2.B

Informace – úterý 18. prosince

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: měkké souhlásky (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň)

prac. sešit str. 40/cv. 1, 2

M: str. 61/cv. 6  +  str. 62/cv. 1, 2

 

Informace – pondělí 17. prosince

DÚ: M str. 61/cv. 4

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: str. 38/cv. 3

M: str. 61/cv. 1, 2, 4, 5  +  str. 77/cv. 1, 2

Plán učiva 17. – 21. prosince

ČJ: Opakování a procvičování: tvrdé souhlásky, psaní y, ý po tvrdých souhláskách.

Nové: začneme měkké souhlásky, měkké slabiky, doplň. i, í po měkkých souhláskách.

PS: Psaní K, P, B, správné tvary číslic. Diktát slov (psaní y, ý po tvrdých souhl.)

M: Sčítání do 100 bez přechodu desítky – příklady typu 30 + 5. Slovní úlohy, tabulky.

Opakování: orientace v číselné řadě do 100. Sčítání a odčítání desítek.

PRV: Zima – zimní měsíce, počasí. Vánoční zvyky a tradice.

 

 

V pátek 21. 12. budeme potřebovat:

Větvičky jehlič. stromů – nejlépe jedlové (kdo má možnost), tenké barevné stužky,

popř. jiné ozdoby na větvičky.

Děti si také mohou přinést deskové a stolní hry, trošku cukroví (kdo chce a má možnost).

 

 

Informace – pátek 14. prosince

DÚ: Pro některé děti: do pondělí dopsat všechny chybějící opravy v sešitech ČJ 1, ČJ 2.

Některým chybí ještě opravy ze září, října… !!

 

Děti mají ve vzkazníku vyúčtování exkurze do OVOCENTRA.

Prosím doplatit 10 Kč za dopravu. Děkuji.

 

Příští pátek (21. 12.) budeme potřebovat:

Větvičky jehlič. stromů – nejlépe jedlové (kdo má možnost), tenké barevné stužky,

popř. jiné ozdoby na větvičky. Děkuji.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: str. 39 – dokončit

M: str. 87/cv. 1, cv. 5a

Písanka: str. 30/5 řádků

 

Hezký víkend! 🙂

 

Vánoční tvoření dolní školní družiny

V úterý 11.12.2018 proběhly v dolní školní družině vánoční dílny.  Rodiče si mohli přijít vyrobit 3 výrobky se svými dětmi . Společně malovali baňky, vyráběly přáníčka a svícínky. Tvoření se zúčastnilo spousta rodičů a všichni si užili předvánoční pohodu.

Informace – čtvrtek 13. prosince

DÚ: Písanka str. 28 – dokončit (kdo nestihnul v hodině)

Čítanka str. 58

 

Pro nepřítomné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: prac. sešit str. 39/cv. 5

M: str. 60

Písanka str. 28, 29 – vše dokončit

Informace – středa 12. prosince

Čtení: Čítanka str. 54

 

Opět upozorňuji na výskyt vší ve třídě. Denně prohlížejte dětem vlasy,

ošetřete vhodným přípravkem.

 

Také upozorňuji na pozdní příchody do školy. Podle šk. řádu musí být děti

ve třídě nejpozději v 7.40 hod.!

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: str. 38/cv. 1, 2

M: str. 59/dokončit + str. 60/cv. 4

Písanka str. 28/5 řádků + str. 29/dole (opačná slova)

 

Informace – úterý 11. prosince

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: Začali jsme tvrdé souhlásky (h, ch, k, r, d, t, n).

prac. sešit str. 37/cv. 3 a cv. 4 (vybarvit zeleně jen stromek s tvrdými souhl.)

M: str. 58/dokončit + str. 59/cv. 5 (vypsat čísla od 80 do 100)

Informace – pondělí 10. prosince

DÚ: M str. 58/cv. 2 (porovnávání)

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: str. 35/cv. 7  +  str. 36

M: str. 57/cv. 2, 5, 6  +  str. 58/cv. 1 (cv. 2 za DÚ)

PRV: str. 21

 

Plán učiva 10. – 14. prosince

ČJ: Souhlásky tvrdé a měkké. Psaní y, ý po tvrdých souhláskách.

Opakování: samohlásky, dvojhlásky, doplňování u, ú, ů.

PS: Psaní I, i, H. Rébusy. Psaní opačných slov.

M: Číselná řada do 100: doplnění číselné řady, orientace v čís. řadě, porovnávání.

Opakování: sčítání a odčítání do 20, sčítání a odčítání desítek.

G: Úsečka (modelování, rýsování, pojmenování).

PRV: Vesnice a město (rozdíly). Naše obec – Kozlovice.

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966