3.B

Anglický jazyk

Procvičuj slovní zásobu 2. lekce ZDE, budeme psát minitest.

Sbírka Fond Sidus

Naše škola se zapojila do dobročinného projektu Fondu Sidus, jehož cílem je  získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

Každý účastník, který se rozhodne pomoci, získá náš výrobek  – náramek s motivem domácích mazlíčků za 35 Kč a magnetické záložky za 40 Kč.

Tyto výrobky si děti mohou zakoupit ve škole u p. Eliášové na sekretariátu ZŠ.

 

  

 

 

 

 

Týdenní plán 15. – 19. 10. 2018

Matematika

Dělení se zbytkem, řešení slovních úloh

Příklady se závorkami

Geometrie

Rýsování kolmic, které procházejí daným bodem

Český jazyk

Předložky od, nad, pod, před, bez

Předpony od-, nad-, pod-, před-, bez-, roz-, vz-

Čtení

J. Žáček – Pohádka

R. Čechora – Maxipes Fík v pohádkové zemi

A. Mikulka – O ořechovém lese

Vlastivěda

Obsah mapy – značky a barvy na mapě, měřítko, orientace v krajině, orientace podle mapy

Přírodověda

Semenné rostliny – květ, plody se semeny

Dělení rostlin podle místa růstu a užitku

Praktické činnosti

Na čtvrtek si žáci přinesou menší čistou sklenici ( na čajovou svíčku )

24. – 26. 10. – projekt Slavné osobnosti Moravskoslezského kraje

My se zaměříme na Jiřího Rašku – skokana na lyžích

V pátek 26. 10. – exkurze do UNIPARU ( výrobny svíček ) a skanzenu v Rožnově.

Týdenní plán 15. 10. – 19. 10.

ČJ: ML – párové souhlásky, stavba slova

SL – popis oblébené hračky

PS – str. 12-14

ČT – str. 27-31

 

PRV: Krajina v okolí domova, orientace, povrch, voda

 

MA: násobilka 7, slovní úlohy, polopřímka

Anglický jazyk

Procvičuj 2. lekci ZDE a čísla ZDE.

Exkurze do Vítkovic

24. října navštívíme (v rámci projektu 100 let ČR) Vítkovice, seznámíme se s historií železáren a navštívíme v DOV pro děti atraktivní U6.

Týdenní plán 8. 10. – 12. 10. 2018

ML – skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, párové souhlásky

SL – popis

ČT –  str. 20-27

PS – str. 10-12

 

MA – násobilka 6, slovní úlohy

PRV – dopravní výchova

Sběr papíru

I ve školním roce 2018/2019 je vyhlášena soutěž ve sběru papíru a to jak mezi jednotlivci, tak mezi třídami. Soutěž bude ukončena v červnu 2019.

Rozdíl oproti minulým ročníkům soutěže je v tom, že se papír nebude sbírat skoro po celý rok, ale pouze ve třítýdenních etapách, v tzv. sběrových kolech.

Díky realizaci projektu „Modernizace odborných učeben v ZŠ Kozlovice“ je v prostorách školy, které byly v minulosti využívány ke skladování nasbíraného papíru, vybudována učebna polytechnické výchovy = dílny. Takže ve škole nemáme kde nasbíraný papír skladovat a museli jsme nechat přistavit ke škole kontejner, který může být u školy přistaven jen na omezenou dobu.

1. sběrové kolo:

  • Od 4. 10. do 25. 10. 2018, 

  • vždy v úterý, středu a čtvrtek

  • v době od 6. 45 hod. do 7.45 hod. 

O dalším sběrovém kole vás budeme informovat.

Týdenní plán 1. 10. – 5. 10.

ML: Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

PS: str. 7-8

ČT: 14-18

 

MA: násobilka 5 a začínáme 6.

PRV: Naše obec

Sběr kaštanů a žaludů

OPĚT PO ROCE

Sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř

Výběr bude každou středu od 7, 00 hod v prostoru před „kolovnou“ nebo po domluvě…… Vybíráme od středy

3. října 2018 

nejlepší sběrači budou odměněni

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966