3.A

Týdenní plán od 17.12. do 21.12. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- vyjmenovaná slova po Z, B- procvičování.

Sl- Příprava na Vánoce.

Ps- písanka str. 25-26.

Čt- čítanka str.79-83.

 

Matematika

Písemné odčítání, procvičování.

 

Prvouka

Neživá příroda, vánoční zvyky a tradice.

 

Vyúčtování- exkurze

Dílny Klíč 50 Kč

Marlenka 70 Kč

Doprava 71 Kč na dítě

Vybráno 100 Kč+ 100 Kč Rada rodičů

Celkem 191 Kč, budu vracet 9 Kč.

 

Větvičky

Chci poprosit děti, které mají možnost donést větvičky, aby donesly.

Na středu do Vv. Předem děkuji.

 

Náboženství

Ve čtvrtek odpadá výuka náboženství.

 

Pátek 21.12. Vánoční besídka

Děti si donesou hrníček na čaj, pár kousků vánočního cukroví,

dáreček v hodnotě 50 Kč, jablíčko nebo pomeranč, sáček koření hřebíčku.

Můžou si donést stolní hry.

Výuka bude ukončena v 11,20 hod.

Přeji krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce. Hol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční tvoření dolní školní družiny

V úterý 11.12.2018 proběhly v dolní školní družině vánoční dílny.  Rodiče si mohli přijít vyrobit 3 výrobky se svými dětmi . Společně malovali baňky, vyráběly přáníčka a svícínky. Tvoření se zúčastnilo spousta rodičů a všichni si užili předvánoční pohodu.

Týdenní plán od 10.12. do 14.12. 2018

Český jazyk

Ml- vyjmenovaná slova po B, procvičování.

Sl- vánoční přáníčko.

Ps- písanka str.23-24.

Čt- čítanka str. 70-78.

 

Matematika

Písemné sčítání s přechodem, nově písemné odčítání.

 

Prvouka

Neživá příroda.

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Vánoční tématika.

 

Vyúčtování Marlenka

Po obdržení faktury za dopravu.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

Anglický jazyk

Začínáme 5. lekci – procvičuj slovní zásobu ZDE.

Týdenní plán od 3.12. do 7.12. 2018

 

Český jazyk 

Ml- vyjmenovaná slova po , Z, B.

Čt- čítanka str. 63-69.

Sl- psaní adresy, vánoční přání,/ADRA/.

Ps- písanka str. 21-22.

 

Matematika 

Písemné sčítání dvojciferných čísel s přechodem, slovní úlohy.

 

Prvouka

Neživá příroda, úvod.

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Budeme se zabývat vánoční tématikou.

Prosím, aby si děti donesly trošku rýže, /výplň sněhuláka/.

 

Mikuláš

Ve škole v úterý 4.12.

Vyučování podle rozvrhu.

 

Exkurze-středa 5.12.

Sraz 7,20 v šatně. V 8 hodin Vánoční dílny Klíč, 10.30 Marlenka.

Děti si vezmou svačinu, tašku na výrobky z dílny. Doporučuji svačinovou krabičku,

pokud nedojedí pohoštění, vezmou si domů.

Je možnost zakoupení výrobků Marlenka za obchodní ceny

a upomínkové předměty. Děti si můžou vzít peníze.

Návrat okolo 12,30 hod.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

 

Velká komiksová soutěž s knihovnou

Chceš vyhrát komiksovou knihu, kterou si sám vybereš? Pak neváhej a zapoj se do velké komiksové soutěže s knihovnou

Školní projekt z OVOCENTRA Valašské Meziříčí

Naše škola je zapojena do projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a také „Mléko do škol“ které zaštiťuje organizace OVOCENTRUM z Valašského Meziříčí. Díky těmto projektům naši žáci dostávají zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, různé druhy ovocných šťáv a dále také mléčné výrobky – jogurty BIO, balené sýry, čerstvý šlehaný tvaroh a také mléko v lahvičkách se šroubovatelnými vršky. Mnozí žáci školy si produkty odeberou aniž by je konzumovali a poté tyto vyhazují nebo jimi ničí školní majetek. Množí se také případy, kdy při odchodu ze školy jsou tyto potraviny znehodnoceny na přístupových komunikacích nebo v jiných částech naší obce, včetně břehů koryta Ondřejnice.

Žádáme rodiče o spolupráci při řešení tohoto problému a také o vysvětlení nevhodnosti znehodnocování potravin, které děti dostávají. Pokud žáci tyto výrobky nechtějí konzumovat ve škole – mohou si je vzít domů, ale odebírání těchto výrobků není pro děti povinné.

Tyto potraviny jsou dodávány ve středy – při čtrnáctidenních intervalech, kdy poslední byl 28. 11.

Vánoční tvořivé dílny

Zveme rodiče na vánoční tvořivé dílny ve čtvrtek 13.12.2018 v době od 15 – 18 hod.  Tvořit se bude v prostorách horní ŠD. Toto tvoření se týká rodičů a dětí II. oddělení ŠD – vych. Harabišová.

Těším se na Vás

Týdenní plán od 26.11. do 30.11. 2018

Český jazyk

Ml- vyjmenovaná slova po Z, začneme po B.

Sl-pozvánka na „Mikulášskou besídku“.

Čt- čítanka str. 57-62.

Mimočítanková O líné babičce.

 

Matematika

Procvičování násobilky, sčítání a odčítání dvojciferným číslem.

Slovní úlohy.

 

Prvouka

Lidé a výrobky, svět v pohybu.

 

Kartička na mléko

Kartička platí pouze do konce listopadu. Je nutné vybrat, jinak peníze propadnou.

Nová kartička platí od 1. prosince, děti dostaly.

 

Poděkování

Děkuji rodičům za stoprocentní účast na třídních schůzkách.

 

Vši

Opět máme ve třídě vši, prosím o důkladnou kontrolu vlasů.

 

Rozvrh

Z důvodu jedné hodiny Vv ve středu a Pč v pátek, budeme mít ve středu

Vv a Pč jako dvouhodinovku. Prvouka bude v pátek.

 

Exkurze Marlenka

5.12. pojedeme do Klíče na Vánoční dílny a do Marlenky.

Vánoční dílny 50Kč, Marlenka 70Kč, je v tom zahrnuta i ochutnávka výrobků.

Jízdné asi 100 Kč. Budu vybírat pouze 100Kč, na vstupy dostaneme 100Kč od Rady rodičů.

Zbytek upřesním.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

Anglický jazyk

Procvičuj otázky a odpovědi ZDE, 4. lekci ZDE.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966