1.B

Projekt „Jak se chovat v přírodě“

Žáci 9.třídy a několik dívek z 8.tříd si připravili v pondělí 17.6. pro žáky 1.stupně a v úterý 18.6. pro žáky 2.stupně projekt „Jak se chovat v přírodě“. Přichystali si 13 stanovišť v Kovářově lese, kde žáci plnili různé úkoly ze zdravovědy, z fyzické zdatnosti, ekologické výchovy a také se učili, jak se chovat za mimořádných situací. Všem patří poděkování za přípravu projektu.

Beskydský pohár Kozlovice

 

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD pro šk. rok 2019/20

Seznam-přijatých-žáků-ŠD 2019

Týdenní plán 17. – 21.6.

Čj – procvičování a opakování učiva z 1.ročníku, tvoření vět s danými slovy, otázka – odpověď.

Čt – pohádky – přiřazování úryvků z pohádek, vyhledávní hlavní postavy a vedlejších postav

Ps – psaní měst ČR, opis a přepis slov a vět.

M – opakování učiva, sčítání a odečítání do 20 bez přechodu a s přechodem desítky, slovní úlohy.

Prv – chování člověka v přírodě.

Pondělí 17.6. – ,,Jak se chovat v přírodě“

-sportovní oblečení, dobrou sportovní obuv

– svačinu,pití, pláštěnu.

Akce proběhne za kždého počasí. Konec výuky v 11.20.

Úterý 18.6. – ,,Štramberk“ -školní výlet – informace děti dostaly.

Sraz v šatně v 7.35 hod.

Country taneční

Ve čtvrtek 6. června 2019 děti ŠD pozvaly do školy rodiče a prarodiče, aby se pochlubily, co se za tento školní rok děti ve volném čase naučily. Celkem zatančily 8 country tanců. Na závěr si zatančili s dětmi i maminky, tatínci, babičky a sourozenci. Více na: https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Country_tanecni_6._6._2019/

 

Ukončení sběru papíru

V pondělí 17. 6. ukončujeme soutěž ve sběru papíru – všem sběračům děkujeme za hojnou účast a nasbírané kilogramy starého papíru.
Ti nejlepší se mohou těšit na slavnostní vyhodnocení celoroční sběrové soutěže.
Výsledek obrázku pro sběr papíru

Školní družina

Vzhledem k tomu, že máme na zahradě nové pískoviště, prosíme rodiče o vhodné převlečení a obutí do písku. Platí pro děti dolní družiny.

Týdenní plán 10.-14.6.

Čj – opakovací práce z učiva 1.ročníku, psaní jmen dětí, doplňování vhodných slov do vět.

Čt – Praha. Místo, kde žijeme.

Ps – slova se slabikami di,ti,ni,dy,ty,ny.

M- opakovací práce z 1.ročníku, sčítání a odečítání do 20 s přechodem 10. Pyramidy, slovní úlohy, porovnávání čísel.

Prv – Léto – proměny přírody v létě,léto na zahradě a v lese.

 

V úterý 11.6.2019 – třídní schůzky pro 1.B. Jsem Vám k dispozici od 12.30 do 17.00.

Nikam se nemusíte zapisovat ani přihlašovat.

Čtvrtek 13.6.2019      PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Místo – Knihovna Kozlovice

Datum – čtvrtek 13.6.2019 od 15.00 hod.

Sraz dětí je v knihovně ve 14.45 hod. Rodiče doprovodí děti do knihovny.

Tonda Obal na cestách

7. června proběhl ve škole program společnosti EKO-KOM o třídění a recyklaci odpadu „Tonda Obal na cestách“, kterého se zúčastnili žáci 1. – 6. ročníků. Dověděli se  mnoho užitečných informací o tom, do jakého kontejneru patří různé druhy odpadu a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet, zda jsou schopni odpad třídit správně. Také mnohé žáky překvapilo zjištění, co všechno se dá vyrobit z recyklovaných plastů. Celý program byl zakončen krátkou hrou. A nakonec si žáci odnesli malý dáreček. Všechny informace byly pro žáky velmi přínosné a snad všem půjde třídění odpadu stejně dobře i doma.

Třídní schůzky

V úterý 11.6.2019 – třídní schůzky pro 1.B. Jsem Vám k dispozici od 12.30 do 17.00.

Nikam se nemusíte zapisovat ani přihlašovat.

Čtvrtek 13.6.2019      PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Místo – Knihovna Kozlovice

Datum – čtvrtek 13.6.2019 od 15.00 hod.

Sraz dětí je v knihovně ve 14.45 hod. Rodiče doprovodí děti do knihovny.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966