4.B

Anglický jazyk

Procvičuj dny v týdnu ZDE, časové údaje ZDE, čísla ZDE. Zazpívej si ZDE, podívej se na video ZDE.

týden 21.1. – 25. 1. 2019, 4. B

Čj ml  – slovní druhy, podst. jm., slovesa, mluvnické kategorie, pravopis vyjmen. slova.

Čt – zdokonalujeme se v technice čtení, hospodaření s výdechovým proudem, srozumitelnost, čteme z Čítanky a jiných textů pro děti

Přír – opakování učiva, Chráněné oblasti, neživá příroda

Vl – opakování učiva, práce s mapou, neživá příroda

M – numerace v oboru čísel do milionu, porovnávání, zaokrouhlování, početní operace pod sebou s čísly do 10 000

G – rýsování s kružítkem, dokreslování do čtvercové sítě

Pěvecký sbor

V úterý 22. 1. a 29. 1. 2019 nebude pěvecký sbor.

Anglický jazyk

Začínáme 7. lekci, procvičuj časové údaje ZDE.

Týdenní plán 14. – 18. 1. 2019

Matematika

Čísla do 1 000 000 – zápis a čtení čísel, znázorňování  na číselné ose, rozvinutý zápis čísel, porovnávání

Geometrie

Rýsování kružnic

Český jazyk

Slovní druhy – procvičování

Čtení

V. Steklač – Jak Aleš dostal papouška

R. Goscinny – Baterka

Vlastivěda

Kraje ČR – opakování

Cestujeme po ČR – hl. město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj

Přírodověda

Neživá příroda – půda, slunce

AJ

Procvičuj opakování B – ZDE, ZDE. Podívej se na video ZDE.

Oznámení

Ve čtvrtek 10.1. 2019 je v 15 hodin zrušen trénink florbalové přípravky vedené trenérem  panem Štefkem. Tělocvična bude z technických důvodů do 16:30 uzavřena.

Angličtina – 7.-11.1.

Dokončujeme 5. lekci – On holiday, ve čtvrtek budeme psát minitest.

Žáci si mohou procvičovat učivo zde:http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/holiday/holiday1.htm

 

Týdenní plán 7. – 11. 1. 2019

Matematika

Opakování učiva

Na pondělí si přineste M – 2. díl !

Na opakovací prověrku opakujte :

– Pamětné sčítání a odčítání do 10 000

– Písemné sčítání a odčítání do 10 000

– Písemné násobení a dělení do 10 000

– Slovní úlohy typu o n více, o n méně, n krát více, n krát méně

– Zaokrouhlování čísel do 10 000 na desítky, stovky, tisíce

Geometrie

Rovnoběžky, kolmice – opakování

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, slovní druhy

Opakování učiva

Na pololetní prověrku opakujte :

– abecedu

– synonyma, slova opačného významu, slova jednoznačná, mnohoznačná

– stavba slova

– předpony od-, nad-, pod-, před-,roz-, bez-, vz-

– předložky od, nad, pod, před, bez

– skupiny bě / bje, pě, vě /vje

– vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z

– slovní druhy

Čtení

J. Lochovec – Kalendář

V. Čtvrtek – Měsíce

V. Fischer – Cecil

M. Zapletal – Co létá a nelétá v zimě

Vlastivěda

Ochrana přírody, chráněná území v ČR

Cestování po ČR – hlavní město Praha, Středočeský kraj

Přírodověda

Neživá příroda – voda

 

Plán na čtvrtek 3. 1. a pátek 4. 1. 2019

Matematika

Písemné dělení čtyřciferných čísel jednociferným, řešení slovních úloh

Opakování učiva

Ve čtvrtek bude matematika !

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po V, Z

Vlastivěda

Služby a doprava

Přírodověda

Vzduch

Přeji všem hodně zdraví, štěstí  a spokojenost v roce 2019.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966