3.B

Týdenní plán 19. – 23. 2. 2018

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání s přechodem do 1 000, řešení slovních úloh

Český jazyk

Slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky

Čtení

K. Čapek – O princezně solimánské

L. Aškenazy – Kouzelník Mago

Psaní

Písanka 2. díl – str. 4, 5

Prvouka

Části kvetoucích rostlin – kořeny, stonky, listy

V týdnu 19. – 23. 2. – barevné olympijské dny – žáci si každý den v týdnu obléknou do jedné z barev olympijských kruhů. ( po – modrá, út – žlutá, st – černá, čt – zelená, pá – červená ).

Středa 21. 2. – bruslení – odjezd v 9. 50 hod. od OÚ, návrat kolem 13. 30 hod.

Vzít si : sportovní oblečení, helmu, rukavice, šálu, svačinu a pití, kapesné

Pátek 23. 2. – ve 4. a 5. vyuč. hod. – karneval. Žáci si donesou masky.

Od pondělí 26. 2. v 10. 30 hod. budeme jezdit na bazén do Frenštátu.

 

 

 

 

 

 

 

Maškarní karneval ŠD

Galerie obsahuje celkem 3 obrázky.

9. února se v horní družině konal Maškarní karneval. Tančilo se, soutěžilo se a nechyběla ani bohatá tombola, ze které si každé dítě odneslo výhru. Děkujeme za pomoc žákyním 7. a 9. tříd za pomoc při organizaci karnevalu. Více na https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Maskarni_karneval_9.2.2018/

 

Týdenní plán 5. – 9. 2. 2018

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání do 1 000, řešení slovních úloh

Geometrie

Rýsování trojúhelníku

Všichni žáci si přinesou ve čtvrtek kružítko !

Český jazyk

Slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména

Čtení

K. Čapek – O princezně solimánské

J. Nohavica – Popletený večerníček

J. Žáček – Popletená pohádka

Psaní

Písanka 2. díl – str. 2, 3

Prvouka

Okrasné, léčivé, jedovaté a chráněné rostliny

Části kvetoucích rostlin

Od pondělí 5. 2. platí nový rozvrh hodin !

Maškarní karneval

V pátek 9. února 2018 se v horní školní družině (budova C) bude konat Maškarní karneval. Prosím rodiče, aby dětem na tento den připravili masky. Konec ve 14.30 hod.

Maškarní karneval dolní ŠD

V pátek 26.1. jsme uspořádali pro děti z dolní školní družiny maškarní karneval. Všechny děti si donesly zajímavé masky. Děti nadšeně soutěžily a odměnou jim byla bohatá tombola.

  

Hrajeme si na sněhu

V minulém týdnu jsme využili s dětmi dolní školní družiny sněhovou nadílku a vyrazili jsme si hrát na sníh. Děti byly moc šikovné a podařilo se jím postavit sněhuláky.

  

Upozornění – rozvrh

Od února platí nový rozvrh – viz Bakalář.

Výuka náboženství a sborového zpěvu je beze změny – z organizačních důvodů nejsou tyto předměty v rozvrhu webové aplikace Bakalář.

V 1. – 3. ročníku bude od 26. 2. zahájen plavecký kurz – opět dojde v rozvrhu přesunu několika hodin, žáci 3. A, B budou mít v pondělí po dobu plaveckého kurzu 6 vyučovacích hodin. Kurz bude ukončen v pondělí 7. 5. 2018.

Týdenní plán 29. 1. – 2. 2. 2018

Matematika

Přirozená čísla v oboru do 1 000 – rozvinutý zápis čísla, znázorňování čísel na číselné ose a porovnávání

Český jazyk

Slovní druhy – vyvození učiva

Prvouka

Užitkové rostliny – zelenina, hospodářské plodiny

Středa 31. 1. – 5. vyuč. hodina – rozdání vysvědčení

Čtvrtek 1. 2. – volno ředitelky školy

Pátek 2. 2. – pololetní prázdniny

Upozornění

Po jarních prázdninách již nebude probíhat kroužek anglického jazyka sl. Galáčové.

Volno ředitelky školy

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 mají žáci ředitelské volno.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966