3.B

Florbalový turnaj ve ŠD

Galerie obsahuje celkem 4 obrázky.

V pátek 19. ledna 2018 se konal florbalový turnaj pro starší děti ŠD. Na 1. místě se umístilo družstvo ve složení Přemysl Krpec, Oliver Hrnčárek, Jan Čarnoký a Matěj Dudek. 2. místo obsadilo družstvo – Marek Škrobal, František Langer, Jakub Pavlát a Vojtěch Pavlát. Na 3. místě se umístily děvčata – Vendula Sobková, Lucie Sobotíková, Alžběta Trojáčková, Ivana Wirthová a Barbora Témová. Nejvíce branek dal Jan Čarnoký. Všem blahopřejeme.

 

 

 

Týdenní plán 22. – 26. 1. 2018

Matematika

Přirozená čísla v oboru do 1 000 – zápis a čtení čísel, znázorňování na číselné ose,

Geometrie

Trojúhelník

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B, L, M

Slovní druhy – přehled

Čtení

L. Lomová – Dvojčata

B. Němcová – O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku

K. J. Erben – Pohádky – souvislá četba

Psaní

Písanka str. 32

Prvouka

Společné znaky rostlin – rozmnožování

Kvetoucí, nekvetoucí a užitkové rostliny

 

 

Týdenní plán 15. – 19. 1. 2018

Matematika

Písemné odčítání dvojciferných čísel do 100, řešení slovních úloh

Zaokrouhlování čísel  na desítky

Ve čtvrtek – opakovací prověrka z matematiky ( pokyny pro opakování dostali všichni žáci)

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B, L – procvičování

Vyjmenovaná slova po M

Ve středu – opakovací prověrka z českého jazyka (pokyny pro opakování dostali všichni žáci)

Sloh

Na pondělí si přineste hračku k popisu !

Čtení

F. Hrubín – Smolíček a jeskyňky

J. Žáček – Řípa velká jako Říp

Bratři Grimmové – Dupynožka

K. J. Erben – Pohádky – souvislá četba

Psaní

Písanka str. 31

Prvouka

Slunce a Země

Živá příroda – společné znaky rostlin

Praktické činnosti

Na úterý si přineste roličku od toaletního papíru

Týdenní plán 8. – 12. 1. 2017

Matematika

Písemné odčítání s přechodem přes desítku do 100, řešení slovních úloh

Geometrie

Na prověrku opakujte :

– rýsování přímek, úseček, rovnoběžek, kolmic, měření úsečky

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B, L – procvičování

Vyjmenovaná slova po M

Sloh

Na pondělí si přineste oblíbenou hračku k popisu !

Čtení

F. Bartoš – Koblížek na vandře

F. Hrubín – Smolíček a jeskyňky

K. J. Erben – Zlatovláska

Psaní

Písanka str. 29, 30

Prvouka

Půda

Slunce a planeta Země

Upozornění

V pondělí 8. 1. 2018 není kroužek anglického jazyka K. Galáčové.

Týdenní plán 1. – 5. 1. 2018

Přeji všem hodně zdraví, štěstí a spokojenost v novém roce 2018.

Matematika

Opakování násobilky

Písemné odčítání s přechodem přes desítku do 100, řešení slovních úloh

Geometrie

Opakování – přímky kolmé, rovnoběžné, měření úsečky

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B

Vyjmenovaná slova po L

Čtení

Š. Váchová – Jak král Kašpar ztratil korunu

E. Cílková – Dědečkova rukavička

M. Černík – Pohádková knížka

Psaní

Písanka  – 1. díl – str. 27, 28

Prvouka

Voda, koloběh vody v přírodě

Vyúčtování:

Vstupné na adventní vánoční koncert platila Rada rodičů, vstupné divadla Slunečnice – 50 Kč, jízdné do vánočních dílen a Marlenky – 60 Kč na žáka. Vracím: 40 Kč z exkurze + 20 Kč vybraných od žáků = celkem 60 Kč.

Vánoční show divadla Slunečnice

Předposlední školní den  roku žáci vyrazili na Vánoční show divadla Slunečnice. 
Představením provázel jasným hlasem Kristián Alexandr Šebek, kterého si můžeme 
pamatovat z televizních obrazovek ze soutěže ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT. Děti se 
dozvěděli něco o vánočních zvycích (vykrojení jablka, hrášek ve vánočce,…), 
společně zazpívali vánoční koledy a písničky ze známých pohádek, a celá show byla 
zakončena diskotékou na písničky od Michala Davida.

Týdenní plán 18. – 22. 12. 2017

Matematika

Opakování násobilky

Písemné odčítání dvojciferných čísel, řešení slovních úloh

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B – opakování

Vyjmenovaná slova po L

Čtení

Z. Svěrák – Vánoce jsou za dveřmi

J. Skácel – Uspávanka se sněhem a krásnou paní

J. Lada – Jak Pepík s Mikešem slavili Vánoce

Psaní

Písanka str. 26

Prvouka

Neživá příroda – vzduch, voda

Praktické činnosti

Na úterý 19. 12. si přineste : malé větvičky jehličnanů, vánoční ozdoby, stuhu, svíčku

Ve čtvrtek 21. 12. v 8. 45 hod. jdeme do sálu OÚ na Vánoční show divadla Slunečnice. Vstupné 50 Kč.

V pátek 22. 12. v 1. – 3. hod. – projekt Komunikační technologie a já, ve 4.vyuč. hodině – vánoční besídka. Výuka ukončena v 11. 20 hod. .

Vstupné na adventní vánoční koncert nakonec platila Rada rodičů, 50 Kč jsem použila na vstupné divadla Slunečnice, 20 Kč vratím společně s vyúčtováním jízdného z exkurze.

Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2018.

 

Vystoupení Sborečku na festivalu Souznění

Vystoupení malého sborečku na Souznění v sobotu 16. 12. 2017 v sále OÚ Kozlovice
sraz u bočního vchodu (u květinářství) v 10,15 hod. – rodiče zodpovídají za příchod a odchod na vystoupení

Vánoční besídka ŠD

Dne 12. prosince 2017 se konala Vánoční besídka I. a II. odd. školní družiny v relaxačním sále. Děti zpívaly, recitovaly, vyprávěly a tančily. Rodiče si rovněž mohli prohlédnout výstavku výtvarných prací svých dětí.

Více na http://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka_12.12.2017/

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966