2.A

Info- čtvrtek 11.10.

Domácí úkol:

M- PL- odčítání s přechodem 10

V pátek na geometrii si děti nosí velký nelinkovaný sešit  a  pracovní sešit.

Ve škole se objevily vši. Zkontrolujte dětem vlasy a případně umyjte vhodným šamponem.

Info- středa 10.10.

Domácí úkol:

Čtení- PL- Jak jsme zachraňovali zvířátka

Angličtina -Šá

Prosím dohlédnout, aby si děti na úterky a čtvrtky nosili věci do angličtiny (PS +složku).

Děkuji Šáchová

Info- úterý 9.10.

Domácí úkol:

M- PL- odčítání s přechodem 10

Pro nemocné děti:

PS do M- str. 14

PS do ČJ- str. 14/cv. 1,2

Info- pondělí 8.10.

Domácí úkol:

Čítanka str. 20-21

Písanka str. 9- někteří dokončit

Pro nemocné děti:

PS do ČJ- str. 13/cv.4

PS do M- str.23

Písanka str. 10- 5 řádků

Pouštění draků – dolní školní družina

Žáci, kteří navštěvují dolní školní družinu půjdou ve čtvrtek 11.10.2018 od 13 h-14.30h  (pokud bude příznivé počasí) pouštět draky. Dejte svým dětem vhodné oblečení a pokud mají děti svého draka, mohou si ho donést.

Týdenní plán 8.- 12.10.

Český jazyk

Pořádek vět

Druhy vět-  věta oznamovací, tázací, rozkazovací a přací

Psaní r, n, m, přepis a diktát slov

Matematika

Odčítání a sčítání do 20 s přechodem 10, rozklad čísel

Vztahy o několik více, o několik méně, slovní úlohy

Geometrické tvary- strany a vrcholy

Prvouka

Živočichové ve volné přírodě

Savci, ptáci, hmyz

Praktické činnosti

V pondělí si děti přinesou několik listů (stačí 7).

Info- pátek 5.10.

Domácí úkol:

Čítanka str. 16

Prosím o každodenní čtení libovolného textu- nahlas, neslabikovat.

V pondělí si děti donesou do Pč listy (ze stromů).

Pro nemocné děti:

Písanka str. 9- 6 řádků

Hezký víkend.

Info- čtvrtek 4.10.

Domácí úkol:

PRV- doplnit a vybarvit obrázek v sešitě

Pro nemocné děti:

PS do ČJ- str. 13/cv. 3, určujeme začátek a konec věty, počty vět v textu a slov ve větě

PS do M- str. 22

Sběr papíru

I ve školním roce 2018/2019 je vyhlášena soutěž ve sběru papíru a to jak mezi jednotlivci, tak mezi třídami. Soutěž bude ukončena v červnu 2019.

Rozdíl oproti minulým ročníkům soutěže je v tom, že se papír nebude sbírat skoro po celý rok, ale pouze ve třítýdenních etapách, v tzv. sběrových kolech.

Díky realizaci projektu „Modernizace odborných učeben v ZŠ Kozlovice“ je v prostorách školy, které byly v minulosti využívány ke skladování nasbíraného papíru, vybudována učebna polytechnické výchovy = dílny. Takže ve škole nemáme kde nasbíraný papír skladovat a museli jsme nechat přistavit ke škole kontejner, který může být u školy přistaven jen na omezenou dobu.

1. sběrové kolo:

  • Od 4. 10. do 25. 10. 2018, 

  • vždy v úterý, středu a čtvrtek

  • v době od 6. 45 hod. do 7.45 hod. 

O dalším sběrovém kole vás budeme informovat.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966