2.B

Informace – úterý 23. dubna

DÚ: Kdo nestihnul v hodině: M str. 39/cv. 6 – dokončit

 

Děti mají ve vzkazníku nové informace.

 

Pro nemocné děti: dnes máme hotovo:

ČJ: str. 26/cv. 1, 4

M: str. 39

Foto – plavání

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

Další fotky z bazénu najdete na: https://vnasitride.rajce.idnes.cz/Bazen_2019/

 

Foto – zelený den

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

Plán učiva 23. – 26. dubna

Doufám, že jste si během velikonočních prázdnin odpočinuli a už se všichni

těšíte do školy. 🙂

ČJ: Seznámení se slovními druhy: slovesa. Opakování: podstatná jména.

PS: Názvy zeleniny. Opis a přepis slov, vět.

M: Násobky čísla 2, násobení dvěma. Znázornění ve čtvercové síti.  Slovní úlohy.

Opakování: sčítání a odčítání do 100.

G: Trojúhelník, čtyřúhelník, mnohoúhelník. Modelování.

 

V ÚT 30. 4. – Divadlo loutek Ostrava. Budu vybírat 120 Kč.

Informace – úterý 16. dubna

Připomínám:

Zítra 17. 4. – ZELENÝ DEN

+ plavání

Děti si vezmou do školy pouzdro, pastelky, vzkazník, věci na bazén.

Prac. sešity do ČJ a M máme ve škole.

 

Až do neděle se můžete přihlašovat na třídní schůzky, které proběhnou 23. a 24. 4.

 

Ve čtvrtek 18. 4 . – velikonoční prázdniny

Pátek 19. 4. a pondělí 22. 4. – státní svátky

Informace – pondělí 15. dubna

Čtení: Včelí medvídci str. 67 – 69

 

Zítra 16. 4. – projektový den: nácvik na akademii, Velikonoce.

Během dne si půjdeme vyzkoušet naše vystoupení na akademii do sálu OÚ.

Kdo už má oblečení (holky – víly, kluci – loupežníci), může si přinést do školy.

Dále si děti přinesou: pouzdro (+ pastelky, fixy), vzkazník, lepidlo, nůžky.

 

Až do neděle se můžete přihlašovat na třídní schůzky, které proběhnou 23. a 24. 4.

(Info mají děti ve vzkazníku.)

 

Středa 17. 4. ZELENÝ den (+ plavání)

 

Ve čtvrtek 18. 4 . – velikonoční prázdniny

Pátek 19. 4. a pondělí 22. 4. – státní svátky

 

Pro nemocné: dnes jsme dělali:

ČJ: str. 24 – dokončit

M: str. 37/cv. 3, 4  +  str. 38/cv. 1, 2

Písanka: str. 23

Plán učiva 15. – 17. dubna

ČJ: Slovní druhy: podstatná jména (názvy osob, zvířat, věcí) – procvičování.

M: Násobky čísla 2. Opakování: násobky čísla 10. Znázornění ve čtvercové síti.

PRV: Velikonoce – zvyky a tradice.

 

V ÚT 16. 4. – projektový den: nácvik na akademii, Velikonoce.

Během dne si půjdeme vyzkoušet naše vystoupení na akademii do sálu OÚ.

Kdo už má oblečení (holky – víly, kluci – loupežníci), může si v úterý přinést do školy.

 

Středa 17. 4.ZELENÝ den (+ plavání)

 

Ve čtvrtek 18. 4 . – velikonoční prázdniny

Pátek 19. 4. a pondělí 22. 4. – státní svátky

Jarní tvoření v keramickém kroužku

Několik fotografií z jarního tvoření najdete zde:

https://xdol.rajce.idnes.cz/Keramicky_krouzek_-_jaro/

Informace – pátek 12. dubna

Čtení: Včelí medvídci str. 60 – 62

 

Ve dnech 23. a 24. 4. 2019 proběhnou konzultační třídní schůzky.

Přihlašování na vybraný termín bude probíhat opět prostřednictvím ankety v Bakalářích.

Přihlašovat se můžete od neděle 14. 4. do neděle 21. 4. (do půlnoci).

Zapište se pouze na jeden termín. Nestačí jen vybrat termín a zavřít Bakaláře,

musíte svůj výběr uložit („dojít“ při přihlašování krok za krokem až do konce).

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

M (geom.): str. 78/cv. 2  +  str. 79/cv. 1, 2, 3

Písanka: str. 27 (dokončit)

 

Hezký víkend! 🙂

Fond Sidus

Naše škola se zapojila do dobročinného projektu Fondu Sidus, jehož cílem je  získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

Každý účastník, který se rozhodne pomoci, získá náš výrobek  – náramek s motivem hmyzu za 35 Kč.

Tyto výrobky si děti mohou zakoupit ve škole u p.Fojtíkové na sekretariátu ZŠ.

Náramek - BeruškaNáramek -Ježek

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966