3.B

Týdenní plán 18. – 22. 12. 2017

Matematika

Opakování násobilky

Písemné odčítání dvojciferných čísel, řešení slovních úloh

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B – opakování

Vyjmenovaná slova po L

Čtení

Z. Svěrák – Vánoce jsou za dveřmi

J. Skácel – Uspávanka se sněhem a krásnou paní

J. Lada – Jak Pepík s Mikešem slavili Vánoce

Psaní

Písanka str. 26

Prvouka

Neživá příroda – vzduch, voda

Praktické činnosti

Na úterý 19. 12. si přineste : malé větvičky jehličnanů, vánoční ozdoby, stuhu, svíčku

Ve čtvrtek 21. 12. v 8. 45 hod. jdeme do sálu OÚ na Vánoční show divadla Slunečnice. Vstupné 50 Kč, žáci platí pouze 20 Kč ( 30 Kč hradí Rada rodičů).

V pátek 22. 12. v 1. – 3. hod. – projekt Komunikační technologie a já, ve 4.vyuč. hodině – vánoční besídka. Výuka ukončena v 11. 20 hod. .

Vstupné na adventní vánoční koncert nakonec žáci neplatili, 50 Kč vratím společně s vyúčtováním jízdného z exkurze.

Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2018.

 

Vystoupení Sborečku na festivalu Souznění

Vystoupení malého sborečku na Souznění v sobotu 16. 12. 2017 v sále OÚ Kozlovice
sraz u bočního vchodu (u květinářství) v 10,15 hod. – rodiče zodpovídají za příchod a odchod na vystoupení

Vánoční besídka ŠD

Dne 12. prosince 2017 se konala Vánoční besídka I. a II. odd. školní družiny v relaxačním sále. Děti zpívaly, recitovaly, vyprávěly a tančily. Rodiče si rovněž mohli prohlédnout výstavku výtvarných prací svých dětí.

Více na http://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka_12.12.2017/

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče, že se opět u některých žáků školy objevila ve vlasech veš dětská.

Žádáme proto rodiče, aby pravidelně prohlíželi svým dětem vlasy a preventivně použili desinfekční prostředek.

Povinnosti rodičů:

– okamžitě nahlásit třídnímu učiteli výskyt vší, či hnid u dítěte,

– zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy.

Dítě může nastoupit do školy až po úplném zbavení vší a mechanickém odstranění hnid ve vlasech. Nedůslednost některých rodičů ve třídě způsobuje, že nákaza se potom šíří a opakuje ve velmi krátkých intervalech.

Veš dětská

Týdenní plán 11. – 15. 12. 2017

Matematika

Opakování násobilky

Písemné sčítání dvojciferných čísel, řešení slovních úloh

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B – opakování

Vyjmenovaná slova po L

Čtení

J. Kratschmarová – Čertovské dárky

K. Benetka – Rybí Vánoce

J. Procházka – David a vánoční kapr

Psaní

Písanka str. 24, 25

Prvouka

Látky a jejich vlastnosti

Vzduch

13. 12. v 9. 45 hod. jdeme do místního kostela na VARHANNÍ KONCERT. Vstupné 50 Kč.     

Ve čtvrtek 14. 12. v 7. 30 hod. od školy odjíždíme do Místku na vánoční dílny a do Marlenky. Návrat kolem 12. 30 – 13 hod., na dopravu vybírám 100 Kč.

Vzít si : svačinu a pití, průkazku pojišťovny, igelitový sáček, kapesné do Marlenky                                                                                                                             

21. 12. – Vánoční show divadla Slunečnice. Vstupné 50 Kč. Žáci platí pouze 20 Kč, 30 Kč hradí Rada rodičů.


                                                                                                                                   

 

 

Upozornění

Vánoční besídka ŠD  v úterý 12. prosince začne dříve a to v 15.30 hodin (děti z Valášku mají zkoušku). Děkuji za pochopení.

Týdenní plán 4. – 8. 12. 2017

Matematika

Opakování násobilky

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti

Písemné sčítání dvojciferných čísel

Geometrie

Bod, úsečka, polopřímka, přímka, vzájemná poloha dvou přímek – opakování

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B – procvičování

Psaní

Písanka str. 22, 23

Čtení

H. Ch. Andersen – Sněhová královna

H. Skálová – Sněhová lucerna

S. Nordqvist – Kocour Fiškus a vánoční skřítek

Prvouka

Věci a činnosti kolem nás – lidé a výrobky

Neživá příroda – látky a jejich vlastnosti

13. 12. v 9. 45 hod. jdeme do místního kostela na ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT. Budu vybírat 50 Kč.

Ve čtvrtek 14. 12. v 7. 30 hod. od školy odjíždíme do Místku na vánoční dílny a do Marlenky. Návrat kolem 12. 30 – 13 hod., na dopravu vybírám 100 Kč.

 

Bakaláři – webová aplikace

Z technických důvodů nebude možný až do úterý 5. 12. 2017 vstup do webové aplikace Bakaláři.

Vánoční besídka dolní družiny

Milí rodiče,

srdečně Vás zveme na Vánoční besídku dolní školní družiny, která se koná ve čtvrtek 14. prosince 2017  v 15.30 h ve školní jídelně. Kluci si donesou tmavé oblečení ( kdo má, donese si čertí rohy). Děvčata od paní vychovatelky Blablové si donesou bílo červené oblečení. Děvčata od paní vychovatelky Eliášové si donesou jen bílé oblečení a barevnou čepici a šálu. Oblečení si mohou děti nosit do družiny v průběhu příštího týdne v podepsaných taškách.

Vánoční besídka ŠD

Milí rodiče,

zveme vás na Vánoční besídku, která se koná v úterý 12. prosince 2017 v 16 hodin v relaxačním sále. Zároveň vás zveme na výstavku výtvarných prací vašich dětí, kterou si můžete prohlédnout v přilehlých prostorách herny ŠD v budově C před besídkou nebo po ní.

Prosím připravte dětem převleky (platí jen pro některé) do tašky se jménem. Do družiny donést nejpozději 7. prosince. Každý den cvičíme, budeme rádi, když děti nebudou nosit zbytečně omluvenky. Generální zkouška v pondělí před besídkou.

Platí pro děti I. a II. odd. ŠD v budově C.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966