1.A

Info- čtvrtek 22.3.

Domácí úkoly:

Sešit Čtení 2- nová slova

Vystřihnout a založit písmena Ch, ch

Pro nemocné děti:

Slabikář str. 61

Písanka str. 26

PS do M- str. 17/cv. 1- 4

Informace pro rodiče žáků 1. až 5. ročníku – třídní schůzky – důležité

Od letošního roku se musíte ke konzultačním třídním schůzkám  přihlašovat prostřednictvím Ankety ve webové aplikaci Bakalářů (elektronické žákovské knížky).

Nemusíte tedy navštívit školu (jako v minulých letech) a zapisovat se do připravených archů s termíny, ale vše vyřešit v klidu z domova.

1. dnem, kdy se můžete na nadcházející třídní schůzky přihlásit a vybrat si den a hodinu konzultací s třídním učitelem, je pondělí 2. 4. 2018. Přihlašování končí 8. 4. 2018.

Postup je jednoduchý: Po přihlášení se do Bakaláře Vaším „rodičovským“ heslem se na úvodní stránce od 2. 4. objeví červeně zbarvené pole „Nevyplněná anketa“. Po jejím rozkliknutí si zde můžete zadat svůj požadovaný termín.

Pískování

Během Velikonočního jarmarku 26.3. 2018 proběhne na naší škole „Pískování“. 

Děti si můžou pomocí šablon vytvořit různé obrázky z barevných písků.

Cena jedné šablony je od 25 Kč, podle velikosti.

Tvořivá dílna proběhne už od 13. hodin ve 4.B třídě.

Těšíme se na Vás.

Info- středa 21.3.

Domácí úkoly (+ pro nemocné děti):

Slabikář str. 73

Písanka str. 25- dopsat

Ve čtvrtek- představení Staré pověsti české. Vstupné 45 Kč- kdo ještě nepřinesl.

Ve středu 28. března 2018 mají žáci základní školy ředitelské volno.

 

Volno ředitelky školy

Ve středu 28. března 2018 mají žáci základní školy ředitelské volno.

Info- úterý 20.3.

Domácí úkoly:

Slabikář str. 72 (+ str. 69)

Pro nemocné děti:

Písanka str. 29

PS do M- str. 15 dokončit, str. 16

Info- pondělí 19.3.

Pro nemocné děti:

Písanka str. 28

PS do M- str. 15, cv. 2,3

Týdenní plán 19.- 23.3.

Český jazyk

Hláska a písmeno Ch, ch- vyhledávání v textu (h- ch)

Kreslení podle textu, čtení s porozuměním

Psací tvary písmen b, B, č, Č

Matematika

Odčítání do 20 bez přechodu desítky typu 15 – 2

Procvičování sčítání, odčítání do 10

Počítání s papírovými mincemi

Prvouka

Práce se cvičnými hodinami- procvičování poznávání hodin

Jaro- 1. jarní den, jarní měsíce

Jiná sdělení:

Ve čtvrtek 22.3.- představení Staré pověsti české (ve škole)- vybírám vstupné 45 Kč

Matematika na PC

Opět můžete procvičovat matematiku na PC ( vždy nahoře si můžete překliknout na další cvičení):

http://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/scitani-do-15/priklady3.htm

http://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/scitani-do-15/priklady6.htm

http://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/odcitani-do-15/priklady2.htm

http://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/odcitani-do-15/priklady4.htm

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966