3.A

Florbalový turnaj ve ŠD

Galerie obsahuje celkem 4 obrázky.

V pátek 19. ledna 2018 se konal florbalový turnaj pro starší děti ŠD. Na 1. místě se umístilo družstvo ve složení Přemysl Krpec, Oliver Hrnčárek, Jan Čarnoký a Matěj Dudek. 2. místo obsadilo družstvo – Marek Škrobal, František Langer, Jakub Pavlát a Vojtěch Pavlát. Na 3. místě se umístily děvčata – Vendula Sobková, Lucie Sobotíková, Alžběta Trojáčková, Ivana Wirthová a Barbora Témová. Nejvíce branek dal Jan Čarnoký. Všem blahopřejeme.

 

 

 

Týdenní plán 22 – 26. 1. 2018

Pracovní činnosti

Sněhulák – stříkací technika

Přineste si, kdo má doma starý zubní kartáček (nepovinné)

Matematika

Písemné odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes 10

Zaokrouhlování čísel na desítky

Geometrie

Opakování

Trojúhelník

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B, L, M

Slovní druhy – přehled

Čtení

Eva Cílková – Dědečkova rukavička

František Bartoš – Koblížek na vandře

František Hrubín – Smolíček a jeskyňky

Psaní

Písanka str. 29,30

 

Anglický jazyk

Procvičuj slovní zásobu – oblečení ZDE.

Závěrečné prověrky

Aby žáci neměli více závěrečných prověrek v jeden den, došlo ke změnám. Z českého jazyka se bude psát ve čtvrtek a z matematiky v pondělí 22.1. Žáci již byli o této změně informováni.

Anglický jazyk

Procvičuj části těla ZDE.

Týdenní plán 15. – 19. 1. 2018

Tělesná výchova

Střelba na branku, na koš

Matematika

Písemné odčítání dvojciferných čísel do 100, řešení slovních úloh

Ve čtvrtek – opakovací prověrka z matematiky 

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B, L – procvičování

Vyjmenovaná slova po M

V pátek – opakovací prověrka z českého jazyka 

Sloh

Můj psí kamarád

Čtení

Jan Skácel – Uspávanka se sněhem a krásnou paní

Josef Lada – Jak Pepík s Mikešem slavili Vánoce

Šárka Váchová – Jak král Kašpar ztratil korunu

Psaní

Písanka str. 27,28

Praktické činnosti

Skládání puzzle – projekt

Anglický jazyk

Dokončili jsme pracovní sešit po str. 33 (budu kontrolovat!)- v úterý 9. 1. 2018 píšeme test (procvičuj si slovní zásobu)

Týdenní plán 8. – 12. 1. 2017

Tělesná výchova

Slalomová dráha, kruhový trenink

Matematika

Písemné odčítání s přechodem přes desítku do 100, řešení slovních úloh

Geometrie

– rýsování přímek, úseček, rovnoběžek, kolmic, měření úsečky

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B, L – procvičování

Vyjmenovaná slova po M

 

Čtení

Sven Norquist – Kocour Fiškus a Vánoční skřítek

Jindřich Balík – Už sněží.

Mimočítanková četba – Báje a pověsti

Psaní

Písanka str. 24,25

Přejeme stejně tak bohatý rok 2018

Upozornění

V pondělí 8. 1. 2018 není kroužek anglického jazyka K. Galáčové.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966