3.A

Anglický jazyk

Procvičuj slovní zásobu 2. lekce ZDE, budeme psát minitest.

Sbírka Fond Sidus

Naše škola se zapojila do dobročinného projektu Fondu Sidus, jehož cílem je  získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

Každý účastník, který se rozhodne pomoci, získá náš výrobek  – náramek s motivem domácích mazlíčků za 35 Kč a magnetické záložky za 40 Kč.

Tyto výrobky si děti mohou zakoupit ve škole u p. Eliášové na sekretariátu ZŠ.

 

  

 

 

 

 

Týdenní plán od 15.10. do 19.10. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- opakování, nově stavba slova.

Sl- dokončení popisu- mapa pokladu.

Čt- čítanka str. 30-35.

Mimočítanková četba- Alena Kastnerová – O líné babičce.

Ps- písanka str. 10-11.

 

Matematika

Procvičování násobilky, slovní úlohy,  nově 7.

 

Prvouka

Naše vlast, povrch, sousední státy, státní symboly, vláda.

 

Projekt

Ve dnech 24. – 26. 10. proběhne celoškolní projekt ke stému výročí republiky.

My se budeme zabývat vznikem a historií Vítkovických železáren.

Proto pojedeme ve středu 24.10. do Ostravy-Vítkovic.

Prohlédneme si starou část s výkladem a půjdeme do U6.

Předběžná cena je 150 Kč. Vstup do U6  je 50 Kč+ doprava.

Děti si můžou vzít kapesné, je tam obchůdek se suvenýry.

Podrobnosti ještě upřesním.

 

Pokud mají děti materiály k tomuto tématu, můžou donést.

Přeji hezký den, Hol.

Anglický jazyk

Procvičuj 2. lekci ZDE a čísla ZDE.

Týdenní plán od 8.10. do 12.10. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- Procvičení párových souhlásek,

slova protikladná, souznačná,

nadřazená, podřazená a souřadná.

Sl- popis- mapa pokladů.

Čt- čítanka str.- 25-29.

Ps- písanka str. 10-11.

 

Matematika

Násobení a dělení číslem 6, slovní úlohy.

 

Výtvarná výchova a  prac. činnosti

Během příštího týdne si děti donesou  přírodniny.

/kaštany, žaludy, šípky, jeřabiny, apod./.

Budeme vyrábět podzimní věnečky ze slámy.

Mašle a seno donesu.

 

Prvouka

Dopravní situace, jízdní kolo, výbava cyklisty.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

 

Sběr papíru

I ve školním roce 2018/2019 je vyhlášena soutěž ve sběru papíru a to jak mezi jednotlivci, tak mezi třídami. Soutěž bude ukončena v červnu 2019.

Rozdíl oproti minulým ročníkům soutěže je v tom, že se papír nebude sbírat skoro po celý rok, ale pouze ve třítýdenních etapách, v tzv. sběrových kolech.

Díky realizaci projektu „Modernizace odborných učeben v ZŠ Kozlovice“ je v prostorách školy, které byly v minulosti využívány ke skladování nasbíraného papíru, vybudována učebna polytechnické výchovy = dílny. Takže ve škole nemáme kde nasbíraný papír skladovat a museli jsme nechat přistavit ke škole kontejner, který může být u školy přistaven jen na omezenou dobu.

1. sběrové kolo:

  • Od 4. 10. do 25. 10. 2018, 

  • vždy v úterý, středu a čtvrtek

  • v době od 6. 45 hod. do 7.45 hod. 

O dalším sběrovém kole vás budeme informovat.

Týdenní plán od 1.10. do 5.10.2018

Pondělí

Ředitelské volno.

Učivo

Český jazyk

Ml- psaní souhlásek na konci a uvnitř slov.

Ps- písanka str. 8-9.

Čt- čítanka str. 19-24.

 

Matematika

Opakování násobilky do 5, nově 6.

 

Prvouka

Dopravní situace, jízdní kolo, výbava cyklisty.

 

Přeji hezký den. Hol.

Sběr kaštanů a žaludů

OPĚT PO ROCE

Sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř

Výběr bude každou středu od 7, 00 hod v prostoru před „kolovnou“ nebo po domluvě…… Vybíráme od středy

3. října 2018 

nejlepší sběrači budou odměněni

Doplnění plánu

Čtvrtek

Pokud bude přát počasí projekt „Cestou necestou„- výuka náboženství se ruší.

Za nepříznivého počasí se učíme podle rozvrhu, upřesním. Holubová

Týdenní plán od 24.9. do 27.9. 2018

 

Učivo

Český jazyk

Ml- psaní i,y, slova se skupinami dě, tě,ně, bě, pě, vě, mě.

Ps- písanka str. 6-7.

Čt- čítanka str. 14-17.

Sloh nebude, bude mluvnice.

 

Matematika

Opakování násobení do 5.

 

Prvouka

Naše obec, historie, okolí, poloha.

 

Vybírám 300 Kč na Radu rodičů, pracovní sešity 295 Kč.

 

Třídní schůzky

V úterý společné třídní schůzky v 15.30 hod. v naší třídě.

 

Čtvrtek

Projekt „Cestou necestou„. Děti si vezmou vhodné oblečení do terénu podle počasí, svačinu.

Výuka bude ukončena v 11.20 hod. Výuku náboženství upřesním.

 

Pátek

Státní svátek

 

Pondělí 1.10.

Volno ředitelky školy.

Přeji hezký den, Hol.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966