4.B

Týdenní plán 25. 3. – 29. 3. 2019

Matematika

Písemné násobení dvojciferným číslem, řešení slovních úloh

Geometrie

Rýsování a obvod trojúhelníků – procvičování

Český jazyk

Vzory rodu mužského, skloňování podstatných jmen rodu mužského

Kategorie podstatných jmen – pád, číslo, rod, vzor

Čtení

J. Černý – Kníže Václav

J. Eislerová – Staré pověsti české – souvislá četba

Přírodověda

Rostliny našich polí – polní plodiny – obilniny, okopaniny

Vlastivěda

Naše nejstarší minulost v pověstech

Velkomoravská říše

 

MISS dolní ŠD

Ve čtvrtek 21.3.2019  proběhla v dolní školní družině  MISS ŠD.  Soutěže se zúčastnilo 11 děvčat. Všechna děvčata se pečlivě připravily na volnou disciplínu, kde tančily nebo zpívaly. Vítězkám blahopřejeme.

 

TALENT ROKU 2019

Podpořte naše kozlovické korfbalisty – klub SAM Kozlovice v soutěži Talent roku!! Pod odkazem, který zde najdete níže, se skrývá profil kozlovického korfbalového týmu.

Přidáváme vzkaz od našich korfbalistů.

 „ Potřebujeme sbírat hlasy – a to tak, že kdokoliv, kdo tento odkaz navštíví, klikne na tlačítko

FANDÍM TI!!  

Budeme všichni moc rádi, když pro nás budete hlasovat i Vy.“

 

 

Talent roku je celostátní soutěž pro všechny žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií (pouze třídy prima, sekunda, tercie a kvarta). A hlavně je pro všechny, koho baví sportovat!

Talent roku má hned 8 kategoriíTy se liší na základě těchto kritérií: jednotlivci / kolektivy, rekreační sportovci / registrovaní sportovci,  1. až 5. třída / 6. až 9. třída. Takže vážně každý může být TALENTEM ROKU!

Na webu navíc můžete sledovat popularitu jednotlivých Talentů. Každý fanoušek může vyjádřit podporu soutěžícímu pomocí tlačítka „FANDÍM TI“. Přehledný žebříček ukáže, kdo se těší největší podpoře. Počet hlasů však nemá vliv na rozhodnutí poroty při volbě Talenta roku.

Organizátorem soutěže je Asociace amatérských sportů ČR, která tímto projektem dává impulz k aktivnímu a zdravému životnímu stylu současné mladé generace. Hlavním cílem je především motivace k pohybovým aktivitám a pěstování pozitivního vztahu ke sportu.

 

Týdenní plán 18. – 22. 3. 2019

Matematika

Písemné násobení dvojciferným číslem, řešení slovních úloh

Geometrie

Pravoúhlý trojúhelník, obvod trojúhelníku

Český jazyk

Rod mužský životný a neživotný

Vzory rodu mužského, skloňování podstatných jmen rodu mužského

Čtení

F. Nepil – Český stát

M. Procházková, M. Víšek – Bořivoj I.

J. Eislerová – Staré pověsti české – souvislá četba

Přírodověda

Rostliny v okolí lidských obydlí – dělení zeleniny

Vlastivěda

Sámův kmenový svaz

V pátek 22. 3. – Matematický klokan – soutěž proběhne ve 3. a 4. vyuč. hod.

 

Okresní kolo ve sportovní gymnastice

Ve středu 13.3.2018 se konalo na 11. základní škole ve Frýdku-Místku okresní kolo ve sportovní gymnastice. Těchto závodů se zúčastnily základní školy v celém okrese. Naší školu reprezentovaly Nela Eliášová, Andrea Wirthová, Liliana Čajánková ze 4.B a Veronika Jarotková ze 7.A.  Děvčata absolvovaly tři disciplíny: prostná, hrazda a přeskok. Děvčatům se dařilo ve všech disciplínách a ve velké konkurenci se umístily takto:

Veronika Jarotková ve III. kategorii 1. místo v soutěži jednotlivců.

Nela Eliášová, Andrea Wirthová, Liliana Čajánková získaly 7. místo v soutěži družstev.

Děvčatům moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších závodů.

Anglický jazyk

Procvičuj 9. lekci ZDE a slovesa ZDE.

Hlasování o cenách za přání ADŘE

Minivýstava „Děti přejí ADŘE“.  Proběhne v prostorách chodeb Městské knihovny ve Frýdku-Místku na Hlavní třídě 111. Je to výstava dětských prací – blahopřání k příležitosti 15. výročí založení Dobrovolnického centra ve Frýdku-Místku. Výstava bude probíhat v termínu 8. – 29. 3.  Všechny obrázky budou zveřejněny také na webu a facebookovských stránkách, kde proběhne hlasování o cenu – (mimo jiné exkurze do zákulisí ADRY v 6/2019 + překvapení). Hlasování proběhne ve dnech od 1. 3. – 17. 3. 2019 za pomocí takzvaných smajlíků na těchto facebookovských stránkách:    https://www.facebook.com/dobrolidi popř. https://www.facebook.com/dcadrafm/

https://www.facebook.com/dcadrafm/photos/pcb.2101401826611791/2101383666613607/?type=3&theater

-PODPOŘTE HLASOVÁNÍM NAŠI ŽÁKYNI-

Tak jsme druzí no a co, no a co :-D

V pátek 8.3. se konalo další kolo školních lig v miniházené, které se konalo na ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici. Naše ZŠ Kozlovice obhajovala předešlé první místo. Tentokrát hned v prvním zápase po špatném začátku jsme prohráli s velice silným domácím výběrem. Po dalších vítězstvích nad ZŠ Trojanovice 24:14 a ZŠ Příbor 21:11 skončili žáci na celkovém krásném 2.místě.

Školu reprezentovali: Čarnoký Jan, Krpec Přemysl, Kuch Kristián, Klimek Ondřej, Svobodník Matyáš, Tončík Šimon, Kresta Filip, Holubová Kateřina, Pavlát Jakub, Škrobal Marek

Pěvecký sbor

V úterý 12. 3. 2019 není pěvecký sbor – p. učitelka jede na pěveckou soutěž Loutnička do Frýdku – Místku

Angličtina 11.-15. 3.

Tento týden dokončíme 8. lekci, ve čtvrtek budeme psát minitest.

Učivo si mohou děti procvičovat zde:http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/tv-programmes/tv1.htm

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/tv-programmes/tv1.htm

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966