Zuzana.Frnkova

Exkurze ve Staříči

V pondělí 24.6. jsme se jeli podívat do cvičné štoly ve Staříči. Jedná se o uměle vybudovaný podpovrchový důl v délce přes 200 metrů. Celou exkurzí nás provázel pan průvodce, který se snažil nám přiblížet podmínky, v jakých horníci pracují. Také nám ukázal přístroje, s kterými se běžně v dole pracuje a taky předvedl hluk, který tyto stroje běžně během pracovní směny vydávají.

Po prohlídce ve štole jsme si vyšlápli na Kamennou, posvačili jsme a vydali se na cestu zpátky. Za pěkný zážitek děkujeme Radě rodičů.

.

Už tam budem?

V pondělí 3.6. jsme se vydali do Ostravy na natáčení soutěže Už tam budem? Za naší školu jelo bojovat 5-členné družstvo složené z osmáků Verči Špačkové, Denise Cibulce, Šimona Krpce a Vojty Sobka a deváťáka Matěje Sobka, který byl zvolen kapitánem týmu. Natáčení probíhalo v areálu Dolních Vítkovic. Naši žáci bojovali proti ostravské základce Františka Formana ve vědomostních a dovednostních soutěžích. Ve všech disciplínách předváděly oba dva týmy velice vyrovnané výsledky a o vítězi rozhodlo až finále. A jak jsme dopadli? Dívejte se v říjnu na ČT Déčko! (Přesný termín ještě nevíme.)

Matematika

V pátek jsme dokončili rýsovací úlohy na rovnoběžníky (strana 55, 56), odvodili jsme si vzorečky pro obsah rovnoběžníku a obsah trojúhelníku (strana 56 – 58). Ve středu tyto vzorečky procvičíme na příkladech, ve čtvrtek budeme psát písemku (narýsovat rovnoběžník, vypočítat obsah).

Matematika

Kdo nebyl ve středu ve škole, dodělejte si:

Rovnoběžníky – narýsovat do sešitu kosočtverec a kosodélník, změřit vnitřní úhly, narýsovat jejich uhlopříčky. Potvrdit si vlastnosti uvedené v tabulce na straně 54.

Konstrukce rovnoběžníků – příklad 1 na straně 54 (náčrtek, rozbor, popis konstrukce, konstrukce)

Fyzika – Ohmův zákon

SKM_C25819052907230

Procenta

Zadání:

procenta

Řešení:

SKM_C25819052807220

SKM_C25819052807221

SKM_C25819052807222

Rovnice

Zkontrolujte si:

SKM_C25819042507210

SKM_C25819042507220

Drogy v dospívání – přednáška

V pondělí 15.4. proběhla v osmých ročnících přednáška na téma Drogy v dospívání. Preventivní přednáška byla zaměřena na problematiku zneužívání návykových látek mládeži. Žáci se dozvěděli podrobné informace o legálních a nelegálních drogách a o právním řádu v ČR ohledně drogové problematiky. Během poutavého vyprávění lektora, doplněného o řadu bohužel skutečných událostí se špatným koncem, žáci takřka mlčeli a nedutali. Doufáme, že si z přednášky odnesli co nejvíc a vzali si ponaučení, jakým směrem chtějí, aby se jejich život ubíral.

M – DÚ

SKM_C25819041207160

SKM_C25819041207161

M – DÚ

SKM_C25819041207160

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966