radmila.toflova

Nález zlaté náušnice

Před budovou školy byla nalezena malá zlatá náušnice. Pokud náušnici postrádáte, zastavte se na sekretariát školy.

Florbal

Ve čtvrtek se z důvodu akademie ruší ruší florbalový trénink.

Soustředění tanečního oddílu – pokyny

Pokyny soustředění 2019

FBC oznamuje

FBC oznamuje, že 18.4.2019 se ruší florbalový trénink.

Florbalový trénink – zrušeno

O jarních prázdninách odpadá florbalový trénink pod vedením pana Václava Štefka.

Výuka náboženství

Ve čtvrtek 15.11.2018 odpadá výuka náboženství pro 5.A, 5.B,  6.A, 6.B, 7.A a 7.B

Výsledky tříd ve sběru

Galerie obsahuje celkem 7 obrázků.

V soutěži tříd ve sběru papíru ve školním roce 2017/2018 se na prvních místech umístily tyto třídy:

  1. 2.A
  2. 8.A
  3. 4.B

Jako ocenění dostaly třídy krásné dorty, které jim předala paní ředitelka a zároveň jim blahopřála ke krásnému umístění.

Vyhlášení konkursního řízení

Rada obce Kozlovice vyhlásila konkursní řízení na funkci ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Kozlovice, příspěvkové organizace, 739 47 Kozlovice 186.

Bližší informace: vyhlášení komkurzního řízení

Volby do Školské rady

Dne 21.11.2017 proběhly volby do Školské rady, volili se zástupci z řad pedagogických pracovníků i zástupci z řad zákonných zástupců žáků.

O  kandidátech z řad pedagogických pracovníků bylo hlasováno veřejnou volbou (pro tuto volbu se rozhodlo 22 přítomných pedagogů). Pro stávající členy Školské rady tj. Mgr. Zdenku Krpcovou a Mgr. Evu Kvapilovou hlasovalo 20 pedagogů  ( 2 se zdrželi hlasování),.

Do školské rady tedy byly zvoleny – Mgr. Zdenka Krpcová a Mgr. Eva Kvapilová.

 

Ve volbách, kde se hlasovalo o kandidátech z řad zákonných zástupců žáků bylo odevzdáno 101 hlasovacích lístků, z toho 2 neplatné. Do školské rady byli po sečtení volebních lístků  zvoleni tito kandidáti:

– Žáčková Vlasta – 30 hlasů

– Velká Markéta – 23 hlasů

Zvoleným členům Školské rady blahopřejeme.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966