3.A

Pracovní činnosti

Na pondělí 23.10. budeme potřebovat temperové barvy a jedno jablko.

Týdenní plán 16. – 20. 10. 2017

Tělesná výchova

Cvičení obratnosti na žebřinách (přehmaty, ručkování), míčové hry

Matematika

Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6

Násobení a dělení 7, řešení slovních úloh

Geometrie

Délka úsečky

Český jazyk

Slova protikladná, souznačná, slova jednoznačná a mnohoznačná,

slova citově zabarvená

Psaní

Písanka str. 8, 9

Čtení

  1. Hník – Co má Praha, O. Hník – Orloj
  2. Čtvrtek – Nuda v pětipsech
  3. Drijverová – Loutky pro radost

Sběr papíru probíhá každou středu od 7 hod.

Anglický jazyk

Dokončili jsme 2. lekci, procvičuj si slovní zásobu.
V úterý 17. 10. 2017 píšeme minitest.

Volby do Školské rady

Informace pro zákonné zástupce žáků

V letošním roce končí tříleté volební období členů Školské rady. Proto mi dovolte připomenout, že do konce roku 2017 musí proběhnout volby nové.

Volby se uskuteční 21. 11. 2017 v době od 7.30 – 18.00 hod. v budově základní školy. (Tento den se budou ve škole konat také konzultační třídní schůzky – Vaše účast ve volbách i na třídních schůzkách je proto nutná!).

Volební kandidátka bude sestavena částečně z členů Rady rodičů, částečně pak ze zájemců z řad rodičů, kteří by rádi ve Školské radě pracovali. Zájemci mají možnost přihlásit se u předsedy stávající Školské rady p. Martina Pavlisky – přes email m.pavliska@seznam.cz, nebo osobně do 1. 11. 2017.

Kandidátní listina Vám bude doručena 14 dnů před volbami i s informacemi, jak při volbě postupovat.

Volby se týkají pouze základní školy.

Hana Ulčáková, ředitelka školy

Anglický jazyk

Pracovní sešit str. 11/ cv. 3 – dokonči cvičení, opakuj si číslovky 1 – 20.

Exkurze varhan 11.10.2017

Ve středu 11. 10. v 8. 35 hod. jdeme na exkurzi do místního kostela, kde si žáci prohlédnou a poslechnou nové varhany.

Týdenní plán 9.-13.10. 2017

Tělesná výchova

Přihrávka trčením obouruč, hod tenisovým míčkem

Praktické činnosti

Papírový drak – kostra draka

Matematika

Násobení a dělení 2, 3, 4, 5

Násobení a dělení 6, řešení slovních úloh

Geometrie

Bod, přímka, úsečka

Český jazyk

Význam slov, slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova protikladná, souznačná,

slova jednoznačná a mnohoznačná, slova citově zabarvená

Psaní

Písanka str. 6,7

Čtení

  1. Goscinny – Dopravní předpisy
  2. Kainar – Motocykl
  3. Stoličný – Princezna Koloběžka na křižovatce

Výtvarná výchova

Na pátek 13. 10. si vylisujte listy! (12 – 15 ks)

Angličtina hrou – nabídka kroužku

ANGLIČTINA HROU

Soutěž

Galerie obsahuje celkem 2 obrázky.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966