1.A

Záznam školní akademie.

Záznamy  jsou k dispozici k přehrání pro každého na facebook stránce lokální TV Kozlovice 1► www.facebook.com/Kozlovice.TV .

část 1 ►https://www.facebook.com/Kozlovice.TV/videos/885454915123981/
část 2 ► https://www.facebook.com/Kozlovice.TV/videos/2541386215892242/

Slavnostní zakončení školního roku 2018/2019

V pátek 28. 6. 2019 všichni žáci základní školy společně se svými učiteli slavnostně zakončili školní rok 2018/2019.
Po úvodních slovech paní ředitelky byly žákům, kteří vzorně reprezentovali školu v předmětových, odborných nebo sportovních soutěžích, předány pochvaly ředitelky školy spolu s věcnou odměnou.

Po krátkém programu žáků 9. třídy, ve kterém zazněly vzpomínky z průběhu celé školní docházky a poděkování učitelům, se s nimi symbolicky rozloučili nejmladší žáci školy předáním tužky s logem naší základní školy. Poté se všichni rozešli do svých tříd, kde jim jejich třídní učitelé předali vysvědčení. Žákům deváté třídy byla vysvědčení slavnostně předána v přítomnosti pana starosty v restauraci Valašský pivovar, kde pro ně bylo také připraveno pohoštění. Přejeme všem absolventům do dalšího studia hodně píle, zdraví, úspěchů a splněná přání.

Pochvaly ředitelky školy ve školním roce 2018-2019

Nález zlaté náušnice

Před budovou školy byla nalezena malá zlatá náušnice. Pokud náušnici postrádáte, zastavte se na sekretariát školy.

Balení učebnic

Obecní knihovna v Kozlovicích nabízí výhodné balení učebnic – viz. odkaz.

balení učebnic

20. 6. 2019

Zítra a v průběhu příštího týdne si budou děti nosit domů sešity, školní práce a nové učebnice. Bylo by vhodné, aby měly buď aktovku ( ne jenom malý baťůžek) nebo igelitovou tašku, kam si mohou věci pohodlně uložit. Každý den si děti ještě nosí slabikář a pouzdro.

Příští týden v  pondělí až čtvrtek ( 24. – 27.6. 2019) bude každý den vyučování ukončeno v 11. 20 hodin.

Pátek 28. 6. 2019 – slavnostní ukončení školního roku a vydání vysvědčení – organizace bude upřesněna. 

 

Projekt „Jak se chovat v přírodě“

Žáci 9.třídy a několik dívek z 8.tříd si připravili v pondělí 17.6. pro žáky 1.stupně a v úterý 18.6. pro žáky 2.stupně projekt „Jak se chovat v přírodě“. Přichystali si 13 stanovišť v Kovářově lese, kde žáci plnili různé úkoly ze zdravovědy, z fyzické zdatnosti, ekologické výchovy a také se učili, jak se chovat za mimořádných situací. Všem patří poděkování za přípravu projektu.

19. 6. 2019

Pro nepřítomné žáky: zítra (ve čtvrtek) se učíme tři hodiny, pak jdeme na hřiště – děti si vezmou pro případ špatného počasí pláštěnku nebo deštník. Program na hřišti (Běh míru) bude ukončen přibližně v 11. 40, pak se vrátíme do školy. Je nutné počítat ještě s časovou rezervou na cestu zpět do školy.

 

Plán 17. – 21. 6. 2019

Čj – procvičování a opakování učiva z 1.ročníku, řešení hádanek, skládání názvů zvířat, lesních plodů, čtení delších textů, básní.

Ps – opis, přepis slov a vět.

M – opakování učiva, sčítání a odčítání do 20 bez přechodu a s přechodem desítky, slovní úlohy.

Prv – chování člověka v přírodě.

Úterý 18.6. – ,,Štramberk“ – školní výlet – informace děti dostaly.

Sraz v šatně v 7.35 hod.

Středa 19. 6.  – plavání – proběhne focení žáků na bazéně (přihlášení žáci). Odchod ze šatny v 7. 20 hodin.

Beskydský pohár Kozlovice

 

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD pro šk. rok 2019/20

Seznam-přijatých-žáků-ŠD 2019

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966