Ludmila.Kozuchova

Přijela pouť

V týdnu před pouti v Kozlovicích se uskutečnil ve školní družině celotýdenní projekt „Přijela pouť“. S dětmi jsme besedovali na téma Pouť a Krmáš. Děti si vyrobily perníkové srdce z pouti, krepové růže a řetízkový kolotoč. V pátek jsme si povídali o bezpečnosti a chování v pouťových atrakcích a šli jsme na vycházku ke kolotočům.

Školní družina

V pondělí 4. 9 2017 bude zahájen běžný provoz školní družiny v suterénu školy (budova A), což je od 6.00 hod. do 16.30 hod. Žáci, kteří budou  tento den ve školní družině, budou mít na lístečku napsán  čas odchodu ze školní družiny a podepsán rodiči. Zápisový lístek žáci dostanou 1. školní den ve své třídě a v úterý donesou do ŠD již řádně vyplněný. Žáci 1. tříd budou navštěvovat družinu v suterénu školy. Ing. Blablová bude mít na starosti 1. A a Bc. Eliášová 1. B. Veškeré záležitosti ohledně docházky do školní družiny můžete již v pondělí s příslušnou vychovatelkou vyřešit.

Miss a Missák ŠD

Již tradičně se ve školní družině soutěžilo v kategorii starších žáků o Miss ŠD 2017 16. června a o Missáka ŠD 2017  23. června. Miss ŠD 2017 se stala Lucie Sobotíková, I. Vícemiss Barbora Témová, II. Vícemiss Galina Strakošová a Miss Talent Amálie Velká. Missákem ŠD se stal Sebastian Josiek, Filip Laník Bavičem ŠD a Šimon Tabach Sporťákem ŠD. Všem blahopřejeme.

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD pro šk. rok 2017/18

Seznam přij.žáků

Zápis do ŠD

Připomínám, že tento týden probíhá zápis do školní družiny pro příští školní rok. Zapsat vaše dítě  můžete do 9. 6 2017 v době od 11.20 do 16.30 hod.  a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce Ludmile Kožuchové, která vám přidělí registrační číslo.
S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

zápis-a-kritéria1

žádost-o-přijetí-do-ŠD1

Den dětí

Den dětí ve školní družině jsme oslavili hrami a soutěžemi. Samozřejmě nechyběla sladká odměna. Více na http://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/DEN_DETI_1._6._2017/

Besídka ŠD ke dni matek

18. května 2017 se konala ve školní jídelně besídka věnovaná maminkám k svátku. Děti maminkám a ostatním hostům zahrály divadlo, zarecitovaly, zazpívaly a zatančily. Na závěr každá maminka dostala od svého dítěte vlastnoručně vyrobený dárek. Více na http://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Besidka_ke_dni_matek_18._5._2017/#

Zápis žáků do ŠD pro školní rok 2017/2018

Zapsat vaše dítě do školní družiny  můžete od 5. 6. do 9. 6 2017 v době od 11.20 do 16.30 hod.  a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce Ludmile Kožuchové, která vám přidělí registrační číslo.
S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

zápis-a-kritéria1

žádost-o-přijetí-do-ŠD1

Besídka ŠD ke dni matek

Zveme všechny maminky na besídku ke dni matek, která se koná ve čtvrtek 18. května v 16. 00 hodin v relaxačním sále. Platí pro ŠD v nové přístavbě.

Maškarní karneval ve ŠD

Dne 1. února 2017 se konal v horní školní družině maškarní karneval.

Více na http://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Maskarni_karneval_2017/

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966