3.A

Záznam školní akademie.

Záznamy  jsou k dispozici k přehrání pro každého na facebook stránce lokální TV Kozlovice 1► www.facebook.com/Kozlovice.TV .

část 1 ►https://www.facebook.com/Kozlovice.TV/videos/885454915123981/
část 2 ► https://www.facebook.com/Kozlovice.TV/videos/2541386215892242/

Slavnostní zakončení školního roku 2018/2019

V pátek 28. 6. 2019 všichni žáci základní školy společně se svými učiteli slavnostně zakončili školní rok 2018/2019.
Po úvodních slovech paní ředitelky byly žákům, kteří vzorně reprezentovali školu v předmětových, odborných nebo sportovních soutěžích, předány pochvaly ředitelky školy spolu s věcnou odměnou.

Po krátkém programu žáků 9. třídy, ve kterém zazněly vzpomínky z průběhu celé školní docházky a poděkování učitelům, se s nimi symbolicky rozloučili nejmladší žáci školy předáním tužky s logem naší základní školy. Poté se všichni rozešli do svých tříd, kde jim jejich třídní učitelé předali vysvědčení. Žákům deváté třídy byla vysvědčení slavnostně předána v přítomnosti pana starosty v restauraci Valašský pivovar, kde pro ně bylo také připraveno pohoštění. Přejeme všem absolventům do dalšího studia hodně píle, zdraví, úspěchů a splněná přání.

Pochvaly ředitelky školy ve školním roce 2018-2019

Nález zlaté náušnice

Před budovou školy byla nalezena malá zlatá náušnice. Pokud náušnici postrádáte, zastavte se na sekretariát školy.

Balení učebnic

Obecní knihovna v Kozlovicích nabízí výhodné balení učebnic – viz. odkaz.

balení učebnic

Týdenní plán od 24. 6. do 28. 6. 2019

V tomto týdnu budou probíhat třídnické práce.

Děti si budou nosit psací potřeby, zbytek budu upřesňovat.

V pondělí odevzdáváme učebnice. Děti donesou všechny učebnice.

Pokud je nutné, pogumovat a polepit.

Výuka bude v tomto týdnu ukončena v 11, 20 hod. kromě středy,

kdy je poslední bazén.

V pátek asi kolem 9,30 hod.

 

Vyúčtování

Divadlo 53 Kč, výlet 46 Kč. Dětem vráceno 99 Kč.

Hezký den, Hol.

 

Projekt „Jak se chovat v přírodě“

Žáci 9.třídy a několik dívek z 8.tříd si připravili v pondělí 17.6. pro žáky 1.stupně a v úterý 18.6. pro žáky 2.stupně projekt „Jak se chovat v přírodě“. Přichystali si 13 stanovišť v Kovářově lese, kde žáci plnili různé úkoly ze zdravovědy, z fyzické zdatnosti, ekologické výchovy a také se učili, jak se chovat za mimořádných situací. Všem patří poděkování za přípravu projektu.

Dodatek plánu na tento týden

Čtvrtek

Učíme se 2 hodiny, pak jdeme na fotbalové hřiště. V tuto dobu proběhne naší  obcí Běh míru.

Děti si vezmou sportovní oblečení, pokrývku hlavy a pláštěnku, jde se za každého počasí.

Po návratu pokračujeme ve výuce.

 

Pátek

Korfbal na hřišti  Na koupališti. 3. a 4. vyuč. hodina.

Sportovní oblečení, pokrývku hlavy, popř. igelitová taška, nejsou tam lavičky.

Po návratu výuka pokračuje.

 

Beskydský pohár Kozlovice

 

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD pro šk. rok 2019/20

Seznam-přijatých-žáků-ŠD 2019

Týdenní plán od 17.6. do 21.6. 2019

Učivo

Český jazyk

Slovesa infinitiv, zvratné slovesa, opakování a procvičování učiva.

 

Matematika

Opakování a procvičování učiva.

 

Prvouka

Člověk opakování, prevence a ošetření drobných úrazů.

 

Pondělí

Celodenní projekt Jak se chovat v přírodě. Děti si vezmou vhodné oblečení,

pokrývku hlavy a svačinu.Koná se  za každého počasí.

Výuka bude ukončena 11.20 hod.

 

Sběr

Sběr bude ukončen v pondělí 17.6.

 

Výlet

Vyúčtování po obdržení faktury.

 

Přeji hezký den. Hol.

 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966