4.A

Sběr papíru

I ve školním roce 2018/2019 je vyhlášena soutěž ve sběru papíru a to jak mezi jednotlivci, tak mezi třídami. Soutěž bude ukončena v červnu 2019.

Rozdíl oproti minulým ročníkům soutěže je v tom, že se papír nebude sbírat skoro po celý rok, ale pouze ve třítýdenních etapách, v tzv. sběrových kolech.

Díky realizaci projektu „Modernizace odborných učeben v ZŠ Kozlovice“ je v prostorách školy, které byly v minulosti využívány ke skladování nasbíraného papíru, vybudována učebna polytechnické výchovy = dílny. Takže ve škole nemáme kde nasbíraný papír skladovat a museli jsme nechat přistavit ke škole kontejner, který může být u školy přistaven jen na omezenou dobu.

1. sběrové kolo:

  • Od 4. 10. do 25. 10. 2018, 

  • vždy v úterý, středu a čtvrtek

  • v době od 6. 45 hod. do 7.45 hod. 

O dalším sběrovém kole vás budeme informovat.

Čtvrteční projekt „Cestou necestou“

Týdenní plán 2. – 5. 10. 2018

Matematika

Pamětné a písemné odčítání do 1 000, řešení slovních úloh – procvičování

Opakování násobilky

Pamětné násobení dvojciferných čísel jednociferným

Geometrie

Opak. učiva – bod, přímka, polopřímka, úsečka

Vzájemná poloha dvou přímek

Vlastivěda

Státní členění ČR, kraje ČR

Obyvatelstvo naší vlasti

Přírodověda

Vlastnosti rostlin

Někteří žáci ještě nezaplatili pracovní sešity do 4. třídy ( AJ 180 Kč, minutovky 40 Kč ).

Za dopravu na dopravní výchovu se vybírá 163 Kč (Někteří již zaplatili)

Sběr kaštanů a žaludů

OPĚT PO ROCE

Sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř

Výběr bude každou středu od 7, 00 hod v prostoru před „kolovnou“ nebo po domluvě…… Vybíráme od středy

3. října 2018 

nejlepší sběrači budou odměněni

Český jazyk – úterý

Sešit č. 2: Domácí úkol –  str.4, cv. 7a

Přineste si svou oblíbenou  hračku, nejlépe plyšovou ( pokud není příliš velká).

Týdenní plán 24. – 28. 9. 2018

Matematika

Pamětné a písemné odčítání do 1 000, řešení slovních úloh

Opakování násobilky

Přírodověda

Vlastnosti rostlin

Pracovní činnosti

Hroznové víno

V úterý 25. 9. v 15. 30 hod. – informační třídní schůzky ve třídě 4. A (průchod k nové přístavbě – dveře č. 201)

Ve čtvrtek 27. 9. za příznivého počasí – projekt Cestou necestou, výuka ukončena v 11. 20 hod.

Vzít si : sportovní oblečení a obuv, kšiltovku, svačinu a pití

V pátek 28. 9. – státní svátek

V pondělí 1. 10. – volno ředitelky školy

Pracovní sešity do 4. třídy stojí 220 Kč ( Aj – 180 Kč, mat. minut. – 40 Kč )

 

Český jazyk – pondělí

Sešit č. 1 – udělat opravu cv. 9, str.4 – poze ti žáci, kteří mají opravu předepsanou.

Sešit Čtení – dokončit práci z dnešní hodiny( odpověď na otázku „Co bych se rád(a) tento rok naučil(a)“ a obrázek naší školy. V tomto sešitě musí být lenoch!

 

Příští týden 24. 9.  – 27. 9.  budeme:

  •  procvičovat párové souhlásky, podstatná a přídavná  jména
  • ve slohu se zamyslíme nad  oblíbenou hračkou

Zvídavé dopoledne ve škole

Galerie obsahuje celkem 5 obrázků.

12. září se během dopoledne školní tělocvična proměnila v chemickou laboratoř. To k nám ale jen přijeli naši východní sousedé ze Slovenska s programem „Fyzikální a chemické pokusy“. Názorně dětem předvedli různé pokusy z fyziky i z chemie a srozumitelně jim vše vysvětlili. Žákům se líbilo i to, že si někteří jejich spolužáci (fešáci a fešandy) mohli některé z pokusů vyzkoušet na vlastní kůži. Nejstarší žáci si „oprášili“ své znalosti z fyziky a z chemie a zároveň se všichni přiučili slovenštině. Všem se akce líbila a jistě se budeme všichni těšit někdy příště na podobný program.

Český jazyk – čtvrtek

Sešit č. 1 – dopiš cvičení 8/a na str. 4( 4 věty – přísloví)
Obal všechny sešity a učebnice.

523 – Český jazyk  1

Český jazyk   2

Prověrky

Sloh

520 –  Čtení (nezapomeň na lenoch)

Včelařský kroužek

Včelařský kroužek bude vždy v pátek v době od 13.30 hod. v učebně přírodopisu, vedoucí p. Barták.

Poprvé v pátek 5. října.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966