4.A

Maškarní karneval

V pátek 9. února 2018 se v horní školní družině (budova C) bude konat Maškarní karneval. Prosím rodiče, aby dětem na tento den připravili masky. Konec ve 14.30 hod.

středa 31.1.

Děti, které nebyly ve škole:

Př – do sešitu tabulku str. 35 + prac. list (vlastnosti látek) cv. 3,4

M – dokončit prac. list geometrie (trojúhelník ve čtvercové síti)

+ prac. seš. str. 43/ cv. 3,4,5

 

 

úterý 30. 1.

Geo – dokončit prac. seš. str. 43/3

pondělí 29. 1.

Plán učiva:

čj – podstatná jména (pád, číslo, rod)

M – trojúhelníková nerovnost, obvod trojúhelníku, rýsování trojúhelníků

Př – vlastnosti látek

Vl – Ochrana přírody

Středa 31.1. – 5. hod – rozdání pololetního vysvědčení

1.2. – ředitelské volno

2.2. – pololetní prázdniny

Upozornění – rozvrh

Od února platí nový rozvrh – viz Bakalář.

Výuka náboženství a sborového zpěvu je beze změny – z organizačních důvodů nejsou tyto předměty v rozvrhu webové aplikace Bakalář.

V 1. – 3. ročníku bude od 26. 2. zahájen plavecký kurz – opět dojde v rozvrhu přesunu několika hodin, žáci 3. A, B budou mít v pondělí po dobu plaveckého kurzu 6 vyučovacích hodin. Kurz bude ukončen v pondělí 7. 5. 2018.

pátek 26.1.

Domácí úkol do slohu na pondělí 5.2. – Napínavý příběh

Pondělí – středa příští týden bude geometrie.

středa 24.1.

Některé děti dokončí M prac. seš. str. 37/ cv. 1,2,5

úterý 23.1.

Děti, které nebyly ve škole: M prac. seš. str. 33/8,9    34/3,4,5

Upozornění

Po jarních prázdninách již nebude probíhat kroužek anglického jazyka sl. Galáčové.

pondělí 22.1.

Domácí úkol: M prac. seš. str. 33/ cv. 7

Plán učiva:

čj – opakování slovních druhů

– podstatná jména (pád, číslo, rod)

M – pamětné a písemné +,-, . , :

– trojúhelníková nerovnost, rýsování trojúhelníků

Vl – Chráněná území, národní parky

Př – Vlastnosti látek

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966