4.B

Informace – zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 9. května 2018 v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 13. 00 do 15.00 hod. Zapisovat se bude v ředitelně v budově mateřské školy (č. p. 666). Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout z internetových stránek školy z odkazu Ke stažení.

Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě nemusí být u zápisu přítomno.

Po dobu zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.

Děti mladší 3let

Rodiče dětí, které k 31. 8.2018 nedosáhnou tří let věku( nejsou zahrnuty do kritérií v přijímacím řízení), se mohou k zápisu dostavit a osobně projednat svou situaci. Možnost přijetí bude řešena až po přijetí dětí, které splňují podmínky přijímacího řízení. Rodiče prozatím nevyplňují žádost o přijetí, ani potvrzení lékaře.

Kritéria pro přijímání: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí (včetně potvrzení lékaře): Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Týdenní plán od 23.4. do 27.4. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- Kapitola Stavba věty, podmět a přísudek, základní skladebné dvojice.

Sl- Recept na vaření.

Prosím, aby si děti přinesly recept na oblíbené jídlo.

Čt- Čítanka str. 135-140.

Matematika

Milion- početní výkony s přirozenými čísly.

Geometrie- Hravá matematika.

 

Děti dostaly lístečky na sešity a výkresy na příští školní rok.

Prosím vrátit s vyjádřením co nejdříve.

Přeji hezký den, Hol.

 

Anglický jazyk

Procvičuj 9. lekci ZDE a dny v týdnu ZDE.

Pěvecký sbor

V úterý 24. dubna nebude pěvecký sbor.
V květnu (24. – 25. 5.) bude závěrečná akce pěveckého sboru – vycházka, hry.

Týdenní plán od 16.4. do 20.4. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- slovesa- procvičování celé kapitoly.

Sl- jarní práce na zahradě.

Čt- čítanka str. 128-132.

 

Matematika

Procvičování  násobení dvojciferným činitelem,

jednotky času, objemu, hmotnosti a délky-procvičování.

Prosím, aby si děti donesly třetí díl učebnice matematiky.

 

Přeji hezký den, Hol.

Čtenářská soutěž ve školní družině

Každoročně se ve školní družině koná v březnu (měsíc knihy) čtenářská soutěž, která má několik kol. Vítězem 1. kola se stal Jakub Pavlát, vítězkou 2. kola Aneta Navrátilová, 3. kola Petra Mališová a 4. kola Matěj Dudek. Ze všech správných odpovědí se losuje absolutní vítěz. Tím se stala Aneta Navrátilová. Na 2. místě se umístila Alžběta Trojáčková a na 3. místě Josef Žábeňský. Všem blahopřejeme.

 

Týdenní plán od 9.4. do 13.4. 2018

Učivo

Český jazyk

Budeme procvičovat celou kapitolu „Slovesa“.

 

Matematika

Procvičování násobení dvojciferným činitelem,

jednotky délky, hmotnosti, objemu a času.

 

Další informace:

Svět techniky

Vybírám doplatek 87 Kč.

 

Třídní schůzky

Přihlaste se podle pokynů na webu. Komu se nepodařilo nevadí.

Zastavte se, nebo zavolejte v pondělí ráno, domluvíme se.

Přeji hezký den, Hol.

 

Doplnění informací.

Výuka

Ve středu 4.4. bude výuka ukončena v 11,20 hodin.

Důvodem je zápis do prvních tříd.

 

Třídní schůzky

Zapište se prosím na třídní schůzky, pokyny děti dostaly a jsou i na školním webu.

 

Vyúčtování „Svět techniky“

Vybráno 120 Kč, vstupné 130 Kč.

Doprava 77 Kč na žáka + doplatek 10 Kč za vstupné, proto vybírám 87 Kč.

Přeji hezký den, Hol.

 

 

Informace pro rodiče žáků 1. až 5. ročníku – třídní schůzky – důležité

Od letošního roku se musíte ke konzultačním třídním schůzkám  přihlašovat prostřednictvím Ankety ve webové aplikaci Bakalářů (elektronické žákovské knížky).

Nemusíte tedy navštívit školu (jako v minulých letech) a zapisovat se do připravených archů s termíny, ale vše vyřešit v klidu z domova.

1. dnem, kdy se můžete na nadcházející třídní schůzky přihlásit a vybrat si den a hodinu konzultací s třídním učitelem, je pondělí 2. 4. 2018. Přihlašování končí 8. 4. 2018.

Postup je jednoduchý: Po přihlášení se do Bakaláře Vaším „rodičovským“ heslem se na úvodní stránce od 2. 4. objeví červeně zbarvené pole „Nevyplněná anketa“. Po jejím rozkliknutí si zde můžete zadat svůj požadovaný termín.

Plán od 26.3. do 6.4. 2018

Učivo.

Jelikož máme jenom dva dny, píšu plán i na následující týden.

Český jazyk

Ml- Slovesa- procvičování.

Slovesa neurčitá, zvratná, jednoduchá a složená, tvary sloves,

osoba číslo a čas.

Sl- Velikonoce.

 

Matematika

Procvičování písemného násobení dvojciferným činitelem, rovnice.

Nově přímá úměrnost, jednotky délky, jednotky hmotnosti.

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Velikonoční tématika.

 

Pondělí – Velikonoční jarmark 14 – 18 hod.

Středa – Volno ředitelky školy

Čtvrtek  – Velikonoční prázdniny

Pátek – Státní svátek

Pondělí – Státní svátek

 

Přeji hezký den a krásné prožití Velikonoc. Hol.

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966