Lenka.Tobolova

Týdenní plán 22. – 26. 10. 2018

Matematika

Písemné jednociferným činitelem, řešení slovních úloh

Český jazyk

Skupiny bě / bje, pě, vě / vje, mě / mně

Čtení

J. Nohavica – Jak se Huňáč a Fuňáč spletli

Vlastivěda

Orientace v krajině, orientace podle mapy

24. – 26. 10. – projekt Stoleté výročí vzniku ČSR – slavné osobnosti Moravskoslezského kraje – my se zaměříme na J. Rašku – skokana na lyžích

Žási si přinesou : pastelky, fixy, obrázky, informace, zajímavosti o skokanovi, které si najdou na internetu

24. – 25. 10. – výuka ukončena ve 12 hod.

V pátek 26. 10. v 7. 30 hod. odjíždíme na exkurzi do UNIPARU ( výrobna svíček ) a do skanzenu v Rožnově. Návrat kolem 12. 30 hod. . Vstupné do skanzenu a jízdné bude hrazeno z částky 100 Kč / na žáka od Rady rodičů.

Vzít si :

vhodné oblečení a obuv, pláštěnku

svačinu a pití

kartičku pojišťovny, igelitový sáček, kapesné

29. – 30. 10. – podzimní prázdniny

Výtvarná výchova

Na pondělí 22. 10. si přineste :

– vodové barvy, černou temperu nebo tuš

– podložku na lavici, kelímek, štětec, nůžky, lepidlo

– Kdo si chce vyrobit halloweenskou lampičku – donese si menší sklenici ( na čajovou   svíčku )

Výtvarná výchova

Na pátek 19. 10. si přineste :

–  vodové barvy, voskovky, tuš,

–  podložku na lavici, štětec, kelímek, lepidlo, nůžky

 

Týdenní plán 15. – 19. 10. 2018

Matematika

Dělení se zbytkem, řešení slovních úloh

Příklady se závorkami

Geometrie

Rýsování kolmic, které procházejí daným bodem

Český jazyk

Předložky od, nad, pod, před, bez

Předpony od-, nad-, pod-, před-, bez-, roz-, vz-

Čtení

J. Žáček – Pohádka

R. Čechora – Maxipes Fík v pohádkové zemi

A. Mikulka – O ořechovém lese

Vlastivěda

Obsah mapy – značky a barvy na mapě, měřítko, orientace v krajině, orientace podle mapy

Přírodověda

Semenné rostliny – květ, plody se semeny

Dělení rostlin podle místa růstu a užitku

Praktické činnosti

Na čtvrtek si žáci přinesou menší čistou sklenici ( na čajovou svíčku )

24. – 26. 10. – projekt Slavné osobnosti Moravskoslezského kraje

My se zaměříme na Jiřího Rašku – skokana na lyžích

V pátek 26. 10. – exkurze do UNIPARU ( výrobny svíček ) a skanzenu v Rožnově.

Výtvarná výchova

Na středu 17. 10. si vylisujte listy ( asi 15 menších ).

Výtvarná výchova

Na pondělí 15.10. si přineste :

–  suché pastely, klovatinu, tuš

–  vodovky, voskovky, podložku na lavici, štětec, kelímek

Výtvarná výchova

Na pondělí 8. 10. si přineste :

–  voskovky, pastelky ( nejlépe hrubé ), černý tenký fix – k dokončení prací z minulé hodiny

–  suché pastely, vodovky, tuš, štětec, kelímek, lepidlo, podložku na lavici

Výtvarná výchova

Na pátek 12. 10. si přineste :

–  voskovky, pastelky ( nejlépe hrubé ), černý tenký fix – k dokončení prací z minulé hodiny

–  suché pastely, vodovky, tuš, štětec, kelímek, lepidlo, podložku na lavici

Týdenní plán 8. – 12. 10. 2018

Matematika

Dělení se zbytkem, řešení slovních úloh

Pamětné dělení dvojciferných čísel jednociferným

Pravidelně si doma opakujte násobilku !

Geometrie

Vzájemná poloha dvou přímek

Rýsování kolmic

Český jazyk

Stavba slova – předpona, kořen, přípona

Čtení

B. Němcová – Odlet ptáků

B. Němcová – Ptačí stěhování

B. Šimková – Tady je kaštan

Vlastivěda

Národopisné oblasti

Mapy a jejich rozdělení

Přírodověda

Dělení rostlin – výtrusné a semenné

Stavba těla semenných rostlin

 

Týdenní plán 1. – 5. 10. 2018

Matematika

Pamětné a písemné odčítání do 1 000, řešení slovních úloh – procvičování

Opakování násobilky

Pamětné násobení dvojciferných čísel jednociferným

Geometrie

Opak. učiva – bod, přímka, polopřímka, úsečka

Vzájemná poloha dvou přímek

Český jazyk

Slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená

Stavba slova – předpona, kořen, přípona

Čtení

R. Dahl – Čtvrtek a škola

Z. Svěrák – Září

Vlastivěda

Státní členění ČR, kraje ČR

Obyvatelstvo naší vlasti

Přírodověda

Vlastnosti rostlin

Někteří žáci ještě nezaplatili pracovní sešity do 4. třídy ( AJ 180 Kč, minutovky 40 Kč ).

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966