Lenka.Tobolova

Týdenní plán 25. 3. – 29. 3. 2019

Matematika

Písemné násobení dvojciferným číslem, řešení slovních úloh

Geometrie

Rýsování a obvod trojúhelníků – procvičování

Český jazyk

Vzory rodu mužského, skloňování podstatných jmen rodu mužského

Kategorie podstatných jmen – pád, číslo, rod, vzor

Čtení

J. Černý – Kníže Václav

J. Eislerová – Staré pověsti české – souvislá četba

Přírodověda

Rostliny našich polí – polní plodiny – obilniny, okopaniny

Vlastivěda

Naše nejstarší minulost v pověstech

Velkomoravská říše

 

Výtvarná výchova

Na pátek 22. 3. si přineste :

– pastelky, fixy, nůžky

Výtvarná výchova

Na pondělí 18. 3. si přineste :

–  pastelky, fixy, vodové barvy, voskovky, bílou temperu

–  podložku na lavici, štětec, kelímek

Týdenní plán 18. – 22. 3. 2019

Matematika

Písemné násobení dvojciferným číslem, řešení slovních úloh

Geometrie

Pravoúhlý trojúhelník, obvod trojúhelníku

Český jazyk

Rod mužský životný a neživotný

Vzory rodu mužského, skloňování podstatných jmen rodu mužského

Čtení

F. Nepil – Český stát

M. Procházková, M. Víšek – Bořivoj I.

J. Eislerová – Staré pověsti české – souvislá četba

Přírodověda

Rostliny v okolí lidských obydlí – dělení zeleniny

Vlastivěda

Sámův kmenový svaz

V pátek 22. 3. – Matematický klokan – soutěž proběhne ve 3. a 4. vyuč. hod.

 

Výtvarná výchova

Na pátek 15. 3. si přineste :

–  pastelky, fixy, pravítko, lepidlo

Výtvarná výchova

Na pondělí 11. 3. si přineste :

–  pastelky, fixy, pravítko

Týdenní plán 11. – 15. 3. 2019

Matematika

Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000

Písemné násobení jednociferným číslem – opakování

Geometrie

Rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník

Český jazyk

Vzory rodu ženského, skloňování podstatných jmen rodu ženského – procvičování

Čtení

E. Petiška – Hrad nad Vltavou

J. Eislerová – Staré pověsti české – souvislá četba

Vlastivěda

Příchod Slovanů

Přírodověda

Živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí

Rostliny v okolí lidských obydlí – ovocné stromy, ovocné keře

Výtvarná výchova

Na pátek 8. 3. si přineste :

–  vodové barvy, černý fix nebo černou voskovku

–  podložku na lavici, kelímek na vodu, štětec

Výtvarná výchova

Na pondělí 4. 3. si přineste :

–  vodové barvy, černý fix nebo černou voskovku

–  podložku na lavici, kelímek na vodu, štětec

Týdenní plán 4. – 8. 3. 2019

Matematika

Pamětné a písemné odčítání do 1 000 000, řešení slovních úloh – procvičování

Geometrie

Rýsování trojúhelníku

Český jazyk

Vzory rodu ženského

Skloňování podstatných jmen rodu ženského

Čtení

H. Mandelová – Za časů bájných knížat

E. Petiška – Hrad nad Vltavou

Vlastivěda

Pravěk – doba bronzová a železná

Keltové na našem území

Přírodověda

Živočichové v okolí lidských obydlí – hospodářská zvířata a zvířata chovaná pro radost

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966