3.B

Týdenní plán 16. – 20. 10. 2017

Matematika

Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6

Násobení a dělení 7, řešení slovních úloh

Opakujte si násobilku každý den !

Geometrie

Délka úsečky

Český jazyk

Slova protikladná, souznačná, slova jednoznačná a mnohoznačná,

slova citově zabarvená

Psaní

Písanka str. 11, 12

Čtení

O. Hník – Co má Praha, O. Hník – Orloj

V. Čtvrtek – Nuda v pětipsech

M. Drijverová – Loutky pro radost

Prvouka

Naše obec

Orientace v krajině, povrch krajiny

Praktické činnosti

Na úterý 17. 10. si přineste vylisované listy ( 12 – 15 ks)

Sběr papíru probíhá každou středu od 7 hod.

Volby do Školské rady

Informace pro zákonné zástupce žáků

V letošním roce končí tříleté volební období členů Školské rady. Proto mi dovolte připomenout, že do konce roku 2017 musí proběhnout volby nové.

Volby se uskuteční 21. 11. 2017 v době od 7.30 – 18.00 hod. v budově základní školy. (Tento den se budou ve škole konat také konzultační třídní schůzky – Vaše účast ve volbách i na třídních schůzkách je proto nutná!).

Volební kandidátka bude sestavena částečně z členů Rady rodičů, částečně pak ze zájemců z řad rodičů, kteří by rádi ve Školské radě pracovali. Zájemci mají možnost přihlásit se u předsedy stávající Školské rady p. Martina Pavlisky – přes email m.pavliska@seznam.cz, nebo osobně do 1. 11. 2017.

Kandidátní listina Vám bude doručena 14 dnů před volbami i s informacemi, jak při volbě postupovat.

Volby se týkají pouze základní školy.

Hana Ulčáková, ředitelka školy

Týdenní plán 9. – 13. 10. 2017

Matematika

Násobení a dělení 2, 3, 4, 5

Násobení a dělení 6, řešení slovních úloh

Násobilku si denně opakujte doma!

Geometrie

Bod, přímka, úsečka

Český jazyk

Význam slov, slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova protikladná, souznačná,

slova jednoznačná a mnohoznačná, slova citově zabarvená

Psaní

Písanka str. 9, 10

Čtení

R. Goscinny – Dopravní předpisy

J. Kainar – Motocykl

P. Stoličný – Princezna Koloběžka na křižovatce

Prvouka

Cesta do školy, naše obec

Praktické činnosti

Na úterý 17. 10. si vylisujte listy ( 12 – 15 ks)

Ve středu 11. 10. v 8. 35 hod. jdeme na exkurzi do místního kostela, kde si žáci prohlédnou a poslechnou nové varhany.

Kroužek AJ pod vedením K. Galáčové bude probíhat každé pondělí 6. vyučovací hodinu. Zájemci se mohou přihlásit.

 

Angličtina hrou – nabídka kroužku

ANGLIČTINA HROU

Soutěž

Galerie obsahuje celkem 2 obrázky.

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek Adély Güngör

Sběr papíru

Od středy 11. 10. opět ve škole sbíráme papír.

Sběr bude probíhat vždy ve středu

v době od 6.45 hod. do 7. 40 hod.

Týdenní plán 2. – 6. 10. 2017

Matematika

Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, řešení slovních úloh

Opakujte si násobilku i doma !

Geometrie

Bod, přímka

Český jazyk

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

Čtení

K. Taikonová – Paní učitelka

D. Krolupperová – Kam zmizela škola?

J. Žáček – Aprílová škola

Psaní

Písanka str. 7, 8

Prvouka

Rodina, škola

Příspěvek Radě rodičů je 300 Kč, platí nejstarší dítě v rodině ( někteří už zaplatili).

Časy zkoušek SPV

Zkoušky SPV

Kroužky

Aktualizovanou nabídku najdete zde.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966