4.B

Sběr kaštanů a žaludů

OPĚT PO ROCE

Sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř

Výběr bude každou středu od 7, 00 hod v prostoru před „kolovnou“ nebo po domluvě…… Vybíráme od středy

3. října 2018 

nejlepší sběrači budou odměněni

Týdenní plán 24. – 28. 9. 2018

Matematika

Pamětné a písemné odčítání do 1 000, řešení slovních úloh

Opakování násobilky 2, 3, 4, 5, 6, 7

Český jazyk

Slova jednoznačná, mnohoznačná

Slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená

Čtení

J. Lochovec – Jak vznikla příjmení ?

J. Turnovská – Toho kluka se už nezbavíme

Vlastivěda

Státní členění České republiky

V úterý 25. 9. v 15. 30 hod. – informační třídní schůzky ve třídě 4. B

Ve čtvrtek 27. 9. za příznivého počasí – projekt Cestou necestou, výuka ukončena v 11. 20 hod.

Vzít si : sportovní oblečení a obuv, kšiltovku, svačinu a pití

V pátek 28. 9. – státní svátek

V pondělí 1. 10. – volno ředitelky školy

Na Radu rodičů vybírám 300 Kč ( platí nejstarší dítě v rodině )

Pracovní sešity do 4. třídy stojí 220 Kč ( Aj – 180 Kč, mat. minut. – 40 Kč )

Angličtina – plán učiva 24.-28. 9.

sporty – slovní zásoba

vyjádření toho, co umím a neumím – I can, I can´t

poslechová cvičení

Zvídavé dopoledne ve škole

Galerie obsahuje celkem 5 obrázků.

12. září se během dopoledne školní tělocvična proměnila v chemickou laboratoř. To k nám ale jen přijeli naši východní sousedé ze Slovenska s programem „Fyzikální a chemické pokusy“. Názorně dětem předvedli různé pokusy z fyziky i z chemie a srozumitelně jim vše vysvětlili. Žákům se líbilo i to, že si někteří jejich spolužáci (fešáci a fešandy) mohli některé z pokusů vyzkoušet na vlastní kůži. Nejstarší žáci si „oprášili“ své znalosti z fyziky a z chemie a zároveň se všichni přiučili slovenštině. Všem se akce líbila a jistě se budeme všichni těšit někdy příště na podobný program.

Včelařský kroužek

Včelařský kroužek bude vždy v pátek v době od 13.30 hod. v učebně přírodopisu, vedoucí p. Barták.

Poprvé v pátek 5. října.

Pěvecký sbor

Pěvecký sbor začíná v úterý 18. září 2018 v 13,15hod.

Týdenní plán 17. – 21. 9. 2018

Matematika

Opakování učiva – pamětné a písemné odčítání do 1 000, řešení slovních úloh

Český jazyk

Opakování učiva – vlastní jména, slovní druhy, kategorie podstatných jmen a sloves

Slova nadřazená, podřazená a souřadná, synonyma, opozita

Čtení

P. Danzigerová – Ambra Černá jde do čtvrté třídy

J. Lochovec – Jak vznikla příjmení ?

Vlastivěda

Státní svátky

Česká republika – demokratický stát

Přírodověda

Houby

Ve čtvrtek 20. 9. v 7. 30 hod. jedeme na dopravní výchovu do Příbora.

Návrat kolem 12. 15 hod., na dopravu se vybírá 100 Kč.

Vzít si :

– sportovní oblečení a obuv, helmu na kolo

– svačinu a pití

– kartičku pojišťovny, psací potřeby, igelitový sáček

Příspěvek Radě rodičů pro tento školní rok činí 300 Kč. Platí nejstarší dítě ve škole.

Kontrola vlasů

Žádáme rodiče o důkladnou kontrolu vlasů svých dětí – u některých žáků se objevily vši – prosíme o preventivní ošetření vhodným přípravkem proti těmto parazitům.

Školní řád

Žádáme rodiče o prostudování školního řádu na školní rok 2018/2019, který naleznete na webových stránkách školy.

Školní-řád-2018-19

Anglický jazyk

Procvičuj novou slovní zásobu ZDE. V pracovním sešitě na str. 3 procvičuj rozhovor.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966