2.A

Týdenní plán 18. – 22.12.

Čj – opakujeme s Bonifácem- psaní krátkých a dlouhých samohlásek, psaní u-ú-ů ve slovech, dělení textu na slova, vyhledávání slabikotvorné r,l. Druhy vět.

Ps – psací tvar písmen j,p,g.

Čt – Krtek a Vánoce, Koleda, Koledníci.

M – sčítání a odečítání do 100 bez přechodu 10, slovní úlohy, počítáme se závorkami.

G – bod, rýsování přímek a úseček.

Prv- Vánoce, zvyky, tradice.

Čtvrtek 21.12. – Vánoční show – Divadlo Slunečnice. Vstupné 50,- .

 

Pátek 15.12.

Máme hotovo:

Čj – PS – str.34, učebnice str.46 cv.1,2-ústně.

M – PS – str.64, geometrie – rýsování přímek.

Písanka – str. 24 celá.

Čtení – str.58-61.

Vystoupení Sborečku na festivalu Souznění

Vystoupení malého sborečku na Souznění v sobotu 16. 12. 2017 v sále OÚ Kozlovice
sraz u bočního vchodu (u květinářství) v 10,15 hod. – rodiče zodpovídají za příchod a odchod na vystoupení

Vánoční besídka ŠD

Dne 12. prosince 2017 se konala Vánoční besídka I. a II. odd. školní družiny v relaxačním sále. Děti zpívaly, recitovaly, vyprávěly a tančily. Rodiče si rovněž mohli prohlédnout výstavku výtvarných prací svých dětí.

Více na http://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka_12.12.2017/

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče, že se opět u některých žáků školy objevila ve vlasech veš dětská.

Žádáme proto rodiče, aby pravidelně prohlíželi svým dětem vlasy a preventivně použili desinfekční prostředek.

Povinnosti rodičů:

– okamžitě nahlásit třídnímu učiteli výskyt vší, či hnid u dítěte,

– zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy.

Dítě může nastoupit do školy až po úplném zbavení vší a mechanickém odstranění hnid ve vlasech. Nedůslednost některých rodičů ve třídě způsobuje, že nákaza se potom šíří a opakuje ve velmi krátkých intervalech.

Veš dětská

Týdenní plán 11. – 15.12.

Čj – psaní u,ú,ů – procvičování, dvojhlásky au,ou. Slabikotvorné r,l. Opakování s kocourem Bonifácem.

Ps – psací tvar písmen ch,Ch,E.

Čt – Zima pro kočku, Mrazíci, Vánoce mám nejraději.

M – sčítání a odečítání do 100 bez přechodu 10. Porovnávání čísel, rozklad čísel na desítky a jednotky. Počítáme se závorkami.  Orientace na čísel ose 0-100.

G – na pátek si děti donesou pravítko, ostrou tužku č.2.

Prv –  Náš stát, Česká republika.

 

Keramický kroužek

Jak se daří dětem v keramickém kroužku se můžete podívat zde:

http://xdol.rajce.idnes.cz/Ker._krouzek-_podzim_2017/

Upozornění

Vánoční besídka ŠD  v úterý 12. prosince začne dříve a to v 15.30 hodin (děti z Valášku mají zkoušku). Děkuji za pochopení.

Týdenní plán 4. – 8.12.

Čj – psaní ú,ů,u, dvojhlásky au,ou. Tvoření vět s danými slovy. Práce s abecedou. Dělení slov na slabiky.

Ps – psací tvar písmene c,č,C,Č. Opis a přepis slov a vět. Diktát vět.

Čt – První sníh, Hluboko na podzim, Na Mikuláše.

M – sčítání a odečítání do 100 – příklady tapu 40+8, 56 – 6,33+2, 89 – 2. Orientace na číselné ose 0-100. Porovnávání čísel.

G – bod, čáry – křivá, rovná, lomená. (Pravítko, ostrou tužku č.2, lenoch do sešitu).

Prv – Místo, kde bydlím, adresa, bydliště, okolí bydliště, obec.

Bakaláři – webová aplikace

Z technických důvodů nebude možný až do úterý 5. 12. 2017 vstup do webové aplikace Bakaláři.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966