Lenka.Tobolova

Týdenní plán 17. – 21. 6. 2019

Matematika

Zlomky – výpočet části z celku,řešení slovních úloh se zlomky

Řešení obtížnějších slovních úloh

Geometrie

Obsah obdélníku

Český jazyk

Opakování učiva

Na závěrečnou prověrku z českého jazyka opakujte :

– slova protikladná, slova stejného nebo podobného významu

– slovní druhy

– kategorie podstatných jmen – pád, číslo, rod, vzor

– kategorie sloves – osoba, číslo, čas

– vyjmenovaná slova

– podmět a přísudek

– shoda přísudku s podmětem

– vzorec souvětí

Čtení

R. Goscinny – Fotbalový zápas

H. Doskočilová – Jan Amos Komenský

K. Poláček – Vysvědčení

Vlastivěda

České země po husitských válkách

První Habsburkové na českém trůně

Přírodověda

Člověk a příroda – význam půdy, lesů, vodních ploch, jak chránit přírodu

V pondělí 17. 6. za každého počasí – projekt Jak se chovat v přírodě

Vzít si :

sportovní oblečení a obuv, kšiltovku

svačinu a dostatek pití

Výuka ukončena ve 12. 15 hod. .

20. 6. Mírový běh – odchod na hřiště v 10. 30 hod., návrat ke škole ve 12 hod.

21. 6. Korfbalový miniturnaj u Koupaliště v době od 9. 35 hod. – 11. 00 hod.

 

 

 

 

Výtvarná výchova

Na pondělí 10. 6. si přineste :

– obyčejnou tužku, suché pastely

Týdenní plán 10. – 14. 6. 2019

Matematika

Zlomky – zápis a čtení čísel, výpočet části z celku

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem – rod mužský, ženský, střední

Opakování učiva na závěrečnou prověrku

Čtení

J. Černý – Řeka – život i nebezpečí

J. Červenka – Slzavá historie psaná na vodu

L. Středa – Kluk na houpačce

D. Defoe – Záhuba lodi

Vlastivěda

Husitské války – husité, Jan Žižka z Trocnova

České země po husitských válkách

Přírodověda

Ekosystém potok a řeka

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 v 7. 30 hod. jedeme na školní výlet – Zbrašovské jeskyně v Teplicích nad Bečvou a na hrad Helfštýn. Návrat kolem 17. hodiny. Budu vybírat 300 Kč a připočtu k tomu 88 Kč, které zbyly z dřívějších akcí.

Vzít si :

vhodné oblečení a obuv, kšiltovku, pláštěnku

svačinu a pití

průkazku pojišťovny, igelitový sáček, kapesné

 

 

Výtvarná výchova

Na pátek 7. 6. si přineste :

–  pastelky, fixy,

Výtvarná výchova

Na pondělí 3. 6. 2019 si přineste :

–  vodové barvy, pastelky, fixy, černou tuš

Týdenní plán 3. – 7. 6. 2019

Matematika

Milion – rozvinutý zápis čísla, zaokrouhlování, početní operace – písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení

Geometrie

Obsah čtverce

Český jazyk

Podmět a přísudek, nevyjádřený podmět

Čtení

I. Březinová – Pod psa a pro kočku

M. Bělohlávek – Žižkovo vítězství u Nekmíře

Vlastivěda

Husitské války – mistr Jan Hus, husité, husitské války

Přírodověda

Ekosystém potok a řeka

Ve čtvrtek 13. 6. v 7. 30 hod. jedeme na školní výlet – Zbrašovské jeskyně v Teplicích nad Bečvou, hrad Helfštýn. Návrat kolem 17. hodiny. Budu vybírat 300 Kč a připočtu k tomu 88 Kč, které zbyly z dřívějších akcí.

Připomínám, že někteří žáci ještě nezaplatili výkresy a sešity na příští školní rok ( 419 Kč).

Týdenní plán 27. – 31. 5. 2019

Matematika

Opakování učiva na závěrečnou prověrku

Milion – zápis a čtení čísel, porovnávání, rozvinutý zápis čísla, zaokrouhlování

Ve středu si žáci přinesou do školy matematiku 3. díl !

Geometrie

Rovnoběžníky

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí, podmět a přísudek

Čtení

M. Ďuríčková – O dvanácti měsíčkách

Vlastivěda

Život ve středověku, gotický sloh

Přírodověda

Ekosystém rybník – rostliny a živočichové

V úterý 28. 5. v 9. 30 hod. jedeme do Frýdlantu na film JAK VYCVIČIT  DRAKA 3.Vstupné 40 Kč, doprava hrazena Radou rodičů a školou. Po návratu je výuka ukončena ( kolem 12. 15. hod. ).

 

Výtvarná výchova

Na pondělí 20. 5. si přineste :

–  pastelky, fixy, vodové barvy,

–  kelímek na vodu, štětec, podložku na lavici

Týdenní plán 20 – 24. 5. 2019

Matematika

Jednotky času – procvičování

Opakování učiva na závěrečnou prověrku

Geometrie

Útvary souměrné podle osy

Český jazyk

Časování sloves, slovesné kategorie – osoba, číslo, čas – opakování

Slovesný způsob – pouze seznámení s učivem

Věta jednoduchá a souvětí

Čtení

M. Macourek – Jak se Mach a Šebestová setkali s Karlem IV.

M. Bělohlávek – O bezhlavém rytíři

Vlastivěda

Český stát za vlády Lucemburků – Václav IV., Zikmund Lucemburský

Přírodověda

Ekosystém park – rostliny a zvířata v parcích

Ve středu 22. 5. 2019 v 7. 30 hod. jedeme na dopravní výchovu do Příbora. Na dopravu vybírám 100 Kč. Návrat kolem 12. 15 hod. .

Vzít si :

–  sportovní oblečení a obuv, helmu na kolo

– svačinu a pití

– psací potřeby, průkazku pojišťovny, igelitový sáček, kapesné

28. 5. – kino ke Dni dětí – Frýdlant nad Ostravicí – film Jak vycvičit draka 3

Na vstupné se vybírá 40 Kč, doprava hrazena Radou rodičů.

Jen připomínám, že někteří ještě nezaplatili částku 419 Kč na školní potřeby.

Akademie – informace

Sraz žáků na akademii – ve středu a čtvrtek  je kolem 16 hod. v zasedací místnosti  OÚ ( dole vlevo ).

Každý mi přinese vyplněný lístek o tom, zda po vystoupení odchází domů sám nebo zůstává do konce představení.

středa – v 8 hod. – generálka na odpolední vystoupení

čtvrtek  – 1. a 2. hodinu se učíme, vzít si ČJ, M, od 10 hod. – vystoupení pro MŠ

Ve čtvrtek 16. 5. – vyučování ukončeno v 11. 20 hod. .

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966