Lenka.Tobolova

Týdenní plán 19. – 23. 2. 2018

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání s přechodem do 1 000, řešení slovních úloh

Český jazyk

Slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky

Čtení

K. Čapek – O princezně solimánské

L. Aškenazy – Kouzelník Mago

Psaní

Písanka 2. díl – str. 4, 5

Prvouka

Části kvetoucích rostlin – kořeny, stonky, listy

V týdnu 19. – 23. 2. – barevné olympijské dny – žáci si každý den v týdnu obléknou do jedné z barev olympijských kruhů. ( po – modrá, út – žlutá, st – černá, čt – zelená, pá – červená ).

Středa 21. 2. – bruslení – odjezd v 9. 50 hod. od OÚ, návrat kolem 13. 30 hod.

Vzít si : sportovní oblečení, helmu, rukavice, šálu, svačinu a pití, kapesné

Pátek 23. 2. – ve 4. a 5. vyuč. hod. – karneval. Žáci si donesou masky.

Od pondělí 26. 2. v 10. 30 hod. budeme jezdit na bazén do Frenštátu.

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 5. – 9. 2. 2018

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání do 1 000, řešení slovních úloh

Geometrie

Rýsování trojúhelníku

Všichni žáci si přinesou ve čtvrtek kružítko !

Český jazyk

Slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména

Čtení

K. Čapek – O princezně solimánské

J. Nohavica – Popletený večerníček

J. Žáček – Popletená pohádka

Psaní

Písanka 2. díl – str. 2, 3

Prvouka

Okrasné, léčivé, jedovaté a chráněné rostliny

Části kvetoucích rostlin

Od pondělí 5. 2. platí nový rozvrh hodin !

Týdenní plán 29. 1. – 2. 2. 2018

Matematika

Přirozená čísla v oboru do 1 000 – rozvinutý zápis čísla, znázorňování čísel na číselné ose a porovnávání

Český jazyk

Slovní druhy – vyvození učiva

Prvouka

Užitkové rostliny – zelenina, hospodářské plodiny

Středa 31. 1. – 5. vyuč. hodina – rozdání vysvědčení

Čtvrtek 1. 2. – volno ředitelky školy

Pátek 2. 2. – pololetní prázdniny

Výtvarná výchova

Na pondělí 22. 1. si přineste :

–   kružítko, hrubší pastelky, vodovky, tuš, černý fix

–   podložku na lavici, kelímek, štětec

Týdenní plán 22. – 26. 1. 2018

Matematika

Přirozená čísla v oboru do 1 000 – zápis a čtení čísel, znázorňování na číselné ose,

Geometrie

Trojúhelník

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B, L, M

Slovní druhy – přehled

Čtení

L. Lomová – Dvojčata

B. Němcová – O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku

K. J. Erben – Pohádky – souvislá četba

Psaní

Písanka str. 32

Prvouka

Společné znaky rostlin – rozmnožování

Kvetoucí, nekvetoucí a užitkové rostliny

 

 

Výtvarná výchova

Na pondělí 15. 1. si přineste :

–   voskovky, vodovky, tuš

–   štětec, kelímek, podložku na lavici

Týdenní plán 15. – 19. 1. 2018

Matematika

Písemné odčítání dvojciferných čísel do 100, řešení slovních úloh

Zaokrouhlování čísel  na desítky

Ve čtvrtek – opakovací prověrka z matematiky ( pokyny pro opakování dostali všichni žáci)

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B, L – procvičování

Vyjmenovaná slova po M

Ve středu – opakovací prověrka z českého jazyka (pokyny pro opakování dostali všichni žáci)

Sloh

Na pondělí si přineste hračku k popisu !

Čtení

F. Hrubín – Smolíček a jeskyňky

J. Žáček – Řípa velká jako Říp

Bratři Grimmové – Dupynožka

K. J. Erben – Pohádky – souvislá četba

Psaní

Písanka str. 31

Prvouka

Slunce a Země

Živá příroda – společné znaky rostlin

Praktické činnosti

Na úterý si přineste roličku od toaletního papíru

Týdenní plán 8. – 12. 1. 2017

Matematika

Písemné odčítání s přechodem přes desítku do 100, řešení slovních úloh

Geometrie

Na prověrku opakujte :

– rýsování přímek, úseček, rovnoběžek, kolmic, měření úsečky

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B, L – procvičování

Vyjmenovaná slova po M

Sloh

Na pondělí si přineste oblíbenou hračku k popisu !

Čtení

F. Bartoš – Koblížek na vandře

F. Hrubín – Smolíček a jeskyňky

K. J. Erben – Zlatovláska

Psaní

Písanka str. 29, 30

Prvouka

Půda

Slunce a planeta Země

Týdenní plán 1. – 5. 1. 2018

Přeji všem hodně zdraví, štěstí a spokojenost v novém roce 2018.

Matematika

Opakování násobilky

Písemné odčítání s přechodem přes desítku do 100, řešení slovních úloh

Geometrie

Opakování – přímky kolmé, rovnoběžné, měření úsečky

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B

Vyjmenovaná slova po L

Čtení

Š. Váchová – Jak král Kašpar ztratil korunu

E. Cílková – Dědečkova rukavička

M. Černík – Pohádková knížka

Psaní

Písanka  – 1. díl – str. 27, 28

Prvouka

Voda, koloběh vody v přírodě

Vyúčtování:

Vstupné na adventní vánoční koncert platila Rada rodičů, vstupné divadla Slunečnice – 50 Kč, jízdné do vánočních dílen a Marlenky – 60 Kč na žáka. Vracím: 40 Kč z exkurze + 20 Kč vybraných od žáků = celkem 60 Kč.

Týdenní plán 18. – 22. 12. 2017

Matematika

Opakování násobilky

Písemné odčítání dvojciferných čísel, řešení slovních úloh

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z, B – opakování

Vyjmenovaná slova po L

Čtení

Z. Svěrák – Vánoce jsou za dveřmi

J. Skácel – Uspávanka se sněhem a krásnou paní

J. Lada – Jak Pepík s Mikešem slavili Vánoce

Psaní

Písanka str. 26

Prvouka

Neživá příroda – vzduch, voda

Praktické činnosti

Na úterý 19. 12. si přineste : malé větvičky jehličnanů, vánoční ozdoby, stuhu, svíčku

Ve čtvrtek 21. 12. v 8. 45 hod. jdeme do sálu OÚ na Vánoční show divadla Slunečnice. Vstupné 50 Kč.

V pátek 22. 12. v 1. – 3. hod. – projekt Komunikační technologie a já, ve 4.vyuč. hodině – vánoční besídka. Výuka ukončena v 11. 20 hod. .

Vstupné na adventní vánoční koncert nakonec platila Rada rodičů, 50 Kč jsem použila na vstupné divadla Slunečnice, 20 Kč vratím společně s vyúčtováním jízdného z exkurze.

Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2018.

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966