Zdenka.Sencikova

Co chci dělat až budu dospělý

Besedy Co chci dělat  až budu dospělý z projektu Global Money Week se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy.

Paní lektorka Dana Dohnalová se snažila dětem přiblížit nutnost orientovat se a porozumět financím, o důležitosti šetření a vzdělávání se ve světě peněz po celý život.

 

Přihlášky k opravě

Žáci, kteří mají zájem využít možnosti opravy špatných známek, se mohou zapsat a nahlásit téma do konce tohoto týdne. Opravy proběhnou 15.1. v 7.00 ráno nebo 18. 1. od 13.30.           Senčíková

 

Cestou necestou

Galerie obsahuje celkem 4 obrázky.

Na pátek 29. září připravili žáci 9. třídy pro své mladší spolužáky dopoledne plné her, soutěží, zábavných úkolů a pobytu na čerstvém vzduchu.

Nejstarší žáci si ve tříčlenných skupinkách vyzkoušeli své organizátorské schopnosti, vymysleli a připravili jednotlivé činnosti a aktivity a vyznačili trasy zvlášť pro každý ročník. Žáci mladších ročníků přivítali a plnili program s chutí a zájmem. Všichni žáci splnili své role na výbornou.

Projekt Cestou necestou 2017 byl úspěšný.

Adéla Krpcová, žákyně 9. A, napsala:

  • Někteří obyvatelé Kozlovic si mohli všimnout, že se před Krmášem dělo něco neobvyklého. Proč jsou po Kozlovicích rozvěšené barevné fáborky? A proč nejsou děti v lavicích? Vyrazily totiž do přírody!
    V pátek, 29.9.2017, proběhl celoškolní projekt ,, CESTOU NECESTOU „. Projekt připravili žáci 9. třídy.  Žáci 1.-8. tříd se svými učiteli vyrazili všemi různými směry do přírody – na cvičák, ke skokanským můstků, na měrkovické hřiště atd. Počasí se po předchozích upršených dnech vydařilo.  Žáci po cestě označené barevnými fáborky plnili nejrůznější úkoly.  Museli při nich prokázat nejen sportovní zdatnost, ale také ukázali, kolik toho vědí. V cíli na ně čekali deváťáci, kteří si s dětmi zahráli různé hry a plnili další úkoly. Čtvrťáci se například mohli přenést do doby před několika tisíci lety a pomoc najít pirátům ukrytý pirátský poklad.  Celé dopoledne se vydařilo a děti se s úsměvem vrátily do školy.

9. A

OV

opravná prověrka v pondělí 12. 6. po vyučování ve 14.15. hod ( občanské a trestní právo)

plánovaná prověrka dle rozvrhu 15.6.  ( téma Stát a hospodaření, ekonomika, trh, státní rozpočet)

sešit ke kontrole s sebou

Výsledky krajského kola Tuta Via Vitae

V krajském kole této soutěže skončilo družstvo ve složení:

  • Jakub Lepík       9. A
  • Jitka Němcová  9. A
  •  Jan Štefek           9. A

na pěkném 3. místě.

Děkujeme za ochotu, píli a odpovědnost při přípravě na soutěž a dosažený výsledek.

Tuta Via Vitae

Výsledky okresního kola 2. ročníku soutěže TUTA VIA VITAE

Družstvo z naší školy ve složení Jakub Lepík

                                                       Jitka Němcová

                                                       Jan Štefek

z 9.A obsadili 1. místo v okresním kole soutěže a postupují do kola krajského.

Velká pochvala za vzornou přípravu k soutěži patří i Matěji Eliášovi z 6. A  jako náhradníkovi.

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

VV

Na zítra do VV přinést: tuš, klovatinu, štěteček, suchý pastel. Kdo má slunečnici na zahradě nebo obrázku může si přinést taky.

8.A

Na středu 8.6. do VP si přineste látku na žábu (něco máme, nevyjde pro všechny), jehlu, nit, nůžky, výplň, na oči knoflíky (obyčejné máme).

Tuta Via Vitae

Blahopřání k vzorné reprezentaci

28. 4. 2016 se v Praze uskutečnilo celostátní finále soutěže Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro občana EU.

Družstvo žáků z naší školy ve složení Ivana Boráková z 9.A, Jakub Lepík z 8. A a Matouš Pustka z 9.A prošlo vítězně všemi soutěžními koly až do finále v Praze, kde vzorně reprezentovalo naši školu i Moravskoslezský kraj.

Projekt Karel IV.

Galerie obsahuje celkem 3 obrázky.

                                                   Projekt

Dne 14. 5. 2016 uplynulo 700 let od narození českého krále Karla IV. Ve dvoudenním projektu (12. -13. 5.) si žáci se svými učiteli připomněli slavnou epochu českých dějin. Ocitli se v době gotiky, v době vlády Karla IV., urozených pánů i prostých lidí. Žáci získávali vědomosti četbou, prohlížením, vyprávěním, malovali, stříhali, kreslili, lepili, vyšívali, tančili, pracovali se dřevem, s kovem, s drátem, poslouchali hudbu. V pracovních dílnách vznikly životopisy, rodokmeny, portréty, klenoty, jídelníčky, oděvy, stavby, meče, dýky, štíty, erby, korouhve a jiné zajímavé věci.

Projektové dny byly ukončeny stylovým obědem ve školní jídelně, vyzdobené gotickými okny s erby pánů, rozsvícenými mozaikovými lampami, poslechem středověké hudby a pážaty.

Děkuji i rodičům, kteří pomohli se zajištěním materiálu.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966