5.A

úterý 16.10.

Děti, které nebyly ve škole:

M prac. seš. str. 14/ 3

uč str. 32/ 3,4 do M2

Sbírka Fond Sidus

Naše škola se zapojila do dobročinného projektu Fondu Sidus, jehož cílem je  získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

Každý účastník, který se rozhodne pomoci, získá náš výrobek  – náramek s motivem domácích mazlíčků za 35 Kč a magnetické záložky za 40 Kč.

Tyto výrobky si děti mohou zakoupit ve škole u p. Eliášové na sekretariátu ZŠ.

 

  

 

 

 

 

Plán učiva

Domácí úkol na pondělí:

čj – prac. list – dokončit vyjmenovaná slova po L

– připravit vyjmenovaná slova po M

M prac. seš. str. dokončit str. 12/ 3, 5

Vl – kdo nestihl, dokončit prac. list

Sloh – vystřihnout z časopisu, novin, letáku, katalogu reklamu na nějaký výrobek

Pč – kdo nestihl, dokončí výrobek

Najít informace o Albínu Poláškovi a připravit se na projektové dny.

 

Plán učiva od 15. 10. – 19. 10.

Čj – předpony a předložky

– vyjmenovaná slova po L (diktát)

– vyjmenovaná slova po M

M – Písemné násobení a dělení

– Rovnice

– Slovní úlohy na známky (str. 4-5, 7-9)

G – kontrolní práce (rovnoběžky, různoběžky, kolmice,trojúhelníková nerovnost, rýsování trojúhelníku, obvod)

Vl – kraj Ústecký a Liberecký

 

 

 

 

pátek 5. 10.

Děti, které nebyly ve škole:

geometrie – 32/ cv. 1-4 a), b) + 6,    str. 34/1, 2

Domácí úkol:

Vl – děti, které neměly prac. list, musí dopracovat zadaná cvičení

Sloh – dopsat na příští pátek popis předmětu podle zadané osnovy

geo – dopracovat úkoly, které chybí

sešit čtení – obrázek k přečtenému textu

 

Plán učiva:

Čj – stavba slova (kořen, předpona, přípona)

– slova příbuzná

– vyjmenovaná slova po L

– doporučená pravopisná cvičení: str. 17/cv. 3,  36/ 3

M – Písemné násobení a dělení

– Pamětné násobení a dělení, sčítání a odčítání, počítání se závorkami (prověrka)

– opakování trojúhelníku

Vl – orientace na mapě ČR

– kraj Plzeňský a Karlovarský

 

 

Sběr papíru

I ve školním roce 2018/2019 je vyhlášena soutěž ve sběru papíru a to jak mezi jednotlivci, tak mezi třídami. Soutěž bude ukončena v červnu 2019.

Rozdíl oproti minulým ročníkům soutěže je v tom, že se papír nebude sbírat skoro po celý rok, ale pouze ve třítýdenních etapách, v tzv. sběrových kolech.

Díky realizaci projektu „Modernizace odborných učeben v ZŠ Kozlovice“ je v prostorách školy, které byly v minulosti využívány ke skladování nasbíraného papíru, vybudována učebna polytechnické výchovy = dílny. Takže ve škole nemáme kde nasbíraný papír skladovat a museli jsme nechat přistavit ke škole kontejner, který může být u školy přistaven jen na omezenou dobu.

1. sběrové kolo:

  • Od 4. 10. do 25. 10. 2018, 

  • vždy v úterý, středu a čtvrtek

  • v době od 6. 45 hod. do 7.45 hod. 

O dalším sběrovém kole vás budeme informovat.

úterý 2.10.

Plán učiva:

Čj – slova nadřazená, podřazená

– kořen, předpona, přípona

– vyjmenovaná slova po L

– diktát psaní i,y po vyjmen. slovech po B

– popis předmětu

M – čísla kladná azáporná

– pamětné násobení a dělení

– trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníku (odvěsny, přepona)

Vl – hl. město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj

Sběr kaštanů a žaludů

OPĚT PO ROCE

Sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř

Výběr bude každou středu od 7, 00 hod v prostoru před „kolovnou“ nebo po domluvě…… Vybíráme od středy

3. října 2018 

nejlepší sběrači budou odměněni

úterý 25. 9.

V případě uskutečnění čtvrteční akce Cestou necestou odpadá výuka náboženství 6. hodinu.

Upozorňuji rodiče na výskyt vší ve třídě.

pátek 21.9.

Děti, které nebyly ve škole:

Geo – prac. seš. str. 31/1-4

Ve čtvrtek 27.9. – za příznivého počasí den Cestou necestou, konec výuky v 11, 20 h.

Přinést:

  • výrobky do Pč, které nejsou oznámkované
  • dokončený sešit čtení
  • hotový prac. list do Vl + nastříhané kartičky (pohoří, řeky)
  • dokončit prac. list do slohu (komiks)

Plán učiva od 24. 9. – 27.9.

Čj – opakování psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

– doplňovací cvičení ú, ů str. 8/cv. 8

– psaní velkých písmen str. 6/ cv. 2

– opakování vyjmenovaných slov po B

M – pamětné násobení a dělení

– slovní úlohy o n více, o n méně

– desetimin. písemné sčítání a odčítání

– nákupy s pap. penězi

Vl – orientace na mapě ČR

– Podnebí a zemědělství ČR, průmysl

 

25. 9. v 15,30 třídní schůzky – akce pro letošní škol. rok, volba tř. důvěrníka, pomůcky do výuky, dotazy k výuce a k jednotlivým předmětům

  1. 10. volno ředitelky školy

 

Angličtina – týdenní plán 24.-28. 9.

číslovky 0-100 (telefonní číslo)

abeceda, hláskování

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966