1.B

Plán 3. – 4. 1. 2019

Čj – práce se skládací abecedou, vyhledávání písmen, slabik a slov v textu.

Čt – čtení ze Slabikáře. Děti si donesou knihy, které dostaly pod stromeček.

Ps – procvičování psaní probraných písmen.

M – sčítání a odečítání, malované slovní úlohy.

 

V roce 2019 přeji Všem hodně zdraví, štěstí, pohody a pracovních úspěchů. Kryšková

 

Vítězství na turnaji v minivolejbale

V úterý 18.12. se naše škola zúčastnila Vánočního turnaje v minivolejbale. Hrálo se na 6.ZŠ ve Frýdku Místku za účasti 9 škol, které reprezentovalo v součtu přes 100 dětí. Podle věkových kategorií byli žáci rozděleni do skupin. Ve žluté skupině se nejlépe vedlo dvojici Ondřej Běčák a Tomáš Marunič (3.místo) a Vanesa Jakubíková s Vanesou Žáčkovou (4.místo). V oranžové skupině dosáhla na bronz dvojice David Opěla a Jan Slípek. Velkou smůlu na systém turnaje měla dvojice Pindel Damian a Ondřej Klimek, kterým těsně unikla finálová skupina, a při bilanci 7 výher a jedné porážky se museli spokojit „až“ se 6. místem .

Na konci turnaje se vyhlašoval pohár škol a k naší ohromné radosti jsme skončili na

1. místě

a celý turnaj vyhráli. Na celkovém vítězství mají také zásluhy žáci Tobiáš Cviček, Tomáš Gola, Pavel Hanko, Štěpán Strache, Karolína Běčáková, Samuel Miarka, David Mikuška, Daniel Hugo Klus a Eliška Krpcová.

Týdenní plán 17. – 21.12.

Čj – vyvození hlásky a písmene Z,z. Práce se skládací abecedou, hledání odpovědi na otázky, čtení probraných písmen, slabik, slov a jednoduchých vět. Vyhledávání v textu – písmen, jmen…

Ps – psací tvar písmene t. Psaní probraných písmen, slabik, a jednoduchých slov. Diktát.

M – psaní čísla 9. Sčítání do 9, rozklad čísel, porovnávání. Slovní úlohy.

Prv- vánoční tradice, příprava na Vánoce, Nový rok.

Pátek 21.12. – si žáci donesou pár kousků cukroví na zpříjemnění posledního dne před Vánocemi. Přinesou si také deskové hry(Člověče,nezlob se!…), nebo karty(Černý Petr, Kvarteto…).

Vánoční tvoření dolní školní družiny

V úterý 11.12.2018 proběhly v dolní školní družině vánoční dílny.  Rodiče si mohli přijít vyrobit 3 výrobky se svými dětmi . Společně malovali baňky, vyráběly přáníčka a svícínky. Tvoření se zúčastnilo spousta rodičů a všichni si užili předvánoční pohodu.

Pondělí 10.12.

Máme hotovo:

Písanka – dopsat str.22,23,24.

Matematika – str. 11 – celá, str. 12 cv.1,2,3,4.5.

Slabikář – str.14 a 15 – celá + úkoly.Str. 16 – vybarvit obrázek, přečíst slova s předložkou, věty.

Týdenní plán 10. – 14.12.

Čj – vyvození hlásky a písmene N,n,V,v. Domýšlení slov podle obrázkové nápovědy, práce se skládací abecedou, tvoření vět s danými slovy.

Čt – čtení probraných písmen v tiskacím a psacím tvaru, čtení slabik, slov a jednoduchých vět, procvičování hlasitého a plynulého čtení.

Ps – psací tvar písmene O,o,ó, opis a přepis slabik….

M – sčítání a odečítání do 8, sčítání dvou a více sčítanců, porovnávání čísel, rozklad čísel, malované slovní úlohy.

Prv – Zima –  lidé a čas- blíží se Vánoce, vánoční zvyky a tradice, pracovní  dny a dny volna.

Vánoční dílny KLÍČ Frýdek – Místek

Ve středu 12. 12. 2018 pojedou žáci prvních tříd do Frýdku – Místku (SVČ Klíč). Celé dopoledne budou tvořit vánoční dekorace. Na tuto akci přispívá Rada rodičů 100 Kč na každého žáka.  Odjezd od školy bude v  7. 35 hodin (nutný včasný příchod), předpokládaný návrat ve 12. 00 hodin.

Máme hotovo :

Písanka – velké písmeno M – čtyři řádky.

Matematika – str. 10 cv.1,2,3,4,5. Str. 12 cv.1,2,3.

Slabikář – str.12,13,14 – úkoly jsou zapsány na liště dole na stránkách.

Vánoční tvoření v keramickém kroužku

 

 

Keramický kroužek bude v prosinci ještě  ve středu  12. a 19.12.  v obvyklou dobu. 

Vánoční tvoření jsme (i přes malé organizační problémy) zvládli na jedničku.  Doufám, že děti donesly  vše  v pořádku domů. Jsou moc šikovné. Na jejich úžasné výrobky se můžete podívat zde:

https://xdol.rajce.idnes.cz/Vanocni_tvoreni_v_keramickem_krouzku/#

Pondělí 3.12. – máme hotovo:

Slabikář – str. 7 – celá, str. 8 obrázek u písmene T,t.

Matematika – str. 9 cv. 1,2,3,4.

Fialový sešit – str. 7 -celá – číslo 8(od pejska).

Písanka – str. 212 – čtyři řádky.

Vánoční dílny dolní školní družiny

Zveme rodiče na vánoční tvořivé dílny, které se budou konat v úterý 11.12.2018 v době od 15 – 18 hod.  Tvořit se bude v prostorách dolní ŠD. Toto tvoření se týká rodičů a dětí obou oddělení dolní družiny – vychovatelky Blablové i vychovatelky Eliášové.

Těším se na Vás

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966