Lenka.Tobolova

Týdenní plán 25. – 29. 6. 2018

V pondělí si žáci přinesou pogumované a polepené učebnice !

Úterý – společenské hry, třídnické práce

Středa, čtvrtek – výměna učebnic, třídnické práce

V pondělí 25. 6 – čtvrtek 28. 6. – vyučování končí v 11. 20 hod.

V pátek 29. 6. – slavnostní ukončení školního roku, konec kolem 9. 30 hod.

Týdenní plán 18. – 22. 6. 2018

Matematika

Písemné násobení jednociferným činitelem, řešení slovních úloh

Dělení mimo obor násobilek

Český jazyk

Opakování učiva

Čtení

M. Macourek – Jak Mach a Šebestová jeli na prázdniny

Psaní

Písanka 2. díl – str. 31, 32

Prvouka

Pečujeme o své zdraví

Osobní bezpečí

Na pondělí si přineste igelitovou tašku na výkresy !

V úterý 19. 6. ve 3. a 4. vyuč. hod. – výukový program Zdravá 5 – zaměřený na zásady zdravého stravování

V pátek 22. 6. – Ekologický den – stanovištní hra v Kovářovém lese.Výuka ukončena v 11. 20 hod.

Vzít si : sportovní oblečení, kšiltovku, vhodnou obuv

              svačinku a pití

 

 

 

Týdenní plán 11. – 15. 6. 2018

Matematika

Jednotky času

Násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem

Na závěrečnou prověrku opakujte :

– násobilku, dělení se zbytkem

– pamětné a písemné sčítání a odčítání do 1 000

– slovní úlohy typu n krát více / n krát méně, o n více / o n méně

–  zaokrouhlování čísel na desítky

–  porovnávání čísel

–  měření stran trojúhelníku

Český jazyk

Souvětí, spojování vět do souvětí

Na závěrečnou prověrku opakujte :

– abecedu

– příbuzná slova, vyznačit kořen

– vyjmenovaná slova, doplňování

– podmět a přísudek

– slovní druhy

– podstatná jména – pád, číslo, rod

– slovesa – osoba, číslo, čas

– vzorec souvětí

Čtení

L. Středa – Léto na zahradě

R. Goscinny – Na pláži je to senzační

M. Zinnerová – Stoh

Psaní

Písanka 2. díl – str. 29, 30

Prvouka

Lidské tělo – vnější stavba těla, vnitřní ústrojí člověka

Pečujeme o své zdraví

 

Týdenní plán 4. – 8. 6. 2018

Matematika

Násobení násobků deseti

Dělení násobků deseti jednocifernými čísly

Jednotky času

Geometrie

Útvary souměrné podle osy

Český jazyk

Slovesa – osoba, číslo, čas – procvičování

Stavba věty jednoduché – určování základní skladební dvojice

Čtení

M. Drijverová – Martin

A. Lindgrenová – Trosečníci

Psaní

Písanka 2. díl – str. 27, 28

Prvouka

Vývojové etapy v životě člověka

Stavba těla

Týdenní plán 28. 5. – 1. 6. 2018

Matematika

Dělení se zbytkem devíti, řešení slovních úloh

Násobení mimo obor násobilek – Násobení násobků deseti

Geometrie

Střed úsečky

Český jazyk

Slovesa – určování osoby, čísla, času

Časování sloves, infinitiv, slovesa zvratná

Čtení

E. Prchalová – Angína Milada, Milada angína

P. Brycz – Upíři česnek nesnášejí

Psaní

Písanka 2. díl – str. 25, 26

Prvouka

Chráníme přírodu

Lidské tělo – společné znaky, potřeby a projevy člověka

Út 29. 5. v 9. 45 hod. jedeme do Frýdlantu do kina na film Coco. Žáci platí vstupné 40 Kč, dopravu hradí Rada rodičů a škola. Výuka ukončena po návratu z kina.

Pá 1. 6. v 7. 30 hod. jedeme na školní výlet – na zámek a do zoo v Lešné. Vybírá se 300 Kč ( + 57 Kč použiju z divadla). Návrat kolem 17. hod. .

Vzít si :

– sportovní oblečení a obuv, kšiltovku, pláštěnku

svačinu a pití

průkazku pojišťovny, igelitový sáček

– kapesné

Týdenní plán 21. – 25. 5. 2018

Matematika

Dělení se zbytkem 6, 7, 8, 9, řešení slovních úloh

Geometrie

Porovnávání úseček

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po V

Slovesa – osoba, číslo, čas – vyvození učiva

Čtení

L. Cambournac – F. de Guibert – Jak je to u zvířat se zimním spánkem

Gaby Scholz – Létající tučňák

Psaní

Písanka 2. díl – str. 23, 24

Prvouka

Rozmanitost života v přírodě, změny počasí v průběhu roku

Rovnováha v přírodě

Vyúčtování divadla:

Divadlo vstupné 60 Kč, Svět miniatur 30 Kč, jízdné 53 Kč po příspěvku od Rady rodičů. Zbytek peněz  – 57 Kč ponechám na školní výlet.

út 29. 5. – kino ke Dni děti – film Coco, žáci platí vstupné 40 Kč, dopravu hradí Rada rodičů se školou.

pá 1. 6. školní výlet do Lešné – vybírám 300 Kč ( + 57 Kč použiju z divadla)

Týdenní plán 14. – 18. 5. 2018

Matematika

Dělení se zbytkem 4, 5, 6

Opakujte si násobilku !

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S – procvičování

Vyjmenovaná slova po V

Čtení

J. Dvořák – Mravenci, snovačka a netýkavka

L. Cambournac – F. de Guibert – Jak je to u zvířat se zimním spánkem ?

Psaní

Písanka 2. díl – str. 22, 23

Prvouka

Rozmanitost života v přírodě

Změny počasí v průběhu roku

Praktické činnosti

Na pondělí si přineste malou misku pod květináč !

Od pondělí 14. 5. – platí nový rozvrh hodin

Ve středu 16. 5. – focení ( společné foto 20 Kč, skupinka 15 Kč )

V pátek 18. 5. – sportovní den. Vzít si sportovní oblečení, obuv, kšiltovku, svačinku a pití.

 

 

 

Týdenní plán 7. – 11. 5. 2018

Matematika

Dělení se zbytkem 2, 3

Opakujte si násobilku !

Ve čtvrtek – všichni si přinesou učebnici M – 3. díl

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S

Čtení

Jan Opatřil – Soutěž

Psaní

Písanka 2. díl – str. 21

Prvouka

Živočichové a člověk

V pondělí – projekt Ochrana člověka za mimořádných situací

Vzít si : psací potřeby, svačinu a pití

V 10. 30 hod. – odjezd na plavecký výcvik

Ve středu 9. 5. v 7. 30 hod. jedeme do Divadla loutek v Ostravě na představení Čtyřlístek, dále navštívíme Miniatury.

Sraz v šatně v 7. 20 hod., návrat kolem 12 hod., vybírá se 200 Kč. Po návratu – výuka ukončena.

 

 

Týdenní plán 30. 4. – 4. 5. 2018

Matematika

Písemné sčítání a odčítání – řešení slovních úloh

Opakování násobilky

Na pondělí si přineste matematiku 3. díl !

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S

Prvouka

Živočichové a člověk

V pondělí – plavecký výcvik

V úterý 1. 5. – státní svátek

st, čt, pá – celoškolní projekt – Tajemství lidského těla. Žáci si přinesou knihy, časopisy, obrázky a zajímavosti o lidském těle, psací potřeby, pastelky, fixy. Po dobu projektu – výuka ukončena v 11. 20 hod. .

Ve středu 9. 5. jedeme do Divadla loutek v Ostravě na představení Čtyřlístek, dále navštívíme Miniatury. Odjezd v 7. 30 hod., návrat kolem 12 hod., budu vybírat 200 Kč.

Týdenní plán 23. – 27. 4. 2018

Matematika

Procvičování písemné odčítání trojciferných čísel do 1 000, řešení slovních úloh

Opakujte si násobilku !

Geometrie

Kružnice, kruh – procvičování

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Čtení

P. Madera – Na novinách

O. Černá – Tykve

B. Hyvnarová – Žížala obecná

Psaní

Písanka 2. díl – str. 19, 20

Prvouka

Bezobratlí – hmyz

Dělení živočichů podle druhu přijímané potravy

Někteří žáci mi ještě nevrátili lístek s objednávkou sešitů a výkresů na příští školní rok.

V pondělí – plavecký výcvik

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966