3.A

Týdenní plán od 24.9. do 27.9. 2018

 

Učivo

Český jazyk

Ml- psaní i,y, slova se skupinami dě, tě,ně, bě, pě, vě, mě.

Ps- písanka str. 6-7.

Čt- čítanka str. 14-17.

Sloh nebude, bude mluvnice.

 

Matematika

Opakování násobení do 5.

 

Prvouka

Naše obec, historie, okolí, poloha.

 

Vybírám 300 Kč na Radu rodičů, pracovní sešity 295 Kč.

 

Třídní schůzky

V úterý společné třídní schůzky v 15.30 hod. v naší třídě.

 

Čtvrtek

Projekt „Cestou necestou„. Děti si vezmou vhodné oblečení do terénu podle počasí, svačinu.

Výuka bude ukončena v 11.20 hod. Výuku náboženství upřesním.

 

Pátek

Státní svátek

 

Pondělí 1.10.

Volno ředitelky školy.

Přeji hezký den, Hol.

Anglický jazyk

Procvičujte čísla ZDE a barvy ZDE.

Zvídavé dopoledne ve škole

Galerie obsahuje celkem 5 obrázků.

12. září se během dopoledne školní tělocvična proměnila v chemickou laboratoř. To k nám ale jen přijeli naši východní sousedé ze Slovenska s programem „Fyzikální a chemické pokusy“. Názorně dětem předvedli různé pokusy z fyziky i z chemie a srozumitelně jim vše vysvětlili. Žákům se líbilo i to, že si někteří jejich spolužáci (fešáci a fešandy) mohli některé z pokusů vyzkoušet na vlastní kůži. Nejstarší žáci si „oprášili“ své znalosti z fyziky a z chemie a zároveň se všichni přiučili slovenštině. Všem se akce líbila a jistě se budeme všichni těšit někdy příště na podobný program.

Včelařský kroužek

Včelařský kroužek bude vždy v pátek v době od 13.30 hod. v učebně přírodopisu, vedoucí p. Barták.

Poprvé v pátek 5. října.

Doplnění plánu 18.9.

 

Pracovní sešity

Po obdržení faktury za pracovní sešity budu vybírat:

Prvouka- 45 Kč

Písanky – 30Kč

Mat. min. 40Kč

Ang. jaz.- 180 Kč

Celkem 295 Kč

 

Třídní schůzky

Doplňuji plán o pozvánku na společné třídní schůzky.

Budou se konat 25.9. v 15.30 v naší třídě 3.A.

 

Stará škola

Na páteční návštěvě Staré školy si děti můžou zakoupit drobné upomínkové předměty.

Pokud mají zájem, vezmou si malé kapesné.

Přeji hezký den, Hol.

 

Týdenní plán od 17.9. do do 21.9. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- opakování abecedy, psaní u, ů, ú.

Sl- vyprávění.

Čt- čítanka str.8-13.

Ps- písanka str. 4-5.

 

Matematika

Početní operace sčítání a odčítání do sta, slovní úlohy ,

začneme opakovat násobilku do 5.

 

Prvouka

Opakování domov, škola, rodina.

 

V rámci učiva prvouky půjdeme v pátek první dvě vyučovací hodiny  do Staré školy.

Vstupné 10 Kč.

Přeji hezký den, Hol.

Kontrola vlasů

Žádáme rodiče o důkladnou kontrolu vlasů svých dětí – u některých žáků se objevily vši – prosíme o preventivní ošetření vhodným přípravkem proti těmto parazitům.

Školní řád

Žádáme rodiče o prostudování školního řádu na školní rok 2018/2019, který naleznete na webových stránkách školy.

Školní-řád-2018-19

Volno ředitelky školy

V pondělí 1. října 2018 mají žáci základní školy volno ředitelky školy.

KORFBAL – nabídka kroužku

Korfbal

Přihlášky – korfbal kroužek

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966