2.B

Plán činností 23.- 25. 10. 2017

ČJ:  Druhy vět.  Abeceda. Kdo ještě neumí abecedu ze školy, musí se naučit doma!

PS: Správné tvary písmen u, t.  Opis, přepis.

M: Přechod přes základ do 13. Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu. Slovní úlohy o několik více, o několik méně.

PRV: PODZIM:  Ovoce, ovocné stromy.

Informace pro rodiče:

V pondělí 23.10. jedeme do divadla. Na divadlo prozatím nevybíráme. Až budeme mít vyúčtování dopravy, vybereme již přesnou cenu. Cena představení je 60 Kč. Děkuji. Děti si neberou učení, pouze pouzdro. Děkuji. Výuka ukončena v 12.15 hod., výuka náboženství tento den odpadá.

Žáci 2. ročníku mají ve dnech 23. a 24. 10. upravený rozvrh: 5. vyuč. hodina z úterý 24. 10. se přesouvá na 5. vyuč. hodinu v pondělí 23. 10., v úterý 24. 10. mají žáci 2. ročníku výuku ukončenou v 11.20 hod.

Děti včera dostaly Informace o volbách do Školské rady (lísteček v ŽK).

Máme hotovo:

ČJ: str. 15 celá, 16/8

M: str. 21/1,2,4,6

Pí: str. 5 celá, str. 6/psaní i

Přeji slunečný víkend.

 

 

Jak se kreslí pohádka.

,,Všechno letí, milé děti,“  takto začíná autorská knížka Jiřího Fixla, který k nám do školy zavítal v úterních dopoledních hodinách.  Pan Fixl je malíř, grafik a ilustrátor mnoha dětských knížek, dlouhou dobu působil jako výtvarný redaktor nakladatelství Albatros.  Ilustrátor nám během besedy představil svou novou knížku, kterou napsal a také ilustroval. Ze své knížky nám přečetl i krátký úryvek. Ukázal nám a vysvětlil,  jak knížky vznikají, jak dlouho trvá než vznikne knížka a dozvěděli jsme se, co vše je náplní práce ilustrátora. Děti dostaly obrázky jeho kreseb, které následně vybarvovali. Pan Fixl dětem poradil, jak správně pracovat s plochou obrázku a jak na to, aby obrázek vypadal co nejlépe.

Středa 18.10.

Informace:

V pondělí 23.10. jedeme do divadla.

Na divadlo prozatím nevybíráme. Až budeme mít vyúčtování dopravy, vybereme již přesnou cenu. Cena představení je 60 Kč. Děkuji.

Máme hotovo:

ČJ: str. 14 celá, 15/5,6

M: str. 20 celá, 21/1,6

Pí: str. 5 celá

Pouštění draků – dolní družina

V pondělí 16.10. se děti z dolní školní družiny vypravily na nedaleký kopec pouštět draky. Počasí nám přálo a dětem se pouštění draků moc líbilo.

Plán učiva (16. – 20. 10.2017)

ČJ:  Věta- vyjadřování ústní a písemné. Druhy vět. Kdo ještě neumí abecedu ze školy, musí se naučit doma. V příštím týdnu zkouším.

PS: Správné tvary písmen f, i, u, t.  Opis, přepis. Diktát jednoduchých slov (máma, motýl, letadlo…) – na známku.

M: Přechod přes základ do 12,13. Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu. Slovní úlohy o několik více.

G: Geometrická tělesa. Opakování geometrické útvary. Vždy v pátek máme geometrii. Do hodin geometrie si nosíme: 2 pravítka, ostře zastrouhanou tužku, velký nelinkovaný sešit do G.

PRV: PODZIM:  Zelenina a její druhy.

Informace pro rodiče:

17.10. – Výtvarná dílna ,, Jak se kreslí pohádka“ s výtvarníkem J. Fixlem pro žáky 1. -2. tř. Cena 50 Kč.

23.10. – Divadlo loutek Ostrava, představení „Dášeňka“ od 10.30 hod. Cenu upřesním během týdne (dle dopravy). Výuka ukončena v 12.15 hod., výuka náboženství tento den odpadá.

Žáci 2. ročníku mají ve dnech 23. a 24. 10. upravený rozvrh: 5. vyuč. hodina z úterý 24. 10. se přesouvá na 5. vyuč. hodinu v pondělí 23. 10., v úterý 24. 10. mají žáci 2. ročníku výuku ukončenou v 11.20 hod.

 

 

 

Volby do Školské rady

Informace pro zákonné zástupce žáků

V letošním roce končí tříleté volební období členů Školské rady. Proto mi dovolte připomenout, že do konce roku 2017 musí proběhnout volby nové.

Volby se uskuteční 21. 11. 2017 v době od 7.30 – 18.00 hod. v budově základní školy. (Tento den se budou ve škole konat také konzultační třídní schůzky – Vaše účast ve volbách i na třídních schůzkách je proto nutná!).

Volební kandidátka bude sestavena částečně z členů Rady rodičů, částečně pak ze zájemců z řad rodičů, kteří by rádi ve Školské radě pracovali. Zájemci mají možnost přihlásit se u předsedy stávající Školské rady p. Martina Pavlisky – přes email m.pavliska@seznam.cz, nebo osobně do 1. 11. 2017.

Kandidátní listina Vám bude doručena 14 dnů před volbami i s informacemi, jak při volbě postupovat.

Volby se týkají pouze základní školy.

Hana Ulčáková, ředitelka školy

Školní družina- pouštění draků

Žáci, kteří navštěvují dolní školní družinu půjdou v příštím týdnu, buď v pondělí 16.10. nebo v úterý 17.10.2017 od 13,30-14,30h ( podle počasí) pouštět draky. Dejte svým dětem vhodné oblečení a pokud mají děti svého draka, mohou si ho donést.

Školní družina – pouštění draků

Žáci, kteří navštěvují dolní školní družinu půjdou v příštím týdnu, buď v pondělí 16.10. nebo v úterý 17.10.2017 od 13,30-14,30h ( podle počasí) pouštět draky. Dejte svým dětem vhodné oblečení a pokud mají děti svého draka, mohou si ho donést.

Středa

PRVOUKA

Domácí úkol na pátek 🙂

Pracovní list str. 9/cv. 5

Plán činností 9.10.-13.10.2017

ČJ: Písmo a abeceda- opakování.  Věta. Pořádek vět. Druhy vět. Kdo ještě neumí abecedu ze školy, musí se naučit doma. Žáci si můžou pomoci básničkou z učebnice ČJ str. 10.

PS: Správné tvary písmen h, k, f. Opis, přepis. Diktát jednoduchých slov (pes, ves, maso, …)

M: Sčítání a odčítání do 20 (s přechodem i bez přechodu desítky). Dopočítávání (např. 4+ … = 10,   12 + … = 18). Porovnávání čísel.

G: Geometrické útvary x geometrická tělesa. Vždy v pátek máme geometrii. Do hodin geometrie si nosíme: 2 pravítka, ostře zastrouhanou tužku, velký nelinkovaný sešit do G.

PRV: PODZIM:  Stavba těla živočichů a ptáků.

Informace pro rodiče:

11.10.- Exkurze z HV- ,,Varhany“ v místním kostele.

17.10. – Výtvarná dílna ,, Jak se kreslí pohádka“ s výtvarníkem J. Fixlem pro žáky 1. -2. tř. Cena 50 Kč.

Vybíráme  620 Kč za pracovní sešity a učební knížku do AJ. ( M 1,2 -180 Kč, AJ- 320 Kč, písanky 1,2 – 30 Kč, ČJ 1,2 – 90 Kč. Celkem tedy za 7 pracovních sešitů 620 Kč. Děkuji.

Od 3.10.2017 zahájená činnost kroužku. Za kroužky se platí 150 Kč na 3 měsíce (říjen, listopad, prosinec). Kroužek děti uhradí do konce října vedoucím jednotlivých kroužku.

Pro nemocné:

ČJ- Sloh: Učebnice ČJ: str. 8/7,8,9

M- Geometrie: str. 78/1,2

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966