4.A

Anglický jazyk

Domácí úkol v pracovním sešitě str. 13/ cv. 8, procvičuj slovní zásobu 2. lekce ZDE a předložky ZDE.

Týdenní plán 15. – 19. 10. 2018

Matematika

Písemné násobení

Geometrie

Rýsování kolmic

Vlastivěda

Práce s mapou

Přírodověda

Semenné rostliny – květ, plody se semeny

Dělení rostlin podle místa růstu a užitku

Opakovací prověrka (fotosyntéza, stavba těla rostliny – kořen, typy stonku, části listů a květů, rozdělení plodů)

Praktické činnosti

Hra Dobble

  1. – 26. 10. – projekt Slavné osobnosti Moravskoslezského kraje

My se zaměříme na Jiřího Rašku – skokana na lyžích

V pátek 26. 10. – exkurze do UNIPARU ( výrobny svíček ) a skanzenu v Rožnově.

Český jazyk – 15. – 19. 10.

Ml – opozita,  opakování synonym  a opozit( str. 12)

– procvičování – nauka o slově ( str. 17 – 19)

Domácí úkol: sešit č. 2 –  str. 17, cv. 2

ČT – Pohádka

– Maxipes Fík v pohádkové zemi

Domácí úkol: přečíst si texty na str. 18. a 19. – do pondělí 22. 10.

19.10. bude místo jazyka českého HV a M.  Náhrady hodin jazyka českého proběhnou v příštím týdnu.

Sbírka Fond Sidus

Naše škola se zapojila do dobročinného projektu Fondu Sidus, jehož cílem je  získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

Každý účastník, který se rozhodne pomoci, získá náš výrobek  – náramek s motivem domácích mazlíčků za 35 Kč a magnetické záložky za 40 Kč.

Tyto výrobky si děti mohou zakoupit ve škole u p. Eliášové na sekretariátu ZŠ.

 

  

 

 

 

 

Výtvarná výchova

Na středu 17. 10. si vylisujte listy ( asi 15 menších ).

Anglický jazyk

Procvičuj slovní zásobu 2. lekce ZDE, domácí úkol v pracovním sešitě str. 11/ cv. 5 – doplň věty.

Anglický jazyk

Procvičuj 2. lekci – místnosti v domě ZDE.

Český jazyk – 8. 10. – 12. 10.

Ml –  slovo – str. 7, slova jednoznačná a mnohoznačná( str. 8 – 10), slovní druhy, synonyma a opozita( str. 11 – 12)

Sl – Kouzelná slůvka( prosím, děkuji)

– Můj mazlíček ( pracovní list)

ČT – Čtvrtek a škola

– Září

 

 

Anglický jazyk

Procvičuj si slovní zásobu z 1. lekce ZDE a can/can´t ZDE a slovíčka z pracovního listu.
Budeme psát minitest.

Jazyk český – 2. – 5. 10.

Ml  Slovní druhy – práce s kartičkami
Vlastní jména, číslovky – str. 6
Slova spisovná a nespisovná – str. 7
ČT Toho kluka už se nezbavíme-práce s textem – dočíst doma
Dú – str. 6, cv. 15 – vypiš vlastní názvy měst, vesnic a států

–  str. 6, cv. 16 – ke každému slovu vymysli jedno vlastní jméno a napiš ho – pozor na psaní velkých písmen

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966