Markéta Synková

Výměna učebnic

V pondělí si přineste učebnice (polepené, vygumované), budeme je kontrolovat.

Můžete si přinést také stolní hry.

Projekt „Jak se chovat v přírodě“

Žáci 9.třídy a několik dívek z 8.tříd si připravili v pondělí 17.6. pro žáky 1.stupně a v úterý 18.6. pro žáky 2.stupně projekt „Jak se chovat v přírodě“. Přichystali si 13 stanovišť v Kovářově lese, kde žáci plnili různé úkoly ze zdravovědy, z fyzické zdatnosti, ekologické výchovy a také se učili, jak se chovat za mimořádných situací. Všem patří poděkování za přípravu projektu.

Informace

21.6. – Korfbalový turnaj – na hřišti u Koupaliště

Zahájení v 11.05 hod.

Vyhlášení výsledků – ve 12.30 hod.

 

24. – 27.6. – výuka ukončena ve 12.00 hod.

Mírový běh

20.6. proběhne na hřišti „Mírový běh“. Po návratu probíhá výuka podle rozvrhu.

Tento den proběhne poslední výuka náboženství.

Školní výlet do Olomouce

19.6. jsme jeli na výlet do Olomouce. Navštívili jsme ZOO na Svatém Kopečku, historické centrum Olomouce a vše jsme měli zpestřeno jízdou vlakem a tramvají, kterou někteří cestovali poprvé v životě. Počasí nám přálo a výlet se nám vydařil. Tak kam příští rok?

Informace

V úterý se bude konat projekt „Jak se chovat v přírodě“.

Koná se za každého počasí.(když bude hezky – v Kovárce, v případě škaredého počasí – ve škole)

Konec vyučování – ve 13.05 hod.

Sraz je ve třídě.

S sebou si vzít vhodné oblečení a obuv, svačinu, pití

Výlet

19.6. – sraz na vlakovém nádraží ve Frenštátě v 6.10 hod.

Navštívíme ZOO na Svatém Kopečku a historické centrum Olomouce

S sebou: vhodné oblečení a obuv, svačinu, dostatek pití, kapesné, pláštěnku (deštník)

Předpokládaný návrat: kolem 16.00 hod. na nádraží do Frenštátu (každý si zajistí dopravu z Frenštátu)

 

Výlet

Na výlet jedeme do Olomouce 19.6.

Sraz bude na nádraží ve Frenštátě v 6.10 hod.

Čas návratu ještě upřesním.

Vybírám 200 Kč.

Tonda Obal na cestách

7. června proběhl ve škole program společnosti EKO-KOM o třídění a recyklaci odpadu „Tonda Obal na cestách“, kterého se zúčastnili žáci 1. – 6. ročníků. Dověděli se  mnoho užitečných informací o tom, do jakého kontejneru patří různé druhy odpadu a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet, zda jsou schopni odpad třídit správně. Také mnohé žáky překvapilo zjištění, co všechno se dá vyrobit z recyklovaných plastů. Celý program byl zakončen krátkou hrou. A nakonec si žáci odnesli malý dáreček. Všechny informace byly pro žáky velmi přínosné a snad všem půjde třídění odpadu stejně dobře i doma.

Výlet

Na výlet pojedeme 19.6. do Olomouce.

Vybírám 200 Kč.

Navštívíme historické centrum Olomouce a ZOO na Svatém Kopečku.

Odjezd bude z nádraží ve Frenštátě. (čas upřesním později)

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966