4.B

Florbalový turnaj ve ŠD

Galerie obsahuje celkem 4 obrázky.

V pátek 19. ledna 2018 se konal florbalový turnaj pro starší děti ŠD. Na 1. místě se umístilo družstvo ve složení Přemysl Krpec, Oliver Hrnčárek, Jan Čarnoký a Matěj Dudek. 2. místo obsadilo družstvo – Marek Škrobal, František Langer, Jakub Pavlát a Vojtěch Pavlát. Na 3. místě se umístily děvčata – Vendula Sobková, Lucie Sobotíková, Alžběta Trojáčková, Ivana Wirthová a Barbora Témová. Nejvíce branek dal Jan Čarnoký. Všem blahopřejeme.

 

 

 

Pěvecký sbor

V úterý 23. ledna 2018 není pěvecký sbor.

Anglický jazyk

Procvičujte ZDE, ZDE a ZDE.
Budeme psát prověrku.

Týdenní plán od 22.1. do 26.1. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- vzory rodu středního, nově rodu ženského

Čt- čítanka str. 86-91

Sl- zimní sporty

 

Matematika

Písemné sčítání, procvičování učiva

 

Přeji hezký den, Hol.

Anglický jazyk

Procvičuj 6. lekci, slovní zásobu o počasí ZDE.

Týdenní plán od 15. 1. do 19. 1. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- podstatná jména, vzory rodu středního.

Čt- čítanka str. 80-85.

Sl- práce podle obrázkové osnovy -zima.

 

Matematika

Zaokrouhlování, sčítání a odčítání zpaměti.

 

Tento týden budeme psát čtvrtletní písemky. Z matematiky v úterý a

z českého jazyka ve středu.

Přeji hezký den, Hol.

4. B , 11.1.

11. 1. 2018, Vlast., část VI.  Zemědělství, lesnictví.  Dú dokončit zápis do sešitu, modré okno, bude kontrola  seš. Vlast. a Přírodovědy, Bá

Anglický jazyk

Dokončili jsme pracovní sešit po str. 27 – v úterý 9. 1. 2018 píšeme minitest 5 (procvičuj si slovní zásobu).

Týdenní plán od 8.1. do 12.1. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- procvičování pádů podst. jmen, vzory rodu středního.

Čt- čítanka str. 76-79.

Středa básnička str. 74- Sněhuláci ve Lhářích.

 

Matematika

Čísla větší než 10 000. porovnávání, zaokrouhlování.

 

Prosím děti, aby si donesly na pondělí  do Vv sklenici od kofoly. Děti vědí jakou.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

Upozornění

V pondělí 8. 1. 2018 není kroužek anglického jazyka K. Galáčové.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966