2.A

Info- úterý 22.1.

Pro nepřítomné děti:

PS do ČJ- str. 46,cv. 12

PS do M- str. 74, cv. 1,2

Sboreček

V pondělí 28. ledna 2019 není kroužek sboreček.

Info- pondělí 21.1.

Domácí úkol:

Včelí medvídci – 13. kapitola

Zítra si napíšeme diktát- PS do ČJ str. 46, cv.14

Děti si opět budou nosit denně do ČJ- růžovou učebnici.

Ve čtvrtek si děti přinesou igelitovou tašku na výkresy.

Pokud chcete ještě poslat fotku se sněhulákem, tady je adresa:

pavla.dolezalova@skolakozlovice.cz

 

Týdenní plán 21.- 25.1.

Český jazyk

Procvičování- doplňování i,y, hlavně skupiny di,ti,ni/ dy, ty, ny, psaní u, ú ů, diktát slov a vět

Písanka – str. 37- 38

Čtení- čteme stále ze Včelích medvídků

Matematika

Sčítání typu 21+9,  odčítání typu 30-9

Počítání s brčky, slovní úlohy

Úsečka- body, které leží a neleží na úsečce

Prvouka

Určování času podle hodin, práce s cvičnými hodinami

Rok kalendářní, školní

Prosím, aby si děti přinesly ve čtvrtek starý kalendář. Děkuji.

Info-pátek 18.1.

Domácí úkol:

Včelí medvídci -10.kapitola

Pro nepřítomné děti:

Písanka str. 36 dokončit

PS do M- str. 71 dokončit, str. 87/cv. 1,5

Hezký víkend.

 

Info- čtvrtek 17.1.

Domácí úkol:

Procvičovat poznávání hodin . Zatím jen- za 5,10 minut např.12.  9 hodin a 5, 10 minut. Jen „celá hodina“.

Pro nepřítomné děti:

PS do ČJ- str. 45,cv. 9

PS do M- str. 72,cv. 1-3

Info- středa 16.1.

Domácí úkol:

Včelí medvídci- kapitola 8

Zítra si napíšeme diktát PS do ČJ- str. 44, cv.6

Pro nepřítomné děti:

PS do ČJ- str. 45, cv. 7,8,10

Písanka str. 35 dokončit

PS do M- str. 70 dokončit

Info- úterý 15.1.

Domácí úkol:

Sešit ČJ2- doplňování i/y + opravy cvičení

Pro nepřítomné děti:

PS do ČJ- str. 44, cv. 4,5

PS do M- str. 70, cv. 1,2

Info- pondělí 14.1.

Domácí úkoly:

Sešit ČJ 1- doplňování i,í /y, ý

Včelí medvídci- přečíst 5. kapitolu

Pro nepřítomné děti:

PS do ČJ- str. 46, cv. 13

PS do M-  str. 69

Písanka str. 35- 4 řádky

Týdenní plán 14.- 18.1.

Český jazyk

Psaní i,í /y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách, diktát vět

Procvičování doplňování u,ů, ú

Písanka str.35- 36

Matematika

Odčítání bez přechodu přes desítku- typu 25 – 4

Ve čtvrtek- pololetní opakování:

číselná řada 0- 100, porovnávání čísel, dopočítávání (20  + __ = 80), sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy

Rýsování úseček

Prvouka

Určování času podle hodin, druhy hodin, práce se cvičnými hodinami

Praktické činnosti

V pondělí přinést ( kdo najde) starý balicí papír (např. z vánočních dárků), noviny apod- budeme dělat obal na knihu Včelí medvídci. Děkuji.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966