3.A

Vystoupení Sborečku na festivalu Souznění

Vystoupení malého sborečku na Souznění v sobotu 16. 12. 2017 v sále OÚ Kozlovice
sraz u bočního vchodu (u květinářství) v 10,15 hod. – rodiče zodpovídají za příchod a odchod na vystoupení

Vánoční besídka ŠD

Dne 12. prosince 2017 se konala Vánoční besídka I. a II. odd. školní družiny v relaxačním sále. Děti zpívaly, recitovaly, vyprávěly a tančily. Rodiče si rovněž mohli prohlédnout výstavku výtvarných prací svých dětí.

Více na http://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka_12.12.2017/

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče, že se opět u některých žáků školy objevila ve vlasech veš dětská.

Žádáme proto rodiče, aby pravidelně prohlíželi svým dětem vlasy a preventivně použili desinfekční prostředek.

Povinnosti rodičů:

– okamžitě nahlásit třídnímu učiteli výskyt vší, či hnid u dítěte,

– zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy.

Dítě může nastoupit do školy až po úplném zbavení vší a mechanickém odstranění hnid ve vlasech. Nedůslednost některých rodičů ve třídě způsobuje, že nákaza se potom šíří a opakuje ve velmi krátkých intervalech.

Veš dětská

Týdenní plán 11. – 15. 12. 2017

Tělesná výchova

Přeskoky přes švihadlo, míčové hry

Pracovní činnosti

Vánoční přání

Matematika

Opakování násobilky

Písemné sčítání dvojciferných čísel, řešení slovních úloh

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B – opakování

Vyjmenovaná slova po L

Čtení

Eoin Colfer – Pistolnice Murphyová

Miloš Kratochvíl – Survivoři

Psaní

Písanka str. 20,21

  1. 12. v 9. 45 hod. jdeme do místního kostela na VARHANNÍ KONCERT. Vstupné 50 Kč.     

Ve čtvrtek 14. 12. v 7. 30 hod. od školy odjíždíme do Místku na vánoční dílny a do Marlenky. Návrat kolem 12. 30 – 13 hod., na dopravu vybírám 100 Kč.

Vzít si : svačinu a pití, průkazku pojišťovny, igelitový sáček, kapesné do Marlenky                                                                                                                             

  1. 12. – Vánoční show divadla Slunečnice. Vstupné 50 Kč. Žáci platí pouze 20 Kč, 30 Kč hradí Rada rodičů.

 

Předvánoční akce

13. 12. v 9. 45 hod. jdeme do místního kostela na ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT. Budu vybírat 50 Kč.

Ve čtvrtek 14. 12. v 7. 30 hod. od školy odjíždíme do Místku na vánoční dílny a do Marlenky. Návrat kolem 12. 30 – 13 hod., na dopravu vybírám 100 Kč.

Anglický jazyk

Procvičujeme 6. lekci, nahlas procvičuj rozhovor v pracovním sešitě str. 29/cv. 4.
Můžeš si v pátek přinést fotky své rodiny.

Upozornění

Vánoční besídka ŠD  v úterý 12. prosince začne dříve a to v 15.30 hodin (děti z Valášku mají zkoušku). Děkuji za pochopení.

Týdenní plán 4.12. – 8. 12. 2017

Pracovní činnosti

Vánoční přáníčka

Tělesná výchova

Kruhová dráha – překračování, podlézání, přeskoky jednotlivých dílů švédské bedny na dvou rovnoběžných lavičkách

Cvičení se švihadly

Matematika

Sčítání a odčítání dvojciferným číslem zpaměti.

Pamětní sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

Geometrie

Rýsování rovnoběžek

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B opakování

Psaní

Písanka str. 19

Čtení

Pavel Brycz – Klájka Žehožová je pěkné číslo

Eoin Colfer – Pistolnice Murphyová

 

Přineste si ve čtvrtek s sebou do TV švihadlo

Bakaláři – webová aplikace

Z technických důvodů nebude možný až do úterý 5. 12. 2017 vstup do webové aplikace Bakaláři.

Vánoční besídka ŠD

Milí rodiče,

zveme vás na Vánoční besídku, která se koná v úterý 12. prosince 2017 v 16 hodin v relaxačním sále. Zároveň vás zveme na výstavku výtvarných prací vašich dětí, kterou si můžete prohlédnout v přilehlých prostorách herny ŠD v budově C před besídkou nebo po ní.

Prosím připravte dětem převleky (platí jen pro některé) do tašky se jménem. Do družiny donést nejpozději 7. prosince. Každý den cvičíme, budeme rádi, když děti nebudou nosit zbytečně omluvenky. Generální zkouška v pondělí před besídkou.

Platí pro děti I. a II. odd. ŠD v budově C.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966