2.B

Informace – středa 17. října

DÚ: Čítanka str. 18

 

Zítra nezapomeňte listy do PČ.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: Stále opakujeme druhy vět, správná znaménka za větami.

M: prac. sešit str. 23/dokončit, str. 24/cv. 1, 2, 3

Písanka str. 12

Informace – úterý 16. října

DÚ: M str. 23/cv. 7

 

Pro nemocné děti: dnes máme hotovo:

ČJ: prac. sešit str. 15/cv. 6

M: prac. sešit str. 22/dokončit + str. 23/cv. 1, 2, 6 (+ DÚ)

 

 

Informace – pondělí 15. října

DÚ: písanka str. 11 (označené 3 řádky)

Čítanka: čtení str. 27 (Vítr) + 24 (Drak)

 

Pro nemocné děti: dnes máme hotovo:

ČJ: věty rozkazovací, přací

prac. sešit str. 15/cv. 7

M: prac. sešit str. 20/dokončit, str. 21/cv. 1, str. 22/cv. 1

Písanka str. 11 – celá (včetně DÚ)

 

 

Pouštění draků – dolní družina

Ve čtvrtek 11.10.2018 se děti z dolní školní družiny vypravily na nedaleký kopec pouštět draky. Počasí nám přálo a dětem se pouštění draků moc líbilo.

Sbírka Fond Sidus

Naše škola se zapojila do dobročinného projektu Fondu Sidus, jehož cílem je  získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

Každý účastník, který se rozhodne pomoci, získá náš výrobek  – náramek s motivem domácích mazlíčků za 35 Kč a magnetické záložky za 40 Kč.

Tyto výrobky si děti mohou zakoupit ve škole u p. Eliášové na sekretariátu ZŠ.

 

  

 

 

 

 

Plán učiva 15. – 19. října

ČJ: Druhy vět: věty rozkazovací, přací. Procvičování: věty oznamovací,

tázací. Znaménka za větami, správná melodie věty.

PS: Opis, přepis. Diktát krátkých vět.

M: Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Rozklad, dopočítávání.

Vztahy o několik více, méně. Slovní úlohy, logické úlohy.

G: Geometrická tělesa: válec, kužel, jehlan.

PRV: Naše republika: hlavní město, vlajka, státní znak, zajímavosti, historie…

 

Připomínám: ve čtvrtek do PČ listy

 

24. – 26. října – projekt „Slavné osobnosti Moravskoslezského kraje“

Naše téma: Zdeněk Burian– malíř a ilustrátor dobrodružných knih.

Ve ČT 25. října – exkurze Štramberk (muzeum Z. Buriana + minizoo Aqua Terra) –

vše upřesníme.

 

Informace – pátek 12. října

Čtení: Čítanka str. 24 – 26 „Byli jednou dva“ (postupně, každý tolik, kolik zvládne).

 

Připomínám: na ČT 18. 10. – vylisované listy do PČ

 

Pro děti, které ještě nezaplatily kroužky: Nezapomeňte v kroužku zaplatit 150 Kč za

měsíce říjen – prosinec.

Kroužky Beskyďáček, Antonio, Junior aerobic mají ceny jiné.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: prac. sešit str. 16/cv. 8, 9 (komiks – Čtyřlístek)

M: geometrie str. 79 – dokončit + str. 80/cv. 2

Písanka: str. 10

 

Hezký víkend! 🙂

 

 

Informace – čtvrtek 11. října

DÚ: M list (vložený v sešitě M1) – sčítání do 20 s rozkladem

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: prac. sešit str. 15/cv. 5

M: str. 19/dokončit  +  str. 20/cv. 1, 3

Informace – středa 10. října

DÚ: písanka str. 9 – označené řádky

Čtení: čítanka str. 16

 

Některé děti ještě nemají v nelinkovaných sešitech lenoch. Prosím, doplňte.

 

Opět upozorňuji na výskyt vší! Denně pečlivě kontrolujte dětem vlasy.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

ČJ: duhy vět (hlavně oznamovací a tázací věty), znaménka za větami

V prac. sešitě jsme nic nedělali.

M: prac. sešit str. 18/cv. 5, 6  +  str. 19/cv. 1. 2

Písanka: celá str. 9 (včetně DÚ)

Čítanka str. 16

 

 

 

 

Informace – úterý 9. října

DÚ: Kdo nestihnul v hodině: ČJ prac. sešit str. 14/cv. 3 (bludiště).

 

Zítra půjdeme z TV ven.

 

Pro nemocné děti: dnes máme hotovo:

ČJ: prac. sešit str, 14/cv. 3

M: str. 16/cv. 2, 4, 5, 6  +  str. 18/cv. 4

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966