3.B

Miss ŠD 2018 a Missák ŠD 2018

Stejně jako každý rok tak i letos děti školní družiny soutěžily o Miss ŠD 2018 a o Missáka ŠD 2018. Nejmenší děvčátka soutěžily o Miss poupě ŠD.

Více na https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Missak_6.6.18SD/ a na https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Miss_SD_15.6.2018/

 

Týdenní plán 18. – 22. 6. 2018

Matematika

Písemné násobení jednociferným činitelem, řešení slovních úloh

Dělení mimo obor násobilek

Český jazyk

Opakování učiva

Čtení

M. Macourek – Jak Mach a Šebestová jeli na prázdniny

Psaní

Písanka 2. díl – str. 31, 32

Prvouka

Pečujeme o své zdraví

Osobní bezpečí

Na pondělí si přineste igelitovou tašku na výkresy !

V úterý 19. 6. ve 3. a 4. vyuč. hod. – výukový program Zdravá 5 – zaměřený na zásady zdravého stravování

V pátek 22. 6. – Ekologický den – stanovištní hra v Kovářovém lese.Výuka ukončena v 11. 20 hod.

Vzít si : sportovní oblečení, kšiltovku, vhodnou obuv

              svačinku a pití

 

 

 

Pozvánka na Armádní den


Rada rodičů vás srdečně zve na rodinné odpoledne aneb Armádní den, který se bude konat v sobotu 16.6.2018 od 14:00 do 19:00 v areálu u hasičárny.

Na co se můžete těšit:

 • moderní vojenská technika – tank T-72, obrněné vozidlo, vojenský robot
 • historická vojenská technika z druhé světové války
 • airsoftová a laserová střelnice
 • modely letecko-modelářského klubu

V programu vystoupí:

 • Junior Aerobik, SPV Kozlovice
 • Oddíl taekwondo
 • Dětský domov Na Hrázi Frýdek-Místek
 • Taneční klub Antonio
 • Parkurový oddíl
 • Hasiči Kozlovice
 • Pěší rota Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Ostrava

Chybět nebudou:

 • Soutěže pro děti a rodiče
 • Kreativní dílna
 • Tatér
 • Nafukovací atrakce – skákací hrad, překážková dráha, fotbálek
 • Diskotéka a překvapení na závěr
 • Odměny pro všechny děti
 • Bohaté občerstvení

Těší se na vás Rada rodičů

 

Den Policie 2018

Týdenní plán 11. – 15. 6. 2018

Matematika

Jednotky času

Násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem

Na závěrečnou prověrku opakujte :

– násobilku, dělení se zbytkem

– pamětné a písemné sčítání a odčítání do 1 000

– slovní úlohy typu n krát více / n krát méně, o n více / o n méně

–  zaokrouhlování čísel na desítky

–  porovnávání čísel

–  měření stran trojúhelníku

Český jazyk

Souvětí, spojování vět do souvětí

Na závěrečnou prověrku opakujte :

– abecedu

– příbuzná slova, vyznačit kořen

– vyjmenovaná slova, doplňování

– podmět a přísudek

– slovní druhy

– podstatná jména – pád, číslo, rod

– slovesa – osoba, číslo, čas

– vzorec souvětí

Čtení

L. Středa – Léto na zahradě

R. Goscinny – Na pláži je to senzační

M. Zinnerová – Stoh

Psaní

Písanka 2. díl – str. 29, 30

Prvouka

Lidské tělo – vnější stavba těla, vnitřní ústrojí člověka

Pečujeme o své zdraví

 

Týdenní plán 4. – 8. 6. 2018

Matematika

Násobení násobků deseti

Dělení násobků deseti jednocifernými čísly

Jednotky času

Geometrie

Útvary souměrné podle osy

Český jazyk

Slovesa – osoba, číslo, čas – procvičování

Stavba věty jednoduché – určování základní skladební dvojice

Čtení

M. Drijverová – Martin

A. Lindgrenová – Trosečníci

Psaní

Písanka 2. díl – str. 27, 28

Prvouka

Vývojové etapy v životě člověka

Stavba těla

Zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2018/2019

Zápis do školní družiny proběhne od 4. do 8. června 2018 v době od 11.20 – 16.30 hod. a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce, která vám přidělí registrační číslo. Žádost o přijetí je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo na webových stránkách školy.

S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

 

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD podle těchto kritérií:

 

 • děti nižších ročníků 1. stupně
 • děti denně dojíždějící
 • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce
 • zaměstnanost obou zákonných zástupců

 

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.

 

Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.

Žádost o přijetí do ŠD zde: Žádost o přijetí do školní družiny

MISS ŠD

V pondělí 21.5.2018 proběhla v dolní školní družině  MISS ŠD.  Soutěže se zúčastnilo 12 děvčat. Všechna děvčata se pečlivě připravily na volnou disciplínu, kde tančily nebo zpívaly. Vítězkám blahopřejeme.

Týdenní plán 28. 5. – 1. 6. 2018

Matematika

Dělení se zbytkem devíti, řešení slovních úloh

Násobení mimo obor násobilek – Násobení násobků deseti

Geometrie

Střed úsečky

Český jazyk

Slovesa – určování osoby, čísla, času

Časování sloves, infinitiv, slovesa zvratná

Čtení

E. Prchalová – Angína Milada, Milada angína

P. Brycz – Upíři česnek nesnášejí

Psaní

Písanka 2. díl – str. 25, 26

Prvouka

Chráníme přírodu

Lidské tělo – společné znaky, potřeby a projevy člověka

Út 29. 5. v 9. 45 hod. jedeme do Frýdlantu do kina na film Coco. Žáci platí vstupné 40 Kč, dopravu hradí Rada rodičů a škola. Výuka ukončena po návratu z kina.

Pá 1. 6. v 7. 30 hod. jedeme na školní výlet – na zámek a do zoo v Lešné. Vybírá se 300 Kč ( + 57 Kč použiju z divadla). Návrat kolem 17. hod. .

Vzít si :

– sportovní oblečení a obuv, kšiltovku, pláštěnku

svačinu a pití

průkazku pojišťovny, igelitový sáček

– kapesné

Sběr papíru

Ve středu 30. 5. 2018 je poslední možnost v tomto školním roce, kdy můžete donést papír do sběru.

Tento den proběhne sběr papíru i odpoledne v době

od 15.00 hod. do 16.30 hod.

31. 5. 2018 je ukončena sběrová soutěž  ve škole.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966