Ludmila.Kozuchova

Vánoční besídka ŠD

Dne 12. prosince 2017 se konala Vánoční besídka I. a II. odd. školní družiny v relaxačním sále. Děti zpívaly, recitovaly, vyprávěly a tančily. Rodiče si rovněž mohli prohlédnout výstavku výtvarných prací svých dětí.

Více na http://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka_12.12.2017/

Upozornění

Vánoční besídka ŠD  v úterý 12. prosince začne dříve a to v 15.30 hodin (děti z Valášku mají zkoušku). Děkuji za pochopení.

Vánoční besídka ŠD

Milí rodiče,

zveme vás na Vánoční besídku, která se koná v úterý 12. prosince 2017 v 16 hodin v relaxačním sále. Zároveň vás zveme na výstavku výtvarných prací vašich dětí, kterou si můžete prohlédnout v přilehlých prostorách herny ŠD v budově C před besídkou nebo po ní.

Prosím připravte dětem převleky (platí jen pro některé) do tašky se jménem. Do družiny donést nejpozději 7. prosince. Každý den cvičíme, budeme rádi, když děti nebudou nosit zbytečně omluvenky. Generální zkouška v pondělí před besídkou.

Platí pro děti I. a II. odd. ŠD v budově C.

Nocování ve školní družině

Galerie obsahuje celkem 2 obrázky.

Děti, které v minulém školním roce tančily country tance,  nocovaly za odměnu 25. října 2017 ve školní družině. Vyrobily si halloweenské lucerničky a večer se vydaly na procházku. Večer se těšily na stezku odvahy a film na dobrou noc. Druhý den po snídani je čekaly zábavné hry a samozřejmě country tance.

Více na https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Nocovani_rijen_2017/

Drakiáda

V pátek 13. 10. 2017 se žáci I. a II.oddělení ŠD vydali na kopec pouštět draky. Počasí přálo a tak draci lítali téměř sami.

Více na https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Drakiada_2017/

Přijela pouť

V týdnu před pouti v Kozlovicích se uskutečnil ve školní družině celotýdenní projekt „Přijela pouť“. S dětmi jsme besedovali na téma Pouť a Krmáš. Děti si vyrobily perníkové srdce z pouti, krepové růže a řetízkový kolotoč. V pátek jsme si povídali o bezpečnosti a chování v pouťových atrakcích a šli jsme na vycházku ke kolotočům.

Školní družina

V pondělí 4. 9 2017 bude zahájen běžný provoz školní družiny v suterénu školy (budova A), což je od 6.00 hod. do 16.30 hod. Žáci, kteří budou  tento den ve školní družině, budou mít na lístečku napsán  čas odchodu ze školní družiny a podepsán rodiči. Zápisový lístek žáci dostanou 1. školní den ve své třídě a v úterý donesou do ŠD již řádně vyplněný. Žáci 1. tříd budou navštěvovat družinu v suterénu školy. Ing. Blablová bude mít na starosti 1. A a Bc. Eliášová 1. B. Veškeré záležitosti ohledně docházky do školní družiny můžete již v pondělí s příslušnou vychovatelkou vyřešit.

Miss a Missák ŠD

Již tradičně se ve školní družině soutěžilo v kategorii starších žáků o Miss ŠD 2017 16. června a o Missáka ŠD 2017  23. června. Miss ŠD 2017 se stala Lucie Sobotíková, I. Vícemiss Barbora Témová, II. Vícemiss Galina Strakošová a Miss Talent Amálie Velká. Missákem ŠD se stal Sebastian Josiek, Filip Laník Bavičem ŠD a Šimon Tabach Sporťákem ŠD. Všem blahopřejeme.

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD pro šk. rok 2017/18

Seznam přij.žáků

Zápis do ŠD

Připomínám, že tento týden probíhá zápis do školní družiny pro příští školní rok. Zapsat vaše dítě  můžete do 9. 6 2017 v době od 11.20 do 16.30 hod.  a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce Ludmile Kožuchové, která vám přidělí registrační číslo.
S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

zápis-a-kritéria1

žádost-o-přijetí-do-ŠD1

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966