2.A

Týdenní plán 23. – 27.4.

Čj – slovní druhy – podstatná jména a slovesa.

Ps – opis a přepis slov a vět, práce s textem – doplňování vhodných slov do vět.

Čt – Dášenka se narodila, O mořské mateřské školce.

M – násobení číslem 2, násobky č.2. Sčítání a odečítání do 100 s přechodem přes desítku.

Prv – hospodářská zvířata, chov a jejich užitek.

Týdenní plán 16.-20.4.

Čj – slovní druhy – podstatná jména. Tento týden si napíšeme malý opakovací testík(psaní ú-ů,měkké-tvrdé souhlásky, spodoba, určování – druhy vět, doplňování slabik dě,tě….do slov).

Ps – přepis a opis vět.Přesmyčky. Diktát vět.

Čt – Malý přednosta stanice, Nespokojený vláček, Dášenka se narodila.

M – násobení č. 2. Sčítání a odečítání do 100 s přechodem přes desítku, slovní úlohy, počítáme se závorkami. Tento týden si napíšeme malý testík ( sčítání a odečítání do 100, počítání se závorkami, porovnávání čísel, slovní úlohy).

Prv – hospodářská zvířata, chov a jejich užitek.

Týdenní plán 9. – 13.4.

Čj – opakování slov se skupinou slabik dě, tě…..Slovní druhy – úvod – podstatná jména. Diktát vět.

Ps – přepis slov a vět, opis textu.

Čt – Metro pro krtky, Proč si krtek dělá kopeček, Semafor.

M – sčítání a odečítání do 100. Příprava na násobení.

G – úsečky.

Prv – ptáci a jejich hnízda.

9. a 10. 4. – se konají třídní schůzky.

Čtenářská soutěž ve školní družině

Každoročně se ve školní družině koná v březnu (měsíc knihy) čtenářská soutěž, která má několik kol. Vítězem 1. kola se stal Jakub Pavlát, vítězkou 2. kola Aneta Navrátilová, 3. kola Petra Mališová a 4. kola Matěj Dudek. Ze všech správných odpovědí se losuje absolutní vítěz. Tím se stala Aneta Navrátilová. Na 2. místě se umístila Alžběta Trojáčková a na 3. místě Josef Žábeňský. Všem blahopřejeme.

 

Týdenní plán 3.- 6.4.

Čj – slova se skupinou slabik -dě, – tě, – ně, -bě, – pě, – vě, – mě.

Ps – opis a přepis textu, doplňování slov do vět.

Čt – Dvě andulky, O malých dětech, Broučkův první let.

M – sčítání a odečítání do 100 s přechodem desítky, orientace v čase.

G – rýsování a měření úseček.

Prv- Jaro – rostliny a stromy na jaře.

Třídní schůzky

9. a 10. dubna 2018 se konají třídní schůzky .

Na třídní schůzky přijdou s rodiči i děti.

Zápis proveďte prostřednictvím Ankety ve webové aplikaci Bakaláři.

Děkuji

Informace pro rodiče žáků 1. až 5. ročníku – třídní schůzky – důležité

Od letošního roku se musíte ke konzultačním třídním schůzkám  přihlašovat prostřednictvím Ankety ve webové aplikaci Bakalářů (elektronické žákovské knížky).

Nemusíte tedy navštívit školu (jako v minulých letech) a zapisovat se do připravených archů s termíny, ale vše vyřešit v klidu z domova.

1. dnem, kdy se můžete na nadcházející třídní schůzky přihlásit a vybrat si den a hodinu konzultací s třídním učitelem, je pondělí 2. 4. 2018. Přihlašování končí 8. 4. 2018.

Postup je jednoduchý: Po přihlášení se do Bakaláře Vaším „rodičovským“ heslem se na úvodní stránce od 2. 4. objeví červeně zbarvené pole „Nevyplněná anketa“. Po jejím rozkliknutí si zde můžete zadat svůj požadovaný termín.

Týdenní plán 26. – 30.3.

Čj – slova se skupinou slabik dě.tě,ně.

Ps – přepis textu.

Čt – Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko.

M – sčítání a odečítání do 100 s přechodem desítky.

Prv – Velikonoce – tradice.

Pondělí – bazén – odchod ze šatny 7.25.

Velikonoční jarmark – začátek ve 14.00 hod.

Středa – Volno ředitelky školy.

Čtvrtek – Velikonoční prázdniny.

 

Pískování

Během Velikonočního jarmarku 26.3. 2018 proběhne na naší škole „Pískování“. 

Děti si můžou pomocí šablon vytvořit různé obrázky z barevných písků.

Cena jedné šablony je od 25 Kč, podle velikosti.

Tvořivá dílna proběhne už od 13. hodin ve 4.B třídě.

Těšíme se na Vás.

Volno ředitelky školy

Ve středu 28. března 2018 mají žáci základní školy ředitelské volno.

Týdenní plán 12. – 16.3.

Čj – psaní párových souhlásek uprostřed a na konci slova, procvičování a opakování probraného učiva.

Ps – přepis – Kamarádi, Aktovka. Opis a přepis slov a vět. Diktát vět.

Čt – Zpívající domeček, Jak fazole rostla, V zahradě a na poli, Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko.

M – sčítání a odečítání do 100 s přechodem desítky, počítáme se závorkami, slovní úlohy, pyramidy.

G – rýsování úseček, přenášení úseček.

Prv – proměny přírody na jaře, počasí. V pondělí mají žáci možnost opravit si známku z testíku – hodiny.

V pátek – Matematický klokan – proběhne v 1. a 2. hodině.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966