Silvie Šáchová

Třídnická hodina

v pondělí 21.1. budeme mít TŘÍDNICKOU HODINU – 7.10 hod. v 7.A

Na pondělí si přines dvě PET lahve (jakékoliv) + nůžky.

Na pondělí do Pč přinést alespoň 3 různé PET lahve + nůžky.

Páteční besídka

Na zítřek 4., 5. hod. si můžete přinést cukroví a nějaké deskové hry.

Aj -Šá

Dú – uč. 26/3 přepsat do sešitu

Info

Na pondělí do Pč – nůžky,lepidlo, kružítko.

!! !V pondělí 10.12. máme v 7.15 třídnickou hodinu v 7.A třídě!!!

Aj -Šá

V pátek 14.12. píšeme tematický test z lekce 2.

  • slovní zásoba 2.lekce
  • sloveso být +,-,?
  • rodina, přivlastňovací zájmena
  • poslech,práce s textem (porozumění textu)

Aj -Šá

Slovíčka napsat a naučit WB 81/2D + dny v týdnu – umět i napsat!

Na pondělí do pracovek nůžky a lepidlo.

Aj -Šá

Z učebnice str. 21 /3 přepsat otázky do školního sešitu

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966