Zdenka.Krpcova

Slavnostní oběd pro deváťáky

Galerie obsahuje celkem 4 obrázky.

V pondělí 18. 6. 2018 připravily naše paní kuchařky pro žáky 9. ročníku slavnostní oběd. Po úvodním přípitku dětským šampaňským si oběd žáci společně se svým třídním učitelem vychutnali v příjemném prostředí naší cvičné kuchyňky.

Bakaláři – problém odstraněn

Problémy s webovou aplikací Bakalářů byly odstraněny. Pokud máte stále potíže s přihlášením, doporučuji zkontrolovat, zda používáte na pevných nosičích i v mobilních aplikacích.správnou adresu.

https://skolakozlovice.bakalari.cz/bakaweb

 

Návštěva Divadla loutek v Ostravě

V pátek jedeme do Divadla loutek v Ostravě na představení „Láska s červeným nosem“. Pojedeme linkovým autobusem.

Sraz – v 6:40 h. na zastávce Kozlovice střed.

S sebou si vezměte průkazku na slevu jízdného, pokud máte. Všechny výdaje budou hradit učitelé, vyúčtování akce (popř. doplacení) bude provedeno v příštím týdnu.

Po představení a příjezdu do Kozlovic je výuka ukončena.

Problémy s webovou aplikací Bakaláři

V současné době řešíme s technickou podporou Bakalářů problémy, které vznikly při používání webové aplikace Bakaláři (elektronické žákovské knížky) v prohlížeči Google Chrome. Prosím, využívejte nyní až do odvolání jiný internetový prohlížeč (Explorer).

Adresa pro webovou aplikaci:

https://skolakozlovice.bakalari.cz/bakaweb

 

 

 

 

Okresní kolo matematické olympiády

V okresním kole matematické olympiády žáků 6. tříd se stal úspěšným řešitelem žák 6.A třídy

Michal Tkáč.

Blahopřejeme k tomuto úspěchu.

Projekt

Ve dnech 2. – 4. 5. se ve škole koná celoškolní projekt „Tajemství lidského těla“. Výuka žáků 4.A je ukončena v tyto dny v 11:20 hod.

Dočasná změna třídnictví ve 4.A

Po dobu nepřítomnosti Mgr. Bednářové je pověřena třídnictvím ve třídě 4.A Mgr. Zdenka Krpcová.

Pythagoriáda

V pátek 6. 4. 2018 řešili žáci 5. – 8. ročníku školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci řešili celkem 15 soutěžních úloh, za každou správně vyřešenou obdrželi 1 bod.

Úspěšnými řešiteli se stali tito žáci:

5. ročník – Veronika Zemanová (12 b.), Galina Strakošová (12 b.), Julie Kozubíková (11 b.), Tereza Pustková (11 b.), Beáta Strakošová (11 b.) a Hynek Pindel (10 b.).

6. ročník – Matouš Petrů (10 b.), Michal Tkáč (10 b.)

7. ročník – Daniel Smolka (14 b.), Radek Kohut (9 b.).

Nejlepším řešitelům blahopřejeme.

Přijímací zkoušky

Milí deváťáci,

přeji Vám hodně štěstí, klidné nervy, žádné stresy a bystrou mysl při vykonávání vaší přijímací zkoušky na střední školy.

V příloze přikládám cenné rady před zkouškou.

Zdenka Krpcová.

Rady před zkouškou

 

Matematický KLOKAN – okresní kolo

Blahopřejeme naší žákyni 9. ročníku

Adéle Krpcové,

která se v rámci okresu umístila v soutěži Matematický KLOKAN v kategorii Kadet
na krásném 6. místě.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966