7.B

Informace

Ve čtvrtek 27.9. se za příznivého počasí (tj. když nebude pršet) bude konat projekt „Cestou necestou“.

V případě konání akce bude vyučování ukončeno ve 12.15 hod.

S sebou: sportovní oblečení, svačinu, pití

 

Sběr kaštanů a žaludů

OPĚT PO ROCE

Sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř

Výběr bude každou středu od 7, 00 hod v prostoru před „kolovnou“ nebo po domluvě…… Vybíráme od středy

3. října 2018 

nejlepší sběrači budou odměněni

Výtvarná výchova

Na pondělí 24. 9. si přineste :

– voskovky, pastelky ( nejlépe hrubé ), černý tenký fix

– pravítko dlouhé 30 cm, kružítko

 

Třídní schůzky

25.9. se budou konat informační třídní schůzky.

Začátek v 16.00 hod. ve třídě 7.B

Program: organizace školního roku

školní řád

omlouvání absence

Zvídavé dopoledne ve škole

Galerie obsahuje celkem 5 obrázků.

12. září se během dopoledne školní tělocvična proměnila v chemickou laboratoř. To k nám ale jen přijeli naši východní sousedé ze Slovenska s programem „Fyzikální a chemické pokusy“. Názorně dětem předvedli různé pokusy z fyziky i z chemie a srozumitelně jim vše vysvětlili. Žákům se líbilo i to, že si někteří jejich spolužáci (fešáci a fešandy) mohli některé z pokusů vyzkoušet na vlastní kůži. Nejstarší žáci si „oprášili“ své znalosti z fyziky a z chemie a zároveň se všichni přiučili slovenštině. Všem se akce líbila a jistě se budeme všichni těšit někdy příště na podobný program.

NJ

Za pracovní sešity vybírám 139,- Kč.

Včelařský kroužek

Včelařský kroužek bude vždy v pátek v době od 13.30 hod. v učebně přírodopisu, vedoucí p. Barták.

Poprvé v pátek 5. října.

Pěvecký sbor

Pěvecký sbor začíná v úterý 18. září 2018 v 13,15hod.

Výtvarná výchova

Potřeby do Vv na 17. 9. :

–   voskovky, vodové barvy, pastelky, fixy

–   podložku na lavici, kelímek, štětec, hadr

Kontrola vlasů

Žádáme rodiče o důkladnou kontrolu vlasů svých dětí – u některých žáků se objevily vši – prosíme o preventivní ošetření vhodným přípravkem proti těmto parazitům.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966