Markéta Velká

Konec školní roku

V pátek končíme po slavnostním ukončení šk. roku a rozdání vysvědčení, cca v 10.00 hod.

Přeju pěkné prázdniny!

Týdenní plán – 24.-28.6.

pondělí

zajdeme si na zmrzlinu (s sebou 15,-), hry

úterý-středa

kontrola a výměna učebnic

čtvrtek

úklid třídy, vycházka

pátek

předávání vysvědčení

Doplatek za dopravu na školní výlet: 30,-

V tomto týdnu již nebude náboženství, výuka bude každý den ukončena v 11.45 hod.

Školní výlet

Několik fotek z našeho výletu. Počasí bylo horké, program byl nabitý…bohužel ne všechny uspokojil, ale ze záběrů to není vidět.

 

Týdenní plán 17.-21.6.

pondělí – projekt Jak se chovat v přírodě

(proběhne za každého počasí, s sebou psací potřeby a svačinu)

čtvrtek – akce Peace run

(4.-5. vyučovací hodina na hřišti, 1.-3. hodina dle rozvrhu)

pátek – korfbalový turnaj

(1.-4. hodina, 5. hodina dle rozvrhu)

Vzhledem k tomu, že nám díky těmto aktivitám a výletu odpadnou už všechny řádné hodiny angličtiny, je možné, že budeme mít alespoň dvě ještě místo jazyka českého. Včas děti upozorním.

školní výlet

sraz v 7.10 v šatně, návrat cca v 17.00.

s sebou: svačina, dostatečné množství pití, kapesné, kartička ZP (stačí ofocená), sáček (komu bývá špatně v autobuse)

Kdo ještě neodevzdal souhlas zákonného zástupce, ať jej zítra nezapomene!!! Jinak zůstává ve škole.

 

Týdenní plán 10.-14. 6.

český jazyk

ML – shoda několikanásobného podmětu s přísudkem, opakování učiva, kontrolní práce (středa)

kontrolní práce:

pravopisné jevy (psaní i/y, předpony s-/z-/vz-, skupiny ě/je/ně)

určování slovních druhů

podstatná jména a slovesa – mluvnické kategorie

podmět a přísudek

shoda přísudku s několikanásobným podmětem

 

ČT – Příběh Hany, Buď a nebo (texty líčící osudy dětí ze 2. svět. války)

angličtina

popis osoby

sloveso být a mít – procvičování

průběhový čas – způsob tvoření

 

14.6. školní výlet

sraz 7.10 v šatně, návrat cca v 17.00

s sebou vhodné oblečení, svačina, pití, deštník, peníze

 

Týdenní plán – 27.-31. května

Český jazyk

ML – přísudek slovesný, jmenný se sponou, několikanásobný

SL – popis pracovního postupu – vyvození principů tvoření pracovního postupu

ČT – četba vybrané knihy (převyprávění přečteného úryvku)

Angličtina

sloveso can (umět) – kladné, záporné věty, otázky a krátké odpovědi

projekt Kozlovice – my village (Prosím, aby si děti přinesly obrázky, propagační materiály ke Kozlovicím na čtvrtek.)

 

Školní výlet – pátek 14.6.

zámek Hradec n. Moravicí (vstup 110,-) – vojenská pevnost Darkovičky (vstup 20,-) – hornické muzeum Landek (vstup 95,-).

Zatím vybírám 225,- na vstupy, na dopravu až budeme mít fakturu. Máme ještě k dispozici 100,- na žáka od Rady rodičů.

Prověrka z ČJ

Na prověrku z českého jazyka (druhy podmětu) si můžete procvičovat zde:

https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven?source=explicitMapGlobal

Kino-Den děti


V pondělí 27.5. pojedeme do kina do Frýdlantu n. O. na film Shazam. Dopravu hradí Ráda rodičů, vstupné 40,- . Prosím o zaplacení do pátku.

Děkuji.

Týdenní plán 20. – 24. 5.

český jazyk

ML – podmět holý, rozvitý,všeobecný

ČT – tiché čtení (knihy dle vlastního výběru ze škoní knihovny) + základní informace o vybrané knize

angličtina

sloveso can (umím, vím) – věta oznamovací + otázka, práce s textem

My town – popis místa, kde bydlím

 

Vážení rodiče, děkuji vám za spolupráci při pořizování kostýmů a rekvizit. Doufám, že se Vám naše vystoupení líbilo.

Ještě stále nemám od všech vybrány peníze za fotky, na sešity, výtvarné pomůcky a dopravu. Prosím pošlete co nejdříve.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966