2.B

Balení učebnic – nabídka místní knihovny

Balení učebnic.

HURÁ, HURÁ PRÁZDNINY

Přejeme všem žákům krásné prázdniny a zaměstnancům školy příjemnou dovolenou.

Slavnostní zakončení školního roku 2017/2018

V pátek 29. 6. 2018 všichni žáci základní školy společně se svými učiteli slavnostně zakončili školní rok 2017/2018. Po úvodních slovech paní ředitelky byly žákům, kteří vzorně reprezentovali školu v předmětových, odborných nebo sportovních soutěžích, předány pochvaly ředitelky školy spolu s věcnou odměnou.

Pochvaly ředitelky školy ve školním roce 2017/2018.

Po krátkém programu žáků 9. třídy, ve kterém zazněly vzpomínky z průběhu celé školní docházky a poděkování učitelům, se s nimi symbolicky rozloučili nejmladší žáci školy předáním tužky s logem základní školy. Přejeme všem absolventům do dalšího studia hodně píle, zdraví, úspěchů a splněných všech přání.

Poté se všichni rozešli do svých tříd, kde jim jejich třídní učitelé předali vysvědčení.

Foto uvnitř článku.

Country nocování ve ŠD

V pátek 22. června 2018 country tanečnice a tanečníci za odměnu nocovali ve školní družině. V pátek  na školní zahradě u táboráku děti zpívaly s kytarou a opékaly buřty. Také hrály pohybové a míčové hry. Nejvíce se však těšily na večerní stezku odvahy, přestože některé s jistými obavami. Ráno po snídani pro ně byly připraveny tvořivé dílny. Některé děti zdobily trička, jiné vyráběly šperky. Zůstala chvilka i na společné hry. Více na https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/country_nocovani_22._6._2018/

 

Pondělí

Děti dnes dostaly sešity na další školní rok. /Kdo si objednal/.

Domů dnes nesou také věci z TV. Na zítra si vezmou igelitovou tašku na výkresy, pouzdro a ŽK. Děkuji.

Sběr papíru 2017/2018

V letošním roce žáci nasbírali  16165 kg papíru. Na 1 .místě ve sběru jednotlivců se umístila Zita Křenková s 826 kg papíru, na 2. místě se umístil David Opěla s 775 kg papíru a na 3.místě se umístil Daniel Saitl s 667 kg  papíru. V pořadí tříd se na 1.místě umístila 2.A, na 2. místě 8.A a na 3. místě se  umístila třída 4.B.

Všem žákům děkujeme.

Plán činností 25.-26.6.2018

Výuka v tomto týdnu končí v 11.20 hod. 

Pondělí: Třídní projekt: Geometrie nás baví. Práce na počítači (program geometrie), Geodesky, Krychlové stavby.

Úterý:  Zdravá 5. Program zaměřený na zásady zdravého stravování.

Středa: Výměna učebnic. Všichni donesou učebnice na kontrolu- M, ČJ, PRV. Prosím o kontrolu učebnic, které děti vracejí. Děkuji.

Čtvrtek: Třídnické práce.

29. 6. Slavnostní zakončení školního roku. Závěr kolem 9.30- 10.00 hod.

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD pro šk. rok 2018/19

Seznam přijatých žáků ŠD

Miss ŠD 2018 a Missák ŠD 2018

Stejně jako každý rok tak i letos děti školní družiny soutěžily o Miss ŠD 2018 a o Missáka ŠD 2018. Nejmenší děvčátka soutěžily o Miss poupě ŠD.

Více na https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Missak_6.6.18SD/ a na https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Miss_SD_15.6.2018/

 

Plán 18.-22.6.2018

ČJ:   Opakování učiva 2. ročníku.

PS/Čt:  Opis, přepis říkanky.  Rébusy s obrázky.

M:     Opakování učiva  matematiky i geometrie 2. ročníku.

PRV: : Léto. Opakování učiva prvouky 2. ročníku.

 

Informace pro rodiče:

Čtvrtek 21.6. Výstava Svět našimi smysly, Frenštát pod Radhoštěm.

Pátek 22.6. Ekologický den v Kovářovém lese. Děti si tento den vezmou vhodné oblečení, dobrou obuv, pokrývku hlavy, svačinu a pití.

Úterý 26.6. Zdravá 5. Program zaměřený na zásady zdravého stravování.

27.-28.6. Výměna učebnic a třídnické práce. Prosím o kontrolu učebnic, které děti vracejí. Děkuji.

29. 6. Slavnostní zakončení školního roku.

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966