3.A

Den Policie 2018

Týdenní plán 11. – 15. 6. 2018

Matematika

Dělení násobků deseti jednocifernými čísly

Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem

Geometrie – porovnávání úseček

Na závěrečnou prověrku opakujte :

– násobilku, dělení se zbytkem

– pamětné a písemné sčítání a odčítání do 1 000

– slovní úlohy typu n krát více / n krát méně, o n více / o n méně

–  zaokrouhlování čísel na desítky

–  porovnávání čísel

–  měření stran trojúhelníku

Český jazyk

Časování sloves

Stavba věty jednoduché

Na závěrečnou prověrku opakujte :

– abecedu

– příbuzná slova, vyznačit kořen

– vyjmenovaná slova, doplňování

– podmět a přísudek

– slovní druhy

– podstatná jména – pád, číslo, rod

– slovesa – osoba, číslo, čas

Čtení

 1. Jak je to u zvířat se zimním spánkem – Laure Cambournac
 2. Létající tučňák – Gaby Scholz

Psaní

Písanka 2. díl – str. 26,27

Zmrzlinové poháry

Něco málo ze čtvrtečních pracovních činností. Dobře jsme se „nadlábli“. Galerie na: https://superpepan.rajce.idnes.cz/Pracovni_cinnosti_-_zmrzlinove_pohary/

 

4.6. – 8.6. 2018

Matematika

Dělení se zbytkem čísel 8,9,10

Geometrie

Přenášení, porovnávání úsečky (přineste si na pátek kružítko)

Český jazyk

Slovesa – osoba, číslo, čas – procvičování

Stavba věty jednoduché – určování základní skladební dvojice

Čtení

 1. Na novinách – Petr Maděra
 2. Tykve – Olga Černá
 3. Žížala obecná – Bronislava Hyvnarová

Psaní

Písanka 2. díl – str. 25, 26

 

Pracovní činnosti 

Nanukový pohár – přineste si na čtvrtek věci na dozdobení (ovoce, kakao,..)

Anglický jazyk

Procvičujte si učivo 11. lekce ZDE a v pracovním sešitě.
Příští týden bude minitest.

Zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2018/2019

Zápis do školní družiny proběhne od 4. do 8. června 2018 v době od 11.20 – 16.30 hod. a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce, která vám přidělí registrační číslo. Žádost o přijetí je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo na webových stránkách školy.

S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

 

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD podle těchto kritérií:

 

 • děti nižších ročníků 1. stupně
 • děti denně dojíždějící
 • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce
 • zaměstnanost obou zákonných zástupců

 

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.

 

Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.

Žádost o přijetí do ŠD zde: Žádost o přijetí do školní družiny

MISS ŠD

V pondělí 21.5.2018 proběhla v dolní školní družině  MISS ŠD.  Soutěže se zúčastnilo 12 děvčat. Všechna děvčata se pečlivě připravily na volnou disciplínu, kde tančily nebo zpívaly. Vítězkám blahopřejeme.

Týdenní plán 28. 5. – 1. 6. 2018

Matematika

Dělení se zbytkem 5,6,7,8, řešení slovních úloh

Geometrie

Přenášení, porovnávání úsečky (přineste si kružítko)

Český jazyk

Vyjmenovaná jména po V (procvičování)

Slovesa – určování osoby, čísla, času

Čtení

 1. Olga Černá – Tykve
 2. Bronislava Hyvnarová – Žížala Obecná

Psaní

Písanka 2. díl – str. 24,25

Pracovní činnosti

Maska na karneval

 

ČÚt 29. 5. v 9. 45 hod. jedeme do Frýdlantu do kina na film Coco. Žáci platí vstupné 40 Kč, dopravu hradí Rada rodičů a škola. Výuka ukončena po návratu z kina.

Pá 1. 6. v 7. 30 hod. jedeme na školní výlet – na zámek a do zoo v Lešné. Vybírá se 350 Kč  Návrat kolem 17. hod. .

Vzít si :

– sportovní oblečení a obuv, kšiltovku, pláštěnku

– svačinu a pití

– průkazku pojišťovny, igelitový sáček

– kapesné

 

Sběr papíru

Ve středu 30. 5. 2018 je poslední možnost v tomto školním roce, kdy můžete donést papír do sběru.

Tento den proběhne sběr papíru i odpoledne v době

od 15.00 hod. do 16.30 hod.

31. 5. 2018 je ukončena sběrová soutěž  ve škole.

Sportovní den 18. 5. (1.- 3. třída)

Galerie obsahuje celkem 7 obrázků.

Páteční den začal pořádnou rozcvičkou spolu s deváťáky. Následovalo atletické dopoledne v tělocvičně. Děti prošly postupně známými disciplínami pod názvem Sazka olympijský víceboj. (skok z místa, hluboký předklon, 60m , hod míčem, sedy-lehy, postoj čápa, T-běh) . Děkujeme našim nejstarším žákům za pečlivou přípravu.

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966