3.B

Den Policie 2018

Týdenní plán 11. – 15. 6. 2018

Matematika

Jednotky času

Násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem

Na závěrečnou prověrku opakujte :

– násobilku, dělení se zbytkem

– pamětné a písemné sčítání a odčítání do 1 000

– slovní úlohy typu n krát více / n krát méně, o n více / o n méně

–  zaokrouhlování čísel na desítky

–  porovnávání čísel

–  měření stran trojúhelníku

Český jazyk

Souvětí, spojování vět do souvětí

Na závěrečnou prověrku opakujte :

– abecedu

– příbuzná slova, vyznačit kořen

– vyjmenovaná slova, doplňování

– podmět a přísudek

– slovní druhy

– podstatná jména – pád, číslo, rod

– slovesa – osoba, číslo, čas

– vzorec souvětí

Čtení

L. Středa – Léto na zahradě

R. Goscinny – Na pláži je to senzační

M. Zinnerová – Stoh

Psaní

Písanka 2. díl – str. 29, 30

Prvouka

Lidské tělo – vnější stavba těla, vnitřní ústrojí člověka

Pečujeme o své zdraví

 

Týdenní plán 4. – 8. 6. 2018

Matematika

Násobení násobků deseti

Dělení násobků deseti jednocifernými čísly

Jednotky času

Geometrie

Útvary souměrné podle osy

Český jazyk

Slovesa – osoba, číslo, čas – procvičování

Stavba věty jednoduché – určování základní skladební dvojice

Čtení

M. Drijverová – Martin

A. Lindgrenová – Trosečníci

Psaní

Písanka 2. díl – str. 27, 28

Prvouka

Vývojové etapy v životě člověka

Stavba těla

Zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2018/2019

Zápis do školní družiny proběhne od 4. do 8. června 2018 v době od 11.20 – 16.30 hod. a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce, která vám přidělí registrační číslo. Žádost o přijetí je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo na webových stránkách školy.

S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

 

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD podle těchto kritérií:

 

  • děti nižších ročníků 1. stupně
  • děti denně dojíždějící
  • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce
  • zaměstnanost obou zákonných zástupců

 

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.

 

Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.

Žádost o přijetí do ŠD zde: Žádost o přijetí do školní družiny

MISS ŠD

V pondělí 21.5.2018 proběhla v dolní školní družině  MISS ŠD.  Soutěže se zúčastnilo 12 děvčat. Všechna děvčata se pečlivě připravily na volnou disciplínu, kde tančily nebo zpívaly. Vítězkám blahopřejeme.

Týdenní plán 28. 5. – 1. 6. 2018

Matematika

Dělení se zbytkem devíti, řešení slovních úloh

Násobení mimo obor násobilek – Násobení násobků deseti

Geometrie

Střed úsečky

Český jazyk

Slovesa – určování osoby, čísla, času

Časování sloves, infinitiv, slovesa zvratná

Čtení

E. Prchalová – Angína Milada, Milada angína

P. Brycz – Upíři česnek nesnášejí

Psaní

Písanka 2. díl – str. 25, 26

Prvouka

Chráníme přírodu

Lidské tělo – společné znaky, potřeby a projevy člověka

Út 29. 5. v 9. 45 hod. jedeme do Frýdlantu do kina na film Coco. Žáci platí vstupné 40 Kč, dopravu hradí Rada rodičů a škola. Výuka ukončena po návratu z kina.

Pá 1. 6. v 7. 30 hod. jedeme na školní výlet – na zámek a do zoo v Lešné. Vybírá se 300 Kč ( + 57 Kč použiju z divadla). Návrat kolem 17. hod. .

Vzít si :

– sportovní oblečení a obuv, kšiltovku, pláštěnku

svačinu a pití

průkazku pojišťovny, igelitový sáček

– kapesné

Sběr papíru

Ve středu 30. 5. 2018 je poslední možnost v tomto školním roce, kdy můžete donést papír do sběru.

Tento den proběhne sběr papíru i odpoledne v době

od 15.00 hod. do 16.30 hod.

31. 5. 2018 je ukončena sběrová soutěž  ve škole.

Sportovní den 18. 5. (1.- 3. třída)

Galerie obsahuje celkem 7 obrázků.

Páteční den začal pořádnou rozcvičkou spolu s deváťáky. Následovalo atletické dopoledne v tělocvičně. Děti prošly postupně známými disciplínami pod názvem Sazka olympijský víceboj. (skok z místa, hluboký předklon, 60m , hod míčem, sedy-lehy, postoj čápa, T-běh) . Děkujeme našim nejstarším žákům za pečlivou přípravu.

 

Mc Donald´s Cup – 4, 5. třída

O den dříve bojovali na zelené trávě starší fotbalisté.  Kluci skvělými výkony ve skupině i finálových bojích postoupili do krajského finále. To se hraje již v úterý 22. 5. 2018 v Ostravě Porubě. Přejeme hodně úspěchů.

Týdenní plán 21. – 25. 5. 2018

Matematika

Dělení se zbytkem 6, 7, 8, 9, řešení slovních úloh

Geometrie

Porovnávání úseček

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po V

Slovesa – osoba, číslo, čas – vyvození učiva

Čtení

L. Cambournac – F. de Guibert – Jak je to u zvířat se zimním spánkem

Gaby Scholz – Létající tučňák

Psaní

Písanka 2. díl – str. 23, 24

Prvouka

Rozmanitost života v přírodě, změny počasí v průběhu roku

Rovnováha v přírodě

Vyúčtování divadla:

Divadlo vstupné 60 Kč, Svět miniatur 30 Kč, jízdné 53 Kč po příspěvku od Rady rodičů. Zbytek peněz  – 57 Kč ponechám na školní výlet.

út 29. 5. – kino ke Dni děti – film Coco, žáci platí vstupné 40 Kč, dopravu hradí Rada rodičů se školou.

pá 1. 6. školní výlet do Lešné – vybírám 300 Kč ( + 57 Kč použiju z divadla)

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966