1.A

Plán 15. – 19. 10. 2018

ČJ – vyvození hlásky a písmen M, m – všechny čtyři tvary, práce s tabulkou, skládání  písmen, čtení slabik sa, so, su, la, lo, lu -ve všech tvarech (psací, tiskací, velké, malé).

Ps – kresebné cviky, již píšeme tužkou.

M – určování počtu do 5, + –  do 5, tvoření a zapisování příkladů, rozklad čísel, doplňování číselné řady do 5 – vzestupná , sestupná. procvičování psaní probraných číslic do 5.

PRV – Podzim – práce na zahradě, poli, v lese, ptáci stálí a stěhovaví.

Ve čtvrtek v rámci vyučování proběhne preventivní program „Vztahy ve třídě“ , vybíráme 40 Kč.

Dnes jsem žákům rozdala objednané fotografie.

 

Pouštění draků – dolní družina

Ve čtvrtek 11.10.2018 se děti z dolní školní družiny vypravily na nedaleký kopec pouštět draky. Počasí nám přálo a dětem se pouštění draků moc líbilo.

Sbírka Fond Sidus

Naše škola se zapojila do dobročinného projektu Fondu Sidus, jehož cílem je  získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

Každý účastník, který se rozhodne pomoci, získá náš výrobek  – náramek s motivem domácích mazlíčků za 35 Kč a magnetické záložky za 40 Kč.

Tyto výrobky si děti mohou zakoupit ve škole u p. Eliášové na sekretariátu ZŠ.

 

  

 

 

 

 

Týdenní plán 8. – 12. 10. 2018

ČJ – vyvození hlásky a písmene L, l – všechny čtyři tvary, čtení slabik So, Su, Sa, vyhledávání, skládání písmen.

Procvičujte, prosím, u probraných písmen poznávání všech čtyř tvarů.

Ps – procvičování psacích prvků, nácvik psaní číslice 4, 5.

M – Sčítání, odčítání do 4, zápis příkladů, dopočítávání do 4, slovní úlohy, rozklad čísel.

PRV – podzim – podzimní měsíce, změny v přírodě, práce na zahradě.

 

Pouštění draků – dolní školní družina

Žáci, kteří navštěvují dolní školní družinu půjdou ve čtvrtek 11.10.2018 od 13 h-14.30h  (pokud bude příznivé počasí) pouštět draky. Dejte svým dětem vhodné oblečení a pokud mají děti svého draka, mohou si ho donést.

Sběr papíru

I ve školním roce 2018/2019 je vyhlášena soutěž ve sběru papíru a to jak mezi jednotlivci, tak mezi třídami. Soutěž bude ukončena v červnu 2019.

Rozdíl oproti minulým ročníkům soutěže je v tom, že se papír nebude sbírat skoro po celý rok, ale pouze ve třítýdenních etapách, v tzv. sběrových kolech.

Díky realizaci projektu „Modernizace odborných učeben v ZŠ Kozlovice“ je v prostorách školy, které byly v minulosti využívány ke skladování nasbíraného papíru, vybudována učebna polytechnické výchovy = dílny. Takže ve škole nemáme kde nasbíraný papír skladovat a museli jsme nechat přistavit ke škole kontejner, který může být u školy přistaven jen na omezenou dobu.

1. sběrové kolo:

  • Od 4. 10. do 25. 10. 2018, 

  • vždy v úterý, středu a čtvrtek

  • v době od 6. 45 hod. do 7.45 hod. 

O dalším sběrovém kole vás budeme informovat.

Týdenní plán 2. – 5. 10. 2018

ČJ – vyvození hlásky a písmene A, a – všechny čtyři tvary, práce s tabulkou, vybarvování a vyhledávání písmen, procvičování čtení probraných tvarů písmen- O, S, B, U.

Ps – přípravné cviky, prvky písmen, horní zátrh, dolní zátrh, psaní číslice 3

M – sčítání a odčítání do 3, tvoření příkladů, zápis příkladů, dopočítávání do 4, porovnávání čísel, procvičování psaní číslic 0, 1, 2, 3.

Pohybové hry

V úterý 2.10. začínají Pohybové hry od 12.30 do 13.15 hod.

Keramický kroužek pro prvňáčky

První keramický kroužek bude ve středu 3.10. v 11.30- 12.15 hod. Dávejte dětem raději nějaké starší tričko na převlečení, ať se neumažou.

Sběr kaštanů a žaludů

OPĚT PO ROCE

Sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř

Výběr bude každou středu od 7, 00 hod v prostoru před „kolovnou“ nebo po domluvě…… Vybíráme od středy

3. října 2018 

nejlepší sběrači budou odměněni

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966