1.B

Plán učiva 23. – 27. října

ČJ: Hláska, písmeno E, e. Slabiky SE, LE, ME.

Tvoření vět s danými slovy. Počet slabik ve slovech.

PS: Nácvik psaní l, m, me, le.

M: Číselná řada 0 – 5 , sčítání a odčítání do 5. Rozklad čísel.

Společné řešení slovních úloh. Doplňování řady čísel.

Psaní číslice 8.

PRV: Eskymáci, život na severu.

 

Čeká nás tvoření k písmenku E a hlavní téma týdne budou Eskymáci.

Pokud má někdo možnost, může si už v pondělí přinést do školy plyšáčka

„ze severu“ – např. ledního medvídka nebo tuleně, popř. různé obrázky a zajímavosti,

které se týkají Eskymáků. Vše je dobrovolné (nepovinné). 🙂

 

Připomínám: 26. a 27. října (ČT a PÁ) mají děti podzimní prázdniny.

 

Pečení – muffiny

Protože celý týden patřil tvoření k  písmenu M, vydali jsme se ve středu do cvičné kuchyňky, kde

jsme si upekli muffiny. Myslím, že se dětem tato sladká svačinka moc povedla. 🙂

FOTO: https://vnasitride.rajce.idnes.cz/Muffiny_2017/

 

Informace – pátek 20. října

DÚ: Čtení slabik z listu, který děti dostaly včera. Opakujte také čtení písmen (sešit ČTENÍ).

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Čtení slabik z prac. listu (MA, MO, MU…)

Písanka str. 5 (3 řádky)

Psaní „pejsek“ str. 4 (psaní číslice 7)

M (krtek) str. 20 – dokončit (bez zelených příkladů Opiš a vypočítej)

Hezký víkend! 🙂

 

Jak se kreslí pohádka.

,,Všechno letí, milé děti,“  takto začíná autorská knížka Jiřího Fixla, který k nám do školy zavítal v úterních dopoledních hodinách.  Pan Fixl je malíř, grafik a ilustrátor mnoha dětských knížek, dlouhou dobu působil jako výtvarný redaktor nakladatelství Albatros.  Ilustrátor nám během besedy představil svou novou knížku, kterou napsal a také ilustroval. Ze své knížky nám přečetl i krátký úryvek. Ukázal nám a vysvětlil,  jak knížky vznikají, jak dlouho trvá než vznikne knížka a dozvěděli jsme se, co vše je náplní práce ilustrátora. Děti dostaly obrázky jeho kreseb, které následně vybarvovali. Pan Fixl dětem poradil, jak správně pracovat s plochou obrázku a jak na to, aby obrázek vypadal co nejlépe.

Informace – čtvrtek 19. října

DÚ: M (krtek) str. 19/4. cv. (Namaluj a vypočítej) – dokončit

+ čtení slabik MA, MO, MU z nového listu (stačí 3 řádky)

 

Děti mají ve vzkazníku informaci (maska na Halloween) + vložený

list (informace o volbách do Školské rady).

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Čtení slabik s písmenem M (MA, MO, MU)

Písanka str. 3 – dokončit + str. 4

M (krtek) str. 19

Informace – středa 18. října

DÚ: čtení slabik z listu k písmenu M

 

V úterý 31. října si děti mohou do školy přinést jakoukoliv

halloweenskou masku (celoškolní akce). Není povinné – kdo

strašidelnou masku nemá, nevadí. 🙂

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Živá abeceda str. 15

Nová písanka str. 3  (5 řádků)

 

Pouštění draků – dolní družina

V pondělí 16.10. se děti z dolní školní družiny vypravily na nedaleký kopec pouštět draky. Počasí nám přálo a dětem se pouštění draků moc líbilo.

Informace – úterý 17. října

DÚ: nová písanka str. 2 – dokončit (3 řádky)

+ čtení písmen a slabik v sešitě ČTENÍ (dnes nové)

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Písanka str. 2

Psaní „pejsek“ str. 6 (4 řádky)

Živá abeceda str. 14

M (krtek) str. 16 – dokončit

 

Informace – pondělí 16. září

DÚ: M malý sešit („veverky“) – příklady na sčítání

+ čtení slabik z listu (LA, LO, LU)

+ nastříhat a založit písmena M, m

 

Děti budou mít denně v pouzdře aspoň 2 (nejlépe 3) ostrouhané

tužky č. 1.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Vyvodili jsme hlásku, písmeno M.

M: začali jsme odčítat do 4 (s názorem)

prac. sešit (krtek) str. 16/cv. 1, 2

Písanka nová: str. 1

Fotky (6. týden)

V 6. školním týdnu jsme tvořili k písmenku L (hlavně listy, loďky a lodičky).

V PRV si povídáme o podzimní práci na zahradě, proto jsme si zahráli pohádku

„O veliké řepě“.

Ve středu jsme si byli poslechnout hru na nové varhany v kostele, pan varhaník nám

také pověděl spoustu informací o tomto zajímavém hudebním nástroji.

Foto z tohoto týdne: https://vnasitride.rajce.idnes.cz/6._tyden_repa%2C_varhany/

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966