3.A

Projekt „Jak se chovat v přírodě“

Žáci 9.třídy a několik dívek z 8.tříd si připravili v pondělí 17.6. pro žáky 1.stupně a v úterý 18.6. pro žáky 2.stupně projekt „Jak se chovat v přírodě“. Přichystali si 13 stanovišť v Kovářově lese, kde žáci plnili různé úkoly ze zdravovědy, z fyzické zdatnosti, ekologické výchovy a také se učili, jak se chovat za mimořádných situací. Všem patří poděkování za přípravu projektu.

Dodatek plánu na tento týden

Čtvrtek

Učíme se 2 hodiny, pak jdeme na fotbalové hřiště. V tuto dobu proběhne naší  obcí Běh míru.

Děti si vezmou sportovní oblečení, pokrývku hlavy a pláštěnku, jde se za každého počasí.

Po návratu pokračujeme ve výuce.

 

Pátek

Korfbal na hřišti  Na koupališti. 3. a 4. vyuč. hodina.

Sportovní oblečení, pokrývku hlavy, popř. igelitová taška, nejsou tam lavičky.

Po návratu výuka pokračuje.

 

Beskydský pohár Kozlovice

 

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD pro šk. rok 2019/20

Seznam-přijatých-žáků-ŠD 2019

Týdenní plán od 17.6. do 21.6. 2019

Učivo

Český jazyk

Slovesa infinitiv, zvratné slovesa, opakování a procvičování učiva.

 

Matematika

Opakování a procvičování učiva.

 

Prvouka

Člověk opakování, prevence a ošetření drobných úrazů.

 

Pondělí

Celodenní projekt Jak se chovat v přírodě. Děti si vezmou vhodné oblečení,

pokrývku hlavy a svačinu.Koná se  za každého počasí.

Výuka bude ukončena 11.20 hod.

 

Sběr

Sběr bude ukončen v pondělí 17.6.

 

Výlet

Vyúčtování po obdržení faktury.

 

Přeji hezký den. Hol.

 

 

 

 

 

 

Country taneční

Ve čtvrtek 6. června 2019 děti ŠD pozvaly do školy rodiče a prarodiče, aby se pochlubily, co se za tento školní rok děti ve volném čase naučily. Celkem zatančily 8 country tanců. Na závěr si zatančili s dětmi i maminky, tatínci, babičky a sourozenci. Více na: https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Country_tanecni_6._6._2019/

 

Ukončení sběru papíru

V pondělí 17. 6. ukončujeme soutěž ve sběru papíru – všem sběračům děkujeme za hojnou účast a nasbírané kilogramy starého papíru.
Ti nejlepší se mohou těšit na slavnostní vyhodnocení celoroční sběrové soutěže.
Výsledek obrázku pro sběr papíru

Anglický jazyk

Procvičuj 11. lekci ZDE.

Tonda Obal na cestách

7. června proběhl ve škole program společnosti EKO-KOM o třídění a recyklaci odpadu „Tonda Obal na cestách“, kterého se zúčastnili žáci 1. – 6. ročníků. Dověděli se  mnoho užitečných informací o tom, do jakého kontejneru patří různé druhy odpadu a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet, zda jsou schopni odpad třídit správně. Také mnohé žáky překvapilo zjištění, co všechno se dá vyrobit z recyklovaných plastů. Celý program byl zakončen krátkou hrou. A nakonec si žáci odnesli malý dáreček. Všechny informace byly pro žáky velmi přínosné a snad všem půjde třídění odpadu stejně dobře i doma.

Týdenní plán od 10.6. do 14.6. 2019

Učivo

Český jazyk

Ml- slovesa – osoba, číslo, čas,

opakování na čtvrtletní práci.

Čt- mimočítanková četba.

Ps- písanka str. 30-32.

 

Matematika

Procvičování probraného učiva, příprava na čtvrtletní práci.

 

Prvouka

Lidské tělo

Soustavy dýchací, trávící, svaly.

 

Výlet zámeček a ZOO Lešná 10.6.

Pondělí, sraz v šatně v 7,30 hod. Vzít si vhodné oblečení a obuv,

pláštěnku, pokrývku hlavy a igelitový pytlík, kartičku pojišťovny, stačí ofocená.

Děti dostaly souhlas zákonných zástupců, prosím vyplnit a děti odevzdají před odjezdem.

Jídlo a pití na celý den, drobné kapesné.

Návrat okolo 17 hod. Pokud někdo bude chtít vystoupit na zastávce U kříže,

potřebuji písemný souhlas.

Kdo ještě nemá odhlášený oběd, odhlaste.

Návrat okolo 17 hod.

Přeji hezký den, Hol.

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966