1.A

18. 12. 2018

D.Ú. – Mat. – PS s. 15/cv. 3 – opsat a vypočítat do domácího sešitu oba dva sloupce.

Pro nemocné žáky – písanka s. 2 celá, s. 3 –  4 řádky.

Mat. PS – s. 17 celá.

Plán učiva 17. – 21. 12. 2018

Čj – Vyvození hlásky a písmene J,j, Y, y – všechny čtyři tvary. Vyhledávání a obtahování písmen. Skládání slov na tabulce, doma ze skládací abecedy. Čtení slov s dlouhou hláskou.

Ps- psaní slabik z probraných písmen, nácvik psaní písmene t.

M – – Číselná řada 0 – 9, sčítání do 9, dopočítávání do počtu, záměna sčítanců, slovní úlohy. Rozklad čísel. Nácvik psaní číslice 9.

PRV – Vánoce u nás v rodině, vánoční tradice  a zvyky, významné dny.

Na pátek si děti  mohou donést deskové hry, pexeso a na zpříjemnění posledního dne pár kousků cukroví.

D. Ú. – Moje první psaní – str. 8 – psaní číslic.

Vánoční tvoření dolní školní družiny

V úterý 11.12.2018 proběhly v dolní školní družině vánoční dílny.  Rodiče si mohli přijít vyrobit 3 výrobky se svými dětmi . Společně malovali baňky, vyráběly přáníčka a svícínky. Tvoření se zúčastnilo spousta rodičů a všichni si užili předvánoční pohodu.

13. 12. 2018

D.Ú. – do M-D opsat a vypočítat z pracovního sešitu s. 12/cv. 6 (zelené).

Žáci dostali k podpisu sešit s pětiminutovkami – zítra přinesou do školy.

11. 12. 2018

D.Ú. – písanka – označené řádky – úkol je až na čtvrtek.

Nezapomeňte, že zítra nás čekají Vánoční dílny ve Frýdku – Místku. Sraz dětí bude v 7. 35 v šatně, do třídy žáci již ráno nepůjdou. S sebou si děti vezmou baťůžek se svačinkou, pitím. Doporučuji dát do baťůžku i menší taštičku na výrobky, které si děti v rámci dílen vytvoří. Předpokládaný návrat je do 12. 00 hodin.

Plán učiva 10. – 14. 12. 2018

ČJ – vyvození hlásky a písmene  D, d – všechny čtyři tvary, čtení slov z tabule a doma ze čtecích listů. Skládání slov na tabulce (doma ze skládací abecedy).

Ps – nácvik psaní písmene A, O,  M a slabik z probraných písmen.

M – sčítání a odčítání do 8, slovní úlohy, rozklad čísel, dopočítávání do počtu, orientace v číselné řadě, porovnávání čísel.

PRV – zimní měsíce, péče o zvířata v zimě, vánoční tradice a zvyky.

Děti již mohou psát perem – plnící nebo bombičkové.

Vánoční tvoření v keramickém kroužku

 

 

Keramický kroužek bude v prosinci ještě  ve středu  12. a 19.12.  v obvyklou dobu. 

Vánoční tvoření jsme (i přes malé organizační problémy) zvládli na jedničku.  Doufám, že děti donesly  vše  v pořádku domů. Jsou moc šikovné. Na jejich úžasné výrobky se můžete podívat zde:

https://xdol.rajce.idnes.cz/Vanocni_tvoreni_v_keramickem_krouzku/#

Vánoční dílny

Ve středu 12. 12. 2018 pojedou žáci prvních tříd do Frýdku – Místku (SVČ Klíč). Celé dopoledne budou tvořit vánoční dekorace. Na tuto akci přispívá Rada rodičů 100 Kč na každého žáka.  Odjezd od školy bude v  7. 35 hodin (nutný včasný příchod), předpokládaný návrat ve 12. 00 hodin.

5. 12. 2018

D. Ú. – PS – M s. 10/cv. 4- doplnit číslo do počtu.

3. 12. 2018

Plán učiva 3. 12. – 7. 12. 2018

ČJ – vyvození hlásky a písmene V, v – všechny čtyři tvary, čtení čtyřpísmenkových slov, procvičování skládání slov – ve škole na tabulce, doma na skládací abecedě.

Ps – nácvik psaní číslice 8, písmene p, slabik s písmenem p, opakování psaní probraných tvarů.

M – orientace v číselné řadě do 8, dopočítávání do počtu, rozklad čísel, práce s papírovými mincemi, sčítání do 8.

PRV – zimní příroda, zvířata v zimě, ptáci v zimě, pomoc živočichům. Mikuláš -tradice, zvyky.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966