1.A

Info- úterý 12.6.

Domácí úkol:

Slabikář str. 113

Pro nemocné děti:

+Písanka str. 30

PS do M- str. 16, cv. 1,2

Info- pondělí 11.6.

Domácí úkol:

Slabikář str. 112

Písanka str. 31- někteří dokončit

Dnes jsme v matematice začali odčítání do 20 s přechodem 10. Děti mají pracovní list- jako vzor, jak se odčítání učíme.

Od některých dětí mi chybí Přihláška čtenáře (do knihovny).

Týdenní plán 11.- 15.6.

Český jazyk

Hlasité plynulé čtení se správnou intonací

Čtení pohádek

Čtení s porozuměním- odpovědi na otázky

Hádanky, rébusy

Opisy, přepisy, diktát slov

Matematika

Odčítání s přechodem desítky, počítání s rozkladem, znázornění

Slovní úlohy

Základní geometrická tělesa- kvádr, krychle, koule, kužel

Prvouka

Léto na zahradě, letní květiny

Info- pátek 8.6.

Domácí úkol:

Slabikář str. 111

Pro nemocné děti:

+Písanka str. 29

Info- čtvrtek 7.6.

Domácí úkol:

Slabikář str. 110

Pro nemocné děti:

+ Písanka str. 38

M- procvičovat sčít. do 20 s přechodem 10

Děti dostaly Přihlášku čtenáře do obecní knihovny. Průkaz dostanou na Pasování na čtenáře. Prosím vyplnit a poslat zpět.

Info- středa 6.6.

Domácí úkol:

Slabikář str. 109

Děti včera dostaly formulář  Souhlas se zpracováním osobních údajů. Prosím o vyplnění a zaslání zpět do školy.

Ve čtvrtek 7.6. je poslední keramický kroužek.

Kroužek AJ – info

Kroužek AJ už ve středu nebude (kroužky probíhají pouze do konce května).

Info- pondělí 4.6.

Domácí úkol:

Slabikář str. 107

Pro nemocné děti:

+Písanka str. 28

PS do M- str. 13 /cv. 1,2

Týdenní plán 4.- 8.6.

Český jazyk

Hlasité plynulé čtení s porozuměním, malované čtení

Čtení pohádek na pokračování

Psaní- slabika mě, opisy, přepisy a diktáty slov

Matematika

Sčítání do 20 s přechodem 10

Slovní úlohy

Prvouka

Léto- letní měsíce, počasí

Pasování na čtenáře bude 20.června.

Matematika na PC

Pár odkazů na procvičování. Je tam omalovánka, puzzle, šifra. Určitě si něco vyberete.

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/matematicke-omalovanky-1/priklady.html

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/2malustenky_1.htm

http://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/puzzle-pohadky-1/pocitame.html

http://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/puzzle-pohadky-2/pocitame.html

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966