5.A

Okresní kolo matematické olympiády 5. ročník

Ve středu 30.1. se ve Frýdku – Místku konalo okresní kolo matematatické olympiády pro 5. ročník. Celkem se okresního kola zúčastnilo 132 žáků z 31 škol. Žáci měli za úkol řešit 3 úlohy v časovém limitu 90 minut. Mezi úspěšné řešitelé se řadí hned tři žáci naší školy, a to Josef Klímek, Kateřina Holubová a František Lepík. Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Florbalový trénink – zrušeno

O jarních prázdninách odpadá florbalový trénink pod vedením pana Václava Štefka.

pátek 15.2.

Plán učiva od 25.2. – 1.3.

čj – podstatná jména

– doporučená cvičení: 44/4,   56/17,   59/2,     60/5

M – porovnávání desetinných čísel

– zobrazení čísel na číselné ose

– tělesa

– známkované dělení dvojciferným činitelem, slovní úlohy (zlomky, průměrná rychlost)

Vl – Vláda Lucemburků, husitské války

– život ve středověku, Jagelonci, Habsburkové

 

26.2. – planetárium Ostrava

úterý 12.2.

Domácí úkol: M prac. seš. str. 18/8

pondělí 11. 2.

V úterý 26.2. exkurze do planetária v Ostravě+ prohlídka radniční věže.

Vstupné celkem 155,- Kč.

Sraz v 7,10 v šatně, výuka končí po příjezdu z akce.

Za dopravu do Světa techniky vybírám 1 Kč, zbylou částku uhradila Rada rodičů.

Domácí úkol: M prac. seš. str. 17/3,4

Děti, které nebyly ve škole:

čj str. 52

M str. 22/3,5   23/1,2,3      34/1, 3, 5

Turnaj v přehazované

Ve čtvrtek  8.2. jelo družstvo  z pátých tříd na turnaj v přehazované. V silné konkurenci okresního kola jsme získali krásné páté místo. Děkuji žákům za reprezentaci školy.

pátek 8.2.

Domácí úkol: kdo nestihl dopracovat

– Vl: prac. list + doplnění v sešitě

Sl – prac. list (pozvánka, zpráva)

seš. Geo: trojúhelník

Plán učiva od 11.2. – 15.2.

čj – slovní druhy

– diktát str. 44/7,

– doplňovací cvičení str. 40, 44, 49, 50

M – desetinná čísla, zápis, zobrazení na číselné ose

– dělení dvojciferným činitelem

– opakování trojúhelníků, osa úsečky

Vl – opakování /pravěk, Slované, Velká Morava)

– Vláda přemyslovských knížat a králů

– kontrolní práce – opakování Evropy (světadíly, světový oceán, ostrovy, poloostrovy, sousední země)

Sportovní dopoledne na ledu

V průběhu úterního dopoledne si bruslaři naší školy užívali ledovē plochy v Kopřivnici. Nadšení žáci tančili při hudbě, závodili, stříleli na branky a někteří hráli i hokej.

Děkujeme Radě rodičů za finanční podporu.

pondělí 4.2.

Bruslení 5.2. – 9, 00 – 11, 30

Výuka končí podle rozvrhu po 5. hodině, na poslední hodinu budou mít děti připraveny referáty z vlastivědy.

Domácí úkol: dokončit sešit čtení

Děti, které nebyly ve škole:

čj – uč. 49/13,   43/3,    44/5,6    45/2

čítanka str. 76-80

M – prac. seš. str. 17/ 1,2

– uč. str. 32

Maškarní karneval I. a II. odd. ŠD

Ve středu 30. ledna 2019 se konal v horní družině Maškarní karneval. Děti tančily a soutěžily o odměny a losy do tomboly. Více na https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Maskarni_karneval_30.1.19/

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966