jídla, opalovací krém a kinedryl podle potřeby, menší kapesné

Je nutné podepsat před výletem souhlas rodičů s akcí, stále všechny děti ještě neodevzdaly.

 

Plán učiva od 17. 6. – 21.6.

17. 6. – Den v přírodě

čj – věta jednoduchá, souvětí

M – dělení desetinných čísel přirozeným číslem

Vl – kontrolní práce str. 35-38

– Československá republika

20. 6. ukončena výuka náboženství

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966