2.A

Pro nemocné – út 20.11. 2018

Máme hotovo:

Čj – PS, s . 28,  stále trénujeme slabikování, počet slabik, čtení s porozuměním.

Čt – hlasité čtení s porozuměním Čít. s. 46, 47 někteří.

Psaní – s. 22,  písmeno Ch, ch, opis přepis

M – PS, s. 47 , 48.

Prosím do Tv , kdo ještě nemá   –  švihadlo ,  malý míček .

Různé:  K podpisu rodičům informace o tvořivé dílně v pátek 23.11.

Týdenní plán 19.- 23.11.

Český jazyk

Slovo, slabika, hláska, písmeno

Samohlásky- krátké a dlouhé

Psaní- ch, Ch, E

Matematika

Sčítání desítek, doplňování tabulek

Práce s papírovými penězi- nakupování

Nezapomeňte vystřihnout a podepsat papírové mince !

Procvičování sčítání, odčítání do 20

Prvouka

Pokojové rostliny

Rodina, členové rodiny

Jiná sdělení:

V pátek 23.11.- vánoční dílny (SVČ Klíč F-M)- děti budou mít informace ve vzkazníčku

Procvičování na PC

Opět pár odkazů:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/stovkove-pocitadlo/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/v-knihovne/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/pocitani-ovecek/pocitame.html

Pátek 16.11.

Domácí úkoly:

Čítanka str. 44- 45

Děti dostaly na vystřižení papírové mince- vystřihnout celý čtverec a každou minci podepsat, v pondělí přinést do školy. Děkuji.

Pro nemocné děti:

PS do ČJ- str. 26, cv. 1,2

PS do M- str. 84, cv.1

Písanka str. 21 dopsat

Hezký víkend. 🙂

Zástup za Mgr. Doležalovou

Zástup za Mgr. Doležalovou (dlouhodobá nepřítomnost od 19. 11. 2018 do konce kalendářního roku) – Mgr. Milada Bártová.

Čtvrtek 15.11.

Pro nemocné děti:

PS do M- str. 47, cv. 1-4

PRV- U str. 14- nakreslit do sešitu stavbu žita a zemědělské plodiny ( brambory, řepa, kukuřice, slunečnice)

Středa 14.11.

Domácí úkol:

Čítanka dtr. 42- 43 V Syslově

Ve čtvrtek na známky poznávání zeleniny (ne určování druhu- kořenová atd)

Veřejná sbírka Život dětem o.p.s

Veřejná sbírka Život dětem o.p.s.

Naše škola se zapojila do projektu společnosti Život dětem, která pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Každý, kdo se rozhodne pomoci, si může zakoupit výrobky viz. fotografie ve škole u p. Eliášové na sekretariátu ZŠ.

Reflexní přívěšek delfínek za 35 kč, náramek 30 Kč,  kávu  40 Kč, magnetky  30 Kč .

 

Keramický kroužek

Tento týden bude ve středu 14.11. v době 12.30- 14 hod. (2 hodinovka)

Pondělí 12.11.

Domácí úkol:

Čtení – PL

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966