1.B

Sběr kaštanů a žaludů

OPĚT PO ROCE

Sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř

Výběr bude každou středu od 7, 00 hod v prostoru před „kolovnou“ nebo po domluvě…… Vybíráme od středy

3. října 2018 

nejlepší sběrači budou odměněni

Týdenní plán 24. – 28.9.

Čj – vyvození hlásky a písmene U,u,ů,ú.  Vyhledávání daných písmen v textu, dokreslování písmen, skládání tvarů písmen, práce se skládací abecedou.

Čt – čtení probraných písmen  O,S,B.

Ps – cviky na uvolnění ruky a zápěstí – list, kapka, šikmá čára, psaní čar přes linku….

M – nácvik psaní čísel 0,1,2. Psaní +, – a =. Porovnávání souborů a čísel, číselná osa.

Prv – podzim, význam st.svátku.

Příspěvek Radě rodičů činí 300,- (platí nejstarší dítě v rodině).

Pracovní sešity 280,-.

Úterý 25.9. – Třídní schůzky v 1.B. Začátek v 15.30.

Čtvrtek 27.9. – Projekt ,,Cestou necestou“ – plnění různých úkolů v přírodě – koná se jen za pěkného počasí.

Pátek 28.9.  Státní svátek.

Pondělí 1.10. – Volno ředitelky školy

 

Pátek 21.9.

Pro nemocné – máme hotovo :

ŽA – PS – str.4 a 5 – celá.

Fialový sešit – str. 11 a 12 – celá( od zajíčka).

M – PS – str. 11 a 12 – celá.

Čt – čteme probraná písmena – O,o,S,s,B,b( B čteme výbušně s bouchnutím do stolu), tvary písmen čteme jak tiskacím, tak psacím písmem.

Středa 19.9.

Máme hotovo:

Matematika – PS – str. 9,10,11 – celé.

Na str.12 –  Správné číslo…,Přečti čísla…,Doplň počet puntíků místo čísel.

Fialový sešit – zajíček – str. 6,7,8,9,10,11.

 

 

Týdenní plán 17. – 21.9.

Čj – vyvození hlásky a písmene B,b. Čtení písmen O,o,S,s,B,b. Určování počtu slabik ve slovech, vyhledávání daných písmen v textu, obtahování a dokreslování písmen.

Ps – kresebné cviky – dolní a horní oblouk, vodorovné čáry, volně psaná vlnovka, hadovka různé velikosti.

M – počet 0 – 5, počítání po jedné, rozklady čísel, čtení čísel, postřehování počtu do 5. Znaménka + a -.

Prv – Jsem školák – společenské chování ve škole, pracovní a odpočinkové návyky, úklid pracovního místa.

Ve čtvrtek 20.9.- výukový program Zásady slušného chování (35 Kč).

Kontrola vlasů

Žádáme rodiče o důkladnou kontrolu vlasů svých dětí – u některých žáků se objevily vši – prosíme o preventivní ošetření vhodným přípravkem proti těmto parazitům.

Školní řád

Žádáme rodiče o prostudování školního řádu na školní rok 2018/2019, který naleznete na webových stránkách školy.

Školní-řád-2018-19

Volno ředitelky školy

V pondělí 1. října 2018 mají žáci základní školy volno ředitelky školy.

KORFBAL – nabídka kroužku

Korfbal

Přihlášky – korfbal kroužek

Týdenní plán 10. – 14.9.

Čj – vyvození hlásky a písmene S,s. Vyhledávání v textu písmenka O,o,s S. Rytmizace slov.

Ps – uvolňovací cviky.

M – počet 0,1,2,3. Hned před, hned za…..

Prv – Jsem školák –  návyky ve škole, chování o přestávkách…

 

Tento týden se již učíme podle rozvrhu, žáci jej dostali v pátek.

Středa 12.9. – Foto prvňáčků – sada tří fotografií 70,- , sada 6 fotografií 100,-.

Zaznačte dětem v deníčcích počet fotek.

Čtvrtek 13.9. – zaříná výuka Náboženství – pátá vyučovací hodina.

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966