4.B

Slavnostní zakončení školního roku 2018/2019

V pátek 28. 6. 2019 všichni žáci základní školy společně se svými učiteli slavnostně zakončili školní rok 2018/2019.
Po úvodních slovech paní ředitelky byly žákům, kteří vzorně reprezentovali školu v předmětových, odborných nebo sportovních soutěžích, předány pochvaly ředitelky školy spolu s věcnou odměnou.

Po krátkém programu žáků 9. třídy, ve kterém zazněly vzpomínky z průběhu celé školní docházky a poděkování učitelům, se s nimi symbolicky rozloučili nejmladší žáci školy předáním tužky s logem naší základní školy. Poté se všichni rozešli do svých tříd, kde jim jejich třídní učitelé předali vysvědčení. Žákům deváté třídy byla vysvědčení slavnostně předána v přítomnosti pana starosty v restauraci Valašský pivovar, kde pro ně bylo také připraveno pohoštění. Přejeme všem absolventům do dalšího studia hodně píle, zdraví, úspěchů a splněná přání.

Pochvaly ředitelky školy ve školním roce 2018-2019

Nález zlaté náušnice

Před budovou školy byla nalezena malá zlatá náušnice. Pokud náušnici postrádáte, zastavte se na sekretariát školy.

Balení učebnic

Obecní knihovna v Kozlovicích nabízí výhodné balení učebnic – viz. odkaz.

balení učebnic

Týdenní plán 24. – 28. 6. 2019

V pondělí si žáci přinesou všechny učebnice – pogumované a polepené.

úterý, středavýměna učebnic

čtvrtek třídnické práce

Žáci si budou nosit : pouzdro, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo, vzkazník. Kdo chce, může si přinést společenskou hru.

Vyúčtování školních akcí a výletu budou mít žáci ve vzkazníčku.

Výuka bude v pondělí až čtvrtek ukončena v 11. 45 hod., v pátek po 2. vyuč. hodině v 9. 30 hod.

 

Projekt „Jak se chovat v přírodě“

Žáci 9.třídy a několik dívek z 8.tříd si připravili v pondělí 17.6. pro žáky 1.stupně a v úterý 18.6. pro žáky 2.stupně projekt „Jak se chovat v přírodě“. Přichystali si 13 stanovišť v Kovářově lese, kde žáci plnili různé úkoly ze zdravovědy, z fyzické zdatnosti, ekologické výchovy a také se učili, jak se chovat za mimořádných situací. Všem patří poděkování za přípravu projektu.

Beskydský pohár Kozlovice

 

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD pro šk. rok 2019/20

Seznam-přijatých-žáků-ŠD 2019

Týdenní plán 17. – 21. 6. 2019

Matematika

Zlomky – výpočet části z celku,řešení slovních úloh se zlomky

Řešení obtížnějších slovních úloh

Geometrie

Obsah obdélníku

Český jazyk

Opakování učiva

Na závěrečnou prověrku z českého jazyka opakujte :

– slova protikladná, slova stejného nebo podobného významu

– slovní druhy

– kategorie podstatných jmen – pád, číslo, rod, vzor

– kategorie sloves – osoba, číslo, čas

– vyjmenovaná slova

– podmět a přísudek

– shoda přísudku s podmětem

– vzorec souvětí

Čtení

R. Goscinny – Fotbalový zápas

H. Doskočilová – Jan Amos Komenský

K. Poláček – Vysvědčení

Vlastivěda

České země po husitských válkách

První Habsburkové na českém trůně

Přírodověda

Člověk a příroda – význam půdy, lesů, vodních ploch, jak chránit přírodu

V pondělí 17. 6. za každého počasí – projekt Jak se chovat v přírodě

Vzít si :

sportovní oblečení a obuv, kšiltovku

svačinu a dostatek pití

Výuka ukončena ve 12. 15 hod. .

20. 6. Mírový běh – odchod na hřiště v 10. 30 hod., návrat ke škole ve 12 hod.

21. 6. Korfbalový miniturnaj u Koupaliště v době od 9. 35 hod. – 11. 00 hod.

 

 

 

 

Country taneční

Ve čtvrtek 6. června 2019 děti ŠD pozvaly do školy rodiče a prarodiče, aby se pochlubily, co se za tento školní rok děti ve volném čase naučily. Celkem zatančily 8 country tanců. Na závěr si zatančili s dětmi i maminky, tatínci, babičky a sourozenci. Více na: https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Country_tanecni_6._6._2019/

 

Ukončení sběru papíru

V pondělí 17. 6. ukončujeme soutěž ve sběru papíru – všem sběračům děkujeme za hojnou účast a nasbírané kilogramy starého papíru.
Ti nejlepší se mohou těšit na slavnostní vyhodnocení celoroční sběrové soutěže.
Výsledek obrázku pro sběr papíru

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966