2.B

Informace – pondělí 17. září

Děti si dnes nechaly ve třídě (ve skříni) ČÍTANKU a dostaly místo ní

„POČTENÍČKO“. Budou urč. dobu (asi 14 dnů) nosit místo čítanky.

DÚ: čtení „Počteníčko“ str. 3/Telefonát

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: Začali jsme nové učivo „Písmo a abeceda“.

Prac. sešit str. 8/cv. 2

M: str. 8 – dokončit

Písanka str. 4/dokončit dolní 2 řádky + str. 5/3 řádky

 

Plán učiva 17. – 21. září

ČJ: Písmo a abeceda, řazení slov podle abecedy.

Opakování: slovo, slabika, věta.

Sloh: Omluva, prosba, poděkování.

PS: Opak. psaní f, h, k. Opis a přepis slov. Diktát písmen a slov.

M: Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky – opakování.

Začneme také sčítání do 20 s přechodem desítky.

Dopočítávání. Vztahy o několik více, méně. Slovní úlohy.

G: Rozeznávání geom. tvarů u dopravních značek.

PRV: Bezpečná cesta do školy. Bezpečnost na silnici. Dopravní značky.

 

Ve čtvrtek 20. 9. – výuk. program „Zásady slušného chování“.

 

 

Informace – pátek 14. září

Čtení: čítanka str. 9 nebo vlastní texty

 

Ve třídě se objevily vši! Prohlédněte dětem důkladně vlasy, ošetřete vhodným přípravkem.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: prac. seš. str. 7/cv. 11, 12, 14

M: prac. seš. str. 7/cv. 5 + str. 8/cv. 1, 2, 3

Písanka str. 4/vše kromě posledních 2 řádků

 

Hezký víkend! 🙂

Kontrola vlasů

Žádáme rodiče o důkladnou kontrolu vlasů svých dětí – u některých žáků se objevily vši – prosíme o preventivní ošetření vhodným přípravkem proti těmto parazitům.

Školní řád

Žádáme rodiče o prostudování školního řádu na školní rok 2018/2019, který naleznete na webových stránkách školy.

Školní-řád-2018-19

Informace – čtvrtek 13. září

Děti mají ve vzkazníčku nové informace. Prosím o podpis.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: prac. sešit pouze str. 7/cv. 10

M: prac. sešit str. 6/cv. 4 + str. 7/cv. 1, 2

Informace – středa 12. září

DÚ: Čítanka str. 4 (čtení)

Kdo nestihnul v hodině: písanka str. 4/3 řádky nahoře

 

Některé děti ještě nemají úkolníček (libovolný sešit).

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: prac. seš. str. 6/cv.8 c , cv. 9 (jména dětí)

M: prac. sešit str. 5/cv. 4, 5 + str. 6/cv. 3 + str. 7/cv. 3, 4

Čítanka str. 4

Písanka str. 3 – dokončit + str. 4/3 řádky

 

Informace – úterý 11. září

Nezapomeňte si zítra tenisky, půjdeme z TV ven.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: prac. sešit str. 6/cv. 8 (a, b,)

M: prac. sešit str. 5/cv. 3  +  str. 6/cv. 1, 2

Informace – pondělí 10. září

DÚ: Čítanka str. 8 (hlasité čtení)

 

Děti mají v žákovské knížce rozvrh hodin (nalepila jsem na poslední

stranu).

 

Pokud bude ve středu hezké počasí, půjdeme z TV ven. Prosím, dejte

dětem do školy tenisky.

 

Čtvrtek 20. 9. – výukový program „Zásady slušného chování“

Vybíráme 35 Kč.

 

Volno ředitelky školy

V pondělí 1. října 2018 mají žáci základní školy volno ředitelky školy.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966