1.B

Záznam školní akademie.

Záznamy  jsou k dispozici k přehrání pro každého na facebook stránce lokální TV Kozlovice 1► www.facebook.com/Kozlovice.TV .

část 1 ►https://www.facebook.com/Kozlovice.TV/videos/885454915123981/
část 2 ► https://www.facebook.com/Kozlovice.TV/videos/2541386215892242/

Slavnostní zakončení školního roku 2018/2019

V pátek 28. 6. 2019 všichni žáci základní školy společně se svými učiteli slavnostně zakončili školní rok 2018/2019.
Po úvodních slovech paní ředitelky byly žákům, kteří vzorně reprezentovali školu v předmětových, odborných nebo sportovních soutěžích, předány pochvaly ředitelky školy spolu s věcnou odměnou.

Po krátkém programu žáků 9. třídy, ve kterém zazněly vzpomínky z průběhu celé školní docházky a poděkování učitelům, se s nimi symbolicky rozloučili nejmladší žáci školy předáním tužky s logem naší základní školy. Poté se všichni rozešli do svých tříd, kde jim jejich třídní učitelé předali vysvědčení. Žákům deváté třídy byla vysvědčení slavnostně předána v přítomnosti pana starosty v restauraci Valašský pivovar, kde pro ně bylo také připraveno pohoštění. Přejeme všem absolventům do dalšího studia hodně píle, zdraví, úspěchů a splněná přání.

Pochvaly ředitelky školy ve školním roce 2018-2019

Nález zlaté náušnice

Před budovou školy byla nalezena malá zlatá náušnice. Pokud náušnici postrádáte, zastavte se na sekretariát školy.

Balení učebnic

Obecní knihovna v Kozlovicích nabízí výhodné balení učebnic – viz. odkaz.

balení učebnic

Týdenní plán 24. – 28.6.

Tento týden končí výuka v 11.20.

Během týdne dostanou žáci učebnice do druhé třídy – doporučuji nosit si aktovku, pouzdro, deníček, fixy, pastelky…

Ve středu máme poslední plavání.

V pátek 28.6. – slavnostní ukončení školního roku, konec výuky pravděpodobně mezi 9.30 až 10.00 hod.

 

Vyúčtování dopravy na bazém – žáci donesou 225,-

na výlet                                 22,-

  celkem                                247,-.

 

 

 

 

Projekt „Jak se chovat v přírodě“

Žáci 9.třídy a několik dívek z 8.tříd si připravili v pondělí 17.6. pro žáky 1.stupně a v úterý 18.6. pro žáky 2.stupně projekt „Jak se chovat v přírodě“. Přichystali si 13 stanovišť v Kovářově lese, kde žáci plnili různé úkoly ze zdravovědy, z fyzické zdatnosti, ekologické výchovy a také se učili, jak se chovat za mimořádných situací. Všem patří poděkování za přípravu projektu.

Beskydský pohár Kozlovice

 

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD pro šk. rok 2019/20

Seznam-přijatých-žáků-ŠD 2019

Týdenní plán 17. – 21.6.

Čj – procvičování a opakování učiva z 1.ročníku, tvoření vět s danými slovy, otázka – odpověď.

Čt – pohádky – přiřazování úryvků z pohádek, vyhledávní hlavní postavy a vedlejších postav

Ps – psaní měst ČR, opis a přepis slov a vět.

M – opakování učiva, sčítání a odečítání do 20 bez přechodu a s přechodem desítky, slovní úlohy.

Prv – chování člověka v přírodě.

Pondělí 17.6. – ,,Jak se chovat v přírodě“

-sportovní oblečení, dobrou sportovní obuv

– svačinu,pití, pláštěnu.

Akce proběhne za kždého počasí. Konec výuky v 11.20.

Úterý 18.6. – ,,Štramberk“ -školní výlet – informace děti dostaly.

Sraz v šatně v 7.35 hod.

Country taneční

Ve čtvrtek 6. června 2019 děti ŠD pozvaly do školy rodiče a prarodiče, aby se pochlubily, co se za tento školní rok děti ve volném čase naučily. Celkem zatančily 8 country tanců. Na závěr si zatančili s dětmi i maminky, tatínci, babičky a sourozenci. Více na: https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Country_tanecni_6._6._2019/

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966