4.B

Pozvánka na Armádní den


Rada rodičů vás srdečně zve na rodinné odpoledne aneb Armádní den, který se bude konat v sobotu 16.6.2018 od 14:00 do 19:00 v areálu u hasičárny.

Na co se můžete těšit:

 • moderní vojenská technika – tank T-72, obrněné vozidlo, vojenský robot
 • historická vojenská technika z druhé světové války
 • airsoftová a laserová střelnice
 • modely letecko-modelářského klubu

V programu vystoupí:

 • Junior Aerobik, SPV Kozlovice
 • Oddíl taekwondo
 • Dětský domov Na Hrázi Frýdek-Místek
 • Taneční klub Antonio
 • Parkurový oddíl
 • Hasiči Kozlovice
 • Pěší rota Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Ostrava

Chybět nebudou:

 • Soutěže pro děti a rodiče
 • Kreativní dílna
 • Tatér
 • Nafukovací atrakce – skákací hrad, překážková dráha, fotbálek
 • Diskotéka a překvapení na závěr
 • Odměny pro všechny děti
 • Bohaté občerstvení

Těší se na vás Rada rodičů

 

Den Policie 2018

Anglický jazyk

Dokončili jsme 11. lekci – v pondělí 11. 6. bude minitest.

Týdenní plán od 11.6. do 15.6. 2018

Učivo

V českém jazyce i v matematice opakujeme učivo.

V úterý budeme psát čtvrtletní práci z matematiky.

 

Matematika

Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování.

Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času, zlomky a aritmetický průměr.

Z geometrie výpočet obsahu a obvodu čtverce, obdélníku,

sestrojení čtverce, obdélníku a trojúhelníku.

 

Český jazyk

Ve čtení dočteme čítanku. Sloh nebude, budeme opakovat na písemku.

Čtvrtletní práce ve středu.

Slovní druhy, podmět a přísudek, kořen slova.

Podstatná jména- rod, číslo, pád a vzor.

Slovesa- osoba, číslo, čas a způsob.

Věta jednoduchá, souvětí.

Shoda podmětu s přísudkem.

Převod z jednotného do množného čísla.

Přímá a nepřímá řeč.

 

Čtvrtek

Dopravní hřiště Příbor

Sraz 7,25 v šatně. Děti si vezmou vhodné oblečení, psací potřeby,

kartičku pojišťovny, /stačí ofocená/,přilbu a svačinu.

Návrat okolo 12. hod. Po návratu bude výuka ukončena.

 

Vyúčtování

Děti mají zapsáno, ale ještě jednou.

Divadlo

vybráno 200 Kč, Vstupné 60 Kč, miniatury 30 Kč, doprava 53 Kč, zůstatek 57 Kč.

Zaplatila jsem kino 40 Kč,  zůstatek 17 Kč.

Bartošovice

Vybírala jsem 100 Kč, 61 Kč doprava, 35 Kč vstup, zůstatek 4 Kč.

Výlet

Vybráno 300 Kč, 60 Kč jeskyně, 30 Kč Helfštýn, doprava 136 Kč., zůstatek 74 Kč.

Dětem vracím 95 Kč.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán od 4.6. do 8.6. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- učivo  máme probrané, budeme opakovat, začneme podst. jmény.

Sl– výlet, Bartošovice.

Čt- čítanka str.154-161.

 

Matematika

Aritmetický průměr, zlomky.

Budeme stále počítat obvody a obsahy čtverců, obdélníků a trojúhelníků.

 

Vyúčtování

Vyúčtování akcí provedu po obdržení faktur za dopravné.

Přeji hezký den, Hol.

 

 

 

Zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2018/2019

Zápis do školní družiny proběhne od 4. do 8. června 2018 v době od 11.20 – 16.30 hod. a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce, která vám přidělí registrační číslo. Žádost o přijetí je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo na webových stránkách školy.

S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

 

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD podle těchto kritérií:

 

 • děti nižších ročníků 1. stupně
 • děti denně dojíždějící
 • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce
 • zaměstnanost obou zákonných zástupců

 

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.

 

Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.

Žádost o přijetí do ŠD zde: Žádost o přijetí do školní družiny

Týdenní plán od 28.5. do 1.6. 2018

Učivo

Čj- přímá řeč, sloh nebude.

Ma- aritmetický průměr, procvičování probraného učiva.

 

Úterý – kino Frýdlant

Učíme se pouze první dvě vyučovací hodiny.

Vstupné 40 Kč, dopravu hradí Rada rodičů. Nebudu vybírat,

vyúčtování až po výletě.

 

Středa

Záchranná stanice Bartošovice

Sraz 7.30 ve třídě, kde si nechají psací potřeby.

Po návratu budeme pokračovat ve výuce.

Děti si vezmou vhodné oblečení, svačinu, můžou i kapesné.

 

 

Pátek – školní výlet

Sraz 7,30 v šatně.

V 10 hod. Zbrašovské aragonitové jeskyně,

13 hod. hrad Helfštýn.

Návrat kolem 16 hod.

Děti si vezmou vhodné oblečení, obuv, /jeskyně/, pokrývku hlavy, pláštěnku,

jídlo na celý den, kapesné, průkazku zdravotní pojišťovny, stačí ofocená.

Přeji hezký den, Hol.

 

 

Sběr papíru

Ve středu 30. 5. 2018 je poslední možnost v tomto školním roce, kdy můžete donést papír do sběru.

Tento den proběhne sběr papíru i odpoledne v době

od 15.00 hod. do 16.30 hod.

31. 5. 2018 je ukončena sběrová soutěž  ve škole.

Mc Donald´s Cup – 4, 5. třída

O den dříve bojovali na zelené trávě starší fotbalisté.  Kluci skvělými výkony ve skupině i finálových bojích postoupili do krajského finále. To se hraje již v úterý 22. 5. 2018 v Ostravě Porubě. Přejeme hodně úspěchů.

Týdenní plán od 21.5. do 25.5. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- Věta jednoduchá, souvětí, shoda podmětu s přísudkem.

Sl- Popis osoby.

Čt- čítanka str. 145-150.

 

Matematika 

Zlomky, přímá úměrnost.

 

V pondělí se fotíme.

 

Vyúčtování divadlo

Vstupné 60 Kč, Miniatury 30 Kč, doprava 53 Kč po příspěvku Rady rodičů.

Zůstatek 57 Kč nebudu vracet, zaplatím vstupné do Bartošovic 35 Kč,

zbytek nechám na další akce.

 

Vybírám

300 Kč výlet

100 Kč Bartošovice

100 Kč Dopravní hřiště Příbor

415  Kč sešity, výkresy na příští škol. rok.

Přeji hezký den, Hol.

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966