4.A

Informace – Čtenářský klub

V pátek 21. 12. 2018 se nekoná Čtenářský klub. Příští setkání proběhne po vánočních svátcích dne 4. 1. 2019 v obvyklou hodinu.

Český jazyk – 17. 12. – 21. 12.

Ml – vyjmenovaná slova po z, souhrnné  procvičování vyjmenovaných slov

Domácí úkol – sešit č. 2, str. 48, cv. 5a – čtvrtek

Čt ( Sl)  – referáty z přečtených knih
– Jak šel Radovan s tatínkem na jmelí ( Z. Svěrák)
– Hoj, ty Štědrý večere ( K. J. Erben)

Domácí úkol – dočíst text článku v čítance  Jak šel Radovan s tatínkem na jmelí.

!Dobrovolný DÚ ( malá jednička) – vyhledej informace o Zdeňku Svěrákovi  – scenárista a herec!

Florbalové turnaje v prosinci

V Ostravě na  krajském finále skončili ve velmi silné konkurenci na děleném 4. místě naši florbalisté ze čtvrtých a pátých tříd. Klukům patří velká gratulace. 

O den dříve se také dařilo dívkám z šestých a sedmých tříd, které vyhrály okrskové kolo ve florbale ve Frýdlantu a postupují do Paskova. Holky děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Vánoční tvoření dolní školní družiny

V úterý 11.12.2018 proběhly v dolní školní družině vánoční dílny.  Rodiče si mohli přijít vyrobit 3 výrobky se svými dětmi . Společně malovali baňky, vyráběly přáníčka a svícínky. Tvoření se zúčastnilo spousta rodičů a všichni si užili předvánoční pohodu.

Týdenní plán 10. 12. – 14. 12.

Matematika

Písemné sčítání a odčítání čísel do 10 000

Vlastivěda

Česká republika – demokratický stát

Přírodověda

Příroda v zimě

Turnaj v miniházené

Ve čtvrtek 6.12. se konal na ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici turnaj v miniházené pro žáky 4. a 5. ročníků. Turnaje se zúčastnily kromě naší ZŠ Kozlovice také dvě základní školy z Kopřivnice, ZŠ Mniší a ZŠ Štramberk. Nakonec jsme po jednom vítězství a třech porážkách skončili na 4. místě. Celkovým vítězem se stalo domácí mužstvo.

Pro příští rok jsme přihlášení do ligy škol v tomto ještě ne moc u nás rozšířeném sportu, takže žáci si budou moci častěji poměřovat síly se svými vrstevníky z jiných škol a zlepšovat se.

Český jazyk – 10. 12. – 14. 12.

Ml – vyjmenovaná slova po M, P, S, V

Domácí úkol – sešit č. 2, str. 38, cv. 1 – úterý.

Sl –  email, SMS, telefonování
Čt – Já Baryk a můj bažant ( F. Nepil), bajka, Slunce a severák (P. Šrut), J. Seifert

Co má váhu – str. 56 -57 – čtení na známky.

Moje kniha – povídání o přečtené knize – od 17.12. ( knihu přineste na ukázku s sebou do školy).

Anglický jazyk

Domácí úkol – pracovní sešit str. 26/cv. 6 – napiš dopis z dovolené. Procvičuj 5. lekci ZDE.

Týdenní plán 3. – 7. 12. 2018

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání do 10 000, řešení slovních úloh

Geometrie

Pravý úhel – pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

Česká republika – demokratický stát

Přírodověda

Živočichové naších lesů

Český jazyk 3. – 7. 12.

Ml – vyjmenovaná slova po B, L, M

Domácí úkol – sešit č. 2, str. 32, cv. 12 – čtvrtek

ČT – Výlet do Čech( F. Nechvátal), Drak na brněnské radnici (O. Sirovátka), pověst, Co má váhu

(L. Eisenschimlová)

DÚ – dokonči práci z hodiny čtení: opiš otázku, v textu vyhledej odpověď a tu pak napiš.

Otázky k článku O podivných adresách str. 48-51

  1. Ve kterém městě se odehrává děj?
  2. Proč se dřív domy zdobily znamením?
  3. Jak se nazýval dům, ve kterém bydlel Jan Neruda?
  4. Vypiš jména alespoň čtyř domů.
  5. Nakresli některé z domovních znamení.

w odehrává dě11

Pátek – možnost začít navštěvovat Čtenářský klub.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966