Pavla.Dolezalova

Info- středa 20.6.

Ve čtvrtek si děti donesou igelitovou tašku na výkresy.

V pátek- Ekologický den (za příznivého počasí)

S sebou: sportovní obuv a oblečení, svačinu, pití, kšiltovku, pláštěnku.

 

Info- úterý 19.6.

Pro nemocné děti:

Písanka str. 39

Ve středu 20.6. v 15 hod.- Pasování na čtenáře.

Info- pondělí 18.6.

Domácí úkol:

M- procvičit si odčítání typu 11-5, 12-7 (komu ještě nejde rozklad)

Pro nemocné děti:

+Písanka str. 35

Slabikář str. 117

V úterý děti budou potřebovat jen pouzdro, písanku, ŽK, vzkazníček.

Ve škole se objevily vši. Prohlédněte dětem vlasy a ošetřete je dezinfekčním prostředkem.

Týdenní plán 18.- 22.6.

Český jazyk

Čtení na pokračování- malované čtení

Dokončení písanky

Matematika

Odčítání do 20 s přechodem 10

Procvičování sčítání, odčítání do 20- na PC

Osová souměrnost- na PC

Prvouka

Léto v lese- lesní plody, houby

Jiná sdělení:

Středa 20.6.- Pasování na čtenáře

Pátek 22.6.- Ekologický den- stanovištní hra v lese

Info- pátek 15.6.

Domácí úkol:

Slabikář str. 116

Pro nemocné děti:

+Písanka str. 33

Info- čtvrtek 14.6.

Domácí úkoly:

Slabikář str. 115

PS doM- str. 16 dokončit (kdo nestihl), str.18/cv2 (kdo nestihl)

Pro nemocné děti:

+Písanka str. 34

Pasování na čtenáře je ve středu 20.6. v 15 hodin v obecní knihovně.

Info- středa 13.6.

Domácí úkol:

Slabikář str. 114

Pro nemocné děti:

+Písanka str. 32

Info- úterý 12.6.

Domácí úkol:

Slabikář str. 113

Pro nemocné děti:

+Písanka str. 30

PS do M- str. 16, cv. 1,2

Info- pondělí 11.6.

Domácí úkol:

Slabikář str. 112

Písanka str. 31- někteří dokončit

Dnes jsme v matematice začali odčítání do 20 s přechodem 10. Děti mají pracovní list- jako vzor, jak se odčítání učíme.

Od některých dětí mi chybí Přihláška čtenáře (do knihovny).

Týdenní plán 11.- 15.6.

Český jazyk

Hlasité plynulé čtení se správnou intonací

Čtení pohádek

Čtení s porozuměním- odpovědi na otázky

Hádanky, rébusy

Opisy, přepisy, diktát slov

Matematika

Odčítání s přechodem desítky, počítání s rozkladem, znázornění

Slovní úlohy

Základní geometrická tělesa- kvádr, krychle, koule, kužel

Prvouka

Léto na zahradě, letní květiny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966