7.B

Slavnostní zakončení školního roku 2018/2019

V pátek 28. 6. 2019 všichni žáci základní školy společně se svými učiteli slavnostně zakončili školní rok 2018/2019.
Po úvodních slovech paní ředitelky byly žákům, kteří vzorně reprezentovali školu v předmětových, odborných nebo sportovních soutěžích, předány pochvaly ředitelky školy spolu s věcnou odměnou.

Po krátkém programu žáků 9. třídy, ve kterém zazněly vzpomínky z průběhu celé školní docházky a poděkování učitelům, se s nimi symbolicky rozloučili nejmladší žáci školy předáním tužky s logem naší základní školy. Poté se všichni rozešli do svých tříd, kde jim jejich třídní učitelé předali vysvědčení. Žákům deváté třídy byla vysvědčení slavnostně předána v přítomnosti pana starosty v restauraci Valašský pivovar, kde pro ně bylo také připraveno pohoštění. Přejeme všem absolventům do dalšího studia hodně píle, zdraví, úspěchů a splněná přání.

Pochvaly ředitelky školy ve školním roce 2018-2019

Balení učebnic

Obecní knihovna v Kozlovicích nabízí výhodné balení učebnic – viz. odkaz.

balení učebnic

Výměna učebnic

V pondělí si přineste učebnice (polepené, vygumované), budeme je kontrolovat.

Můžete si přinést také stolní hry.

Projekt „Jak se chovat v přírodě“

Žáci 9.třídy a několik dívek z 8.tříd si připravili v pondělí 17.6. pro žáky 1.stupně a v úterý 18.6. pro žáky 2.stupně projekt „Jak se chovat v přírodě“. Přichystali si 13 stanovišť v Kovářově lese, kde žáci plnili různé úkoly ze zdravovědy, z fyzické zdatnosti, ekologické výchovy a také se učili, jak se chovat za mimořádných situací. Všem patří poděkování za přípravu projektu.

Informace

21.6. – Korfbalový turnaj – na hřišti u Koupaliště

Zahájení v 11.05 hod.

Vyhlášení výsledků – ve 12.30 hod.

 

24. – 27.6. – výuka ukončena ve 12.00 hod.

Mírový běh

20.6. proběhne na hřišti „Mírový běh“. Po návratu probíhá výuka podle rozvrhu.

Tento den proběhne poslední výuka náboženství.

Školní výlet do Olomouce

19.6. jsme jeli na výlet do Olomouce. Navštívili jsme ZOO na Svatém Kopečku, historické centrum Olomouce a vše jsme měli zpestřeno jízdou vlakem a tramvají, kterou někteří cestovali poprvé v životě. Počasí nám přálo a výlet se nám vydařil. Tak kam příští rok?

Olomouc – školní výlet 7. B


Fotky

Beskydský pohár Kozlovice

 

Informace

V úterý se bude konat projekt „Jak se chovat v přírodě“.

Koná se za každého počasí.(když bude hezky – v Kovárce, v případě škaredého počasí – ve škole)

Konec vyučování – ve 13.05 hod.

Sraz je ve třídě.

S sebou si vzít vhodné oblečení a obuv, svačinu, pití

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966