Markéta Synková

Třídní schůzky

V úterý 23.4. se konají konzultační třídní schůzky v době od 15.30 do 17.30 hod. ve třídě 7.B.

Exkurze do Planetária

30.4. 2019 pojedeme do Planetária v Ostravě.

Předběžná cena je 250 Kč.

Budu vybírat 150 Kč (100 Kč na žáka dostaneme jako příspěvek z Rady rodičů).

Školní potřeby na příští šk. rok

Budu vybírat peníze na školní potřeby pro příští školní rok.

Sada sešitů pro 8. ročník stojí 133 Kč, ostatní potřeby (pro práci ve Vv, Pč, pro skupinovou práci, apod.) stojí 250 Kč. Celkem tedy 383 Kč.

Kdo nechce sešity, platí 250 Kč.

Růžový čtvrtek

Připomínám, že ve čtvrtek vládne růžová barva.

Přednáška

Ve čtvrtek 4.4. proběhla preventivní přednáška pro žáky 7.tříd. Z velké části se týkala internetu, sociálních sítí a kyberšikany. Žáci se seznámili s hlavními riziky při práci s internetem a jaké nástrahy na ně mohou číhat na sociálních sítích. Vše bylo podáno zábavnou formou a všem se přednáška velmi líbila.

 

Informace – pondělí 25.3.

V pondělí 25.3. proběhne exkurze do Frýdku na Revolution train.

Odjezd od školy je v 10.40 hod., předpokládaný návrat do 14.30 hod.

Na obědy se půjde v 10.15 hod.

S sebou: svačinu, pití.

Informace

Žáci, kteří nejedou na lyžařský výcvik, se budou učit spolu se 6.A.

Bruslení -5.2.

Zítra jedeme na bruslení do Kopřivnice. Odjezd od školy v 10.30 hod., návrat asi ve 13.15 hod. (obědy budou po návratu). První 3 vyučovací hodiny se normálně učí.

S sebou brusle, přilbu, rukavice, vhodné oblečení, pití.

Etická výchova – 30.1.

Do Etické výchovy si přineste nějaké stolní hry.

Výuka náboženství

Ve čtvrtek 31.1. výuka náboženství odpadá.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966