2.B

Maškarní karneval dolní ŠD

V pátek 26.1. jsme uspořádali pro děti z dolní školní družiny maškarní karneval. Všechny děti si donesly zajímavé masky. Děti nadšeně soutěžily a odměnou jim byla bohatá tombola.

  

Hrajeme si na sněhu

V minulém týdnu jsme využili s dětmi dolní školní družiny sněhovou nadílku a vyrazili jsme si hrát na sníh. Děti byly moc šikovné a podařilo se jím postavit sněhuláky.

  

Pro nemocné- po

Čj- str. 44/5, 45/7,8

M- str. 72/4, 73/1,2,3 (jen 1 tabulka)

Upozornění – rozvrh

Od února platí nový rozvrh – viz Bakalář.

Výuka náboženství a sborového zpěvu je beze změny – z organizačních důvodů nejsou tyto předměty v rozvrhu webové aplikace Bakalář.

V 1. – 3. ročníku bude od 26. 2. zahájen plavecký kurz – opět dojde v rozvrhu přesunu několika hodin, žáci 3. A, B budou mít v pondělí po dobu plaveckého kurzu 6 vyučovacích hodin. Kurz bude ukončen v pondělí 7. 5. 2018.

Plán činností 29.-31.1.2017

ČJ:  Opakování. Psaní i, í po měkkých souhláskách. Psaní y, ý po tvrdých souhláskách.

Děti musí znát dělení hlásek- samohlásky, dvojhlásky, souhlásky-  tvrdé, měkké a obojetné!

PS: Správné tvary písmene K. Názvy zvířat.

M:   Sčítání a odčítání bez přechodu desítky – typu 21+9 a 30-9. Počítání se závorkami.

PRV: Člověk a zdraví: Potraviny, výživa. Opakování.

AJ:  Lesson 2. Sing and act out the story song : Are you ready? Listen and tick. Colour the cake.

Informace pro rodiče:

Od února platí nový rozvrh – viz Bakalář. Důvodem změny je výuka plavání. Dětem rozvrh vytisknu.

Středa 31.1. 2017 –  4. vyuč. hodina-  rozdání výpisu vysvědčení.

Čtvrtek 1.2.2017 – Volno ředitelky školy

Pátek 2.2.2017 – Pololetní prázdniny

Od pondělí 26.února budeme jezdit na plavecký bazén.

Pro nemocné:

M str. 68/4, str. 71/3

ČJ sloh: učebnice str. 48/8 přečti + namaluj pejska a napiš, jaký může být (velký, milý,…)

Pro nemocné- čtvrtek

Čj str. 42- celá, 43/3

M str. 72/1,2,3

Pí str. 29/4 řádky

Pro nemocné: středa

Čj str. 43/1,2 a,b

M str. 70/2,3, str. 71/1,2,

M – dú: str. 77/1,2

Pro nemocné: úterý

Pí – str. 28 – psaní I, J

Čj str. 40/1,2,3, str. 41/4,6

M str. 69/celá, 70/1

Karneval dolní školní družiny

V pátek 26.1.2018 se uskuteční karneval pro děti, které navštěvují dolní školní družinu . Bude probíhat od 12.30 h -15 h. Děti si mohou přinést karnevalové masky a kostýmy.

Pro nemocné – pondělí

Čj- str. 41/5

M str. 69/11,

69/1 opiš a vypočítej do sešitu MATEMATIKY

Pí str. 26,27 dopsat poslední řádky.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966