1.B

Středa 17.10.

Máme hotovo :

ŽA – PS – str. 14 celá.

Matematika – str. 20 celá, str. 21 – dva řádky č.5.

Čt – čteme slabiky s písmenkem S( práce se skládací abecedou).

Týdenní plán 15. – 19.10.

Čj – vyvození hlásky a písmene I,i, M,m. Čtení probraných písmen, čtení slabik. Vyhledávání písmen, slabik. Práce se skládací abecedou.

Ps – procvičování psaní prvků písmen – píšeme ostrou tužkou číslo 2.

M – sčítání a odečítání do 5 s pomocí názoru, rozklad čísel, porovnávání souborů a čísel, malované slovní úlohy.

Prv- ovoce a zelenina na podzim, nářadí a nástroje do zahrady.

Děti každý den doma čtou – trénují hlasité čtení, psaní – pokud některé tvary čísel a prvků písmen nejdou, žáci doma potrénují.

Ve čtvrtek 18.10. – preventivní program ,,Vztahy v kolektivu třídy“ – vstupné 40,-. Výuka probíhá podle rozvrhu.

Pouštění draků – dolní družina

Ve čtvrtek 11.10.2018 se děti z dolní školní družiny vypravily na nedaleký kopec pouštět draky. Počasí nám přálo a dětem se pouštění draků moc líbilo.

Sbírka Fond Sidus

Naše škola se zapojila do dobročinného projektu Fondu Sidus, jehož cílem je  získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

Každý účastník, který se rozhodne pomoci, získá náš výrobek  – náramek s motivem domácích mazlíčků za 35 Kč a magnetické záložky za 40 Kč.

Tyto výrobky si děti mohou zakoupit ve škole u p. Eliášové na sekretariátu ZŠ.

 

  

 

 

 

 

Pondělí 8.10.

Pro nemocné – máme hotovo:

Fialový sešit – str. 27 a 28 celá, str. 29 první čtyři řádky (od zajíčka).

ŽA – PS – str. 8 celá, str. 9 cv.1.

M – PS – str.14 celá, str. 15 – obtáhnout růžové příklady a vypočítat, u dominových kartiček dokreslit počet teček (černě napsané příklady a dvě slovní úlohy dole ještě nemáme).

 

Pouštění draků – dolní školní družina

Žáci, kteří navštěvují dolní školní družinu půjdou ve čtvrtek 11.10.2018 od 13 h-14.30h  (pokud bude příznivé počasí) pouštět draky. Dejte svým dětem vhodné oblečení a pokud mají děti svého draka, mohou si ho donést.

Týdenní plán 8. – 12.10.

Čj – vyvození hlásky a písmene E,e. Čtení probraných písmen, čtení slabik. Vyhledávání písmen  v textu. Rytmizace slov.

Ps – kresebné cviky, prvky písmen  – procvičování psaní prvků.

M – psaní čísel 4 a 5. Vztahy o více, méně, stejně. Postřehování počtu předmětů, sčítání a odečítání do 5. Slovní úlohy. Rozklad čísel.

Prv – Podzim – život v přírodě, podzim v parku a v lese.

Sběr papíru

I ve školním roce 2018/2019 je vyhlášena soutěž ve sběru papíru a to jak mezi jednotlivci, tak mezi třídami. Soutěž bude ukončena v červnu 2019.

Rozdíl oproti minulým ročníkům soutěže je v tom, že se papír nebude sbírat skoro po celý rok, ale pouze ve třítýdenních etapách, v tzv. sběrových kolech.

Díky realizaci projektu „Modernizace odborných učeben v ZŠ Kozlovice“ je v prostorách školy, které byly v minulosti využívány ke skladování nasbíraného papíru, vybudována učebna polytechnické výchovy = dílny. Takže ve škole nemáme kde nasbíraný papír skladovat a museli jsme nechat přistavit ke škole kontejner, který může být u školy přistaven jen na omezenou dobu.

1. sběrové kolo:

  • Od 4. 10. do 25. 10. 2018, 

  • vždy v úterý, středu a čtvrtek

  • v době od 6. 45 hod. do 7.45 hod. 

O dalším sběrovém kole vás budeme informovat.

Týdenní plán 2. – 5.10.

Čj- vyvození hlásky a písmene A,a. Čtení probraných písmen. Vyhledávání daných písmen v textu, obtahování písmen.

Ps – přípravné psací cviky, prvky písmen – horní zátrh, horní zátrh nad linkou, dolní zátrh…

M – psaní čísla 2,3, porovnávání souborů předmětů a čísel, postřehování do 5. Jednoduché slovní úlohy.

Prv – podzim – pozorování změn přírody.

V úterý 2.10. začínají Pohybové hry – od 12.30 do 13.15 hod.

 

Keramický kroužek pro prvňáčky

První keramický kroužek bude ve středu 3.10. v 11.30- 12.15 hod. Dávejte dětem raději nějaké starší tričko na převlečení, ať se neumažou.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966