3.A

Informace – zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 9. května 2018 v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 13. 00 do 15.00 hod. Zapisovat se bude v ředitelně v budově mateřské školy (č. p. 666). Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout z internetových stránek školy z odkazu Ke stažení.

Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě nemusí být u zápisu přítomno.

Po dobu zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.

Děti mladší 3let

Rodiče dětí, které k 31. 8.2018 nedosáhnou tří let věku( nejsou zahrnuty do kritérií v přijímacím řízení), se mohou k zápisu dostavit a osobně projednat svou situaci. Možnost přijetí bude řešena až po přijetí dětí, které splňují podmínky přijímacího řízení. Rodiče prozatím nevyplňují žádost o přijetí, ani potvrzení lékaře.

Kritéria pro přijímání: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí (včetně potvrzení lékaře): Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Týdenní plán 30. 4. – 4. 5. 2018

Matematika

Pamětné odčítání

Opakování násobilky

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S

Pracovní činnosti

Projekt „město“

V úterý 1. 5. – státní svátek

st, čt, pá – celoškolní projekt – Tajemství lidského těla. Žáci si přinesou knihy, časopisy, obrázky a zajímavosti o lidském těle, psací potřeby, pastelky, fixy. Po dobu projektu – výuka ukončena v 11. 20 hod. .

Ve středu 9. 5. jedeme do Divadla loutek v Ostravě na představení Čtyřlístek, dále navštívíme výstavu miniatur. Odjezd v 7. 30 hod., návrat kolem 12 hod., budu vybírat 200 Kč.

Týdenní plán 23. – 27. 4. 2018

Matematika

Písemné sčítání

Geometrie

Kružnice, kruh – procvičování

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Čtení

  1. Mrázek Petr – Kometa Běta ve sluneční soustavě
  2. Ljuba Štíplová – Malování o mraku
  3. Ljuba Štíplová – Meteorologická pohádka

Psaní

Písanka 2. díl – str. 19, 20

Pracovní činnosti

Projekt „Město“

V pondělí – plavecký výcvik

Týdenní plán 16. – 20. 4. 2018

Matematika

Zaokrouhlování trojciferných čísel

Geometrie

Kružnice, kruh

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po P

Čtení

  1. Svatopluk Hrnčíř – Kamarád z planety Haf
  2. Petr Mrázek – Kometa Běta ve sluneční soustavě

Psaní

Písanka 2. díl – str.17, 18

Výtvarná výchova

Velkoměsto – mrakodrapy

V pondělí – plavecký výcvik

Anglický jazyk

Procvičuj 10. lekci ZDE a vazbu There is…ZDE.

Týdenní plán 9. – 13. 4. 2018

Matematika

Převody jednotek objemu

Geometrie

Strany a vrcholy obdelníka

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po P

Čtení

Jak se vyrábí čokoláda

Roald Dahl – Žvýkačka k obědu

Psaní

Písanka 2. díl – str. 15, 16

Tělesná výchova

Skok daleký

V pondělí – plavecký výcvik

9. a 10. 4. – konzultační třídní schůzky

Čtenářská soutěž ve školní družině

Každoročně se ve školní družině koná v březnu (měsíc knihy) čtenářská soutěž, která má několik kol. Vítězem 1. kola se stal Jakub Pavlát, vítězkou 2. kola Aneta Navrátilová, 3. kola Petra Mališová a 4. kola Matěj Dudek. Ze všech správných odpovědí se losuje absolutní vítěz. Tím se stala Aneta Navrátilová. Na 2. místě se umístila Alžběta Trojáčková a na 3. místě Josef Žábeňský. Všem blahopřejeme.

 

Týdenní plán 2. – 6. 4. 2018

Matematika

Převody jednotek hmotnosti, objemu

Geometrie

Čtverec, obdélník – vrcholy, protější a sousední strany

Český jazyk

Podstatná jména – pád, číslo, rod – procvičování

Podstatná jména po P

Čtení

J. Uličianský – Kapitán Kukuk na Sněhuláckých ostrovech

Jak se vyrábí čokoláda

Výtvarná výchova

Stínování čar

 

Ve středu 4. 4. z důvodu zápisu do 1. tříd – výuka ukončena v 11. 20 hod.

9. a 10. 4.  – konzultační třídní schůzky – zapište se prostřednictvím Ankety ve webové aplikaci Bakaláři

Informace pro rodiče žáků 1. až 5. ročníku – třídní schůzky – důležité

Od letošního roku se musíte ke konzultačním třídním schůzkám  přihlašovat prostřednictvím Ankety ve webové aplikaci Bakalářů (elektronické žákovské knížky).

Nemusíte tedy navštívit školu (jako v minulých letech) a zapisovat se do připravených archů s termíny, ale vše vyřešit v klidu z domova.

1. dnem, kdy se můžete na nadcházející třídní schůzky přihlásit a vybrat si den a hodinu konzultací s třídním učitelem, je pondělí 2. 4. 2018. Přihlašování končí 8. 4. 2018.

Postup je jednoduchý: Po přihlášení se do Bakaláře Vaším „rodičovským“ heslem se na úvodní stránce od 2. 4. objeví červeně zbarvené pole „Nevyplněná anketa“. Po jejím rozkliknutí si zde můžete zadat svůj požadovaný termín.

Anglický jazyk

Procvičuj si slovní zásobu ZDE, ZDE, ZDE a ZDE.
Po Velikonocích budeme psát čtvrtletní opakovací prověrku C (7. – 9. lekce).

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966