3.B

Anglický jazyk

Procvičuj na opakovací test slovní zásobu 4. lekce ZDE, 5. lekce ZDE a ZDE, 6. lekce ZDE.

Sboreček

V pondělí 28. ledna 2019 není kroužek sboreček.

Týdenní plán 21. 1. – 25. 1. 2019

ČJ

ML – opakování vyjm. slov B, L, Z a nově po M

SL – rodina

PS – str. 29-31

ČT – str. 94-103

MA

Zaokrouhlování čísel, čísla do 1000 – prosím nosit žlutý 2. díl učebnice.

PRV

Znaky rostlin – v pátek test.

VV+PČ

Na příští úterý donést klubíčko vlny (zbytek).

Anglický jazyk

Procvičuj 6. lekci ZDE, ZDE a podívej se na video ZDE.

POZOR, VŠI!!!

Prosím prohlédněte dětem hlavy, máme ve třídě vši 🙁

Týdenní plán 14. 1. – 18. 1. 2019

ČJ

ML: vyjmenovaná slova po L, nově po Z.

Sl: rozvoj fantazie, dokončení básničky

ČT: str. 87-94. Už nemáme čtenářské dílny, děti si nemusí nosit vlastní knihu.

PS: 27-29

MA

Písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, zaokrouhlování na desítky.

PRV

Začínáme živou přírodu – rostliny.

DO VV+PČ donést prosím dvě malé brambory. Děkuji 🙂

 

Oznámení

Ve čtvrtek 10.1. 2019 je v 15 hodin zrušen trénink florbalové přípravky vedené trenérem  panem Štefkem. Tělocvična bude z technických důvodů do 16:30 uzavřena.

Týdenní plán 7. 1. – 11. 1. 2019

ČJ

ML – vyjmenovaná slova B, L, opakování známých slovních druhů

SL – vytváříme básničky

PS – str. 26-28

ČT – str. 84- 90, končíme se čtenářskými dílnami (děti už nemusí nosit knihu)

MA

Písemné odčítání pod sebe s přechodem přes desítku, slovní úlohy

PRV

Dokončení neživé přírody.

Týdenní plán 3. 1. – 4. 1. 2019

Opakování učiva po Vánočních prázdninách 🙂

Budu vracet dětem 9 Kč z vyúčtování výletu do Marlenky. Prosím děti, aby si přinesly 1 Kč s sebou, budu jim dávat desetikoruny. Děkuji.

Především přeji krásný a úspěšný celý nový rok, hodně štěstí a zdraví!

Anglický jazyk

Procvičuj si učivo ZDE a vánoční slovní zásobu ZDE.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966