2.A

Jak se kreslí pohádka.

,,Všechno letí, milé děti,“  takto začíná autorská knížka Jiřího Fixla, který k nám do školy zavítal v úterních dopoledních hodinách.  Pan Fixl je malíř, grafik a ilustrátor mnoha dětských knížek, dlouhou dobu působil jako výtvarný redaktor nakladatelství Albatros.  Ilustrátor nám během besedy představil svou novou knížku, kterou napsal a také ilustroval. Ze své knížky nám přečetl i krátký úryvek. Ukázal nám a vysvětlil,  jak knížky vznikají, jak dlouho trvá než vznikne knížka a dozvěděli jsme se, co vše je náplní práce ilustrátora. Děti dostaly obrázky jeho kreseb, které následně vybarvovali. Pan Fixl dětem poradil, jak správně pracovat s plochou obrázku a jak na to, aby obrázek vypadal co nejlépe.

Pouštění draků – dolní družina

V pondělí 16.10. se děti z dolní školní družiny vypravily na nedaleký kopec pouštět draky. Počasí nám přálo a dětem se pouštění draků moc líbilo.

Týdenní plán 16. – 20.10.

Čj – druhy vět – oznamovací, tázací.. Práce s abecedou.

Ps – psací tvar písmen u, t,r.Opis a přepis slabik, slov a vět. Diktát jednoduchých slov.

M – sčítání a odečítání do 20 bez přechodu a s přechodem 10. Rozklad čísel, dopočítávání, porovnávání. Slovní úlohy.

Prv- stavba těla živočichů.

 

Úterý 17.10. – Výtvarná dílna -,, Jak se kreslí pohádka“ – s výtvarníkem J.Fixlem, cena 50,-.

Pondělí 23. 10. Divadlo loutek Ostrava – představení Dášenka. Vstupné 60,-. Na autobus vyberu, až podle faktury. Náboženství tento den odpadá.

Žáci mají ve dnech 23. a 24.10 upravený rozvrh – pátá hodina z úterý 24.10 se přesune na pondělí 23.10. V úterý mají žáci výuku do 11.20.

Děkuji všem rodičům za zaslání peněz na příspěcek Radě rodičů a na pracovní sešity.

Volby do Školské rady

Informace pro zákonné zástupce žáků

V letošním roce končí tříleté volební období členů Školské rady. Proto mi dovolte připomenout, že do konce roku 2017 musí proběhnout volby nové.

Volby se uskuteční 21. 11. 2017 v době od 7.30 – 18.00 hod. v budově základní školy. (Tento den se budou ve škole konat také konzultační třídní schůzky – Vaše účast ve volbách i na třídních schůzkách je proto nutná!).

Volební kandidátka bude sestavena částečně z členů Rady rodičů, částečně pak ze zájemců z řad rodičů, kteří by rádi ve Školské radě pracovali. Zájemci mají možnost přihlásit se u předsedy stávající Školské rady p. Martina Pavlisky – přes email m.pavliska@seznam.cz, nebo osobně do 1. 11. 2017.

Kandidátní listina Vám bude doručena 14 dnů před volbami i s informacemi, jak při volbě postupovat.

Volby se týkají pouze základní školy.

Hana Ulčáková, ředitelka školy

Školní družina- pouštění draků

Žáci, kteří navštěvují dolní školní družinu půjdou v příštím týdnu, buď v pondělí 16.10. nebo v úterý 17.10.2017 od 13,30-14,30h ( podle počasí) pouštět draky. Dejte svým dětem vhodné oblečení a pokud mají děti svého draka, mohou si ho donést.

Školní družina – pouštění draků

Žáci, kteří navštěvují dolní školní družinu půjdou v příštím týdnu, buď v pondělí 16.10. nebo v úterý 17.10.2017 od 13,30-14,30h ( podle počasí) pouštět draky. Dejte svým dětem vhodné oblečení a pokud mají děti svého draka, mohou si ho donést.

Týdenní plán 9. – 13.10.

Čj – Druhy vět, věta, pořádek vět v textu.Práce s abecedou.

Ps – psací tvar i,t. Opis a přepis. Diktát písmen, jednoduchých slov.

M – sčítání a odečítání do 20 – s přechodem a bez přechodu 10. Dopočítávání. Rozklad čísel. Slovní úlohy.

G – tělesa – koule, krychle, kvádr, válec.

Prv – živočichové ve volné přírodě – ptáci, savci, hmyz.

Středa 11.10. – návštěva místního kostela – ukázka hry na varhany.

Úterý 17.10. – Výtvarná dílna – Jak se staví pohádka s výtvarníkem j.Fixlem – cena 50,-.

Vybírám 620,– pracovní sešity( za 7 pracovních sešitů).

  300,- příspěvek do Rady rodičů.

Zahájemí činnosti kroužků – platí se 150,- za tři měsíce.

Soutěž

Galerie obsahuje celkem 2 obrázky.

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek Adély Güngör

Sběr papíru

Od středy 11. 10. opět ve škole sbíráme papír.

Sběr bude probíhat vždy ve středu

v době od 6.45 hod. do 7. 40 hod.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966