5.A

Projekt „Jak se chovat v přírodě“

Žáci 9.třídy a několik dívek z 8.tříd si připravili v pondělí 17.6. pro žáky 1.stupně a v úterý 18.6. pro žáky 2.stupně projekt „Jak se chovat v přírodě“. Přichystali si 13 stanovišť v Kovářově lese, kde žáci plnili různé úkoly ze zdravovědy, z fyzické zdatnosti, ekologické výchovy a také se učili, jak se chovat za mimořádných situací. Všem patří poděkování za přípravu projektu.

pondělí 17. 6.

Čtvrtek 20. 6. – Mírový běh – fotbalové hřiště (10, 30- 12, 00), žáci budou připraveni na první dvě vyučovací hodiny

Pátek 21. 6. – korfbalový turnaj na hřišti u koupaliště (9, 35 – 11, 00), mimo turnajové hodiny probíhá výuka podle rozvrhu

V týdnu 24. – 27. 6. končí výuka v 11,45 h.

V úterý 25. 6. se odevzdávají učebnice (vygumované, polepené, opravené)

Upozorňuji rodiče, aby dětem prohlédli důkladně vlasy a pečlivě provedli preventivní opatření, jinak se situace bude neustále ve třídě opakovat.

Beskydský pohár Kozlovice

 

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD pro šk. rok 2019/20

Seznam-přijatých-žáků-ŠD 2019

čtvrtek 13.6.

Školní výlet:

Sraz v 7,00 v šatně

Návrat v cca 17 h

S sebou: kšiltovka, dobrá obuv, dostatek vhodných tekutin a jídla, opalovací krém a kinedryl podle potřeby, menší kapesné

Je nutné podepsat před výletem souhlas rodičů s akcí, stále všechny děti ještě neodevzdaly.

 

Plán učiva od 17. 6. – 21.6.

17. 6. – Den v přírodě

čj – věta jednoduchá, souvětí

M – dělení desetinných čísel přirozeným číslem

Vl – kontrolní práce str. 35-38

– Československá republika

20. 6. ukončena výuka náboženství

Country taneční

Ve čtvrtek 6. června 2019 děti ŠD pozvaly do školy rodiče a prarodiče, aby se pochlubily, co se za tento školní rok děti ve volném čase naučily. Celkem zatančily 8 country tanců. Na závěr si zatančili s dětmi i maminky, tatínci, babičky a sourozenci. Více na: https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Country_tanecni_6._6._2019/

 

Ukončení sběru papíru

V pondělí 17. 6. ukončujeme soutěž ve sběru papíru – všem sběračům děkujeme za hojnou účast a nasbírané kilogramy starého papíru.
Ti nejlepší se mohou těšit na slavnostní vyhodnocení celoroční sběrové soutěže.
Výsledek obrázku pro sběr papíru

úterý 11. 6.

Domácí úkol: Vl dokončit časovou osu str. 39/b) do sešitu

Prosím rodiče o vyplnění souhlasu se školním výletem.

pondělí 10.6.

Děti, které nebyly ve škole:

čj – uč. str.131/8,  132/2   133/3

M uč. str. 32/ 2, 8   33/1

čítanka str. 152 + úkoly str. 153 do sešitu

 

Tonda Obal na cestách

7. června proběhl ve škole program společnosti EKO-KOM o třídění a recyklaci odpadu „Tonda Obal na cestách“, kterého se zúčastnili žáci 1. – 6. ročníků. Dověděli se  mnoho užitečných informací o tom, do jakého kontejneru patří různé druhy odpadu a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet, zda jsou schopni odpad třídit správně. Také mnohé žáky překvapilo zjištění, co všechno se dá vyrobit z recyklovaných plastů. Celý program byl zakončen krátkou hrou. A nakonec si žáci odnesli malý dáreček. Všechny informace byly pro žáky velmi přínosné a snad všem půjde třídění odpadu stejně dobře i doma.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966