1.B

Informace – úterý 24. dubna

DÚ: písanka str. 5/dokončit

Čtení: Slabikář str. 90

 

Děti mají ve vzkazníku novou informaci (Divadlo loutek v Ostravě).

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Slabikář str. 90

Písanka str. 6

M str. 30/cv. 3, 4, 6

 

Informace –

Čtení: sešit Čtení – slova s dě, tě, ně (z pátku)

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Písanka str. 5 (5 řádků)

M str. 29/cv. 6 + str. 30/cv. 1, 2

Informace – zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 9. května 2018 v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 13. 00 do 15.00 hod. Zapisovat se bude v ředitelně v budově mateřské školy (č. p. 666). Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout z internetových stránek školy z odkazu Ke stažení.

Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě nemusí být u zápisu přítomno.

Po dobu zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.

Děti mladší 3let

Rodiče dětí, které k 31. 8.2018 nedosáhnou tří let věku( nejsou zahrnuty do kritérií v přijímacím řízení), se mohou k zápisu dostavit a osobně projednat svou situaci. Možnost přijetí bude řešena až po přijetí dětí, které splňují podmínky přijímacího řízení. Rodiče prozatím nevyplňují žádost o přijetí, ani potvrzení lékaře.

Kritéria pro přijímání: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí (včetně potvrzení lékaře): Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Plán učiva 23. – 27. dubna

ČJ: Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny (procvičování). Plynulé, hlasité čtení.

Slabiky bě, pě, vě. Čtení textů s obrázky, čtení slov s předložkou.

PS: Nácvik psaní Ch, D. Přepis slov a vět.

M: Opakování a procvičování: sčítání, odčítání do 20 bez přechodu desítky.

Slovní úlohy, logické úlohy, početní pyramidy. Řetězce příkladů.

PRV: Opakování: hospodářská zvířata a jejich mláďata.

Stavba těla živočichů (savců). Den Země – ochrana přírody.

 

Ve středu 2. 5. pojedeme do Divadla loutek v Ostravě.

Bližší informace dostanou děti během týdne.

 

 

Informace – pátek 20. dubna

Čtení: Slabikář str. 89 nebo slova v sešitě ČTENÍ

 

Přeji hezký víkend. 🙂

Informace – čtvrtek 19. dubna

DÚ: písanka str. 3 – dokončit

Čtení: Slabikář str. 88

 

Dětem jsem dnes do vzkazníku vložila lístek k vyplnění (nabídka sešitů

pro příští šk. rok). Prosím, vyplněný a podepsaný lístek pošlete

co nejdříve zpět do školy. Peníze zatím neposílejte! Děkuji.

Informace – středa 18. dubna

Čtení: Slabikář str. 87

 

Informace – úterý 17. dubna

Čtení: Slabikář str. 86

 

Děti dnes dostaly potvrzení plavecké školy (pokud jste žádali).

Všeobecná z. p. (111) potvrzení nepotřebuje, stačí příjmový doklad

o zaplacení plavec. výcviku ze školy.

Plán učiva 16. – 20. dubna

ČJ: Slabiky dě, tě, ně. Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny.  Plynulé, hlasité čtení.

Správná intonace vět. Procvičování: písmena ď, t, ň.

PS: Nácvik psaní g, L, ch. Přepis, diktát.

M: Měření hmotnosti – kilogram.

Opakování a procvičování: sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky.

Logické úlohy.

PRV: Jaro na statku. Hospodářská zvířata a jejich mláďata.

Informace – pátek 13. dubna

Čtení: Slabikář str. 85 nebo slova v sešitě ČTENÍ

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Slabikář str. 85

Písanka str. 39

M str. 26/cv. 4  +  str. 27/cv. 1, 2

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966