1.A

Týdenní plán 18.- 22.12.

Český jazyk

Hláska, písmeno Z, z

Výběr vhodných slov do vět

Vyprávění o obrázcích, odpovědi na otázky

Nácvik psaní U, n, diktáty probraných písmen a slabik

Matematika

Číselný obor 0- 9, rozklady a porovnávání čísel

Řetězce příkladů, slovní úlohy

Počítání s papírovými mincemi

Prvouka

Vánoce- zvyky a tradice

Jiná sdělení:

21.12.- Vánoční show Divadla Slunečnice v sále OÚ. Vstupné 50 Kč, vybírám 30 Kč (20 Kč zůstalo z vánočních dílen).

22.12.- Vánoční besídka

Info- pátek 15.12.

Domácí úkol:

Slabikář str. 24

Pro nemocné děti:

+ Písanka str. 14

Procvičování na PC:

Určitě si něco vyberete.

http://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/porozumeni1_1.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/cteme_vety1.htm

Hezký víkend.

 

 

Vystoupení Sborečku na festivalu Souznění

Vystoupení malého sborečku na Souznění v sobotu 16. 12. 2017 v sále OÚ Kozlovice
sraz u bočního vchodu (u květinářství) v 10,15 hod. – rodiče zodpovídají za příchod a odchod na vystoupení

Info- čtvrtek 14.12.

Domácí úkoly:

Slabikář str. 23

Písanka str. 12- někteří dopsat

Sešit Čtení 2- nový text pro šikovné čtenáře

Vystřihnout a založit písmena N,n, V, v

Dejte, prosím, dětem do pouzdra malý hadřík (utření inkoustu).

Pro nemocné děti:

+ PS do M- str. 14

Info- středa 13.12.

Domácí úkol:

Slabikář str. 22

Pro nemocné děti:

Písanka str. 13

PS do M- str. 13

Info- úterý 12.12.

Domácí úkoly:

Slabikář str. 21

Písanka str. 11- někteří dopsat

Pro nemocné děti:

+ PS do M- str. 12

Dnes dětí dostaly sešit Čtení 2. Dostali ho všichni, ale jsou tam texty na procvičování pro šikovné čtenáře (samozřejmě si ho mohou přečíst doma všichni žáci).

Zítra jdeme na varhanní koncert do kostela. Vstupné hradí Rada rodičů.

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče, že se opět u některých žáků školy objevila ve vlasech veš dětská.

Žádáme proto rodiče, aby pravidelně prohlíželi svým dětem vlasy a preventivně použili desinfekční prostředek.

Povinnosti rodičů:

– okamžitě nahlásit třídnímu učiteli výskyt vší, či hnid u dítěte,

– zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy.

Dítě může nastoupit do školy až po úplném zbavení vší a mechanickém odstranění hnid ve vlasech. Nedůslednost některých rodičů ve třídě způsobuje, že nákaza se potom šíří a opakuje ve velmi krátkých intervalech.

Veš dětská

Info- pondělí 11.12.

Domácí úkoly:

Slabikář str. 19

Písanka str. 10- dokončit

Pro nemocné děti:

+ PS do M- str. 11

Ve třídě se objevily vši. Zkontrolujte a ošetřete dětem vlasy dezinfekčním prostředkem.

Týdenní plán 11.- 15.12.

Český jazyk

Plynulé čtení vět s obrázky, správná intonace

Hláska a písmeno V,v

Dvojice slov (psací a tiskací písmo)

Nácvik psaní písmen P, y,  psaní slov z probraných písmen

Matematika

Sčítání a odčítání do 8, slovní úlohy

Počítání s papírovými mincemi

Dopočítávání do daného počtu, porovnávání čísel

Prvouka

Zimní příroda, zvířata v zimě, pomoc živočichům

Výtvarná výchova

Pokud máte doma zmizík, dejte ho , prosím , dětem v úterý do školy.

Čertovinky

I když nás Mikuláš, čert a anděl navštívili v úterý, my jsme si čertovské dny trochu prodloužili. Opět jsme s čerty počítali, četli, tvořili. Vyrobili jsme si vlastní peklo ,třídního čertaUriáše a Čertovský pekelný sešit. A na závěr všechny děti dostaly „certikát“, že mohou psát perem (i když někdo to ještě střídá s tužkou). A náš čert Uriáš má ještě jeden úkol- dohlíží na náš turnaj ve skládání puzzle. V 1. kole vyhrála děvčata a v 2. kole chlapci.

Na fotografie se můžete podívat zde:

http://xdol.rajce.idnes.cz/Certovinky/

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966