1.B

Zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2018/2019

Zápis do školní družiny proběhne od 4. do 8. června 2018 v době od 11.20 – 16.30 hod. a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce, která vám přidělí registrační číslo. Žádost o přijetí je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo na webových stránkách školy.

S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

 

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD podle těchto kritérií:

 

  • děti nižších ročníků 1. stupně
  • děti denně dojíždějící
  • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce
  • zaměstnanost obou zákonných zástupců

 

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.

 

Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.

Žádost o přijetí do ŠD zde: Žádost o přijetí do školní družiny

Informace – pondělí 14. května

DÚ: M „veverkový“ sešit – dokončit rozklady čísel

Čtení: Slabikář str. 96

 

Znovu připomínám:

Na zadní straně medvídkového deníčku mají děti nový rozvrh

hodin. Hodiny TV jsou opět v pondělí, ve středu a v pátek (jako v 1.

pololetí).

 

Zítra budeme potřebovat misku pod květináč (info z pátku).

 

Doplňující informace k focení:

Pokud se chce někdo fotit sám (= pouze jedno dítě na fotce),

musí odebrat 3 ks fotek za 45 Kč.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Slabikář str. 96

Písanka str. 16

M str. 5/cv. 3, 4  +  str. 6/cv. 1, 2 (u cv. 2 pouze 4 příklady)

 

 

 

Plán učiva 14. – 18. května

ČJ: Plynulé, hlasité čtení. Čtení veršovaných pohádek. Křížovky.

PS: Nácvik psaní G. Diktát (písmena, slova).

M: Sčítání do 20 s přechodem desítky. Počítání s rozkladem.

Slovní úlohy, početní pyramidy.

PRV: Poskytnutí první pomoci, ošetření drobných úrazů.

Důležitá telefonní čísla. Chování v krizových situacích.

 

Na zadní straně medvídkového deníčku mají děti nový rozvrh hodin.

Hodiny TV jsou opět v pondělí, ve středu a v pátek (jako v 1. pololetí).

 

Ve středu 16. 5. – focení tříd

V pátek 18. 5. – „Sportovní den“

Informace – pátek 11. května

Čtení: Slabikář str. 74

 

Prosím, dejte dětem do školy menší misku pod květináč (průměr

květináče je 9 cm). Místo misky může být např. kelímek od pomaz.

másla. Děkuji.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Slabikář str. 74

Písanka str. 14

M nová: včera jsme dělali str. 4, dnes str. 5/cv. 1

 

Hezký víkend! 🙂

Informace – čtvrtek 10. května

Čtení: Slabikář str. 95

Děti dnes dostaly nový pracovní sešit do M. Doporučuji nosit

v průhledné složce (tu dnes děti také dostaly).

Do vzkazníku jsem nalepila nové informace (plánované akce, focení).

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Slabikář str. 95

Písanka str. 13

M –  začali jsme sčítání do 20 s přechodem desítky

Informace – středa 9. května

DÚ: Písanka str. 12/dokončit (pouze děti, které nestihly ve škole).

Čtení: Slabikář str. 94

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Slabikář str. 94

Písanka str. 12

Fotky z bazénu

Několik fotek z hodin plavání najdete na:

https://vnasitride.rajce.idnes.cz/Plavani_2018/

Informace – pondělí 7. května

Dnes byla poslední lekce plaveckého výcviku. „Mokré vysvědčení“ dám

dětem ve středu.

Zítra (8. 5.) – státní svátek

 

Znovu upozorňuji na výskyt vší ve škole (i v naší třídě!).

Pečlivě prohlédněte dětem vlasy!

 

Plánované akce v květnu:

16. 5. – focení tříd

18. 5. – „Sportovní den“ pro 1. – 3. třídy

25. 5. – Školní výlet (ZOO Ostrava s výukovým programem)

29. 5. – Kino ke Dni dětí (film „Coco“)

Plán učiva 7. – 11. května

ČJ: Procvičování: slabiky bě, pě, vě. Plynulé, hlasité čtení.

Čtení s porozuměním. Křížovky, hádanky. Nové – slova se slabikou .

PS: Nácvik psaní F, Y. Přepis slov a vět.

M: Rozklad čísel, dopočítávání.

Začneme sčítání do 20 s přechodem desítky.

PRV: Opakování z projektu: lidské tělo.

Nemoc, úraz. Poskytnutí první pomoci.

 

Co nás čeká v květnu:

7. 5. – poslední plavání

Před odjezdem na bazén: „Ochrana člověka za mimořádných

 událostí“. Děti si vezmou jen věci na plavání a pouzdro.

8. 5. – státní svátek

16. 5. – focení tříd

18. 5. – „Sportovní den“ pro 1. – 3. třídy

25. 5. – Školní výlet (ZOO Ostrava s výukovým programem)

29. 5. – Kino ke Dni dětí (film „Coco“)

 

 

Informace – zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 9. května 2018 v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 13. 00 do 15.00 hod. Zapisovat se bude v ředitelně v budově mateřské školy (č. p. 666). Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout z internetových stránek školy z odkazu Ke stažení.

Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě nemusí být u zápisu přítomno.

Po dobu zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.

Děti mladší 3let

Rodiče dětí, které k 31. 8.2018 nedosáhnou tří let věku( nejsou zahrnuty do kritérií v přijímacím řízení), se mohou k zápisu dostavit a osobně projednat svou situaci. Možnost přijetí bude řešena až po přijetí dětí, které splňují podmínky přijímacího řízení. Rodiče prozatím nevyplňují žádost o přijetí, ani potvrzení lékaře.

Kritéria pro přijímání: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí (včetně potvrzení lékaře): Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966