Pavla.Dolezalova

Barevné podzimní dny

Minulé 3 týdny byly s podzimní tématikou a vše se „točilo“ okolo podzimu. Možná to vypadalo, že jsme se jen barevně oblékali podle barev , ale my jsme počítali, skládali písmenka a číslice z plodů, sčítali a tvořili slovní úlohy z podzimních obrázků. Měli jsme Ježkův den a Den draka. Zahráli jsme si  2 pohádky- O veliké řepě a Princeznička na bále. A také ve výtvarné výchově jsme se moc snažili.

Na fotografie se můžete podívat zde:

http://xdol.rajce.idnes.cz/Barevny_tyden/

 

Info- pátek 20.10.

Domácí úkol:

Sešit čtení- nové slabiky

Pro zájemce matematika na PC:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do4.htm

Vystřihnout a založit písmena M, E.

Děti včera dostaly Informace o volbách do Školské rady.

Všechny vypracované pracovní listy (vybarvovačky apod) si děti už nechají doma .

Pro nemocné děti:

Procvičování čtení slabik SA, LA, MA……..

Písanka str. 5

Psaní číslic (Moje první psaní)- psaní číslice 6

Hezký víkend.

 

Info- čtvrtek 19.10.

Domácí úkol:

Sešit čtení- slabiky MA, MO…..

Info- středa 18.10.

Domácí úkoly:

Sešit čtení- dnes nové- písmena

PS do M- str. 19- Nakresli a vypočítej (dokončit)

Pro nemocné děti:

ŽA str. 15

PS do M- str. 19- kromě číselných os a slovních úloh

Psaní číslic (pejsek)- str. 1- psaní 0

Písanka str. 3 celá

Info- úterý 17.10.

Domácí úkol:

Sešit čtení- slabiky (z pondělí), + přečtěte si vždy aspoň 2 předcházející stránky

Info- pondělí 16.10.

Domácí úkol:

Sešit čtení- nové slabiky

Týdenní plán 16.- 20.10.

Český jazyk

Vyvození hlásky a písmene M, m

Slabiky SA, SO, SU, LA, LO, LU- čtení, skládání

Procvičování prvků písmen

Nácvik psaní e, é

Matematika

Odčítání do 4, rozklad čísel

Počítání na číselné ose

Tvoření jednoduchých slovních úloh

Psaní číslice 0, 6

Prvouka

Podzim v sadu a na zahradě- ovoce a zelenina

Pohádka o veliké řepě

Jiná sdělení:

V úterý- dílna s ilustrátorem a grafikem J. Fixlem. Vybírám 50 Kč (ještě nemám od všech).

Každou středu ráno se ve škole sbírá starý papír , žaludy a kaštany.

Info- pátek 13.10.

Domácí úkol:

Sešit čtení- nové- čtení písmen a slabik LA, LO, LU

Matematiku můžete procvičit i na PC:

http://skolicka6.sweb.cz/POCITAME/POCITAME1.htm

http://skolicka6.sweb.cz/SKLADAMEPRIKLADY/SCITANI.htm

Pro nemocné děti:

Moje první psaní str.23

Procvičování čtení probraných písmen, slabik SA, LA………

Hezký víkend.

Info- čtvrtek 12.10.

Domácí úkol:

Moje první psaní- str. 35 dokončit

Vystřihnout písmeno L,l a založit do složky- v pondělí si složku děti přinesou do školy.

 

Info- středa 11.10.

Domácí úkol:

Sešit čtení- dnes nové- písmena (nové L)+ slabiky

Čtvrtek bude červený.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966