3.B

Informace – zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 9. května 2018 v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 13. 00 do 15.00 hod. Zapisovat se bude v ředitelně v budově mateřské školy (č. p. 666). Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout z internetových stránek školy z odkazu Ke stažení.

Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě nemusí být u zápisu přítomno.

Po dobu zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.

Děti mladší 3let

Rodiče dětí, které k 31. 8.2018 nedosáhnou tří let věku( nejsou zahrnuty do kritérií v přijímacím řízení), se mohou k zápisu dostavit a osobně projednat svou situaci. Možnost přijetí bude řešena až po přijetí dětí, které splňují podmínky přijímacího řízení. Rodiče prozatím nevyplňují žádost o přijetí, ani potvrzení lékaře.

Kritéria pro přijímání: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí (včetně potvrzení lékaře): Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Týdenní plán 23. – 27. 4. 2018

Matematika

Procvičování písemné odčítání trojciferných čísel do 1 000, řešení slovních úloh

Opakujte si násobilku !

Geometrie

Kružnice, kruh – procvičování

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Čtení

P. Madera – Na novinách

O. Černá – Tykve

B. Hyvnarová – Žížala obecná

Psaní

Písanka 2. díl – str. 19, 20

Prvouka

Bezobratlí – hmyz

Dělení živočichů podle druhu přijímané potravy

Někteří žáci mi ještě nevrátili lístek s objednávkou sešitů a výkresů na příští školní rok.

V pondělí – plavecký výcvik

 

 

Týdenní plán 16. – 20. 4. 2018

Matematika

Písemné odčítání do 1 000, řešení slovních úloh

Geometrie

Rýsování kružnic, kruh

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po P

Čtení

J. Brukner – Jak to bylo s horou Říp

A. Mikulka – H. Budínská – Pohádka o hvězdě Máně

Psaní

Písanka 2. díl – str.17, 18

Prvouka

Bezobratlí – hmyz

V pondělí – plavecký výcvik

Týdenní plán 9. – 13. 4. 2018

Matematika

Písemné sčítání s přechodem přes desítku do 1 000, řešení slovních úloh

Písemné sčítání více sčítanců

Geometrie

Rýsování kružnic

Český jazyk

Kategorie podstatných jmen – pád, číslo, rod

Čtení

R. Čechura – Alfa, Bet a koloběh vody

D. Fischerová – Jak přiletěla hvězdná bludice

Psaní

Písanka 2. díl – str. 15, 16

Prvouka

Obratlovci – plazi, ptáci, savci

V pondělí – plavecký výcvik

9. a 10. 4. – konzultační třídní schůzky – zapište se prostřednictvím Ankety ve webové aplikaci Bakaláři

Čtenářská soutěž ve školní družině

Každoročně se ve školní družině koná v březnu (měsíc knihy) čtenářská soutěž, která má několik kol. Vítězem 1. kola se stal Jakub Pavlát, vítězkou 2. kola Aneta Navrátilová, 3. kola Petra Mališová a 4. kola Matěj Dudek. Ze všech správných odpovědí se losuje absolutní vítěz. Tím se stala Aneta Navrátilová. Na 2. místě se umístila Alžběta Trojáčková a na 3. místě Josef Žábeňský. Všem blahopřejeme.

 

Týdenní plán 2. – 6. 4. 2018

Matematika

Zaokrouhlování čísel na 10, 100 – opakování

Pamětné a písemné sčítání čísel do 1 000, řešení slovních úloh

Geometrie

Čtverec, obdélník – vrcholy, protější a sousední strany

Český jazyk

Podstatná jména – pád, číslo, rod

Čtení

P. Mrázek – Kometa Běta ve sluneční soustavě

L. Štípalová – Meteorologická pohádka

Psaní

Písanka 2.díl – str. 13, 14

Prvouka

Obratlovci – ryby, obojživelníci

Ve středu 4. 4. z důvodu zápisu do 1. tříd – výuka ukončena v 11. 20 hod.

9. a 10. 4.  – konzultační třídní schůzky – zapište se prostřednictvím Ankety ve webové aplikaci Bakaláři

Informace pro rodiče žáků 1. až 5. ročníku – třídní schůzky – důležité

Od letošního roku se musíte ke konzultačním třídním schůzkám  přihlašovat prostřednictvím Ankety ve webové aplikaci Bakalářů (elektronické žákovské knížky).

Nemusíte tedy navštívit školu (jako v minulých letech) a zapisovat se do připravených archů s termíny, ale vše vyřešit v klidu z domova.

1. dnem, kdy se můžete na nadcházející třídní schůzky přihlásit a vybrat si den a hodinu konzultací s třídním učitelem, je pondělí 2. 4. 2018. Přihlašování končí 8. 4. 2018.

Postup je jednoduchý: Po přihlášení se do Bakaláře Vaším „rodičovským“ heslem se na úvodní stránce od 2. 4. objeví červeně zbarvené pole „Nevyplněná anketa“. Po jejím rozkliknutí si zde můžete zadat svůj požadovaný termín.

Týdenní plán 26. 3. – 30. 3. 2018

Matematika

Zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky, stovky

Český jazyk

Slovní druhy – opakování

Podstatná jména – rod, číslo

Prvouka

Společné znaky živočichů

26. 3. – velikonoční jarmark ( 14 – 18 hod.)

28. 3. – volno ředitelky školy

29. 3. – velikonoční prázdniny

30. 3. , 2. 4. – státní svátky

 

Pískování

Během Velikonočního jarmarku 26.3. 2018 proběhne na naší škole „Pískování“. 

Děti si můžou pomocí šablon vytvořit různé obrázky z barevných písků.

Cena jedné šablony je od 25 Kč, podle velikosti.

Tvořivá dílna proběhne už od 13. hodin ve 4.B třídě.

Těšíme se na Vás.

Volno ředitelky školy

Ve středu 28. března 2018 mají žáci základní školy ředitelské volno.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966