4.B

Týdenní plán od 23.10. do 27.10. 2017

Učivo

Český jazyk

Ml- skupiny bě, bje, pě, vě, vje, už jsme začali,

zdvojené souhlásky, opakování kapitoly.

Čt- čítanka- str. 35-40.

 

Matematika

Písemné dělení jednociferným číslem.

 

Hallowween

V úterý 31.10. proběhne ve škole „Halloweenská párty“.

Upřesním.

 

Beseda

10.10. proběhne beseda s režisérem, scénaristou, animátorem, autorem večerníčku Krysáci,

animátorem seriálů Pat a Mat, Bob a Bobek  p. Cyrilem Podolským. Cena 40 Kč.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

 

 

 

 

Týdenní plán od 16.10 do 20.10. 2017

Učivo

Český jazyk

Ml- předložky vz-, roz-, bez- , předložka před.

Čt- čítanka str. 32-36.

Sl- podzimní příroda.

 

Matematika

Opakování násobení, dělení, sčítání a odčítání,

práce s diagramy.

 

Výtvarná výchova

Prosím, aby si děti donesly 10 vylisovaných listů.

 

Dopravní výchova

Cena dopravného byla 75 Kč na žáka.

70 Kč mají z pracovních sešitů, prosím o doplacení 5 Kč.

 

Sběr

Byl zahájen sběr papíru. Bud se vybírat každou středu od 7 hod. ráno.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

Anglický jazyk

Procvičujeme slovní zásobu 2. lekce, domácí úkol v pracovním sešitě str. 12/ cv. 8 – dopiš a dokresli.

Volby do Školské rady

Informace pro zákonné zástupce žáků

V letošním roce končí tříleté volební období členů Školské rady. Proto mi dovolte připomenout, že do konce roku 2017 musí proběhnout volby nové.

Volby se uskuteční 21. 11. 2017 v době od 7.30 – 18.00 hod. v budově základní školy. (Tento den se budou ve škole konat také konzultační třídní schůzky – Vaše účast ve volbách i na třídních schůzkách je proto nutná!).

Volební kandidátka bude sestavena částečně z členů Rady rodičů, částečně pak ze zájemců z řad rodičů, kteří by rádi ve Školské radě pracovali. Zájemci mají možnost přihlásit se u předsedy stávající Školské rady p. Martina Pavlisky – přes email m.pavliska@seznam.cz, nebo osobně do 1. 11. 2017.

Kandidátní listina Vám bude doručena 14 dnů před volbami i s informacemi, jak při volbě postupovat.

Volby se týkají pouze základní školy.

Hana Ulčáková, ředitelka školy

Angličtina hrou – nabídka kroužku

ANGLIČTINA HROU

Týdenní plán od 9.10. do 13.10. 2017

Učivo

Český jazyk

Ml- předpony od, nad, pod, před,

předložky od, nad, pod, před.

Čt- čítanka str. 24 – 31.

Mimočítanková – Malý Mikuláš.

Sl- přijela k nám pouť – vyprávění.

 

Matematika

Písemné násobení a dělení, úvod do práce s diagramy.

 

Kroužek Aj

Pro zájemce kroužek Aj Kateřiny Galáčové

bude pobíhat každé pondělí 6. vyučovací hodinu.

 

Varhany

Ve středu 3. vyučovací hodinu půjdeme na exkurzi předmětu Hv

do místního kostela. Děti si prohlédnou a poslechnou nové varhany.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

 

 

 

 

Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou

Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou

Soutěž

Galerie obsahuje celkem 2 obrázky.

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek Adély Güngör

Sběr papíru

Od středy 11. 10. opět ve škole sbíráme papír.

Sběr bude probíhat vždy ve středu

v době od 6.45 hod. do 7. 40 hod.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966