2.A

Svět techniky Ostrava – nabídka letního tábora

SCIENCE CAMPECH 2018 – HOKUS POKUS TECHNIKUS. 3 turnusy pobytového tábora na Landeku​​​ poběží v těchto týdnech: 29.7. – 4.8., 12.8.- 18.8., 19.8. – 25.8.

Hledáme šikovné a zvídavé děti ve věku 6 – 12 let, které chtějí o prázdninách v krásném prostředí Landekparku prožívat dobrodružství, spoustu zábavy a překvapení. Věnovat se jim po celou dobu tábora bude světoznámý Profesor Věd Technikus a jeho asistenti.

Pro účastníky mají připraven pestrý program na celý týden:

·         celotáborovou hru

·         zábavné experimenty – věda a technika v našem podání jsou plné zábavy a překvapení.

·         tábornické techniky

·         spoustu zážitků a nových kamarádů

Cena 4 700 Kč zahrnuje stravu 5x denně, pitný režim, spaní ve stanech s podsadou, pomůcky, odměny. Před nástupem na tábor bude potřeba dodat potřebné dokumenty o zdravotní způsobilosti dítěte, podobně, jako na každý jiný tábor. Všechny potřebné a podrobné informace získají rodiče při nákupu pobytu prostřednictvím e-shopu Světa techniky.

Pokud by se z naší školy našla skupinka minimálně 12 dětí, může jim být nabídnuta 20% sleva. 

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče, že se opět u některých žáků školy objevila ve vlasech veš dětská.

Žádáme proto rodiče, aby pravidelně prohlíželi svým dětem vlasy a preventivně použili desinfekční prostředek.

Povinnosti rodičů:

– okamžitě nahlásit třídnímu učiteli výskyt vší, či hnid u dítěte,

– zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy.

Dítě může nastoupit do školy až po úplném zbavení vší a mechanickém odstranění hnid ve vlasech. Nedůslednost některých rodičů ve třídě způsobuje, že nákaza se potom šíří a opakuje ve velmi krátkých intervalech.

Problémy s webovou aplikací Bakaláři

V současné době řešíme s technickou podporou Bakalářů problémy, které vznikly při používání webové aplikace Bakaláři (elektronické žákovské knížky) v prohlížeči Google Chrome. Prosím, využívejte nyní až do odvolání jiný internetový prohlížeč (Explorer).

Adresa pro webovou aplikaci:

https://skolakozlovice.bakalari.cz/bakaweb

 

 

 

 

Keramický kroužek

Ve čtvrtek 17.5. není keramický kroužek. Nahradíme si ho v červnu.

Zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2018/2019

Zápis do školní družiny proběhne od 4. do 8. června 2018 v době od 11.20 – 16.30 hod. a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce, která vám přidělí registrační číslo. Žádost o přijetí je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo na webových stránkách školy.

S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

 

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD podle těchto kritérií:

 

  • děti nižších ročníků 1. stupně
  • děti denně dojíždějící
  • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce
  • zaměstnanost obou zákonných zástupců

 

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.

 

Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.

Žádost o přijetí do ŠD zde: Žádost o přijetí do školní družiny

Týdenní plán 14. – 18.5.

Čj – slovní druhy, vlastní a místní jména, psaní velkých písmen. Opakování.

Ps – přepis říkanky, doplňování slov do vět.

Čt – Tři řemeslníci, Čím budu, Bob a Bobek.

M – násobení číslem 2 a 3, dělení číslem 2, dělení na stejné části. Sčítání a odečítání do 100 s přechodem desítky.

G – úsečky, měření rýsování.

Prv – luční květy, keře, hmyz.Na poli.

 

Focení tříd 16.5. – společná fotografie 20,- korun, skupinová 15,- korun.

18.5 – Sportovní den – sportovní oblečení, dobrou  a pevnou obuv, svačinu, pití.

Týdenní plán 7. – 11.5.

Čj – slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky.

Ps – přepis textu, doplňování slov do vět.

M – násobení č.2, příprava a dělení č.2. Sčítání a odečítání do 100 s přechodem desítky, slovní úlohy.

Prv – Na louce – luční květy,keře,hmyz.

Pondělí 7.května – poslední bazén. V týdnu od 14.5. –  změna rozvrhu.

Úterý 8.května – Státní svátek.

 

Informace – zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 9. května 2018 v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 13. 00 do 15.00 hod. Zapisovat se bude v ředitelně v budově mateřské školy (č. p. 666). Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout z internetových stránek školy z odkazu Ke stažení.

Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě nemusí být u zápisu přítomno.

Po dobu zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.

Děti mladší 3let

Rodiče dětí, které k 31. 8.2018 nedosáhnou tří let věku( nejsou zahrnuty do kritérií v přijímacím řízení), se mohou k zápisu dostavit a osobně projednat svou situaci. Možnost přijetí bude řešena až po přijetí dětí, které splňují podmínky přijímacího řízení. Rodiče prozatím nevyplňují žádost o přijetí, ani potvrzení lékaře.

Kritéria pro přijímání: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí (včetně potvrzení lékaře): Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Týdenní plán 30.- 4.5.

Od 2. do 4.5. proběhne celoškolní projekt ,, Tajemství lidského těla“

Děti si donesou publikace, ve kterých jsou zajímavosti o našem těle,dále informace z časopisů, encyklopedií…, pastelky,progresa,fixy,lepidlo, nůžky.

Čj – slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky.

M – měření a vážení.

Pondělí 30.4. – bazén.

Úterý 1.5. – Státní svátek.

Týdenní plán 23. – 27.4.

Čj – slovní druhy – podstatná jména a slovesa.

Ps – opis a přepis slov a vět, práce s textem – doplňování vhodných slov do vět.

Čt – Dášenka se narodila, O mořské mateřské školce.

M – násobení číslem 2, násobky č.2. Sčítání a odečítání do 100 s přechodem přes desítku.

Prv – hospodářská zvířata, chov a jejich užitek.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966