2.A

Volno ředitelky školy

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 mají žáci ředitelské volno.

Týdenní plán 22. – 26.1.

Čj – psaní y-ý, i – í po měkkých a tvrdých souhláskách,psaní u,ú,ů.

Ps – psací tvar písmen R,Ř. Opis a přepis. Diktát.

Čt – čtení příběhů s bublinou, malované pohádky. Nad knihou pohádek, Máme doma plno knih,Pojďme si hrát.

M – sčítání a odečítání do 100 bez přechodu 10, slovní úlohy, pyramidy, počítáme se závorkami.

G – rýsování přímek a úseček.

Prv – nemoc, úraz. Na středu si žáci donesou obvaz – praktická část – obvazování ruky, nohy…

Středa 31.1. –  rozdání výpisu vysvědčení ve 4.vyuč.hodině.

 

Čtvrtek 1.2. 2018 Volno ředitelky školy.

Pátek 2.2.2018 Pololetní prázdniny.

Plavecký výcvik – od 26.února budeme jezdit na bazén ve Frenštátě p.R.

 

Upozornění dolní ŠD

Upozorňujeme rodiče, že si budeme s dětmi během zimy chodit hrát ven na sníh. Dávejte, proto svým dětem vhodné oblečení- oteplené kalhoty, čepice, rukavice.

Týdenní plán 15. – 19.1.

Čj – psaní y – ý, a i – í po měkkých a tvrdých souhláskách, doplňování písmen do slov.

Děti musí znát zpaměti rozdělení hlásek – samohlásky, dvojhlásky, souhlásky měkké, tvrdé a obojetné.

Ps – psací tvar písmen P,B. Diktát vět. Opis  apřepis slov a vět.

Čt – Sáňkování, O víle a pasáčkovi, O dvanácti měsíčkách.

M – sčítání a odečítání do 100 bez přechodu 10, slovní úlohy, rozklad čísel.

Prv – lidské smysly, nemoc a úraz.

V úterý 16.1. – opakovací práce  z Čj – druhy vět, opozita, slova souznačná, slova nadřazená a podřazená, řazení slov podle abecedy, psaní u,ú,ů, dělení slov na slabiky….

Ve středu 17.1. – prv – testík – znalost částí lidského těla.

Čtvrtek 11.1.

Máme hotovo:

Čj – PS –  str.38 celá, str.39 cv 4.

M – PS –  str. 73 celá, str. 77 cv. 1,2,3,4,5, str. 85 cv.9.

Týdenní plán 8. – 12.1.

Čj – psaní y -ý po tvrdých souhláskách, žáci musí umět zpaměti dělení hlásek.

Některé děti potřebují procvičit psaní u,ú,ů ve slovech.

Ps – psací tvar písmen J, H,K. Diktát vět z učebnice str.52 cv.4.

Čt – Stopy ve sněhu, Říkadla, Bajka, O hloupém Honzovi.

M – sčítání a odečítání do 100 bez přechodu 10, slovní úlohy, počítáme se závorkami, měření – metr.

Prv – Člověk a jeho zdraví – určování jednotlivých částí těla, lidské smysly.

V Čj a M – budeme psát opakovací práci z probraného učiva.

Týdenní plán 3. – 5.1.2018

Čj – opakujeme s Bonifácem.

Ps – psaní G,I,J, opis a přepis slov a vět.

Čt – čtení z knih od Ježíška. Tři králové, Šťastný Nový rok.

M – sčítání a odečítání do 100 bez přechodu 10, sčítání dvou a více sčítanců, slovní úlohy.

Prv – Nový rok. Životní projevy živočichů v přírodě v zimě.

Vánoční show divadla Slunečnice

Předposlední školní den  roku žáci vyrazili na Vánoční show divadla Slunečnice. 
Představením provázel jasným hlasem Kristián Alexandr Šebek, kterého si můžeme 
pamatovat z televizních obrazovek ze soutěže ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT. Děti se 
dozvěděli něco o vánočních zvycích (vykrojení jablka, hrášek ve vánočce,…), 
společně zazpívali vánoční koledy a písničky ze známých pohádek, a celá show byla 
zakončena diskotékou na písničky od Michala Davida.

Týdenní plán 18. – 22.12.

Čj – opakujeme s Bonifácem- psaní krátkých a dlouhých samohlásek, psaní u-ú-ů ve slovech, dělení textu na slova, vyhledávání slabikotvorné r,l. Druhy vět.

Ps – psací tvar písmen j,p,g.

Čt – Krtek a Vánoce, Koleda, Koledníci.

M – sčítání a odečítání do 100 bez přechodu 10, slovní úlohy, počítáme se závorkami.

G – bod, rýsování přímek a úseček.

Prv- Vánoce, zvyky, tradice.

Čtvrtek 21.12. – Vánoční show – Divadlo Slunečnice. Vstupné 50,- .

 

Pátek 15.12.

Máme hotovo:

Čj – PS – str.34, učebnice str.46 cv.1,2-ústně.

M – PS – str.64, geometrie – rýsování přímek.

Písanka – str. 24 celá.

Čtení – str.58-61.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966