1.B

Florbalový trénink – zrušeno

O jarních prázdninách odpadá florbalový trénink pod vedením pana Václava Štefka.

Čtvrtek 14.2.

Máme hotovo :

Písanka – str. 32 – písmeno S.

Matematika – str. 6 cv. 1,3,cvičení 4- do veverky.

Slabikář – str. 50 – 51.

 

Karneval dolní školní družina

Ve čtvrtek 7.2.2019 se konal v dolní družině Maškarní karneval. Děti tančily a soutěžily o odměny a losy do tomboly.

 

Pondělí 11.2.

Máme hotovo :

Slabikář str. 48,

Písanka – str. 28 a 29,

Matematika – str.3 – celá, str.4 cv. 1,2,3.

Týdenní plán 11. – 15.2.

Čj – vyvození C,c. Vyhledávání v textu, práce s chybou, práce se skládací abecedou, jména zvířat.

Čt – procvičování hlasitého a plynulého čtení, čtení víceslabičných slov, vyhledávání a vyznačování rýmů.

Ps – psací tvar písmen S,k. Opis a přepis, Diktát.

M – sčítání a odečítání do 10. Sčítání a odečítání v druhé desítce – př. typu 11 + 5, 13 – 2… Posloupnost čísel 0 – 20. Slovní ůlohy.

Prv – základy zdravé výživy, jídelníček, pitný režim, stravovací návyky.

Hv – lidová píseň – třídní kolo v pěvecké soutěži.

V pátek 15.2. – proběhne dopoledne Karneval – pro děti si jej připravili žáci 9.ročníku. Děti si přinesou masky.

Sportovní dopoledne na ledu

V průběhu úterního dopoledne si bruslaři naší školy užívali ledovē plochy v Kopřivnici. Nadšení žáci tančili při hudbě, závodili, stříleli na branky a někteří hráli i hokej.

Děkujeme Radě rodičů za finanční podporu.

Karneval dolní školní družiny

Ve čtvrtek 7.2.2019 se bude konat v dolní školní družině Maškarní karneval. Prosím rodiče, aby dětem na tento den připravili masky. Konec ve 14.30 hod.

Týdenní plán 4. – 8.2.

Čj – dvojhlásky Au,au,Ou,ou. Práce se skládací abecedou.Práce s chybou.

Čt – procvičování hlasitého a plynulého čtení, čtení slov s předložkou, víceslabičných slov.

Ps – psací tvar písmen z,d. Opis a přepis. Diktát slov.

M – posloupnost čísel0 – 15, porovnávání čísel, sčítání a odečítání do 10, sčítání a odečítání do 15 bez přechodu desítky, př. typu 10 + 2, 14 – 1….Slovní úlohy.

Prv – Člověk a jeho zdraví – poznáváme svoje tělo, určování jednotlivých částí těla, rozdíly mezi lidmi různých částí světa.

Začíná nám druhé pololetí – přeji všem dětem a rodičům v tomto pololetí úspěch, dobré nápady a pohodu jak ve škole, tak doma.

Maškarní karneval I. a II. odd. ŠD

Ve středu 30. ledna 2019 se konal v horní družině Maškarní karneval. Děti tančily a soutěžily o odměny a losy do tomboly. Více na https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Maskarni_karneval_30.1.19/

Výuka Náboženství, vysvědčení

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 bude čtvrtou vyučovací hodinu rozdán výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2018/2019. Výuka probíhá podle rozvrhu.

V tento den odpadá výuka náboženství.

V pátek 1. 2. 2019 jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966