1.B

Fotky – plavání

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

Další fotky z bazénu najdete na: https://vnasitride.rajce.idnes.cz/Bazen_prvňáci

 

Jarní tvoření v keramickém kroužku

Několik fotografií z jarního tvoření najdete zde:

https://xdol.rajce.idnes.cz/Keramicky_krouzek_-_jaro/

Týdenní plán 15.4. – 17.4. 2019

Čj – změkčování souhlásek d, t, n, procvičování čtení s těmito souhláskami, opravování chyb v textu

Čt – připojování správných slov k obrázkům, práce s textem, výrazné čtení, vyhledávání rýmů

M – počítání + a – do 20, také porovnávání čísel v oboru do 20 , pracujeme bez přechodu celé desítky

Prv – jaro, stromy, Velikonoce

Informace rodičům a dětem 1. B

Budeme potřebovat cvičné hodiny s pohyblivými ručičkami, děkuji.

stř. 17.4. ………  plavání

od 18. 4. ………..Velikonoční prázdniny

Do školy prosím přineseme vyfouknuté vajíčko, umyté , chráněné.

Všem dětem i jejich rodičům přeji hezké a pohodové Velikonoce.

V úterý  po Velikonocích  / 23.4. 2019 / nebudou Pohybové hry –  pí. Bártová je ve školní družině. Děkuji za pochopení.

 

Fond Sidus

Naše škola se zapojila do dobročinného projektu Fondu Sidus, jehož cílem je  získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

Každý účastník, který se rozhodne pomoci, získá náš výrobek  – náramek s motivem hmyzu za 35 Kč.

Tyto výrobky si děti mohou zakoupit ve škole u p.Fojtíkové na sekretariátu ZŠ.

Náramek - BeruškaNáramek -Ježek

 

Návštěva Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.

V úterý 9. 4. 2019 žáci prvních tříd navštívili Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ve vzdělávacím programu „Než přiletí zvony z Říma“ se žáci například dozvěděli, proč se druhé neděli postní říká „pražná“ a třetí neděli zase „kýchavá“, nebo proč velikonoční jidáše připomínají stočeného hada. Už vědí, co naši předkové jedli v době půstu a o Velikonocích. V opravdu zajímavém  programu se setkali s medvědem, vynesli Mařenu, zkusili si uplést pomlázku a na závěr si vytvořili i malý upomínkový předmět.

 

Týdenní plán 8. – 12.4.

Čj – vyvození hlásky a písmene G,g. Doplňování vhodných slov do textu, jména dětí, názvy zvířat. Slova opačného významu.

Čt – čtení slov s předložkami, orientace v textu, hlasité a plynulé čtení. Vypravování pohádky ,,O Budulínkovi“.

Ps – psací tvar písmene B, č,Č. Opis a přepis. Diktát slov typu – letí, mílé….

M – sčítání a odečítání do 20 bez přechodu desítky. Malované slovní úlohy. Příklady typu – o více, o méně, stejně. Pyramidy. Sčítání dvou a více sčítanců.

Prv – Stromy na jaře, stavba stromů.

Úterý 9.4. – návštěva muzea ve Frenštátě p.R. – žáci mají informace v deníčku. Vstupné je 30,-.

Středa 10.4. – plavecký výcvik.

Provoz ŠD o velikonočních prázdninách

Vzhledem k malému zájmu o školní družinu o velikonočních prázdninách bude provoz ŠD přerušen.

Upozornění

Upozorňujeme na zákaz přinášení skateboardů, longboardů a kolečkových bruslí do budovy školy, tyto budou uloženy v kolovně školy a žákem musí být zajištěny proti krádeži.

Z hlediska bezpečnosti žáků nedoporučujeme jejich používání k dopravě do školy.

Týdenní plán 1.4. – 5.4.

Čj – vyvození hlásky a písmene F,f. Skládáme názvy zvířat, věcí….Tvoření vět, slova opačného významu.Otázky – odpovědi.Práce s chybou.

Čt – procvičování hlasitého a plynulého čtení, orientace v textu, práce s textem, hádanky.

Ps – psací tvar písmen T,b,B. Opis a přepis, diktát slov typu – píše, málo…

M – sčítání a odečítání do 20 bez přechodu desítky, sčítání dvou a více sčítanců, slovní úlohy.

Prv – svátky jara Velikonoce. Velikonoční tradice.

Ve středu 3.4. – plavecký kurz  – s sebou plavky, ručník, mycí gel – vše podepsané. Výuka probíhá podle nového rozvrhu ( najdete na kozlovice.cz).

Ve čtvrtek 4.4. – Žlutý den – žáci přijdou do školy v oblečení a doplňcích ve žluté barvě –  akci  pořádá Žákovský parlament.

Dotazník spokojenosti s nabídkou jídelny při ZŠ a MŠ Kozlovice

Vážení strávníci,

dovolujeme si Vás opět oslovit s dotazníkem ke školní jídelně. Jste strávníkem nebo se Vaše dítě stravuje v jídelně při ZŠ a MŠ Kozlovice? Věnujte prosím trochu času vyplnění ankety, a to nejlépe elektronicky prostřednictvím níže uvedeného odkazu. Anketu můžete také vyplnit v písemné podobě. Vytištěné dotazníky včetně připravených krabic pro odevzdání naleznete ve školní jídelně, v šatně předškoláků či při vstupu do budovy MŠ.

Odkaz na dotazník: https://forms.gle/3WPVEUkX95cePbVA9

 

Na webových stránkách ZŠ a MŠ Kozlovice si můžete prohlédnout závěry z poslední ankety včetně dokumentů o kontrole z hygieny, nutriční doporučení pro jídelny a množství potravin stanovených vyhláškou. Odkazy na tyto informace: http://skola.kozlovice.cz/45822/skolni-stravovani-anketa/, http://skola.kozlovice.cz/45748/vyhodnoceni-dotazniku-jidelnicek/.

 

Předem děkujeme za spolupráci, těšíme se na nové poznatky a jakákoliv vyjádření nás potěší.

Vaše rada rodičů

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966