4.A

pátek 20.10.

Domácí úkol:

Geo – prac. seš str. 45/ cv. 1,2,3, nahoře

+ Sloh. seš. – popis jakékoli pracovní činnosti (příprava jednoduchého koláče, čaje, připevnění obrázku na stěnu apod.)

Plán učiva od 23. 10. – 25. 10.

čj – předložky, předpony

– známkované cvičení

M – písemné dělení

– kontrol. práce ( +,- do 1000 i s postupným rozkladem, písemné +,-, dělení se zbytkem, pamětné násobení s postupným rozkladem)

Vl – kraj Vysočina, Jihomoravský a Olomoucký kraj

Př – Stavba těla semenných rostlin

– desetimin. živá a neživá příroda, zákl. podmínky života, houby

středa 18.10.

Domácí úkol: čj 2 uč. str. 16/ cv. 3 (do 2 sloupců: předložky a předpony)

pondělí 16. 10.

Domácí úkol:

M – prac. seš. str. 7/ cv. 4

+ čj – příprava diktátu str. 15/ cv.5

Děti, které nebyly ve škole:

M prac. seš. str. 6/ cv. 6,7          str. 7/ cv. 1, 5

Plán učiva:

čj – předložky a předpony

– diktát, přepis

M – pamětné násobení dělení (s rozkladem)

– písemné násobení

– desetimin. dělení se zbytkem

Vl – orientace na mapě

– kraj Liberecký, Královehradecký, Pardubický

Př – Dělení rostlin, rostliny výtrusné

Pč – práce se samotvrdnoucí hmotou (děti si přinesou na dozdobení pár kuliček nového koření, hřebíčku, korálky apod.)

 

Volby do Školské rady

Informace pro zákonné zástupce žáků

V letošním roce končí tříleté volební období členů Školské rady. Proto mi dovolte připomenout, že do konce roku 2017 musí proběhnout volby nové.

Volby se uskuteční 21. 11. 2017 v době od 7.30 – 18.00 hod. v budově základní školy. (Tento den se budou ve škole konat také konzultační třídní schůzky – Vaše účast ve volbách i na třídních schůzkách je proto nutná!).

Volební kandidátka bude sestavena částečně z členů Rady rodičů, částečně pak ze zájemců z řad rodičů, kteří by rádi ve Školské radě pracovali. Zájemci mají možnost přihlásit se u předsedy stávající Školské rady p. Martina Pavlisky – přes email m.pavliska@seznam.cz, nebo osobně do 1. 11. 2017.

Kandidátní listina Vám bude doručena 14 dnů před volbami i s informacemi, jak při volbě postupovat.

Volby se týkají pouze základní školy.

Hana Ulčáková, ředitelka školy

pátek 13.10.

Některé děti dopracují Geo: M prac. seš. str. 39/cv. 3,     str. 40/ 2a), 3

Děti, které nebyly ve škole: M prac. seš. str. 39/1, 2 dole

čtvrtek 12.10.

Děti, které nebyly ve škole:

M prac. seš. str. 6/1,2,3,5      str.7/ cv. 1

čj – uč. str. 19/ cv. 3 do čj 2

středa 11.10.

Domácí úkol: čj 1  uč. str. 15/ cv. 4

Děti, které nebyly ve škole:

M prac. seš. str. 11/ cv. 4

úterý 10. 10.

Domácí úkol: čj – dopracovat v sešitě rozdělení slov na kořen,předpony přípony uč. str. 13/ cv. 3

+ M prac. seš. str. 11/ cv. 3

Děti, které nebyly ve škole:

M prac. seš. str. 11/ cv. 1,2,3

Prosím rodiče o zaplacení částky 75,- Kč za autobus do Příbora.

pondělí 9. 10.

Děti, které nebyly ve škole:

M prac. seš. str. 8 celá

Na pátek si děti do slohu přinesou obálku nebo pohled.

Plán učiva:

čj – kořen slova, předpona, přípona

– předložky a předpony

M – pamětné násobení a dělení mimo obor malé násobilky

– práce s daty

– vzájemná poloha přímek

– desetimin. dělení se zbytkem

– kontrolní práce z Geo ( rýsování přímky, úsečky, polopřímky)

Vl – Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský a Ústecký kraj

– krátké opakování (ČR hraniční území, sousední státy, symboly, obyvatelstvo, Praha)

Př – Dělení rostlin

Pč: stojánek na tužky, děti si přinesou jakoukoliv menší čistou sklenici (zavařovací, od jogurtu apod.)

Angličtina hrou – nabídka kroužku

ANGLIČTINA HROU

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966