4.A

Český jazyk 7. 1. – 11. 1. 2019

Ml – procvičování vyjmenovaných slov
–  slovní druhy ( ohebné, neohebné)
–  podstatná jména
Domácí úkol – sešit č. 2 – str. 50, cv. 6
Čt – Bublinová řeč( l. Středa), Cecil( V. Fischer), Co létá a nelétá v zimě( M. Zapletal)
Babička Drsňačka – společné čtení

Český jazyk 3. 1. – 4. 1.

Ml – souhrnné opakování vyjmenovaných slov

Domácí úkol – sešit č. 2 –  str. 51, cv. 2 a

Čt – Kalendář ( J. Lochovec), Měsíce ( V. Čtvrtek)

Anglický jazyk

Začínáme 6. lekci. Procvičuj ZDE.

Informace – Čtenářský klub

V pátek 21. 12. 2018 se nekoná Čtenářský klub. Příští setkání proběhne po vánočních svátcích dne 4. 1. 2019 v obvyklou hodinu.

Český jazyk – 17. 12. – 21. 12.

Ml – vyjmenovaná slova po z, souhrnné  procvičování vyjmenovaných slov

Domácí úkol – sešit č. 2, str. 48, cv. 5a – čtvrtek

Čt ( Sl)  – referáty z přečtených knih
– Jak šel Radovan s tatínkem na jmelí ( Z. Svěrák)
– Hoj, ty Štědrý večere ( K. J. Erben)

Domácí úkol – dočíst text článku v čítance  Jak šel Radovan s tatínkem na jmelí.

!Dobrovolný DÚ ( malá jednička) – vyhledej informace o Zdeňku Svěrákovi  – scenárista a herec!

Florbalové turnaje v prosinci

V Ostravě na  krajském finále skončili ve velmi silné konkurenci na děleném 4. místě naši florbalisté ze čtvrtých a pátých tříd. Klukům patří velká gratulace. 

O den dříve se také dařilo dívkám z šestých a sedmých tříd, které vyhrály okrskové kolo ve florbale ve Frýdlantu a postupují do Paskova. Holky děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Vánoční tvoření dolní školní družiny

V úterý 11.12.2018 proběhly v dolní školní družině vánoční dílny.  Rodiče si mohli přijít vyrobit 3 výrobky se svými dětmi . Společně malovali baňky, vyráběly přáníčka a svícínky. Tvoření se zúčastnilo spousta rodičů a všichni si užili předvánoční pohodu.

Týdenní plán 10. 12. – 14. 12.

Matematika

Písemné sčítání a odčítání čísel do 10 000

Vlastivěda

Česká republika – demokratický stát

Přírodověda

Příroda v zimě

Turnaj v miniházené

Ve čtvrtek 6.12. se konal na ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici turnaj v miniházené pro žáky 4. a 5. ročníků. Turnaje se zúčastnily kromě naší ZŠ Kozlovice také dvě základní školy z Kopřivnice, ZŠ Mniší a ZŠ Štramberk. Nakonec jsme po jednom vítězství a třech porážkách skončili na 4. místě. Celkovým vítězem se stalo domácí mužstvo.

Pro příští rok jsme přihlášení do ligy škol v tomto ještě ne moc u nás rozšířeném sportu, takže žáci si budou moci častěji poměřovat síly se svými vrstevníky z jiných škol a zlepšovat se.

Český jazyk – 10. 12. – 14. 12.

Ml – vyjmenovaná slova po M, P, S, V

Domácí úkol – sešit č. 2, str. 38, cv. 1 – úterý.

Sl –  email, SMS, telefonování
Čt – Já Baryk a můj bažant ( F. Nepil), bajka, Slunce a severák (P. Šrut), J. Seifert

Co má váhu – str. 56 -57 – čtení na známky.

Moje kniha – povídání o přečtené knize – od 17.12. ( knihu přineste na ukázku s sebou do školy).

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966