2.A

Den Policie 2018

Školní výlet

Výlet překládám na příští týden od 18.6., den bude upřesněn, je to z důvodu špatné předpovědi počasí.

Děkuji za pochopení

Kryšková

Týdenní plán 11. – 15.6.

Čj – opakování učiva – psaní u-ú-ů, psaní i-í, y-ý., práce s abecedou.

Ps – přepis textu, doplňování slov do vět.

Čt – čtení knih z domácí knihovničky, z dětských časopisů.

M – násobení a dělení č. 2,3,4,5. Slovní úlohy. Počítáme se závorkami. Sčítání a odečítání do 100.

G – tělesa – kvádr, krychle, koule, jehlan, kužel.

Prv- U vody a ve vodě – rostliny a živočichové.

Na sešity na příští školní rok vybíráme 377,- ,ještě nezaplatily všechny děti.

Plánovaný výlet – úterý 12.6. nebo 13.6. – podle počasí, pokud bude pršet, budou bouřky – přesuneme jej na příští týden. Podrobné informace dostaly děti ve škole v pátek.

 

Keramický kroužek

Ve čtvrtek 7.6. je poslední keramický kroužek

Týdenní plán 4.-8.6.

Čj – opakování učiva – druhy vět, hlásky znělé a neznělé, abeceda….

Ps – přepis vět, doplňování vhodných slov do vět, tvoření vět s danými slovy.

Čt – donést si knihy z domácí knihovny.

M – násobení a dělení č.2,3,4,5. Sčítání a odečítání do 100 s přechodem desítky, pyramidy, magické čtverce, slovní úlohy.

Prv – V lese, lesní byliny, houby.

Vybírám 377,- na sešity a výkresy pro příští školní rok. Někteří žáci již zaplatili.Děkuji.

Śkolní výlet proběhne podle počasí v příštím týdnu, jdeme na Javorník. Informace dostanou děti ve škole během týdne.

Zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2018/2019

Zápis do školní družiny proběhne od 4. do 8. června 2018 v době od 11.20 – 16.30 hod. a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce, která vám přidělí registrační číslo. Žádost o přijetí je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo na webových stránkách školy.

S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

 

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD podle těchto kritérií:

 

  • děti nižších ročníků 1. stupně
  • děti denně dojíždějící
  • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce
  • zaměstnanost obou zákonných zástupců

 

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.

 

Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.

Žádost o přijetí do ŠD zde: Žádost o přijetí do školní družiny

Beskyďáček – ukončení

Zítra není z organizačních důvodů trénink Beskyďáčku. Poslední setkání u zmrzliny bude 13. 6. ve stejné době. Nejprve jdeme na oběd a pak zmrzlina. Těším se na Vás Provazníková

MISS ŠD

V pondělí 21.5.2018 proběhla v dolní školní družině  MISS ŠD.  Soutěže se zúčastnilo 12 děvčat. Všechna děvčata se pečlivě připravily na volnou disciplínu, kde tančily nebo zpívaly. Vítězkám blahopřejeme.

Týdenní plán 28. 1.6.

Čj – procvičování a opakování učiva z 2.roč.

Ps – přepis říkanky, rébusy, hádanky.

Čt –Léto, Červen, Jak Maková panenka potkala Emanuela.

M –  násobení a dělení č.2 a 3, násobení č.4. Sčítání a odečítání do 100.

Prv – V lese, u lesa. Živočichové v lese.

Úterý 29.5. – Kino ke Dni dětí – film ,,COCO“. Vstupné 40,-. Dopravu hradí RR se školou. Sraz ve třídě, po návratu probíhá výuka podle rozvrhu.

Ve třídě se nám objevily vši. Proveďte u svého dítěte preventivní ošetření vlasů speciálními prostředky.

Máme hotovo:

M – PS – str.54 celá.

Písanka – str. 32 celá.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966