3.B

Týdenní plán 1. 10. – 5. 10.

ML: Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

PS: str. 7-8

ČT: 14-18

 

MA: násobilka 5 a začínáme 6.

PRV: Naše obec

Sběr kaštanů a žaludů

OPĚT PO ROCE

Sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř

Výběr bude každou středu od 7, 00 hod v prostoru před „kolovnou“ nebo po domluvě…… Vybíráme od středy

3. října 2018 

nejlepší sběrači budou odměněni

Čtvrteční výuka

Ve čtvrtek za příznivého počasí proběhne akce Cestou necestou. Pokud ano, pak odpoledne odpadá náboženství. Pokud by probíhala výuka (za velmi špatného deštivého počasí), pak jedeme podle platného rozvrhu hodin.

Anglický jazyk

Procvičujte čísla ZDE a barvy ZDE.

Zvídavé dopoledne ve škole

Galerie obsahuje celkem 5 obrázků.

12. září se během dopoledne školní tělocvična proměnila v chemickou laboratoř. To k nám ale jen přijeli naši východní sousedé ze Slovenska s programem „Fyzikální a chemické pokusy“. Názorně dětem předvedli různé pokusy z fyziky i z chemie a srozumitelně jim vše vysvětlili. Žákům se líbilo i to, že si někteří jejich spolužáci (fešáci a fešandy) mohli některé z pokusů vyzkoušet na vlastní kůži. Nejstarší žáci si „oprášili“ své znalosti z fyziky a z chemie a zároveň se všichni přiučili slovenštině. Všem se akce líbila a jistě se budeme všichni těšit někdy příště na podobný program.

Platba za PS a AJ

Prosím ještě o zaplacení pracovního sešitu do prvouky (115 Kč) a angličtiny (180 Kč). Jedná se celkem o částku 295 Kč. Prosím posílejte peníze přesně. Děkuji.

Třídní schůzky

V úterý 25. září v 15.30 hodin se konají společné třídní schůzky. K dispozici budou také hesla pro rodiče do aplikace Bakaláři. Těším s na vaši účast. S pozdravem tř. uč. Macháčová

Včelařský kroužek

Včelařský kroužek bude vždy v pátek v době od 13.30 hod. v učebně přírodopisu, vedoucí p. Barták.

Poprvé v pátek 5. října.

Příspěvek Radě rodičů

Prosím jako každý rok vybíráme 300 Kč Radě rodičů. Platí pouze starší sourozenec. Prosím posílejte peníze přesně, děkuji.

Týdenní plán 17.9. – 21.9. 2018

 

Český jazyk

Ml- opakování abecedy, psaní u, ů, ú.

Sl- vyprávění – zážitek z prázdnin

Čt- čítanka str.7-12.

Ps- písanka str. 4-5.

 

Matematika

Sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy , číselné řady.

Mat. soutěže s násobilkou.

 

Prvouka

Opakování 2. ročníku, můj domov.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966