4.B

Týdenní plán 19. – 23. 11. 2018

Matematika

Čísla do 10 000 – čtení a zápis čísel, znázorňování na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel

Geometrie

Osa úsečky, střed úsečky

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Čtení

J. Werich – Král měl tři syny

Z. Dvorská – Král

L. Hodáčová – Kamarádi

Vlastivěda

Řeky v ČR, povodí ČR, povodně

Přírodověda

Potravní vazby hub, rostlin a živočichů

19. a 20. 11. – třídní schůzky rodičů dle přihlášení v Bakaláři

Anglický jazyk

Procvičuj 4. lekci ZDE.

Listopadové florbalové turnaje

Dva turnaje odehráli kluci z 4. a 5. tříd a získali jednou zlaté a jednou stříbrné medaile. Kluci postupují do kraje do Ostravy. Hraje se 12. 12. 2018.

Veřejná sbírka Život dětem o.p.s

Veřejná sbírka Život dětem o.p.s.

Naše škola se zapojila do projektu společnosti Život dětem, která pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Každý, kdo se rozhodne pomoci, si může zakoupit výrobky viz. fotografie ve škole u p. Eliášové na sekretariátu ZŠ.

Reflexní přívěšek delfínek za 35 kč, náramek 30 Kč,  kávu  40 Kč, magnetky  30 Kč .

 

Týdenní plán 12. – 16. 11. 2018

Matematika

Písemné dělení jednociferným číslem, řešení slovních úloh – procvičování

Čísla do 10 000 – zápis a čtení čísel, rozvinutý zápis čísla

Geometrie

Rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem

Český jazyk

Skupiny bě / bje, pě, vě / vje, mě / mně – procvičování

Vyjmenovaná slova po B

Čtení

M. Kratochvíl ( podle K. J. Erbena ) – Rozum a štěstí

V. Koval – Čísla v pohádkách

M. Kratochvíl – Pohádka

Vlastivěda

Povrch ČR – nížiny

Vodstvo

Přírodověda

Bezobratlí živočichové

19. a 20 . 11. 2018 proběhnou konzultační třídní schůzky. Přihlašovat se můžete až do neděle 18. 11. – na  ( Bakaláři – anketa )

 

 

Pěvecký sbor

V úterý 13. listopadu 2018 není pěvecký sbor.

Anglický jazyk

Procvičuj si učivo ZDE, předložky ZDE a slovesa ZDE.

Angličtina

Slovní zásobu a učivo 3. lekce si mohou děti procvičovat zde:http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/be-healthy-fraze

Příští týden ve čtvrtek budeme psát Minitest.

 

Anglický jazyk

Procvičuj 3. lekci ZDE a ZDE – píšeme minitest.

Týdenní plán 5. – 9. 11. 2018

Matematika

Písemné dělení jednociferným dělitelem, řešení slovních úloh

Geometrie

Rýsování rovnoběžek

Český jazyk

Skupiny bě / bje, pě, vě / vje, mě /mně

Čtení

J. Molavcová – O bezohledném slonovi

M. Macourek – O Kateřince a tlustém červeném svetru

Vlastivěda

Zemský povrch

Povrch ČR

Přírodověda

Vlastnosti živočichů

Dělení živočichů – obratlovci

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966