1.B

Plán učiva 18. – 22. prosince

ČJ: Hláska, písmeno Z, z. Čtení textů s vánoční tématikou.

Výběr vhodných slov do vět. Doplňování chybějících písmen do slov.

PS: Psaní y, nácvik psaní U. Slova s předložkou u.

M: Rozklad čísla 9, dopočítávání do daného počtu. Sčítání do 9. Záměna sčítanců.

Slovní úlohy.

PRV: Vánoce – vánoční zvyky a tradice. Vánoce u nás v rodině.

 

Čtvrtek 21. 12. a pátek 22. 12. – potřebné informace mají děti ve vzkazníčku.

Informace – pátek 15. prosince

DÚ: čtení Slabikář str. 21

 

Děti mají ve vzkazníku informaci k příštímu týdnu.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Slabikář str. 21

Písanka str. 14

M str. 15/cv. 1, 2, 4

 

Hezký víkend! 🙂

Vystoupení Sborečku na festivalu Souznění

Vystoupení malého sborečku na Souznění v sobotu 16. 12. 2017 v sále OÚ Kozlovice
sraz u bočního vchodu (u květinářství) v 10,15 hod. – rodiče zodpovídají za příchod a odchod na vystoupení

Informace – čtvrtek 14. prosince

DÚ: čtení Slabikář str. 25

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Slabikář str. 25 (+ procvičování čtení na str. 24)

Písanka str. 13

M str. 14

 

Informace – středa 13. prosince

DÚ: písanka str. 12/3 řádky

Čtení: Slabikář str. 24 (každý kolik zvládne)

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Slabikář str. 24

Písanka str. 12

Vánoční besídka ŠD

Dne 12. prosince 2017 se konala Vánoční besídka I. a II. odd. školní družiny v relaxačním sále. Děti zpívaly, recitovaly, vyprávěly a tančily. Rodiče si rovněž mohli prohlédnout výstavku výtvarných prací svých dětí.

Více na http://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka_12.12.2017/

Informace – úterý 12. prosince

DÚ: Čtení Slabikář str. 22

+ vystřihnout a založit písmena V, v

 

! Znovu upozorňuji na výskyt vší – už i v naší třídě!

Prohlížejte dětem denně vlasy, umyjte vhodným prostředkem.

Najdete-li, je potřeba pečlivě odstranit nejen vši, ale i hnidy!

 

Zítra půjdeme na varhanní koncert do kostela. Celé vstupné

hradí Rada rodičů. Do školy si děti vezmou Slabikář, pouzdro, nůžky,

lepidlo. Písanky a sešity do PRV máme ve třídě.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Slabikář str. dokončili jsme str. 22, 23

Písanka str. 11

M str. 13 (cv. 3 pouze ústně)

 

 

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče, že se opět u některých žáků školy objevila ve vlasech veš dětská.

Žádáme proto rodiče, aby pravidelně prohlíželi svým dětem vlasy a preventivně použili desinfekční prostředek.

Povinnosti rodičů:

– okamžitě nahlásit třídnímu učiteli výskyt vší, či hnid u dítěte,

– zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy.

Dítě může nastoupit do školy až po úplném zbavení vší a mechanickém odstranění hnid ve vlasech. Nedůslednost některých rodičů ve třídě způsobuje, že nákaza se potom šíří a opakuje ve velmi krátkých intervalech.

Veš dětská

Informace – pondělí 11. prosince

DÚ: M str. 12/cv. 5 – dokončit (kdo nestihnul v hodině)

Čtení: Slabikář str. 23 – slabiky v domečku + slova v barevných

sloupečcích

 

! U dětí z 1. tříd se objevily vši. Pečlivě prohlédněte dětem vlasy!

Děti mohou přijít do školy, až když jsou vlasy důkladně zbaveny

všech vší i hnid (ošetřit dezinfekčním prostředkem + vše vybrat).

 

Děti už nemusí do školy nosit Živou abecedu a Moje první psaní.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Slabikář: str. 23 – slova a slabiky, str. 22 – říkanka a skládání slov

ze slabik pod obrázkem

Písanka str. 10

M str. 12

Plán učiva 11. – 15. prosince

ČJ: Hláska, písmeno V, v. Hlasité plynulé čtení vět s obrázky.

Doplňování vhodných slov do vět. Slova psaná tiskacím i psacím písmem (přiřazování).

PS: Psaní slov s písmenem J. Nácvik psaní P, y. Slabiky, slova. Diktát písmen.

M: Číselná řada 0 – 10. Orientace v číselné řadě, porovnávání čísel.

Sčítání a odčítání do 8. Slovní úlohy.

PRV: ZIMA: Zimní příroda. Zvířata v zimě, ptáci v zimě. Pomoc živočichům.

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966